Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2011-τ.377                              

ASSET & WEALTH MANAGEMENT
ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ Ή ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ


Οι διαχειριστές περιουσίας ανά τον κόσμο βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον έντονης οικονομικής αστάθειας, το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται με την κρίση χρέους στον ευρωπαϊκό χώρο


Οι συνθήκες της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές δημιουργούν επιπλέον κίνδυνο για τους επενδυτές, ενώ επιλογές που μέχρι πρόσφατα σήμαιναν ελάχιστο ρίσκο, όπως για παράδειγμα τα κρατικά ομόλογα, έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά.
Σε όλο αυτό το σκηνικό έρχονται να προστεθούν και οι αυξημένοι παράγοντες γεωπολιτικών κινδύνων (γεγονότα στις χώρες της Β. Αφρικής) και οι επενδυτές προσπαθούν να καταλήξουν στη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου που – πρώτα απ’ όλα - θα ταιριάζει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του καθενός και θα έχει ως στόχο να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις με δεδομένο το επίπεδο ρίσκου που καθένας επιθυμεί.
Για όσους επιθυμούσαν να κρατήσουν ένα μεγαλύτερο επίπεδο ρίσκου στα χαρτοφυλάκια των επενδύσεών τους, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δώσει πολλές δυνατότητες κι ευκαιρίες τοποθετήσεων στις αγορές μετοχών, εμπορευμάτων, συναλλάγματος και ομολόγων. Ανάλογα με τη χρονική στιγμή των συναλλαγών, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου οι επενδυτές αποκόμισαν σημαντικά κέρδη, όπως βέβαια και περιπτώσεις με ζημιές. Όμως, όπως έχουμε διαπιστώσει στην πράξη, το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτών, σε περίοδο κρίσεως και αβεβαιότητας, προτιμά τις επιλογές χαμηλού ή και μηδενικού κινδύνου. Στην κορυφή των προτιμήσεων αυτής της κατηγορίας είναι τα ομόλογα εκδοτών με υψηλή φερεγγυότητα, τα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου, τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων και οι προθεσμιακές καταθέσεις.


ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ


Τα ομόλογα εκδοτών με υψηλή φερεγγυότητα, κυρίως κρατικά ή διεθνών οργανισμών (όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), αλλά και εταιρικά, είναι από τις πρώτες επιλογές. Παρέχουν την ασφάλεια που αναζητά ο επενδυτής και ένα εισόδημα με τη μορφή κουπονιού, το οποίο βέβαια δεν είναι υψηλό, αλλά – όπως ξέρουμε πλέον - η σχέση μεταξύ της απόδοσης και της ασφάλειας που παρέχει ένα επενδυτικό προϊόν είναι αντιστρόφως ανάλογη. Επίσης, η επιλογή του χρόνου λήξης των ομολόγων είναι σημαντική. Με τα επιτόκια των βασικών νομισμάτων σε χαμηλά επίπεδα και την πιθανότητα στα επόμενα χρόνια να κινηθούν ανοδικά, η προτίμηση στη διάρκεια μέχρι τη λήξη ενός ομολόγου δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 3 με 4 έτη. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου, σε περίπτωση που ρευστοποιηθεί το ομόλογο πριν από τη λήξη του σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν στην οποία αποκτήθηκε, εφόσον είναι επίσης αντιστρόφως ανάλογη η σχέση επιτοκίων και τιμής ομολόγου.
Ένας άλλος τρόπος να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτή είναι η επιλογή ενός ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο αναπροσαρμόζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως τρίμηνο ή εξάμηνο) το κουπόνι του, με βάση κάποιο συγκεκριμένο επιτόκιο αναφοράς, ακολουθώντας έτσι την πορεία της αγοράς και ελαχιστοποιώντας την επίδραση στην τιμή του ομολόγου.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


Τα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου είναι μια άλλη κατηγορία επενδυτικών επιλογών που συγκεντρώνει μεγάλη προτίμηση. Τα σύνθετα αυτά προϊόντα συνδυάζουν την εγγύηση του κεφαλαίου στη λήξη τους, συνήθως στο 100%, αλλά μπορεί να είναι και σε χαμηλότερο επίπεδο, π.χ. στο 95% ή στο 90%, ανάλογα με τη διαμόρφωσή τους. Όπως και στην περίπτωση των ομολόγων: 1) έχει μεγάλη σημασία ο εκδότης τους, που πρέπει να είναι τραπεζικός οργανισμός υψηλής φερεγγυότητας και 2) στην περίπτωση που ρευστοποιηθούν πριν από τη λήξη τους, υπάρχει η πιθανότητα να έχουν τιμή χαμηλότερη ή και υψηλότερη από την τιμή κτήσης τους, άρα μπορεί να υπάρξει επιπλέον κέρδος ή ζημιά. Προσφέρουν σημαντική διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα απόδοσης από μεγάλο αριθμό υποκείμενων τίτλων (επιτοκίων, μετοχών, νομισμάτων, εμπορευμάτων, δεικτών, κ.λπ.) με τον πλέον ασφαλή τρόπο και παρέχοντας εκ των προτέρων γνώση της σταθερής ή της δυνητικής απόδοσής τους. Επίσης, προσαρμόζονται με την άποψη και την ξεχωριστή ανάγκη κάθε επενδυτή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις τρέχουσες, αλλά και τις αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες. Η διάρκεια που συγκεντρώνει τις προτιμήσεις είναι από 2 μέχρι 5 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις τέτοιων προϊόντων υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης λήξης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.


ΤΑ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ


Τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων αποτελούν άλλη μια επιλογή που παρέχει ασφάλεια στον επενδυτή, αφού οι τοποθετήσεις τους είναι σε υψηλής ποιότητας και εμπορευσιμότητας, αλλά και πολύ κοντινής λήξης (μικρότερης του έτους), τίτλους. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε μία ή δύο εργάσιμες μέρες. Όπως γίνεται αντιληπτό από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, η απόδοση που έχει αυτή η κατηγορία επενδύσεων είναι χαμηλή. Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να διακρίνει όλα αυτά τα στοιχεία στην αναλυτική παρουσίαση ενός αμοιβαίου διαχείρισης διαθεσίμων, μέσα από το ενημερωτικό του φυλλάδιο. Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο που μπορεί να εμφανίζει υψηλότερη απόδοση από το μέσο όρο της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά σε μια προσεκτική εξέταση της σύνθεσής του προκύπτει ότι έχει ένα 10% από το ενεργητικό του σε ομόλογα που λήγουν σε 2 χρόνια, σίγουρα δεν είναι διαχείρισης διαθεσίμων.
Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς επιλογές σε περιόδους αβεβαιότητας. Πολλές επιλογές στη διάρκεια, από μία εβδομάδα μέχρι ένα έτος, και επιτόκια που κλιμακώνονται ανάλογα. Αν εξετάσουμε λίγο περισσότερο το θέμα των επιτοκίων, θα δούμε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης που ζούμε και ταυτόχρονα βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες, είναι η έλλειψη ρευστότητας και η δυσλειτουργία της διατραπεζικής αγοράς, η οποία ειδικά για τράπεζες κάποιων χωρών της Ευρωζώνης είναι σχεδόν κλειστή. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η έλλειψη ενός αγαθού (το χρήμα στην περίπτωσή μας), σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης, έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής του και η τιμή αυτή δεν είναι άλλη από το επιτόκιο. Όταν λοιπόν μια βασική πηγή άντλησης ρευστότητας για το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας είναι οι ιδιώτες καταθέτες, τότε βλέπουμε τα επιτόκια των προθεσμιακών να ανεβαίνουν, ωφελώντας όσους ακολουθήσουν αυτήν την επιλογή. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά έχει παρατηρηθεί και σε άλλα κράτη, όπως την Πορτογαλία και την Ισπανία, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών.
Σε αυτό το πλαίσιο επιλογών, επικεντρώνεται κυρίως το ενδιαφέρον των επενδυτών τα τελευταία 2-3 χρόνια. Βέβαια, για όσους επιθυμούν ακόμα περισσότερο τη διαφοροποίηση στις κατηγορίες επενδύσεων ή στον κίνδυνο που έχουν διάθεση να αναλάβουν, προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερες αποδόσεις, το εύρος των επιλογών μεγαλώνει σημαντικά.
Είναι βασικό στο σημείο αυτό να τονίσουμε το εξής: δεν υπάρχουν – γενικότερα - επενδυτικά προϊόντα «καλά» ή όχι. Όλα βασίζονται – ή πρέπει να βασίζονται - σε μια προσδοκία για τις εξελίξεις στις αγορές, να έχουν ξεκάθαρα χαρακτηριστικά και – το κυριότερο - να ταιριάζουν με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες προτιμήσεις κάθε επενδυτή.ΟΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


Την τελευταία δεκαετία οι επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές αποτελούν μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές, παγκοσμίως. Η ραγδαία ανάπτυξη των αναδυόμενων χωρών και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτές, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των μέσων όρων στην πιστοληπτική διαβάθμισή τους από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης έχουν δημιουργήσει ένα «επενδυτικό» περιβάλλον που προσελκύει ακόμα και τους πιο συντηρητικούς για να επενδύσουν.
Ενδεικτικό αυτής της τάσης της παγκοσμιοποίησης είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί νέες ορολογίες για την περιγραφή των μεγαλύτερων αναδυόμενων χωρών: το γνωστό σε πολλούς «BRIC», που ξεχωρίζει για τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, μαζί με το «BRICET» (BRIC + Ανατολική Ευρώπη και Τουρκία), BRICS (BRIC + Νότια Αφρική), NEXT ELEVEN (Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, Ινδονησία, Ιράν, Μεξικό, Νιγηρία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, Τουρκία και Βιετνάμ) και CIVETS (Κολομβία, Ινδονησία , Βιετνάμ, Αίγυπτος, Τουρκία και Νότια Αφρική). Αυτές οι ομάδες χωρών δεν μοιράζονται κάποια κοινή ατζέντα, αλλά πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι διαδραματίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.
Παρά την υψηλή μεταβλητότητα των αγορών τους και τους επενδυτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από μια τέτοια επένδυση, η συμμετοχή στην ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών πρέπει και είναι, κατά τη γνώμη στελεχών της αγοράς, ένα απαραίτητο συστατικό ενός σωστά δομημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποδόσεις που μπορούν να επιτευχθούν από όσους επιλέξουν τη σωστή αγορά στη σωστή χρονική στιγμή θα είναι πολύ μεγάλες. Είναι εντυπωσιακό το ότι το 69% των ερωτηθέντων σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Deloitte «Learning the lessons of overseas investments» δήλωσαν ότι πάνω από τις μισές επενδύσεις τους σε αυτές τις αναπτυσσόμενες αγορές τούς αποφέρουν - και συχνά ξεπερνούν - τα κέρδη που προσδοκούσαν.
Οι περισσότεροι διαχειριστές κεφαλαίων πιστεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών με βάση τα παρακάτω:
● Τα δημοσιονομικά τους θεμελιώδη μεγέθη είναι, ως επί το πλείστον, υγιέστερα σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές (μικρότερο δημόσιο χρέος και έλλειμμα ως % του ΑΕΠ) και βαίνουν βελτιούμενα,
● Ο κύκλος της δημοσιονομικής σύσφιξης (ανόδου επιτοκίων) δείχνει ότι πλησιάζει στο τέλος του, και
● Οι οικονομίες αναπτύσσονται ταχύτερα χάρη στην εξωστρέφειά τους και στη διαρκώς ισχυροποιούμενη «μεσαία» τάξη.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις του οίκου Standard & Poor’s οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 50% της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής, αλλά μόνο το 13% της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης της αγοράς μετοχών. Αυτό είναι μια τεράστια ανισορροπία που ο οίκος θεωρεί ότι θα μειωθεί στη διάρκεια των επόμενων χρόνων.
Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου διακρίνονται δύο κυρίως τρόποι επένδυσης στις χρηματαγορές-κεφαλαιαγορές των αναδυομένων αγορών:
Ο πρώτος είναι η απευθείας συμμετοχή (direct investment) στην τοπική αγορά, με επιλογές μετοχών ή ομολόγων συγκεκριμένων εταιρειών ή με έκθεση στα κρατικά ομόλογα στο τοπικό συνήθως νόμισμα ή στα κύρια νομίσματα επένδυσης (ευρώ, δολάριο κ.ά.). Ο τρόπος αυτός κρίνεται εξαιρετικά πολύπλοκος, με δεδομένο το ότι χρειάζεται οι ιδιώτες πελάτες να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις για τη δημοσιονομική, αλλά και πολιτική κατάσταση της χώρας στην οποία επενδύουν, αλλά βέβαια και την εις βάθος γνώση τού επιχειρηματικού γίγνεσθαι και των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών και των κλάδων τους.
Αναφορά θα πρέπει να γίνει σε αυτό που ορίζεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ως «κίνδυνο κράτους». Η πιθανή ύπαρξη πολιτικής ή οικονομικής αστάθειας στο κράτος της επένδυσης μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες, που μπορούν να προκύψουν για τον ιδιώτη επενδυτή ακόμα και κατά την εκτέλεση των εντολών. Ένα άλλο, σημαντικό μειονέκτημα της απευθείας τοποθέτησης σε ορισμένες χώρες είναι η απουσία ουσιαστικών ελέγχων των εταιρειών (due diligence) υπό διαπραγμάτευση. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν σήμερα μια επιτακτική ανάγκη, στο πλαίσιο της ανάλυσης των εταιρειών, αφού διευκολύνουν τους πελάτες να αποφύγουν τις άστοχες επενδύσεις σε εταιρείες με «κρυφούς κινδύνους» από την έλλειψη διαφάνειας. Εκτός όμως από την εις βάθος γνώση της εγχώριας αγοράς υπάρχουν και άλλοι πρακτικοί παράγοντες που καθιστούν την απευθείας πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές ιδιαίτερα δύσκολη, έως αδύνατη, όπως οι διαφορετικές ώρες λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών, οι κανονισμοί της τοπικής κεφαλαιαγοράς, το φορολογικό καθεστώς για τους μη κατοίκους κ.ά.
Ως παράδειγμα αναφέρουμε την αγορά του Βιετνάμ, όπου η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα μόνο λίγες ώρες μέσα στην ημέρα και που, για μια απλή εκτέλεση εντολής αγοράς μετοχών, ο ιδιώτης - επενδυτής υποχρεώνεται να τηρεί λογαριασμό με σημαντικό υπόλοιπο. Επίσης η κεφαλαιαγορά του Βιετνάμ έχει απαγορεύσει τις ανοικτές πωλήσεις μετοχών, καταργώντας τη στρατηγική του short selling. Γνωστό επίσης παράδειγμα αποτελεί το νόμισμα της Κίνας Remimbi. Λόγω των θεσμικών περιορισμών και ποσοστώσεων που έχουν τεθεί από τις κινεζικές αρχές, δυνατότητα απευθείας τοποθετήσεων έχει δοθεί μόνο σε περιορισμένο αριθμό θεσμικών επενδυτών, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατο για τον ιδιώτη - πελάτη να επενδύσει στην πιθανή άνοδο του κινεζικού νομίσματος.
Ο δεύτερος, και πιο ενδεδειγμένος, τρόπος επένδυσης στις αναδυόμενες αγορές είναι όχι απευθείας σε μεμονωμένους τίτλους, αλλά μέσω της επιλογής κατάλληλων χρηματοοικονομικών μέσων-προϊόντων. Τα επενδυτικά εργαλεία που δίνουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες αγορές, έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και πλέον καλύπτουν και τις πιο εξειδικευμένες επενδυτικές επιδιώξεις.


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ETFs)


Τα Exchange Traded Funds (ETFs) είναι διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθούν την πορεία ενός δείκτη τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση. Οι συνολικές τοποθετήσεις σε ETFs, παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι ανέρχονται σήμερα σε περισσότερα από 800 δισ. ευρώ. Tα ETFs θεωρούνται κατάλληλα για ιδιώτες – επενδυτές, με δεδομένα τα χαμηλά συναλλακτικά τους έξοδα, την υψηλή φορολογική αποτελεσματικότητα που παρουσιάζουν και την ευκολία με την οποία χρησιμοποιούνται για τη διάρθρωση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ένα από τα πιο διαδεδομένα ETFs είναι το «FXI», το οποίο διαπραγματεύεται στη μετοχική αγορά της Αμερικής NYSE σε δολάρια και αποτελεί δυνητικό μέσο επένδυσης για τους επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση στην αγορά της Κίνας, ακολουθώντας το δείκτη FTSE/XINHUA CHINA 25. Επίσης, όσοι πιστεύουν στη θετική προοπτική των μετοχικών αγορών, μπορούν να επενδύσουν στο μετοχικό δείκτη MSCI Emerging Markets μέσω του ETF «VWO» Vanguard MSCI Emerging Markets, το οποίο επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο που πλήρως αντικατοπτρίζει το σύνολο των μετοχών που απαρτίζουν το δείκτη.ΕΘΕ
ΠΤΩΣΗ ΕΚΡΟΩΝ 34% ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ


Με σημαντική πτώση των εκροών κατά 34% στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων έναντι του προηγούμενου τριμήνου και με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να περιορίζεται στα 9,62 δισ. ευρώ έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2011. Κυρίαρχη αιτία της περαιτέρω απομείωσης των υπό διαχείριση κεφαλαίων συνιστά η έντονα αρνητική πορεία των αγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και η επακόλουθη σημαντική πτώση τιμών των αξιών. Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ξενόφος «στο δυσμενές περιβάλλον που βιώνουμε, πρέπει κανείς να αναγνωρίσει ότι η ποικιλία στις επιλογές και η ποιότητα στο αποτέλεσμα, που οι θεσμικοί φορείς διαχείρισης περιουσίας με συνέπεια προσφέρουν, συνιστούν σοβαρές αντίρροπες δυνάμεις. Χαρακτηριστικά αναφέρω, ότι οι εκροές από τα αμοιβαία κεφάλαια διεθνούς προσανατολισμού περιορίστηκαν σε πολλές επιμέρους κατηγορίες σε ποσοστό κάτω 1% του συνολικού ενεργητικού. Ενώ στην πλευρά των αποδόσεων, χαρακτηριστική είναι η ασφάλεια που παρείχαν στους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στην Ελλάδα, αφού σε μέσο επίπεδο, περιόρισαν στο ήμισυ περίπου τις απώλειες των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και των μετοχών εταιρειών του FTSE/ASE 20».


 Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ έναντι 7,1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2011.
Στο μέτωπο των αποδόσεων αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικές για το σύνολο σχεδόν των επιμέρους κατηγοριών με υπεραποδόσεις, ωστόσο έναντι των αντίστοιχων δεικτών αναφοράς. Χαρακτηριστική η περίπτωση των Μικτών και των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας όπου υπεραπόδωσαν με -21,42% και -37,98% αντίστοιχα έναντι απωλειών -50,4% του FTSE/ASE 20.


• Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το τρίτο τρίμηνο του 2011 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -23%, συνολικό ενεργητικό 82,9 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -17,24%, έναντι των μεγαλύτερων απωλειών -50,39% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/ASE 20 και -43,53% του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χ.Α.
• Οι 4 Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το τρίτο τρίμηνο του 2011 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα 1.531 εκατ. ευρώ.
• Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/09/2011 σε 2.056 εκατ. ευρώ.


 


HSBC
«Best Of 2»
Νέα Κατάθεση Εγγυημένου Κεφαλαίου στη λήξη


H HSBC αναζητά συνεχώς νέες ευκαιρίες με επενδυτικές προοπτικές. Στη βάση αυτή και με δεδομένες τις διαρκείς εναλλαγές που φέρνουν την αγορά της Ευρώπης και της Αμερικής στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δημιούργησε τη νέα Κατάθεση Εγγυημένου Κεφαλαίου στη λήξη «Best Of 2».
Αναλυτικότερα, η απόδοση στη λήξη του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να φτάσει το 35% και εξαρτάται από την πορεία δύο διαφορετικών καλαθιών. Το ένα περιέχει δέκα από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες και το άλλο δέκα από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. Ο πελάτης λαμβάνει ως απόδοση την υψηλότερη θετική των δύο καλαθιών, με ελάχιστη συνολική εγγυημένη απόδοση 5%.
Η διάρκεια του προϊόντος είναι 5 έτη, με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 3.000 ευρώ ή δολάρια Η.Π.Α. και παρέχει 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της κατάθεσης. Η προεγγραφή ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου του 2011 και θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 2011.
Όπως δήλωσε ο κ. Απόστολος Παπαναγιώτου, Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων HSBC Ελλάδος: «Σε ένα περιβάλλον διαρκούς μεταβολής, τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η αμερικανική οικονομία προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις αγορές αυτού του κολοσσιαίου μεγέθους και με δεδομένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής, η HSBC αναγνώρισε επενδυτικές ευκαιρίες, τις οποίες αξιοποίησε μέσω της νέας Κατάθεσης Εγγυημένου Κεφαλαίου στη λήξη Best Of 2».
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της HSBC: 801 117 17 17 ή 210 6962 100 για κλήσεις από κινητό.
- To προϊόν διατίθεται με προμήθεια συμμετοχής και προσφέρεται σε περιορισμένη έκδοση.
- Η απόδοση της κατάθεσης υπόκειται σε φορολογία (σήμερα 10%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
- Το παρόν έντυπο, σε καμμία περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή ως προτροπή για επένδυση.
- Η κατάθεση καλύπτεται από το Financial Services Compensation Scheme του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STEFANO SALVINI
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MARCUS KRALL
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ GAMING
BANKING MONEY CONFERENCE 2011
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET & WEALTH MANAGEMENT
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ"
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site