Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2011-τ.378                              

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012

ΟΙ "ΧΡΥΣΕΣ" ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΚΡΙΣΗ

Ακόμη και μέσα στο θολό αυτό τοπίο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες, και τις εντοπίζουν κατά κύριο λόγο σε εταιρίες με εξαγωγικό προσανατολισμό. Επίσης, ξεχωρίζουν ορισμένους κλάδους που δείχνουν αντοχή στην κρίση, όπως είναι η ενέργεια, τα τυχερά παιχνίδια και οι εταιρίες κοινής ωφέλειας.


Ρεπορτάζ Λίλιαν Μαργαρίτη
Το χειρότερο εννεάμηνο στην ιστορία τους εμφάνισαν οι εισηγμένες στο ΧΑ εταιρίες και σύμφωνα με τους αναλυτές η «ταλαιπωρία» θα συνεχιστεί, καθώς ούτε στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους θα υπάρξουν επιπλέον επιβαρύνσεις με νέες φορολογικές και έκτακτες εγγραφές. Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται στα στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011 που δημοσιοποίησαν οι εγχώριες εισηγμένες, με τους κλάδους των τραπεζών, των κατασκευών, των εκδόσεων και των μεταφορών να βρίσκονται υπό πίεση. Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότερες εταιρίες αναγκάζονται να προσφύγουν στο άρθρο 99, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, ακόμη και μέσα στο θολό αυτό τοπίο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες, και τις εντοπίζουν κατά κύριο λόγο σε εταιρίες με εξαγωγικό προσανατολισμό. Επίσης, ξεχωρίζουν ορισμένους κλάδους που δείχνουν αντοχή στην κρίση, όπως είναι η ενέργεια, τα τυχερά παιχνίδια και οι εταιρίες κοινής ωφέλειας. 
 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων εταιριών οι αναλυτές της Βeta Securities,  αναφέρουν ότι η δημοσιονομική ομίχλη αποδείχθηκε αρκετά ισχυρότερη της αρχικής προσπάθειας που είχε σημειωθεί κατά τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2011, ανακόπτωντας την δυναμική κάποιων μικρών κλαδικών βελτιώσεων. Η εποχική συνεισφορά των καλοκαιρινών μηνών επηρέασε μόνο επιμέρους περιπτώσεις που αφορούν την ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών (μεταφορές – ξενοδοχεία-τρόφιμα), αφού η αύξηση της τουριστικής κίνησης δεν μεταφράστηκε σε ανάλογη ροή εσόδων για την πλειοψηφία των εισηγμένων εταιριών.
Σημειώνεται ότι 241 εισηγμένες εταιρίες εμφάνισαν στο εννεάμηνο 2011 ζημίες ύψους 6,69 δις. ευρώ έναντι κερδών 451,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών τους την ίδια περίοδο ανήλθε σε 57,3 δις. ευρώ έναντι 55,5 δις. ευρώ το εννεάμηνο του 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,3%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση, καθώς  έχει επηρεαστεί από τις συνεχείς αυξήσεις των φόρων που έχουν μεσολαβήσει από πέρυσι καθώς και από την μεγάλη συνεισφοράς του κλάδου καυσίμων που χωρίς αυτούς θα εμφανίζονταν μειωμένος κατά 2,8%.
Από τις 241 εταιρίες, 154 εμφάνισαν ζημίες και οι 87 κέρδη. Από τις ζημιογόνες, οι 77 αύξησαν τις ζημίες τους, οι 38 περιόρισαν τις απώλειες τους και οι 39 πέρασαν σε ζημιές από κέρδη την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όσον αφορά τις κερδοφόρες εισηγμένες, 42 αύξησαν τα κέρδη τους, 30 εταιρίες περιόρισαν την κερδοφορία τους και μόνο 15 εταιρίες κατόρθωσαν εν μέσω κρίσης να επιστρέψουν στην κερδοφορία.
Αξίζει να γίνει αναφορά στο σχόλιο της Beta Securities, που επισημαίνει ότι αν στην παραπάνω ήδη αρνητική εικόνα συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι μια σειρά ζημιογόνων εταιριών δεν συμμετέχει πλέον στην λίστα με τις εισηγμένες λόγω παύσης δραστηριότητας, διαγραφής από το χρηματιστήριο ή μη δημοσίευσης ισολογισμών τότε η τελική εικόνα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Ο λόγος
κερδοφόρων/ζημιογόνων εταιριών στο ΧΑ παρέμεινε στο χειρότερο σημείο της
τελευταίας δεκαετίας αφού μόλις μία στις τρεις εισηγμένες είναι κερδοφόρος και
μόλις μία στις πέντε εταιρίες έχει πάει καλύτερα από πέρυσι.


Οι κυριότερες μειώσεις στην δραστηριότητα παρατηρούνται στις κατασκευές (-32%), στις εκδόσεις (-27%) στην ένδυση (-48%) και στα έπιπλα (-49,6%). Ακόμα και ο θεωρητικά μη ελαστικός κλάδος της Υγείας έχει υποστεί συρρίκνωση στην δραστηριότητα κατά 72% όπως ο επίσης μη ελαστικός κλάδος των τυχερών παιχνιδιών (-22%) αποτέλεσμα της ομοιόμορφης και συστημικής πλέον διάχυσης της ύφεσης στην αγορά σε ρυθμούς μάλιστα πολύ υψηλότερους από το ξεκίνημα των δύο πρώτων τριμήνων.
Η συρρίκνωση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητα έχει επιφέρει ανάλογες μειώσεις σε τζίρο και κέρδη σε κοντινούς κλάδους (μεταλλουργία, τσιμέντα, ξυλεία) γεγονός το οποίο αποτυπώνεται πολύ έντονα στα εταιρικά μεγέθη τα οποία αφορούν τις μητρικές εταιρίες.


ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ


Ανάλογα με τη βαθιά ύφεση στην Ελλάδα είναι και τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών στο εννεάμηνο του 2011, αναφέρει ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης της Merit Χρηματιστηριακής.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι υπεύθυνες για το μέγεθος των ζημιών που εμφάνισαν στο σύνολο τους οι εταιρίες του ΧΑ είναι οι τράπεζες, κυρίως λόγω των απομειώσεων στα ομόλογα και δευτερευόντως λόγω των αυξήσεων των προβλέψεων για επισφάλειες.  Συνολικά οι 11 τράπεζες που είναι εισηγμένες πια μετά την αποχώρηση της Proton και της Εμπορικής, εμφάνισαν ζημιές μετά φόρων ύψους 7,11 δισ. ευρώ από κέρδη 206 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2010.
Από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε τις τράπεζες, οι υπόλοιπες 222 εταιρείες εμφανίζουν κέρδη 382 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 248 εκατ. στο εννεάμηνο  του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Merit. Η διαφαινόμενη αύξηση της κερδοφορίας για τις μη τραπεζικές μετοχές είναι βέβαια πλασματική, αφού πέρυσι οι υψηλές ζημιές οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις λογιστικές ζημιές της MIG. Έτσι, αν αφαιρέσουμε και τη MIG από το δείγμα τα καθαρά κέρδη έχουν μειωθεί φέτος σε 507 εκατ. ευρώ από 1,63 δισ. πέρυσι, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 68,9%. 
Στην ύφεση που βιώνει η Ελλάδα αποδίδει ο κ. Χριστοδούλου το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα, αφού η πλειονότητα των κλάδων έχει επηρεαστεί σημαντικά. Ειδικότερα, αρνητικός είναι οι αντίκτυπος στους τζίρους των εταιρειών, τα περιθώρια κέρδους τους ενώ παράλληλα τα χρηματοοικονομικά έξοδα έχουν αυξηθεί.  Πολλές είναι και οι λογιστικές απομειώσεις στις οποίες προβαίνουν οι εταιρείες κυρίως υπεραξιών και επενδυτικών ακινήτων. Από την άλλη η μη θέσπιση έκτακτης εισφοράς για φέτος βελτίωσε κάπως την άσχημη εικόνα. 


ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ


Εταιρίες και όμιλοι με κύριο χαρακτηριστικό την εξωστρέφεια και τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους σε ικανοποιητικά επίπεδα, κατόρθωσαν, εμφανίσουν καλή εικόνα των μεγεθών τους, όπως και στα δύο προηγούμενα τρίμηνα του 2011.
Σύμφωνα με τον κ. Μάνο Χατζηδάκη Yπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης της Beta Securiries, για τις Μυτιληναίος, ΜΕΤΚΑ, Frigoglass, S&B, ΟΛΘ, ΕΛΒΑΛ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Μotor Οil, Jumbo και Καρέλιας το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς αποτελεί συνέχεια του εξαμήνου και μάλλον θα έχουν μια πολύ διαφορετική χρήση σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.
Σε αυτές τις εταιρίες σε επίπεδο μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν προστεθεί από το γ’ τρίμηνο και η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρής (α’ τρίμηνο), η ΕΧΑΕ η Autohellas και ο Νηρέας.
Σε μικρότερου μεγέθους εταιρίες σε συνέχεια της περυσινής χρονιάς καλά μεγέθη
εμφάνισαν το Πλαίσιο, Mermeren, Elton, Καραμολέγκος, Ικτίνος, Μevaco,
Κυριακίδης, Λούλης, Info Quest, ΜLS Πληροφορική, Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Θράκης και AS Company.


ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑ  ΓΙΑ ΤΟ 2012
Το 2011 η Ελλάδα και η Ευρώπη βρέθηκαν αντιμέτωπες  με τη χειρότερη οικονομική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, επισημαίνει ο κ.  Σέργιος Μελαχροινός, αναλυτής της Solidus Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας δέχτηκε σημαντικές πιέσεις, ενώ το κύρος και η αξιοπιστία των ελληνικών τραπεζών αμφισβητείται διαρκώς από μετόχους και καταθέτες. Το ελληνικό χρηματιστήριο οδεύει προς κλείσιμο της χρονιάς με απώλειες πάνω από 50%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχει υποχωρήσει μέσα στο 2011 περίπου 78%. Η διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων με τις αντίστοιχες των Γερμανικών είναι σε δυσθεώρητα ύψη, ενώ οι τιμές των Ελληνικών ομολόγων, για όλες τις ημερομηνίες λήξης πέρα του έτους είναι κάτω από το 30% της ονομαστικής τους αξίας.
Μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον οι περισσότερες επενδυτικές επιλογές τείνουν προς την κατεύθυνση της διασφάλισης του κεφαλαίου και λιγότερο προς την αναζήτηση της βέλτιστης απόδοσης. Για το λόγο αυτό, πολλοί έλληνες επενδυτές προτίμησαν τη περασμένη χρονιά να τοποθετήσουν τα χρήματα τους σε διεθνείς τίτλους ώστε να διαφοροποιηθούν από τον κίνδυνο της χώρας.


ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ...ΥΠΑΡΧΟΥΝ


Ωστόσο, ο κ. Μελαχροινός εκτιμά ότι στην περίπτωση ενός επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να αναλάβει επενδυτικό κίνδυνο στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, υπάρχουν επιλογές. Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές πρέπει να αναζητήσουμε τυχόν ευκαιρίες όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αυξήσεων κεφαλαίων και θα έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Μέχρι τότε αξίζουν της προσοχής μας εταιρείες μη τραπεζικές, υψηλής κεφαλαιοποίησης, με ηγετική θέση στο κλάδο τους, κατά προτίμηση εξαγωγικού χαρακτήρα. Οι κλάδοι που μπορούν να διαφοροποιηθούν είναι αυτοί της ενέργειας, των τροφίμων, των τυχερών παιχνιδιών και των εταιρειών κοινής ωφέλειας.
Οι τοποθετήσεις σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα εμφανίζουν πολύ υψηλές αλλά αβέβαιες αποδόσεις, υποστηρίζει ο αναλυτής. Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τα τραπεζικά ομόλογα, καθώς οι τιμές τους έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα που απεικονίζουν την εικόνα απαξίωσης που αναφέραμε προηγουμένως. Την όποια απόφαση για τοποθέτηση σε αυτά ο επενδυτής πρέπει να την πάρει αφού πρώτα σταθμίσει τους κινδύνους που θέλει να αναλάβει. Ωστόσο υπάρχουν ευκαιρίες σε ομόλογα ελληνικών εταιρειών (π.χ. του ΟΤΕ),  η αξιολόγηση των οποίων είναι αρκετές βαθμίδες πάνω από αυτή του Ελληνικού δημοσίου και των τραπεζών ενώ οι αποδόσεις τους δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες!


Η ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
Τα στάδια μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και η διαφαινόμενη επιβράδυνση, αν όχι αντιστροφή, της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να κυριαρχήσουν ως παράγοντες προσδιορισμού της συμπεριφοράς των διεθνών αγορών κεφαλαίου και χρήματος στη διάρκεια του 2012, υποστηρίζει ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών της Valuation @ Research Specialists.
Στην Ευρωζώνη, το ζήτημα της λεπτής ισορροπίας μεταξύ της διασφάλισης δημοσιονομικής πειθαρχίας αφενός, αλλά και της δημιουργίας προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης αφετέρου, θα διαμορφώνει καταρχήν τις βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις των αγορών μετοχών στη διάρκεια του 2012. Σε δεύτερο χρόνο, τα τοπικά χαρακτηριστικά της κρίσης της εκάστοτε οικονομίας θα επιδρούν, σε μικρότερο ίσως βαθμό, στις διακυμάνσεις των μετοχικών αξιών.
Οι χρηματιστηριακές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του 2011 υποδηλώνουν ότι όλα τα πιθανά αρνητικά σενάρια στο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν ανοικτά με τις επενδυτικές προσδοκίες να “δείχνουν” ευάλωτες ακόμη και τις πιο ισχυρές οικονομίες του πλανήτη.
Στην Ελληνική αγορά, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, δεν διαφαίνονται δυνατότητες “αντίδρασης” της πραγματικής οικονομίας, τέτοιες που θα τροφοδοτούσαν και θα ενίσχυαν καθοριστικά τη δημοσιονομική προσαρμογή μέσω της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της ανάκαμψης των περιουσιακών αξιών. Υπό τις συνθήκες αυτές, το έτος 2012 αναμένεται να αποτελέσει περίοδο έντονης δοκιμασίας των αντανακλαστικών της ήδη ασθμαίνουσας Ελληνικής οικονομίας και να προδιαγράψει την κατεύθυνση της εγχώριας αγοράς μετοχών για τα επόμενα χρόνια.
 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ


Τα έως τώρα αποτελέσματα που εμφανίζουν οι εισηγμένες εταιρίες αφήνουν περισσότερο μια οσμή ρίσκου παρά ευκαιρίας, καθώς η συνεχής καταγραφή ζημιών από τρίμηνο σε τρίμηνο έχει επιφέρει σοβαρά χτυπήματα στην ρευστότητα και την κεφαλαιακή θέση των εισηγμένων εταιριών, αναφέρει ο κ. Μάνος Χατζηδάκης, Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης της Beta Securities.
Περιθώρια εξεύρεσης κεφαλαίων δεν υπάρχουν, τουλάχιστον όσο η κατάσταση στις τράπεζες παραμένει ως έχει, ενώ οι εξοικονομήσεις μέσω αναδιαρθρώσεων και περιορισμού κόστους έχουν εξαντληθεί στις περισσότερες περιπτώσεις.
Τα χρονικά περιθώρια για να αλλάξει το μίγμα πωλήσεων και να κατευθυνθεί προς το εξωτερικό είτε δεν υπάρχουν είτε δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τους υπάρχοντες πόρους. Η νέα γενιά των εταιριών που θα προσφύγουν στο άρθρο 99 είναι προ των πυλών και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί άμεσα τόσο από τους μετόχους των εταιριών αυτών όσο και από τους δανειστές τους.
Στο δ’ τρίμηνο οι ζημιές αναμένεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα κυρίως λόγω της αύξησης των τραπεζικών επισφαλειών που ενδεχομένως θα προκύψουν από το διαγνωστικό τεστ της Blackrock αλλά και της απεικόνισης της έκτακτης εισφοράς και του φόρου ακινήτων σε όλες τις εισηγμένες. Επιπλεόν εφόσον το PSI αλλάξει και οι τράπεζες αναγκαστούν να αυξήσουν τις προβλέψεις απομείωσης των κρατικών ομολόγων τότε τα 10 δισ. ευρώ ζημιές στην τελική γραμμή θα αποδειχθούν μια αισιόδοξη εκτίμηση, επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης.
Σε αυτό το περιβάλλον η ρευστότητα θα παραμείνει σαν προτεραιότητα και το πιθανότερο είναι οι επόμενοι μήνες να χαρακτηριστούν από μεγάλη συντηρικότητα στην κατανάλωση, την επένδυση και την χρηματοδότηση. Επιπλέον το ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς πιθανόν να έχει προεκλογική χροιά, όπου παραδοσιακά υπάρχει μια σχετική αναστολή σε ότι αφορά την κατανάλωση όπως και καθυστερήσεις στην ανάθεση κάποιων έργων ή την εκτέλεση κάποιων πληρωμών.
Σε ότι αφορά την αποτίμηση της αγοράς, τα 28 δισ. ευρώ ενσωματώνουν πολλά ακραία σενάρια, όπου σε επιμέρους εταιρίες είναι μάλλον υπερβολικά. Από την άλλη πλευρά η κερδοφορία που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια αποτίμηση αν και δεν είναι απαιτητική δεν φαίνεται να μπορεί να παραχθεί χωρίς την συμβολή του τραπεζικού κλάδου.
 
Ωστόσο, ο κ. Χατζηδάκης, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι τα αριθμητικά επίπεδα διαπραγμάτευσης της εγχώριας αγοράς είναι τα χαμηλότερα των τελευταίων είκοσι και πλέον ετών.
Πολλοί κίνδυνοι έχουν τιμολογηθεί σε σημαντικό βαθμό και αυτό μπορεί
να δώσει την ευκαιρία για κάποιο ράλι εξορθολογισμού, εφόσον
περιοριστούν οι αρνητικές επιδράσεις από την δημοσιονομική κατάσταση
της χώρας, ενδεχόμενο το οποίο εξαρτάται σχεδόν μονομερώς από
εξωτερικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, οι αναλυτές της Beta Securities διατηρούν θετική οπτίκη για μία σειρά εταιριών που έχουν πιο λογική έκθεση στην εγχώρια ζήτηση και απέδειξαν ότι τουλάχιστον φέτος ότι είναι σε θέση να παράξουν αξία για τον μέτοχο. Σε αυτές τις εταιρίες αναμένεται κάτι
καλύτερο από μια άνοδο εξορθολογισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα,
καθώς θα τύχουν και της πρώτης προσοχής των θεσμικών κεφαλαίων που
θα αναζητήσουν περιπτώσεις ελκυστικών ελληνικών εταιριών.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
«ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΤΑΣ» ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
Μεγάλες αλλαγές στη συμπεριφορά των επενδυτών φέρνει η διατήρηση της κρίσης καθώς αυτοί προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η λέξη «ασφάλεια» είναι πλέον κυρίαρχη στα χείλη όλων, είτε είναι τραπεζίτες, επενδυτές, funds, αναλυτές και οι «αμυντικές» τοποθετήσεις «δεσπόζουν» στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, περισσότερο από ποτέ.


Του Γιώργου Καλούμενου


Παρ’ όλα αυτά οι βασικές αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα χαρτοφυλάκιο δεν μεταβάλλονται σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς. Εξάλλου όλοι συμφωνούν ότι οι επενδύσεις είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια δυναμική διαδικασία που πρέπει να μεταλλάσσεται ανάλογα με τη συγκυρία και την ωρίμανση του επενδυτή, προκειμένου αυτός να αποκομίσει υψηλές αποδόσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Βέβαια, το επενδυτικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς σε συνθήκες κρίσεις δεν μπορεί κανείς να είναι τόσο επιθετικός, ενώ αντίστοιχα σε περιόδους ισχυρής ανάπτυξης, αξίζει κανείς να «φλερτάρει» με περισσότερο ρίσκο.
Σε γενικές γραμμές πάντως, ξεκινώντας από το ρίσκο των μετοχών, με στόχο το γρήγορο κέρδος, οι επενδυτές σταδιακά μεταφέρονται σε περισσότερο αμυντικές τοποθετήσεις, όπως για παράδειγμα οι επενδύσεις σε χρυσό και σε ομόλογα του εξωτερικού και αναζητούν «ασφαλείς λιμένες» για τα χρήματά τους. Παράλληλα, το «πέρασμα» από τη μια κατηγορία χαρτοφυλακίου στην άλλη μπορεί να γίνει «εν μία νυκτί» ή να διαρκέσει ακόμη και μία πενταετία, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, αλλά και τις ιδιαίτερες επιθυμίες του κάθε επενδυτή.
H μεταβολή της σύνθεσης του ιδανικού χαρτοφυλακίου είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει από κάποιες μέρες έως και μερικά χρόνια. H συμβουλή των ειδικών είναι οι μεταβολές να γίνονται τμηματικά - χρόνο με τον χρόνο - ώστε να συμπίπτουν με την ετήσια αναδιάρθρωση που πραγματοποιείται σε κάθε χαρτοφυλάκιο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πως δεν θα υπάρξουν απώλειες από παροδικές μεταβολές της αγοράς, ενώ ο επενδυτής θα έχει την ευελιξία που απαιτείται για τη σωστή επιλογή στις νέες τοποθετήσεις. Τέλος, υπάρχουν διεθνώς οικογένειες αμοιβαίων κεφαλαίων, στις οποίες η σύνθεση των επενδύσεων αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου, απαλλάσσοντας τον επενδυτή από τον κόπο και το άγχος της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του.ERNST & YOUNG
ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΠΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ ΤΟ 2012


Η πιθανότητα ήπιας ύφεσης στην Ευρωζώνη για το πρώτο μισό του 2012 είναι πλέον εξαιρετικά μεγάλη, σύμφωνα με νέα έκθεση της Ernst & Young Eurozone Economic Forecast Winter 2011 (EEF). Παρά τις μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου, οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι διακυμάνσεις θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και στο άμεσο μέλλον, μειώνοντας περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης, τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες.
Ωστόσο, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η συμφωνία του Δεκεμβρίου θα υλοποιηθεί, οι προβλέψεις τείνουν σε ήπια ανάπτυξη στην Ευρωζώνη προς το τέλος του 2012. Η πρόβλεψη είναι μόλις 0.1% αύξηση του ΑΕΠ για το 2012, η οποία θα αυξηθεί σε 1.5% - 2% για την περίοδο 2013-15.
Η Marie Diron, senior economic adviser του Eurozone Economic Forecast για λογαριασμό της Ernst & Young σχολιάζει: «Οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και η ανταπόκριση φαίνεται να είναι σχετικά θετική. Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί σχετικά με τη δέσμευση και την ικανότητα των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης να υλοποιήσουν γρήγορα αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Παρόλο που αυτή η επιβράδυνση δεν μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη του 2008, υπάρχουν αρκετές ανησυχίες αναφορικά με το θέμα της ρευστότητας των τραπεζών και της ανεργίας για το 2012.”
Ο Mark Otty, Area Managing Partner της Ernst & Young για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική, σχολιάζει: «το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ευρωζώνη δεν μπορεί παρά να μειώσει την πρόθεση των Ευρωπαϊκών εταιρειών να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να λάβουν αποφάσεις για νέες προσλήψεις.
«Η πραγματική πρόκληση για την Ευρώπη και τις «ανεπτυγμένες οικονομίες» είναι η ανάπτυξη και ο βαθμός στον οποίο οι ώριμες οικονομίες θα καταφέρουν να βρουν τρόπους για να αναπτυχθούν περισσότερο από τις ιστορικές τους τάσεις, προκειμένου να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να μάθουν στο μέλλον να ζουν με όσα επιτρέπουν οι δυνατότητές τους».


Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ


Το EEF χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για αντιστροφή της πρώιμης αύξησης των επιτοκίων που έγινε στις αρχές του 2011. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ρευστότητα των τραπεζών, είναι πολύ πιθανό να απαιτηθούν επιπρόσθετες διευκολύνσεις σε συνδυασμό με επιπρόσθετα μέτρα. Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα κάποιων χωρών να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, θα σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να συνεχίσει τις αγορές κρατικών ομολόγων.
Πολλοί σχολιαστές, συμπεριλαμβανομένου του EEF, πιστεύουν, ότι η ουσιαστική δέσμευση των κυβερνήσεων για τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις θα επιτρέψει στην ΕΚΤ την αύξηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Παρόλο που οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης έχουν μειωθεί πρόσφατα, παραμένουν ακόμη σε αρκετά υψηλά και απρόβλεπτα επίπεδα.
Καθώς οι μεταρρυθμίσεις στις δημοσιονομικές και οικονομικές δομές απαιτούν χρόνο, στο άμεσο μέλλον η ΕΚΤ μπορεί εύκολα να παίξει ένα βασικό ρόλο, εξασφαλίζοντας ότι οι αποδόσεις των ομολόγων δε θα φτάσουν, ούτε θα παραμείνουν, σε μη βιώσιμα επίπεδα.
 Όπως εξηγεί η Diron, «Καθώς το 2012 οι αγορές είναι ασταθείς, οι προοπτικές ανάπτυξης μικρές και οι απαιτήσεις για δανεισμό μεγάλες, η ΕΚΤ είναι πιθανό να χρειαστεί να λειτουργήσει ως δανειστής τελευταίας λύσης, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα – ή ακόμη και η πιθανότητα διάλυσης της Ευρωζώνης»


ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ


Σε κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, ειδικότερα στην περιφέρεια, η ανεργία αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς από το 2008, αλλά το EEF πιστεύει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση και να επεκταθεί σε κάποιες από τις χώρες του πυρήνα. Δεδομένων των προσδοκιών, τα συνολικά ποσοστά ανεργίας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μια μεγάλη χρονική περίοδο – το EEF προβλέπει ότι τα ποσοστά της ανεργίας στην Ευρωζώνη δε θα πέσουν κάτω από το 10% πριν το 2015.


Η Diron αναφέρει ότι, «Οι αλλαγές στις αγορές εργασίας της Ευρωζώνης, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας και τη μείωση του κόστους εργασίας, θα βοηθήσουν ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Ευρώ θα ξεπεράσει αυτή την κρίση διαμορφώνοντας ισχυρότερες βάσεις.”


ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ


Η ρευστότητα των τραπεζών είναι ένα άλλο ζήτημα που προκαλεί ανησυχία στην Ευρωζώνη. Ο τραπεζικός δανεισμός στην Ευρωζώνη παραμένει περιορισμένος, καθώς οι τράπεζες αναδιαμορφώνουν τους ισολογισμούς τους και μειώνουν την έκθεσή τους σε κλάδους και χώρες υψηλότερου ρίσκου. Η έρευνα της ΕΚΤ για το δανεισμό κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011, έδειξε ότι τα κριτήρια δανεισμού έχουν γίνει αυστηρότερα, ενώ οι έρευνες για μεμονωμένες χώρες καταγράφουν ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια στις χώρες της Ευρωζώνης. Κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες στους οποίους οφείλεται αυτή η κατάσταση είναι η μειωμένη πρόσβαση στις κεφαλαιακές αγορές και οι επιδεινωμένες προβλέψεις των τραπεζών για τις γενικότερες οικονομικές προοπτικές. Αυτά τα στοιχεία σχετικά με το δανεισμό υποδεικνύουν την αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων για τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αυξήσουν την παραγωγή τους για το 2012.


Όπως εξηγεί η Diron, «Η ΕΚΤ έχει επεκτείνει το δανεισμό της στις τράπεζες μέχρι και τρία χρόνια, ενώ έχει διευρύνει το εύρος των εγγυήσεων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι τράπεζες ώστε να αποκτούν ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη διευκόλυνση της ιδιαίτερα δύσκολης τρέχουσας κατάστασης χρηματοδότησης για τις τράπεζες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίξουν το βασικό τους ρόλο στην οικονομία, λειτουργώντας ως δανειστές».


ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012


Η μείωση του πληθωρισμού για το 2012 θα εξασφαλιστεί από μία σειρά παραγόντων. Πρώτον, οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει και προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά περίπου 10% μέσα στο 2012. Δεύτερον, οι βασικές επιπτώσεις θα είναι ευνοϊκές. Τρίτον, στις αρχές του 2012 θα υπάρξει μια μείωση στον πληθωρισμό, καθώς οι επιπτώσεις της αύξησης του ΦΠΑ κατά τις αρχές του 2011 θα αρχίσουν να φθίνουν. Το EEF αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα είναι κατά μέσο όρο 1.8% μέσα στο 2012, σε σύγκριση με το 2.6% του 2011, με αντίστοιχα ποσοστά για το 2013-14.
Η Diron σχολιάζει, «Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και η Ευρωπαϊκή συμφωνία, μειώνουν τον κίνδυνο διάσπασης της Ευρωζώνης. Ωστόσο, ο κίνδυνος παραμένει υπαρκτός, ειδικότερα καθώς μέσα στο 2012 πολύ μεγάλα τμήματα του δημόσιου χρέους θα χρειαστούν αναχρηματοδότηση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει νέες εντάσεις».
Το κόστος από τη διάσπαση της Ευρωζώνης θα είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικά μεγάλο και θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην παγκόσμια οικονομία. Επομένως, το EEF πιστεύει ότι οι αρχές των μεγάλων χωρών θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν το ενιαίο νόμισμα. Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι το κόστος από τη δράση της ΕΚΤ ως δανειστής τελευταίας λύσης, θα είναι μικρότερο από ότι το μεσοπρόθεσμο κόστος της διάσπασης.


ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ


Παρόλο που οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για την Ευρωζώνη παραμένουν αρνητικές, έχουν ήδη γίνει βήματα για ένα ευνοϊκότερο μέλλον. Η κατάσταση στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα είναι ανησυχητική, ωστόσο εάν οι μεταρρυθμίσεις υλοποιηθούν σύντομα, οι αρχές των υπόλοιπων χωρών μπορεί να λάβουν συντομότερα την απαραίτητη εντολή για εφαρμογή παρόμοιων σκληρών μεταρρυθμίσεων. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί μία μεγάλη ψυχολογική ώθηση στις Ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί κατά το επόμενο έτος. Η Ιρλανδία έχει αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα σχετικά με τον τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μεταρρύθμιση σε μία χώρα οδηγώντας την στην ανάκαμψη.
Η Diron καταλήγει, «Παρά τις αποθαρρυντικές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις και τους συνεχιζόμενους κινδύνους για περαιτέρω ύφεση, αναμένουμε ότι η Ευρωζώνη θα σταθεροποιηθεί μέσα στο 2012, καθώς το τέλος της κρίσης στην Ιταλία και στην Ελλάδα θα ενισχύσει τις προβλέψεις μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης και θα σημάνει την επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα.
«Επιπλέον, τα συνεχή ερεθίσματα από τις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες αναμένεται να κατευθύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη κατά τα επόμενα χρόνια και να συναγωνιστούν τις ανεπτυγμένες χώρες διεκδικώντας ένα μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ από το 2014, θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης σε περίπου 2% κατά την περίοδο 2014-15, με δυνατότητες βελτίωσης στο μέλλον.”


ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Το σχέδιο ενός νέου προγράμματος για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης χρέους που ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου περιλαμβάνει βαθύτερη απομείωση του κρατικού χρέους που διακρατείται από τον ιδιωτικό τομέα, χρηματοδότηση της διάσωσης ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ και απαιτήσεις ανακεφαλαιοποίησης για όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης.
Ωστόσο, πολλά ερωτήματα γύρω από τη νέα ελληνική συμφωνία παραμένουν αναπάντητα. Πρώτον, οι αρχές της ΕΕ υπολογίζουν ότι το χρέος της Ελλάδας θα κυμαίνεται περίπου στο 120% του ΑΕΠ στο τέλος της δεκαετίας. Εάν αυτό το επίπεδο δεν αποδειχθεί βιώσιμο, οι ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να αναγκαστούν να προβούν σε μεγαλύτερο κούρεμα, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του χρέους της Ελλάδας ανήκει αυτή τη στιγμή σε επίσημους δανειστές.
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία για τη δυναμική της ανάπτυξης και του ελλείμματος που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του επιπέδου του χρέους δεν είναι διαθέσιμα. Η Ελλάδα διαρκώς αποκλίνει από τους στόχους μείωσης του ελλείμματος, επομένως είναι πιθανό οι υπολογισμοί να βασίζονται σε αισιόδοξες υποθέσεις. Παράλληλα, το ΑΕΠ προβλέπεται να συνεχίσει να συρρικνώνεται σε ποσοστό άνω του 6% το 2011 και το 2012, σημειώνοντας απότομη πτώση σε όλα τα επιμέρους στοιχεία της εγχώριας ζήτησης. Τέλος, ο τραπεζικός κλάδος είναι ιδιαίτερα ευάλωτος. Αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν ότι οι απαιτήσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα καλυφθούν από τη χρηματοδότηση της διάσωσης, αλλά οι καταθέσεις αποσύρονται από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο από την αρχή του έτους.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΥΦΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ W


Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (Economic and Monetary Affairs Committee – EMAC) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation -- EBF) εξέδωσε την εξαμηνιαία της έκθεση σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας της Ευρωζώνης. Η επιτροπή, που αποτελείται από επικεφαλής οικονομολόγους εθνικών τραπεζικών ενώσεων και ευρωπαϊκών τραπεζών, έχει προχωρήσει σε μια σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω της ανάπτυξης, με το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ να αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2011 και μόλις 0,3% το 2012. Μάλιστα οι κίνδυνοι για ακόμη χαμηλότερη ανάπτυξη το 2012 είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.
Κατά την άποψη των επικεφαλής οικονομολόγων των ευρωπαϊκών τραπεζών, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις χώρες της ευρωζώνης αρχικά προήλθε από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η επιβράδυνση της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου και οι αυξημένες τιμές των εμπορευμάτων. Όμως, η αδυναμία εξεύρεσης μιας βιώσιμης μακροπρόθεσμης λύσης για την κρίση χρέους στην Ευρώπη έχει συμβάλλει σε μια σημαντική επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της EMAC και Σύμβουλο Οικονομικών Μελετών της Eurobank, καθηγητή Δημήτρη Μαλλιαρόπουλο, «Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, η ικανότητα των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ για έγκαιρη και αξιόπιστη επίλυση της κρίσης κρατικού χρέους είναι αποφασιστικής σημασίας».
Πέρα από την κρίση χρέους, ένας ιδιαίτερα ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη θεωρείται ότι είναι η απομόχλευση του τραπεζικού τομέα, η οποία ενισχύθηκε λόγω των νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) τον Οκτώβριο του 2011. Σύμφωνα με τους επικεφαλής οικονομολόγους των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις αναμένεται να έχουν ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στον τραπεζικό δανεισμό προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, συμβάλλοντας αρνητικά στην ανάπτυξη.ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ
DAILYFX MARKET ANALYST


ΤΟ 2011 ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣΑΝ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»


Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται μια χρονιά η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με το κυρίαρχο γεγονός να είναι η κρίση χρέους και η εξάπλωσή της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης ήταν η σχεδόν μόνιμη παρουσία του φόβου στις αγορές με αποτέλεσμα το επενδυτικό συναίσθημα να κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς σε αρνητικά επίπεδα.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των αγορών ήταν και η σημαντικά αυξημένη μεταβλητότητα, γεγονός που αύξησε κατακόρυφα τις διακυμάνσεις και αποτέλεσε ένα σημαντικό αντίπαλο στη προσπάθεια των αναλυτών να εκτιμήσουν την κατάσταση αλλά στη προσπάθεια των επενδυτών να σημειώσουν θετικές αποδόσεις. Το 2011 κατά γενική ομολογία δεν αποτελεί θετική χρονιά και αυτό γίνεται ξεκάθαρο αν μελετήσουμε τις αποδόσεις των hedge funds που αποτελούν το δείκτη αναφοράς (benchmark) για την απόδοση των επενδυτικών τοποθετήσεων. Τα hedge funds κλείνουν τη χρονιά με απώλειες και μάλιστα, πολλά εξ αυτών αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν τις υπηρεσίες τους καθώς οι ζημιές τους είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση του συνόλου τις αγοράς, θα παρατηρήσουμε ότι είναι ξεκάθαρο πως οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια και τίποτα περισσότερο. Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι της χρονιάς είναι αναμφισβήτητα ο χρυσός, ο οποίος θα κλείσει με κέρδη για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, το πετρέλαιο που διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, τα αμερικανικά ομόλογα, το γεν και το φράγκο. Πλην του πετρελαίου που αποτελεί εξαιρετικά πολύπλοκη περίπτωση, όλα τα υπόλοιπα θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
Ο χρυσός σημειώνει κέρδη* 21,91% τα οποία είναι υψηλότερα και από το μέσο όρο κερδών των τελευταίων πέντε ετών, το γεν κέρδη 4,82% και το φράγκο κέρδη 0,8% που θα ήταν πολύ μεγαλύτερα αν η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας δεν αναγκαζόταν να παρέμβει αποφασιστικά προκειμένου να προστατεύσει την ελβετική οικονομία. Τα αμερικανικά δεκαετή ομόλογα έγιναν ανάρπαστα και ενισχύθηκαν 7,67%. Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιό τους σημείωσε πτώση 39% το ίδιο χρονικό διάστημα, όταν σε όλη την Ευρώπη η τάση στις αποδόσεις των επιτοκίων ήταν ανοδική.
Η αγορά μετοχών αναμένεται να ολοκληρώσει τη χρονιά με απώλειες. Και εδώ όμως υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που χρήζουν προσοχής. Τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι αναδυόμενες οικονομίες. Η αυξημένη μεταβλητότητα και ο φόβος, που περιγράψαμε παραπάνω, αποτέλεσε την αφορμή για τη μαζική απόσυρση των κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές. Αυτό σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για το περιορισμό της ανάπτυξης, οδήγησε σε μεγάλες απώλειες τα αντίστοιχα χρηματιστήρια. Στην Ευρώπη οι απώλειες δε μπορούν να αγνοηθούν. Είναι σημαντικές και ξεπερνούν το 10% στο γερμανικό δείκτη DAX. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο κέντρο του κυκλώνα. Απόλυτα κερδισμένη η Αμερική. Παρά τη μαζική εισροή κεφαλαίων στα ομόλογα, οι μετοχές κατάφεραν να κινηθούν είτε κοντά στο μηδέν είτε θετικά, δείχνοντας ότι οι προοπτικές της Αμερικής απλά σκιάζονται από τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ο Dow Jones κινείται σε θετικό έδαφος με κέρδη 5,31% ενώ S&P 500 και Nasdaq δεν καταγράφουν απώλειες μεγαλύτερες του 1,00%.
Η γενικότερη εικόνα λοιπόν δείχνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα φυγής κεφαλαίων. Και με τη κρίση να μην έχει διευθετηθεί ακόμα τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο αυτό αναμένεται να ενταθεί. Οι μέσες εκτιμήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα. Το πρώτο τρίμηνο του 2012 αναμένεται σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων ότι θα είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο και σκληρό τρίμηνο. Οι πιέσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σε αυτό ιδιαίτερο ρόλο θα παίξει μια σειρά παραγόντων. Ξεκινάμε από το κρίσιμο παράγοντα της πραγματικής οικονομίας. Η ευρωζώνη οδηγείται σε μια νέα ύφεση. Οι εκτιμήσεις της Citigroup κάνουν λόγο για έξι τρίμηνα ύφεσης σενάριο το οποίο είναι τρομακτικό.
Η ύφεση αυτή αναμένεται να έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Αρχικά θα αυξήσει τις πιέσεις στην αμερικανική οικονομία η οποία δεν είναι ακόμα ισχυρή. Με τη σειρά τους χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα δουν την ανάπτυξή τους να επιβραδύνεται και θα αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια. Οι αντιδράσεις των επενδυτών θα ασκήσουν πιέσεις στα νομίσματά τους και η διάθεση για ρίσκο θα ελαχιστοποιηθεί.
Οι συνέπειες στη χρηματιστηριακή αγορά ενδεχομένως θα είναι μια συνέχεια της εικόνας που παρατηρούμε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Ενίσχυση της ζήτησης για ασφάλεια. Άρα ο χρυσός αναμένεται να βγει και πάλι ενισχυμένος από αυτή τη διαδικασία. Όπως επίσης και το ιαπωνικό γεν.
Όσον αφορά την επιστροφή των επενδυτών στις τοποθετήσεις αυξημένου ρίσκου αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαχείριση της κρίσης χρέους και από τα μέτρα που θα λάβουν οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες. Δεν αποκλείεται τους πρώτους μήνες του 2012 να διογκωθούν επικίνδυνα κάποιες καταστάσεις όπως η άνοδος των αμερικανικών ομολόγων. Αυτό θα αποτελέσει ένα πρώτο δυνητικά θετικό σημάδι. Αν έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και αυξημένης ρευστότητας, τότε μια λύση στο ευρωπαϊκό πρόβλημα θα μπορέσει να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για μια επιθετική στροφή προς τις μετοχές, το πετρέλαιο και τα νομίσματα υψηλών αποδόσεων (δολάρια Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας) από τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2012
*οι αποδόσεις είναι με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ
METLIFE ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟ 2012


To 2011 αποδείχθηκε δύσκολη χρονιά για την Ευροζώνη, με την κρίση του δημοσίου χρέους να παίρνει διαστάσεις συστημικού κινδύνου.  Η επέκταση της κρίσης από τις χώρες του Νότου σε παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης, είχε αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.  Το Χ.Α. κατέγραψε σημαντικές απώλειες και η αγορά ελληνικών ομολόγων προεξόφλησε κατάσταση χρεοκοπίας.  Η πρωτόγνωρη ύφεση που βιώνει η οικονομία μας, σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση της ανεργίας και τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά φέτος. 
Τα παραπάνω επηρέασαν δυσμενώς τον κλάδο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τόσο λόγω του mark-to-market όσο και των εξαγορών που εδράζονται στην ανάγκη κάλυψης τρεχουσών αναγκών από αποταμιευτικούς πόρους.  Επιπλέον, η παραφιλολογία σχετικά με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με την – κατά καιρούς – φημολογία για αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευροζώνη, έδρασαν καταλυτικά στην αύξηση των εκροών στον κλάδο.  Τα υπό διαχείριση κεφάλαια υποχώρησαν φέτος 31% περίπου στα 5,5 δις ευρώ.  Η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατόρθωσε να υποστεί μικρότερη μείωση ενεργητικού, σε σχέση με αυτή της αγοράς.  Πιο αναλυτικά, η εταιρεία μας αύξησε το μερίδιό της στο 3,93% της συνολικής πίτας καταλαμβάνοντας την 6η θέση μεταξύ 22 εταιρειών στον κλάδο.  Παραμένει δε, η πρώτη ΑΕΔΑΚ με βάση το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων - στα 216 εκατ. ευρώ - που δεν αποτελεί θυγατρική τραπεζικού ομίλου.
Βασικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας μας είναι η προσήλωση στην κατανόηση των αναγκών των πελατών μας.  Με βάση την ευρεία γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, προσφέροντας ικανοποιητικές λύσεις στους επενδυτές μας (π.χ το ομολογιακό μας αμοιβαίο κεφάλαιο σε Δολάριο προσφέρει αξιοσημείωτες θετικές αποδόσεις).  Τα αμοιβαία κεφάλαια παραμένουν το πιο διαφανές μέσο αποταμίευσης, κάτι που θα αποκτήσει ιδιαίτερη αξία στο μέλλον (εν μέσω συρρίκνωσης των εθνικών βασικών και επικουρικών συντάξεων) προκειμένου κάποιος να διατηρήσει το βιοτικό του επιπέδου, μετά τη συνταξιοδότηση. 
Το 2012 θα είναι ακόμα ένα έτος προκλήσεων και προσαρμογής των οικονομιών της Ευρωζώνης, στα νέα δεδομένα. Η αποφασιστική λήψη μέτρων στην κατεύθυνση της πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης της Ευροζώνης αποτελεί καταλύτη για την άμβλυνση της κρίσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα απαιτηθούν θυσίες.  Οι αγορές τείνουν να προεξοφλούν νωρίτερα την αλλαγή της οικονομικής τάσης (όπως συνέβη το 2009) και θεωρούμε ότι στα παρόντα επίπεδα τιμών έχει προεξοφληθεί σημαντικό μέρος από τα χειρότερα της ελληνικής οικονομίας. Παραμένουμε αισιόδοξοι και σε κατάσταση ετοιμότητας προκειμένου να εκμεταλλευθούμε τις ευκαιρίες που θα προκύψουν στο εγγύς και απώτερο μέλλον.


 HSBC
“ BRIC FX Plus 5%”
Νέα Κατάθεση Εγγυημένου Κεφαλαίου στη λήξη


H HSBC αναζητά συνεχώς νέες ευκαιρίες με επενδυτικές προοπτικές. Mε δεδομένες τις καθημερινές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και την ολοένα μεγαλύτερη δυναμική που έχουν αποκτήσει οι αγορές BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), η HSBC δημιούργησε τη νέα Κατάθεση Εγγυημένου Κεφαλαίου στη λήξη BRIC FX Plus 5%.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για προϊόν με υποκείμενη αξία τη σχέση των νομισμάτων Βραζιλίας (Ριάλ), Ρωσίας (Ρούβλι), Ινδίας (Ρουπία) και Κίνας (Ρενμίνμπι) με το Ευρώ, με μέγιστη δυνατή μεικτή συνολική απόδοση που αγγίζει το 27,5% για καταθέσεις σε Ευρώ, 21,25% σε Δολάριο ΗΠΑ. Παράλληλα προσφέρει ελάχιστη μεικτή εγγυημένη απόδοση στη λήξη 5%.
Η διάρκεια του προϊόντος είναι 5 έτη, με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 3.000 Ευρώ ή Δολάρια Η.Π.Α. Η προεγγραφή ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιανουαρίου 2012.
Όπως δήλωσε ο κ. Απόστολος Παπαναγιώτου Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων HSBC Ελλάδος «η παγκόσμια οικονομία δεν βασίζεται πλέον μόνο στην Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως οι αναδυόμενες, οι οποίες αποκτούν όλο και περισσότερη δυναμική. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι χώρες BRIC, οι οποίες δείχνουν να ανταποκρίνονται διαφορετικά στις δεδομένες οικονομικές συγκυρίες και παράλληλα αποτελούν κύριους παράγοντες διαμόρφωσης του παγκόσμιου εμπορίου. Η HSBC λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των χωρών αυτών, την αξιοποιεί μέσα από τη νέα κατάθεση εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη BRIC FX Plus 5%».
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στην υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της HSBC, 801 117 17 17 ή 210 6962 100 για κλήσεις από κινητό.
¬- To προϊόν διατίθεται με προμήθεια συμμετοχής και προσφέρεται σε περιορισμένη έκδοση.
- Η απόδοση της κατάθεσης υπόκειται σε φορολογία (σήμερα 10%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
- Το παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή ως προτροπή για επένδυση.
- Η κατάθεση καλύπτεται από το Financial Services Compensation Scheme του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ JURGEN CREUTZMANN
GAMING MONEY CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MALCOLM BRUCE
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΕΣΠΑ: ΧΛΩΜΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΙΟ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
COMMERCE MONEY CONFERENCE 2011
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ LEASING
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site