Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2011-τ.377                              

ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤο factoring είναι από τους ελάχιστους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που γνωρίζει ανάπτυξη κόντρα στο έντονα πτωτικό κλίμα της παρούσας εποχής, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να αποκτούν μέρος της πολυπόθητης ρευστότητας που τόσο έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα να μειώνουν το ρίσκο που προέρχεται από τις επισφαλείς απαιτήσεις τους.


Η υπηρεσία εγχωρίου factoring στην Ελλάδα παρουσίασε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Factoring, ανάπτυξη συνολικά 13,8% έναντι 19,3% στις 64 χώρες του δικτύου της Factors Chain International, με την κατά 25% αύξηση στην υπηρεσία factoring χωρίς Aναγωγή να κινείται υψηλότερα της διεθνούς τάσης (+16,89%), μετά από μια ισχνή ανάπτυξη της εν λόγω υπηρεσίας στο 2009, λόγω της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας των υψηλών επισφαλειών και της ραγδαίας μείωσης των παρεχόμενων πιστωτικών ορίων από τις ασφαλιστικές εταιρείες προς τους factors. Οι εργασίες υπηρεσιών εγχωρίου factoring διατηρούν την υψηλότερη συμμετοχή (88,5%) επί συνόλου εργασιών, αλλά τη μείωση αυτής σε σχέση με το έτος 2009 (92%), λόγω των συνθηκών της ελληνικής οικονομίας.
Όσον αφορά στις εργασίες διεθνούς factoring, και ειδικότερα στο εξαγωγικό factoring, η ελληνική αγορά αυξήθηκε κατά 80,6% το 2010 έναντι αύξησης ποσοστού 66,59% της διεθνούς αγοράς, ενώ το εισαγωγικό factoring κινήθηκε στο +35,6% στα ίδια επίπεδα (αύξηση +33,80%) της διεθνούς αγοράς.
Η θέση της χώρας μας στη διεθνή κατάταξη, βάσει των στατιστικών στοιχείων της Factors Chain International (F.C.I.), όσον αφορά στο εξαγωγικό factoring διατηρήθηκε στην 8η θέση, ενώ όσον αφορά στο εισαγωγικό factoring ανέβηκε στη 16η θέση (2009: 17η θέση) όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες.
 Επισημαίνεται ότι ο μέσος όρος αύξησης των δραστηριοποιούμενων μελών της F.C.I. μέσω του διφακτορικού συστήματος ανήλθε σε 4,4% στο 2010 έναντι του 2009, ως αποτέλεσμα της μείωσης της έκθεσης εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών έναντι του κινδύνου των εμπορικών πιστώσεων, αλλά και της αυξημένης εμπιστοσύνης των μελών ως προς τις υπηρεσίες διαχείρισης και ασφάλισης διασυνοριακών συναλλαγών μέσω της αλυσίδας της F.C.I.


Η ΥΦΕΣΗ «ΕΥΝΟΕΙ» ΤΟ FACTORING


Η υπαναχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, όσον αφορά κυρίως στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, επέτεινε την ανάγκη των επιχειρήσεων - κάθε μεγέθους – για την εύρεση μιας πηγής άμεσης ρευστοποίησης, αλλά και τη διασφάλιση των επί πιστώσει πωλήσεών τους. Δεδομένης της περιορισμένης επέκτασης των παραδοσιακών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, οι υπηρεσίες του factoring αποτέλεσαν ελκυστικό χρηματοοικονομικό εργαλείο έναντι αυτών, δεδομένης της παροχής τους σε γεγενημένες εμπορικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών του προϊόντος.
Oι υπηρεσίες factoring στην ελληνική αγορά επέδειξαν στο 2010 σημαντική ανάπτυξη εργασιών, της τάξης του 18% έναντι του 2009, με τη συνολική αξία των διαχειριζόμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων στα 14,2 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή των υπηρεσιών της εγχώριας αγοράς ανήλθε στο 88,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, ήτοι σε 13,10 δισ. ευρώ, ενώ οι εργασίες του διεθνούς factoring ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ.
Η αύξηση κατά 18% της αγοράς στο 2010 υποστηρίχθηκε κυρίως από την αύξηση κατά 25% της υπηρεσίας factoring χωρίς αναγωγή στα 5,45 δισ. ευρώ και του διεθνούς factoring κατά 72% στα 1,61 δισ. ευρώ, καθώς οι εξαγωγικού προσανατολισμού επιχειρήσεις εκμεταλλεύθηκαν τη θετική ανάπτυξη σε χώρες εκτός Ελλάδος, επιδιώκοντας παράλληλα την εξασφάλιση των εξαγωγών τους μέσω factoring. Eπί του ποσού αυτού το 68,6%, ήτοι 1,1 δισ., αφορά σε εξαγωγικό factoring χωρίς αναγωγή, με το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών (846 εκατ. ευρώ) να έχει πραγματοποιηθεί μέσω των μελών της αλυσίδας της F.C.I., παρουσιάζοντας ταυτόχρονα 58,8% αύξηση σε σχέση με το 2009. Η ανάπτυξη του διφακτορικού factoring δείχνει τόσο την προτίμηση των επιχειρήσεων ως προς τα πλεονεκτήματα του προϊόντος όσο και τoν ενεργό ρόλο των factors στις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές.
Κύριοι τομείς διείσδυσης του προϊόντος αποτέλεσαν ο κλάδος του πετρελαίου και των λιπαντικών (25%), των μετάλλων (13,8%), των τροφίμων (9,4%) των φαρμάκων, των ηλεκτρικών ειδών, των ηλεκτρονικών συστημάτων (7,4) και των ιατρικών προϊόντων (5%).


ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Οι υπηρεσίες του factoring εκτιμάται ότι θα επιδείξουν περαιτέρω ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, με έμφαση σε αυτές του διεθνούς factoring, καθώς επιδιώκεται διέξοδος, εκ μέρους της ελληνικής επιχειρηματικότητας, από την κρίση, μέσω της ανάπτυξης της διεθνούς δραστηριοποίησής τους, με ευαισθητοποίηση ως προς την αμεσότητα χρηματοδότησης και διασφάλισης των επί πιστώσει εξαγωγών τους.
Οι υπηρεσίες ως προς τις εμπορικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά δεν θα υστερήσουν της θετικής ανάπτυξης, καθώς το προϊόν θα διεισδύει περισσότερο στους κλάδους όπου ήδη δραστηριοποιούνται οι φορείς των υπηρεσιών factoring, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιδεικνύουν προτίμηση σε ασφαλέστερες μορφές χρηματοδότησης.Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ


Οι εργασίες factoring σε παγκόσμιο επίπεδο εμφάνισαν στο 2010 αύξηση 27,8% έναντι του 2009, με το συνολικό ύψος των διαχειριζόμενων απαιτήσεων να ανέρχεται σε 1,64 τρισ. ευρώ.
Η μεγαλύτερη αύξηση (+ 68,4%) προήλθε από τις ασιατικές χώρες, όπου ο συνολικός κύκλος εργασιών σε ανήλθε σε 352 δισ. ευρώ, ενώ στις χώρες της Ευρώπης η αύξηση ανήλθε στα 19,2% και η αξία εργασιών σε 1,04 τρισ. ευρώ, διατηρώντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής (63,7%) επί του διεθνούς κύκλου εργασιών.
Επισημαίνεται δε η σημαντική αύξηση του αριθμού των δραστηριοποιημένων φορέων υπηρεσιών factoring (εταιρείες και διευθύνσεις τραπεζών) από 1.850 σε 2.437 (στατ. στοιχ. F.C.I.).
Όσον αφορά στην κατανομή των εργασιών σε σχέση με τις ενδοσυνοριακές ή διασυνοριακές εργασίες των φορέων factoring, το εγχώριο factoring αντιπροσωπεύει το 2010 το 85,1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών, ήτοι οριακή μείωση σε σχέση με το 2009 (87,2%), ενώ οι εργασίες διεθνών συναλλαγών αύξησαν τη συμμετοχή τους επί του συνόλου εργασιών στο 14,9% (2009: 12,8%).ΤΑ ΕΙΔΗ FACTORING


Γενικά μπορούμε να ξεχωρίσουμε πέντε κύριες κατηγορίες factoring.
Πιο συγκεκριμένα:
-Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής: η εταιρεία (δηλαδή η τράπεζα) καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο, χρηματοδοτεί με προκαταβολές έναντι εκχωρημένων απαιτήσεων, τηρεί το καθολικό των πελατών της επιχείρησης, των οποίων έχουν εκχωρηθεί οι απαιτήσεις, διαχειρίζεται τις εκχωρημένες απαιτήσεις και αξιολογεί τη φερεγγυότητα των πελατών της επιχείρησης.
-Factoring με δικαίωμα αναγωγής: ο πιστωτικός κίνδυνος παραμένει στον προμηθευτή, ενώ η εταιρεία παρέχει χρηματοδότηση με προκαταβολές έναντι εκχωρημένων απαιτήσεων, λογιστική παρακολούθηση καθολικού πελατών, διαχείριση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων, καθώς και αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών.
-Προεξόφληση τιμολογίων: η εταιρεία προσφέρει στον προμηθευτή μια διαφορετική και πιο ευέλικτη χρηματοδότηση, προεξοφλώντας ως και το 80% της αξίας των τιμολογίων. Το ποσοστό αυτό βέβαια κυμαίνεται ανάλογα και με το ύψος των πωλήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής ενεργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρείας και εξακολουθεί να εισπράττει τις εκχωρημένες απαιτήσεις του. Υποχρεούται, όμως, κάθε φορά να αποδίδει το εισπραγμένο ποσό κατά το συμφωνημένο χρόνο και τρόπο, την τήρηση των οποίων παρακολουθεί και ελέγχει η εταιρεία, έχοντας το δικαίωμα της άμεσης αναγωγής σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τα συμφωνημένα.
-Εξαγωγικό factoring: Ιδιαίτερη άνθηση γνωρίζει στην Ελλάδα το εξωτερικό factoring, η αξία των συναλλαγών του οποίου ανήλθε πέρσι σε 800 εκατ. ευρώ. Το εξαγωγικό factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εξάγουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες τους στο εξωτερικό. Οι εταιρείες factoring συνεργάζονται με ξένες εταιρείες factoring στις περισσότερες χώρες του κόσμου και παρέχουν χρηματοδότηση έναντι εκχωρημένων εξαγωγικών απαιτήσεων, κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου της φερεγγυότητας του αγοραστή, διαχείριση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων, νομική υποστήριξη στη διεκδίκηση εκχωρημένων απαιτήσεων, καθώς και έγκαιρη, έγκυρη και συνεχή αξιολόγηση της φερεγγυότητας των αγοραστών. Όλα τα παραπάνω προσφέρονται χωρίς τραπεζικές ενέγγυες ή εγγυητικές επιστολές και χωρίς εμπράγματες ή άλλες εξοφλήσεις.
Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον εξαγωγέα ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική και, ειδικότερα, ευχέρεια στο να προσφέρει στους πελάτες του ευνοϊκότερους όρους πωλήσεων και διακανονισμού της αξίας των εξαγομένων εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής του στις αγορές του εξωτερικού και να αυξάνονται οι εξαγωγές του.
-Εισαγωγικό factoring και forfeiting: Το εισαγωγικό factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προμηθεύονται αγαθά ή υπηρεσίες από το εξωτερικό. Στο εισαγωγικό factoring, με τη συνεργασία των μελών του International Factors Group, στο οποίο ανήκουν οι ελληνικές εταιρείες factoring, ο εξαγωγικός factor χρηματοδοτεί τον εξαγωγέα/προμηθευτή και η εταιρεία καλύπτει τη φερεγγυότητα του εισαγωγέα και παρέχει διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων για λογαριασμό του εξαγωγικού factor. Με αυτή τη διαδικασία ο εισαγωγέας εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους αγορών και διακανονισμού της αξίας των εισαγομένων αγαθών και επιταχύνει τη βελτίωση της ρευστότητας και της αποδοτικότητάς του, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Το forfeiting είναι η προεξόφληση γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων χωρίς δικαίωμα αναγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή των τίτλων.


ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Τα κριτήρια με τα οποία οι εταιρείες factoring εξετάζουν τα αιτήματα των πελατών είναι τα ίδια με αυτά των τραπεζών. Διαφέρει, όμως, η βαρύτητα που δίνουν σε αυτά οι δύο αυτοί φορείς. Συγκεκριμένα, οι μεν τράπεζες δίνουν κυρίως σημασία στα κεφάλαια και τη χρηματοοικονομική δομή των πιστούχων τους, οι δε εταιρείες factoring ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ποιότητα των απαιτήσεων που εκχωρούνται σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια εταιρεία έχει εξαντλήσει τα πιστοδοτικά της όρια με μια τράπεζα, αλλά έχει φερέγγυους πελάτες στους οποίους πουλάει επί πιστώσει σε βραχυπρόθεσμη βάση, μπορεί να εξασφαλίσει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, πρόσθετη χρηματοδότηση.
Οι κυριότερες διαφορές του factoring από τον τραπεζικό δανεισμό είναι οι εξής:
1. Οι εταιρείες factoring δίνουν κατά κανόνα προκαταβολές έναντι τιμολογίων, ενώ οι τράπεζες προτιμούν τα αξιόγραφα (μεταχρονολογημένες επιταγές, συναλλαγματικές), ως εξασφάλιση για τις χρηματοδοτήσεις τους.
2. Στις εταιρείες factoring εκχωρείται το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών τους που προέρχεται από επί πιστώσει πωλήσεις ή τουλάχιστον το σύνολο των απαιτήσεών τους κατά συγκεκριμένων οφειλετών τους.
3. Οι εταιρείες factoring δεν προσφέρουν μόνο χρηματοδότηση, αλλά μια γκάμα υπηρεσιών.
4. Η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω εταιρειών factoring είναι περισσότερο ευέλικτη, γιατί προσαρμόζεται σε συνεχή βάση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους.ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ


Οι υπηρεσίες factoring επιβαρύνονται με δύο ανεξάρτητες προμήθειες:
-Την προμήθεια διαχείρισης, η οποία χρεώνεται επί της αξίας των εκχωρημένων τιμολογίων και αφορά το διαχειριστικό, εισπρακτικό και ασφαλιστικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η προμήθεια διαχείρισης χρεώνεται άπαξ επί της αξίας του τιμολογίου. Το κόστος αυτό καθορίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των οφειλετών, τις διαδικασίες τιμολόγησης, τη γεωγραφική διασπορά αυτών, κ.ά.
-Την προμήθεια προεξόφλησης, η οποία υπολογίζεται στο υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού ανά ημέρα και αφορά το χορηγητικό επιτόκιο που βαρύνει το εκάστοτε υπόλοιπο των προεξοφλημένων απαιτήσεων.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
EUROBANK EFG FACTORS


Σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, με τη ρευστότητα «στο κόκκινο» και το τραπεζικό σύστημα απρόθυμο να επεκτείνει τις πιστώσεις του, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή παροχής ρευστότητας κερδίζει οπαδούς. Έτσι και το factoring στην Ελλάδα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές και επιχειρήσεις που στο παρελθόν δήλωναν αδιάφορες στο να ακούσουν για τις υπηρεσίες που παρέχονται, τώρα απευθύνονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ειδικούς του χώρου. Γιατί δεν είναι μόνο η ρευστότητα πλέον το ζητούμενο, αλλά και η διασφάλιση της επί πιστώσει είσπραξης.
Δεδομένου του ότι στην Ελλάδα το factoring σχετίζεται με τραπεζικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή θυγατρικής είτε ως εσωτερική μονάδα, είναι προφανής η τάση μεταφοράς πιστώσεων από την παραδοσιακή τραπεζική προς εξειδικευμένα οχήματα παροχής κεφαλαίου κίνησης. Το factoring έχει πράγματι αυτούς τους μηχανισμούς που μπορούν να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ορατότητα την αποτελεσματική διαχείριση των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων. Γι’ αυτό και οι τράπεζες το κατατάσσουν πλέον κι επίσημα στη στρατηγική τους «φαρέτρα». Βέβαια, το γεγονός ότι και για το factoring η καύσιμη ύλη παραμένει η ρευστότητα που αντλεί από τη μητρική τράπεζα, η γενικότερη πίεση του συστήματος αντανακλάται και στις προοπτικές ανάπτυξης του προϊόντος. Έτσι είναι μάλλον αναμενόμενο, το factoring στην Ελλάδα να κερδίζει έδαφος σε βάρος των τραπεζικών πιστώσεων μέσω μετατόπισης ενδιαφέροντος, παρά λόγω μιας πιο γενναιόδωρης πολιτικής επέκτασης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι τομείς δεν απολαμβάνουν μιας προνομιακής μεταχείρισης, όχι βέβαια άδικα. Για παράδειγμα, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι τράπεζες, αναγνωρίζοντας την ευθύνη τους προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις ως στυλοβάτες μιας κατά τα άλλα ασθμαίνουσας οικονομίας, σχεδιάζουν και παρέχουν ολοκληρωμένα προγράμματα χρηματοδότησης εξαγωγικού εμπορίου. Ο Όμιλος Eurobank EFG έχει μια ιδιαίτερα σημαίνουσα παρουσία σε αυτόν τον τομέα, μέσα από μια σειρά δράσεων σε Ελλάδα και Νέα Ευρώπη. Το factoring έχει συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Πέρα από τη χρηματοδότηση αναλαμβάνει να ασφαλίσει τις εξαγωγικές πιστώσεις, κάνοντας χρήση όλων των εργαλείων ασφάλισης που διαθέτει. Η Eurobank EFG Factors, ηγέτιδα του κλάδου, συνεργάζεται με όλες τις έγκριτες ασφάλειες πιστώσεων και τον ΟΑΕΠ, ενώ είναι μέλος του μεγαλύτερου οργανισμού ανταποκριτών factoring στον κόσμο (Factors Chain International). H επιτυχημένη δε παρουσία της στον εν λόγω οργανισμό έχει αναγνωρισθεί με τον καλύτερο τρόπο, αφού τόσο το 2009 όσο και το 2011 βραβεύτηκε ως η καλύτερη εταιρεία στο Διεθνές Factoring σε παγκόσμιο επίπεδο.
 Η ασφάλιση που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί τον έτερο σημαντικό βραχίονα του προϊόντος, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την κρίση και την κατ’ επέκταση γενικότερη αποστροφή προς την ανάληψη κινδύνων έστω και βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Η εγχώρια αγορά ασφάλισης έχει πληγεί σημαντικά και βέβαια το factoring δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί από το γενικότερο κλίμα.
 Η δυνατότητα όμως που έχει να συνδυάζει αποτελεσματικά τα πολλαπλά ασφαλιστικά εργαλεία, το καθιστά σαφώς πιο ελκυστικό από άλλες μονοδιάστατες μορφές ασφάλισης. Συγκεκριμένα, το factoring έχει την ευχέρεια να παρακολουθεί τις συναλλακτικές ροές, μπορεί να «παντρεύει» εισροές με εκροές (back to back) ή να βάζει στην ίδια πλατφόρμα συμπληρωματικές μορφές ασφάλισης ή συμμετοχής σε ρίσκο με τον πελάτη (risk participation).
Ο κλάδος στην Ελλάδα μετράει αρκετά χρόνια παρουσίας και η καμπύλη γνώσης έχει φτάσει σε επίπεδα προηγμένης χώρας. Για τους λόγους που εν συντομία παρατέθηκαν παραπάνω, οι όγκοι των προς διαχείριση απαιτήσεων ακολουθούν κάθε χρόνο μια ανοδική πορεία. Η έμφαση στο εξαγωγικό factoring είναι αναμφισβήτητη, αφού στο σύνολο της η ελληνική αγορά κατατάσσεται στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως. Ευχάριστα παράδοξο, αλλά και ελπιδοφόρο, για μια χώρα που δεν φημίζεται για τον εξαγωγικό προσανατολισμό της.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STEFANO SALVINI
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MARCUS KRALL
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ GAMING
BANKING MONEY CONFERENCE 2011
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET & WEALTH MANAGEMENT
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ"
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site