Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2011-τ.378                              

COMMERCE MONEY CONFERENCE 2011ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


«ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
ΜΕ ΤΟ «ΡΑΝΤΑΡ» ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕπεξεργασία συμπερασμάτων: Άντα ΣεϊμανίδηΤην ώρα που η Ευρώπη προωθεί την υλοποίηση του «κουρέματος» του ελληνικού χρέους, η πολυπληθής ελληνική εμπορική τάξη εντοπίζει το δικό της business plan επιβίωσης στα δύσκολα διεθνή και εσωτερικά δεδομένα.
Ο καθημερινός κίνδυνος απώλειας της επιχείρησης, της περιουσίας και της επαγγελματικής τους υπόστασης, ενεργοποιεί τους ανθρώπους του εμπορίου, που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία συμφωνώντας σε μια κοινή διαπίστωση: Πίσω από το «βουνό» του χρέους, ο μαχόμενος και καθόλου «τεμπέλης» - όπως έχει αποκαλεστεί - Έλληνας της μεσαίας τάξης πρέπει να διαγνώσει τη μελλοντική του προοπτική και να κάνει ενέργειες για να τη διασφαλίσει.
Απ’ ό,τι δε φαίνεται, η προοπτική αυτή εντοπίζεται κυρίως μέσα από την εξωστρέφεια την οποία καλούνται να υλοποιήσουν οι εμπορικοί φορείς σε συνεργασία με την Πολιτεία η οποία, και από τη δική της πλευρά, θα πρέπει να προσφέρει τα απαραίτητα γι’ αυτό το σκοπό μέσα.
Η εκπαίδευση των εμπορικών επιχειρήσεων και κυρίως των εισαγωγικών, προκειμένου να στραφούν εξαγωγικά, αλλά και η προσπάθεια εντοπισμού νέων αγορών εκτός Ελλάδας με ελληνικά και μη πρoϊόντα, θα αποτελέσουν τα πρώτα θετικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα επόμενα θα έχουν ασφαλώς να κάνουν με την έμπρακτη ενθάρρυνση των εμπορικών επιχειρήσεων να τολμήσουν τον εναλλακτικό δρόμο της επιβίωσης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι επίκαιρες πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου με τίτλο: «Εμπόριο: Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Κρίσης», που διοργανώθηκε πρόσφατα από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και τα «Money Conferences», υπό την αιγίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και του Ελληνικού Οργανισμού Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου, αναμένουν υλοποίηση. Στο συνέδριο συμμετείχαν, επίσης, ενεργά η ΓΣΕΒΕ, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος και άλλοι σημαντικοί φορείς.


Έχουμε σχέδιο…
Οι σχετικές προτάσεις που έγιναν, επικεντρώνονται στις εξής προτεραιότητες:
Πρώτον, στην συστηματική υποστήριξη της στροφής των εμπορικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές. Μέσα από αυτήν, μπορούν να δοθούν άμεσα εναλλακτικές λύσεις επιβίωσης στις εισαγωγικές πρωτίστως επιχειρήσεις που ήδη διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τις διεθνείς επαφές, προκειμένου να μετατραπούν σε εξαγωγικές. Δεύτερον, στη συνέχιση της στοιχειώδους στήριξης  της αγοράς και των επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες. Ο χειρότερος εφιάλτης θα ήταν μια πιθανή παρατεταμένη περίοδος διακοπής της δανειοδότησης των εταιρειών, λόγω των επιπτώσεων του «κουρέματος» στις ελληνικές τράπεζες. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα και οι μέχρι σήμερα υγιείς επιχειρήσεις θα πτωχεύσουν, αφού οι τραπεζικές εγγυήσεις που ζητούν οι οίκοι του εξωτερικού είτε για εισαγωγές είτε για εξαγωγές είτε για άλλες ανάγκες δεν θα γίνονται αποδεκτές όταν προέρχονται από ελληνικές τράπεζες. Τρίτον, στην αξιοποίηση με μεγαλύτερη ευελιξία για το εμπόριο των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων που δικαιούται η χώρα. Τέταρτον, σε ένα εναλλακτικό σύστημα φορολογικών κινήτρων που θα αναγνωρίζει τον αναπτυξιακό ρόλο του εμπορίου. Πέμπτον, στην προώθηση άμεσων μέτρων, όπως η ενίσχυση των υπαρχουσών εμπορικών συστάδων στο κέντρο της Αθήνας, η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία των open malls, η ενίσχυση του προγράμματος εκπαίδευσης των στελεχών του λιανικού εμπορίου σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕ, η άρση των περιορισμών σε ό,τι αφορά στις αδειοδοτήσεις και στα νομοθετικά εμπόδια, η συγκρότηση επιτροπής διακανονισμού για την επίτευξη συμφωνιών σε ό,τι αφορά στον καθορισμό του ύψος του ενοικίου μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Έκτον, στην πιο ορθά κατανεμημένη χωροταξική αναδιάρθρωση της εμπορικής δραστηριότητας, που μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης και μιας μελλοντικής επιχειρηματικής αποτυχίας. Έβδομον, σε ένα στοχευμένο στον πελάτη μάνατζμεντ (στρατηγικό και τακτικό-λειτουργικό) τιμών και ποικιλιών προϊόντων ως κεντρικού μοχλού επιτυχίας. Όγδοον, σε πιο σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ, ώστε  να γίνει συγκεκριμένη στόχευση πελατών.
Ένατον, στην ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή της «γεωγραφίας» του εμπορίου και στην πρόληψη λαθών σε σχέση με την εγκατάσταση ή τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων. Δέκατον, στην υιοθέτηση ευέλικτων συντηρητικών πολιτικών, με επανεπένδυση και με ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Ενδέκατον, στην ανάπτυξη της οικονομικής παιδείας, που λείπει από πολλούς Έλληνες καταστηματάρχες.
Δωδέκατον, στη στροφή προς το νέο μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου, που αποτελεί μια δεδομένη διέξοδο στην κρίση. Δέκατον τρίτον, στη δημιουργία ενός στοιχειώδους θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των e-shops, προκειμένου να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Δέκατον τέταρτον, στην αντιμετώπιση των αντικινήτρων της καθημερινής λειτουργίας των e-stores και κυρίως την επιβάρυνση από το κόστος της μεταφοράς. Δέκατον πέμπτον, στην υιοθέτηση της έννοιας της καινοτομικότητας από όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις.


Αναλυτικότερα: Σε σχέση με τη στροφή των εμπορικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές, τόσο ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης όσο και οι άλλοι κορυφαίοι εκπρόσωποι των φορέων του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που επίσης τοποθετήθηκαν στο συνέδριο, συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης του μοντέλου «Παράγω-Εμπορεύομαι-Εξάγω». Ένα μοντέλο, που όπως τόνισε και από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) κ. Δημήτρης Λακασάς, αποτελεί τη μοναδική λύση εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση. Από τη δική του πλευρά, ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕ κ. Γιώργος Καββαθάς επέμεινε στην παράλληλη υιοθέτηση του κινήματος «καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε». Επεσήμανε επίσης την ανάγκη άμεσης αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων και συνηθειών, με το ρόλο του εμπορίου να είναι καταλυτικός, καθώς αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ παραγωγού, βιοτέχνη και επαγγελματία με τον Έλληνα καταναλωτή-πολίτη και μπορεί να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αγροτικών, κτηνοτροφικών προϊόντων και όχι μόνο.


ΟΠΕ: Πρόταση συνεργασίας προς την ΕΣΕΕ (FOTO 0963)


Στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας βαίνει και η επίσημη πρόταση συνεργασίας από το διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου(ΟΠΕ), κ. Α. Καλαμπόκη προς τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) κ. Β. Κορκίδη, για τη συνεργασία ανάμεσα στους δύο φορείς. Τελικός στόχος είναι η μετατροπή των εισαγωγικών επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις και εξαγωγικού χαρακτήρα. Ο πρόεδρος του ΟΠΕ εκτίμησε ότι η στροφή του εμπορίου προς τις εξαγωγές ευνοείται, στην παρούσα φάση, από τις βασικές ρυθμίσεις του νέου εξαγωγικού νόμου με τις οποίες: 
Πρώτον, καταργείται η άδεια εξαγωγών που απαιτούνταν μέχρι σήμερα από έναν έμπορο, προκειμένου να στέλνει τα προϊόντα του στις διεθνείς αγορές. Δεύτερον, το Μητρώο Εξαγωγέων μετατρέπεται σε Μητρώο Εξαγωγών, που θα ενημερώνεται αυτόματα και χωρίς ιδιαίτερες διοικητικές διαδικασίες. Τρίτον, καταργείται η εγγραφή των εξαγωγέων στα επιμελητήρια. Με το νέο νομοσχέδιο θα αρκεί η εγγραφή μόνο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Τέταρτον, καθιερώνεται το «Single Window», που είναι ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο. Σε αυτή τη βάση δεδομένων θα υπάρχουν στοιχεία για τις εξαγωγές, τις ξένες αγορές και διάφορες πληροφορίες. Επίσης, μέσα από το «Single Window» θα διεκπεραιώνονται και οι όποιες διοικητικές συναλλαγές με το Δημόσιο.
Πρόκειται ουσιαστικά για την «Υπηρεσία Μιας Στάσης», όπου με ηλεκτρονικό τρόπο οι επιχειρηματίες θα προσκομίζουν ή θα παίρνουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Aναφερόμενος, εξάλλου, στο προτεινόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 2012–2013, ο κ. Καλαμπόκης επεσήμανε ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμους κλάδους όπως αυτοί των καλλυντικών, της γούνας, τoυ design, της τεχνολογίας, των ΑΠΕ, οι οποίοι και αποδεικνύουν ότι πράγματι η Ελλάδα μπορεί να στραφεί και σε μη παραδοσιακούς κλάδους και να πετύχει.


Κίνητρα, στόχευση, προϊόντα (FOTO 1300)


Από τη δική του πλευρά, ο κ. Γιώργος Καρανίκας, γενικός γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, επεσήμανε ότι η στροφή στις εξαγωγές αποτελεί προτεραιότητα για ένα σημαντικό αριθμό εμπορικών επιχειρήσεων, που κινούνται ειδικά στο χώρο των εισαγωγών. Πλην όμως, προκειμένου να επιτύχει, απαιτούνται και κίνητρα από την Πολιτεία για να αντιμετωπιστούν τα πρακτικά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν. Λόγου χάριν, μέχρι στιγμής, στις εκθέσεις του ΟΠΕ στο εξωτερικό δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν εμπορικές επιχειρήσεις ή να τους παρασχεθεί ειδική εκπαίδευση και άλλα πολλά σχετικά θέματα. Αυτά θα είναι καλό να ρυθμιστούν σε ένα μόνιμο πλαίσιο, προκειμένου να γίνει δυνατή προς τις εμπορικές επιχειρήσεις η παροχή της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης.


Σε ό,τι αφορά την ώθηση των εμπορικών επιχειρήσεων προς τις αγορές του τουρισμού, επεσήμανε την ανάγκη ειδικής κατάρτισης των εμπορικών στελεχών στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Τονίστηκε, επίσης, ο ειδικός ρόλος του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου στη Δωδεκάνησο, των συνεργειών με τον ξενοδοχειακό κλάδο και της αξιοποίησης ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων.


Από πλευράς Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο κ. Αναστάσιος Ρόγκας, γενικός διευθυντής της DK Consultants, επέμεινε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει για την επιτυχία της εξαγωγικής στροφής του εμπορίου η προηγούμενη εντατική έρευνα των ξένων αγορών και η στόχευση στα προϊόντα που έχουν άμεσες και θετικές προοπτικές.
Παράλληλα, όμως, εξίσου σημαντική είναι η συνεχής και ποιοτική συμβουλευτική υποστήριξη, δεδομένου του ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις στερούνται εξαγωγικών στελεχών, όπως επίσης και η σταδιακή εκπαίδευση των εμπορικών στελεχών προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στο κρίσιμο ερώτημα, με ποια και πόσα ελληνικά προϊόντα θα γίνει δυνατή η στροφή του εμπορίου στις εξαγωγές, το συμπέρασμα από τις τοποθετήσεις όλων των ομιλητών ήταν ότι το ελληνικό εμπόριο μπορεί να αξιοποιήσει και μη ελληνικά προϊόντα εφόσον έχουν αποδεδεγμένη ζήτηση και ικανοποιητικές τιμές, επανεξάγοντάς τα. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα εταιρειών που πέτυχαν μεγάλες εξαγωγικές παραγγελίες, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και μη ελληνικά προϊόντα, ενώ επισημάνθηκε το γεγονός ότι, μέχρι κάποιο βαθμό, οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως trading companies.


Ανάγκη κεφαλαίων κίνησης…(0897)
Σε σχέση με το επίμαχο θέμα της στοιχειώδους έστω στήριξης της αγοράς και των επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες, στις σχετικές τοποθετήσεις που έγιναν, φάνηκε ότι μια προσωρινή ανάσα ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες και αντίστοιχα στην αγορά, είναι πιθανόν να δοθεί με την ενεργοποίηση του πακέτου εγγυήσεων των 30 δις. Σε ένα περιβάλλον όμως στο οποίο ο περιορισμός της κατανάλωσης αναμένεται να φτάσει στο -22%, παρά τη διατήρηση του πληθωρισμού στο 3%, και την ώρα που 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι έχει περιοριστεί όσο ποτέ άλλοτε η αγοραστική τους δύναμη, το εμπόριο έχει μεγάλη ανάγκη από προγράμματα υποστήριξης.
Αυτά όμως θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα, όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, σε μια ρεαλιστική βάση. Τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης αποκαλύπτουν μια «ζοφερή» πραγματικότητα: Ενώ, σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ, αναμένεται τους επόμενους μήνες, να αυξηθούν οι εντάξεις των έργων και σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης να φτάσουν το 88%, από τα οποία θα συμβασιοποιηθεί το 52%, στην πραγματικότητα θα υλοποιηθεί μόνο το 24%. Αυτό θα συμβεί γιατί οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν πλέον ούτε τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ίδια συμμετοχή, αλλά ούτε και τις απαραίτητες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες για να ενταχθούν σε αυτά. Ενδιαφέρονται κυρίως για κεφάλαιο κίνησης, για δανειοδότηση με επιδότηση επιτοκίου και για εγγυητικές επιστολές. Η δημιουργία επομένως διαφόρων Ταμείων εγγυοδοσίας μέσω ΕΣΠΑ, όπως το Ταμείο Εγγυήσεων, το Εγγυοδοτικό Ταμείο Επιχειρήσεων και το Ταμείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, θα μπορούσαν να συμβάλουν όχι τόσο στην ανάπτυξη, αλλά στην επιβίωση των επιχειρήσεων.


…και απορροφητικότητας με στόχο την αποδοτικότητα (1155)


Με ποιους επομένως επιμέρους τρόπους και κριτήρια θα μπορούσε να διευκολυνθεί άμεσα η χρηματοδοτική ροή προς τις επιχειρήσεις; Σε σχέση ειδικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό που θα πρέπει να αντιληφθεί και η τρόικα είναι ότι ο στόχος δεν είναι η απορροφητικότητα με κάθε κόστος, αλλά η αποδοτικότητα. Το επεσήμανε ιδιαίτερα ο κ. Ιωσήφ Χασσίδ, καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής και υπεύθυνος  της Μονάδας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΜΟΚΕΠ) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Για να προσθέσει, ότι ο σχεδιασμός με βάση τον οποίο θα δρομολογηθεί η απορροφητικότητα πρέπει να είναι διαφορετικός σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να υλοποιηθούν τελικά επενδύσεις ουσίας σε τοπικό επίπεδο.
Σε ό,τι αφορά τα ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ, με τη χορήγηση 900 εκατ. για εγγυήσεις και άλλων 500 εκατ. που αφορούν δράσεις για την επιχειρηματικότητα των νέων, το θεματικό τουρισμό, την αφαλάτωση, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις πράσινες υποδομές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και ποτών, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ότι τα υποκαταστήματα των τεσσάρων αναδόχων τραπεζών δηλώνουν άγνοια…


Στοχοποίηση και εναλλακτική φορολογική πολιτική


Κι ενώ γίνεται, κατά κόρον, λόγος για την ουσιαστική συμβολή και αναγνώριση του εμπορίου στην ανάπτυξη, η στρεβλή αντίληψη ότι το εμπόριο αποτελεί διαμεσολάβηση παραμένει, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος ασκεί σαφώς μια αναπτυξιακή λειτουργία. Η αντίληψη αυτή, σε συνδυασμό με τη συνολικότερη στοχοποίηση του επιχειρηματία στην Ελλάδα, κάνει πολύ κακό στο εμπόριο, δεδομένων και των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει λόγω της κρίσης: Ενώ ο κλάδος αποτελεί ακόμα το μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, εκτιμάται ότι θα απωλέσει συνολικά γύρω στις 100.000 θέσεις εργασίας, ενώ μια δεύτερη επίπτωση είναι η απώλεια εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επιπλέον, ο κλάδος παραμένει και αυτός «αιχμάλωτος» της συνολικότερης λανθασμένης φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Κατά τον κ. Χασσίδ, μάλιστα, η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων το 2012 δεν θα καταστεί εφικτή σε μεγάλο βαθμό, λόγω της λανθασμένης φορολογικής πολιτικής που ακολουθείται στην Ελλάδα από το Μάρτιο του 2010. «Το μνημόνιο», όπως είπε, «ισοδυναμεί με ιατρική εντολή για “αφαίμαξη” από έναν ήδη άρρωστο, χωρίς όμως να έχουν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις για να μη θιγούν οι ζωτικές του λειτουργίες».
Για να προσθέσει, ότι στο πρώτο άρθρο του μνημονίου υπάρχει όρος που προβλέπει, ότι αν κατά την εφαρμογή του διαπιστωθούν σημαντικές ζημίες για την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση μπορεί με Προεδρικά Διατάγματα να οδηγηθεί στη λήψη διορθωτικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει χώρος για εναλλακτική φορολογική πολιτική, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί με αναπτυξιακούς όρους.
Οι καθοριστικοί παράγοντες που θα την προσδιορίσουν είναι: το ύψος της φορολογίας, η πιθανότητα σύλληψης αυτού που φοροδιαφεύγει και η πιθανότητα, εάν συλληφθεί ο φοροφυγάς, να οδηγηθεί σε δίκη.


Επαγγελματικοί λογαριασμοί (1177)


Με ποιες προϋποθέσεις θα πειστούν οι ελληνικές, αλλά και οι ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές, να αντιμετωπίσουν την εμπορική επιχείρηση ως «όχημα» της ανάπτυξης για την επόμενη μέρα; Σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή, αλλά και τους βαρείς φόρους που επιβαρύνουν αυτή τη στιγμή την επιχειρηματικότητα και το ελληνικό εμπόριο, κατατέθηκαν από τον αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, κ. Αντώνη Μακρή, συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν: την καθιέρωση επαγγελματικών λογαριασμών για όσους διαχειρίζονται χρήματα (πλην των νοικοκυριών), την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τη δυνατότητα αξιοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων που θα υπαχθούν στο καθεστώς εφεδρείας σε φορολογικούς ελέγχους, αλλά και τη δυνατότητα εναλλακτικής φορολογικής πολιτικής με μείωση των φορολογικών συντελεστών και άλλων πιθανών ελαφρύνσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση βαίνει και η πρόταση επιβολής συντελεστή φορολογίας επί των αγορών ή του τζίρου.Γεώβαση: η γεωγραφία του εμπορίου αλλάζει (1137)
Ποια είναι η όμως η προοπτική που έχει η εμπορική επιχειρηματικότητα στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), αλλά και στις πόλεις της περιφέρειας με βάση τις εκεί ιδιαιτερότητες; Το ερώτημα είναι κρίσιμο, καθώς οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν, πέρα από όλα τα άλλα, να αντιμετωπίσουν και την αλλαγή της «γεωγραφίας» του εμπορίου. Ειδικά στα αστικά κέντρα της περιφέρειας, ο προσανατολισμός φαίνεται ότι κατευθύνεται πλέον στα «ανοιχτά χωριά».
Σε ό,τι αφορά ειδικά το Αθηναϊκό Εμπορικό Κέντρο, συνεχίζει να κυριαρχεί σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση εμπορικών επιχειρήσεων, καταλαμβάνοντας το 34,5% της συνολικής εμπορικής δραστηριότητας του λεκανοπεδίου, αν και πλήττεται σημαντικά από την κρίση. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση που επικρατεί στις συγκοινωνίες θα συνεχίσει να ευνοεί τη δημιουργία εμπορικών πόλεων απομακρυσμένων από τον εμπορικό ιστό της πόλης.


Σε σχέση επομένως με την πρόληψη επιχειρηματικών λαθών, η πρωτοβουλία «Γεώβαση» του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ, αποτελεί το μοναδικό κατάλληλο εργαλείο. Κι αυτό, γιατί αποτυπώνει τον χωροταξικό χάρτη του εμπορίου και μπορεί να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν επιτυχημένες επιλογές σε σχέση με την εγκατάσταση ή τη μετεγκατάστασή τους. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η κ. Γούναρη, εκπροσωπώντας το INEMY, η «Γεώβαση» αποτελεί μια βάση δεδομένων που απεικονίζει την πραγματική θέση μιας επιχείρησης και βοηθά τον επιχειρηματία να επιλέξει τον τρόπο που θα εγκατασταθεί ή μετεγκατασταθεί. Σε κάθε πάντως περίπτωση, οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν τα στελέχη τους και να συνδεθούν με την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό με έμφαση στις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου.
Σημειώνεται ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΕΕ, το εμπόριο συνεχίζει να παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της ελληνικής οικονομίας με 772.000 θέσεις εργασίας.


Αργές αντιδράσεις σε ραγδαίες εξελίξεις (1414)


Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οικονομία της οποίας από αρχαιοτάτων χρόνων συνδεόταν πάντα με το εμπόριο, αποδεικνύεται ιστορικά ότι η εμπορική δραστηριότητα «συνερχόταν» μετά από τις μεγάλες κρίσεις: Με αυτήν την έννοια και η περίφημη διαπίστωση των παλιών ότι το εμπόριο αρρωσταίνει μεν, αλλά δεν πεθαίνει. Πού πάμε λοιπόν σήμερα;
Ενώ κάποτε το εμπορικό κέντρο ήταν ο βασικός πυλώνας της εμπορικής δραστηριότητας, σήμερα έχουν δημιουργηθεί «περιφερειακά πολυκέντρα» που κρατούν τους καταναλωτές μακριά από το κέντρο. «Έχουμε μάθει να κινούμαστε αργά, ακόμα και όταν οι εξελίξεις είναι ραγδαίες», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός. «Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι ο πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά 10% λόγω μεταναστών. Δανειστήκαμε πολύ και δεν αντιληφθήκαμε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να πληρώσουμε τους τόκους.
Σήμερα η χώρα έχει το μεγαλύτερο αριθμό λιανεμπορικών καταστημάτων ανά 10.000 κατοίκους. Για τις στρεβλώσεις όμως που υπάρχουν στην ελληνική αγορά έχει ευθύνη και ο ίδιος ο εμπορικός κόσμος, ο οποίος πίεζε για ρυθμίσεις δικής του αυτοπροστασίας, γεγονός που συνέβαλε τελικά σε ένα εσωστρεφές εσωτερικό εμπόριο».


Kίνητρα για open malls και εκπαίδευση
Πέρα επομένως από τη ρευστότητα, η αναζήτηση νέων εργαλείων που θα ενισχύσουν την εμπορική επιχείρηση είναι «εκ των ων ουκ άνευ». Οι δράσεις που έχουν ήδη συζητηθεί πρόσφατα μεταξύ Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και ΕΣΕΕ θα δρομολογηθούν άμεσα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του λιανικού εμπορίου, το οποίο και επιβεβαίωσε ο κ. Κομνηνός. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται: Ενίσχυση των υπαρχουσών εμπορικών συστάδων στο κέντρο της Αθήνας, κίνητρα για τη δημιουργία των open malls, ενίσχυση του προγράμματος εκπαίδευσης των στελεχών του λιανικού εμπορίου σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕ, άρση των περιορισμών σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις και τα νομοθετικά εμπόδια, καθώς και συγκρότηση επιτροπής διακανονισμού για τη επίτευξη συμφωνιών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του ύψος του ενοικίου μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.


Ευέλικτες αποφάσεις και παιδεία (1408)


Η αγορά πάντως βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο ύφεσης και όσοι επιβιώνουν το καταφέρνουν με συντηρητικές πολιτικές, με επανεπένδυση και με ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους. Κατά τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Μανεσιώτη, οι επιχειρήσεις που είναι ευέλικτες και παίρνουν γρήγορα σωστές αποφάσεις είναι και αυτές που τελικά επιβιώνουν. Σημαντικό πάντως στοιχείο για την επιβίωση είναι και η οικονομική παιδεία, που όμως λείπει από πολλούς Έλληνες καταστηματάρχες. Όταν, για παράδειγμα, πολλά καταστήματα αύξαναν κατακόρυφα τον τζίρο τους κατά τη διετία 2007-8, ή και παλιότερα, δεν έκαναν επανεπένδυση των εσόδων αυτών ώστε να μειώσουν την τραπεζική τους εξάρτηση ή, για παράδειγμα, να εξαγοράσουν το ακίνητο που στεγάζει την επιχείρησή τους. Έτσι, σήμερα, σε συνδυασμό με τις αντιαναπτυξιακές φορολογικές επιβαρύνσεις, αντιμετωπίζουν ένα «βουνό» από υποχρεώσεις. Στις εκατοντάδες μάλιστα επιχειρήσεις που κλείνουν σήμερα στην Αθήνα και στον Πειραιά θα προστεθούν μετά το Δεκέμβριο πολλά ακόμα κλεισίματα, καθώς πολλοί επιχειρηματίες που βρίσκονται στα πρόθυρα «λουκέτου» περιμένουν τις γιορτές. Μέσα σε αυτήν την περίοδο, πραγματοποιείται συνήθως το 30% του τζίρου ολόκληρης της χρονιάς.


Η επιβίωση των εμπορικών κέντρων (1417)
Τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις του εμπορίου να δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στο χώρο. Σήμερα, ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου υποφέρουν, οδηγούμενες συχνά σε συρρίκνωση του αριθμού των καταστημάτων τους, σε μείωση τουυ προσωπικού τους κ.λπ. Πάντως, την ίδια ώρα που η πτώση στο οργανωμένο λιανεμπόριο αγγίζει μεσοσταθμικά το 20-25%, τα εμπορικά κέντρα φαίνεται να «διασώζονται» με σαφώς μικρότερη μείωση τζίρου. Αυτό συμβαίνει κατά τον κ. Αντώνη Ζαΐρη, γενικό διευθυντή του ΣΕΛΠΕ, στο πλαίσιο της μετεξέλιξης των αγορών, αλλά και επειδή καλύπτουν ανάγκες άμεσης εξυπηρέτησης, προσφέρουν window shopping και δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των καταναλωτών. Επίσης, τα malls συνέβαλαν στη μείωση του «αέρα» και των ενοικίων στις περιφερειακές αγορές. Σε κάθε πάντως περίπτωση, με δεδομένα τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, οτιδήποτε καλό θα προέλθει εφεξής μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, όπου θα απορροφηθούν μελλοντικά και οι απολυμένοι εργαζόμενοι του δημοσίου. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται και ο ρόλος του εμπορίου στην απασχόληση.


Ανάλυση αγορών και καινοτομία (1439)
Προκειμένου το ελληνικό λιανεμπόριο να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την κρίση, χρειάζεται μια ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν σήμερα και, στη συνέχεια, μια διατύπωση προτάσεων.
Καταρχάς διαπιστώνεται μια περισσή δυναμικότητα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, μια ασαφής τοποθέτηση στην αγορά και ένας επιθετικός πόλεμος τιμών, γεγονότα που οδηγούν σε συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και σε μείωση των κερδών. Η μίμηση των ανταγωνιστών, η διαίσθηση και η εμπειρία κυριαρχούν στις επιχειρηματικές αποφάσεις και όχι οι τεκμηριωμένες αναλύσεις, με αποτέλεσμα η μείωση των δαπανών και των περιθωρίων κέρδους να χάνονται άσκοπα. Κατά τον κ. Νικόλαο Παπαβασιλείου, ομότιμο καθηγητή μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι προφανές ότι οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα μη ευνοϊκό περιβάλλον, πλην όμως απουσιάζουν τα εξής στοιχεία: Πρώτον, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις ποικιλίες των προϊόντων και στη διαμόρφωση των καταστημάτων και η τιμολόγηση αποτελεί το μόνο εργαλείο διαφοροποίησης. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου κινήσεων στην τιμολόγηση. Η ανάπτυξη της τιμολογιακής πολιτικής είναι προσανατολισμένη στον ανταγωνισμό και η προσφορά νέων προϊόντων στις συστάσεις των προμηθευτών. Τρίτον, οι προμηθευτές απαντούν με βελτιωμένες εθνικές μάρκες, ενώ οι λιανέμποροι προβαίνουν σε μείωση των τιμών των προϊόντων ιδιωτικής επωνυμίας και όχι σε βελτιώσεις. Τέταρτον, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ εφοδιασμού και πωλήσεων και στον εφοδιασμό κυριαρχεί η επικέντρωση στο προϊόν και όχι στον καταναλωτή. Πέμπτον, οι έμποροι προσφέρουν, χωρίς προγραμματισμό, όλο και περισσότερες ποικιλίες προϊόντων, για να ανταποκριθούν σε περισσότερες ομάδες καταναλωτών, κάτι που αυξάνει την πολυπλοκότητα στην τιμολόγηση και σε μια μη αναγκαία αύξηση του δεσμευμένου κεφαλαίου. Έκτον, δεν υπάρχει νέος στρατηγικός προσανατολισμός λόγω έλλειψης ρευστότητας.


Πελατοκεντρικό μάνατζμεντ


Χρειάζεται, επομένως, ένα στοχευμένο στον πελάτη μάνατζμεντ (στρατηγικό και τακτικό-λειτουργικό) τιμών και ποικιλιών προϊόντων ως κεντρικός μοχλός επιτυχίας. Πρέπει να υπάρχουν εστιασμένες ποικιλίες προϊόντων, ποιότητα προϊόντων, εξυπηρέτηση και ποιότητα συμβουλών για την απόκτηση νέων πελατών και τη φροντίδα των ήδη υφιστάμενων, εξασφάλιση των απαραίτητων ιδίων κεφαλαίων, των καλών και δίκαιων όρων δανεισμού, καθώς και των στρατηγικού χαρακτήρα συμβουλών από τις τράπεζες, χαμηλού κόστους εναλλακτικά δίκτυα πωλήσεων (αγορές μέσω διαδικτύου) και τέλος σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ, για να γίνει συγκεκριμένη στόχευση πελατών.


Σε αναζήτηση καινοτομίας (1404)


Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για εμπορική δραστηριότητα στην αλυσίδα από την παραγωγή στην κατανάλωση. «Το εμπόριο δεν έχει όρια», επιβεβαίωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Attica Ventures – μέλος του ομίλου της Attica Bank - που βραβεύτηκε πρόσφατα από το ΕΒΕΑ για την αύξηση της απασχόλησης που δημιουργούν οι επενδύσεις της. Με βάση την εμπειρία της Attica Ventures, από επενδύσεις σε καινοτόμες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, ο κ. Παπαδόπουλος επιμένει στην εισαγωγή της καινοτομίας και στο εμπόριο, έναντι της επιχειρηματικότητας ανάγκης, η οποία δεν έχει προστιθέμενη αξία ούτε για τα προϊόντα ούτε για τις υπηρεσίες. Για να προσθέσει ότι, σε κάθε περίπτωση, ένα πιο απλό σύστημα αδειοδότησης και καθημερινής λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων θα συμβάλει και στον περιορισμό του φαινομένου της φοροδιαφυγής.


Ηλεκτρονικό Εμπόριο: ο μεγάλος σταθμός στον χάρτη των αλλαγών (1603)


Σε αντίθεση με το παραδοσιακό εμπόριο, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, το ηλεκτρονικό ανθεί. Στη χώρα μας, την τελευταία διετία, τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν τουλάχιστον τριπλασιαστεί και πλέον υπολογίζονται σε περισσότερα από 1.500. Παρά δε την «ανωριμότητα» που συναντάται σε πάνω από 50% των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων (δεν λειτουργούν όλα σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανόνες ασφάλειας), το σίγουρο είναι ένα: Το μέλλον του εμπορίου θα είναι σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικό. Πώς μπορούμε, το ταχύτερο δυνατό, να αξιοποιήσουμε αυτήν την εξέλιξη;
Σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari, που παρουσίασε στο συνέδριο η κ. Ξένια Κούρτογλου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, οι Έλληνες επιχειρηματίες αρχίζουν να επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και εντείνουν τις προσπάθειες για βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Παράλληλα, εξετάζουν ευκαιρίες για την επέκτασή τους στο εξωτερικό και εγκαταλείπουν πρακτικές πάνω στις οποίες στήριζαν την ανάπτυξή τους, όπως ο τραπεζικός δανεισμός και οι κρατικές επιχορηγήσεις.
Στο «επίκεντρο» των ευκαιριών αυτών βρίσκονται οι κλάδοι του τουρισμού, του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και των new media (ίντερνετ, facebook, twitter κ.ά.), ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και για τους κλάδους της πληροφορικής και των τροφίμων και ποτών, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερες αντιστάσεις στην κρίση, αλλά και στη γενικότερη κάμψη της κατανάλωσης. Οι τρεις οθόνες που μας πάνε στο μέλλον είναι, κατά την κ. Κούρτογλου, το κινητό, τα tablets και οι smart TV. Μέσα από αυτές μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να πραγματοποιήσουμε αγορές, αλλά και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό που επίσης φαίνεται ότι προχωρά πολύ γρήγορα είναι η δημιουργία εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τις οn line πωλήσεις, το πρώτο είδος που αγοράζεται ηλεκτρονικά είναι τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ ακολουθούν κατά πόδας οι ηλεκτρικές συσκευές. Το 40% μάλιστα των καταναλωτών, πριν αγοράσει μια ηλεκτρονική συσκευή μπαίνει στο διαδίκτυο για να κάνει έρευνα. Κι ενώ στο e-business ο τζίρος συνεχίζει να σημειώνει άνοδο σε περίοδο κρίσης εκτιμάται ήδη ότι το 2015 το 50% των πωλήσεων θα πραγματοποιείται μέσω facebook.
Μετασχηματισμός παραδοσιακού μοντέλου (1629)
Το παραδοσιακό επομένως μοντέλο του εμπορίου μετασχηματίζεται, κατευθυνόμενο στο νέο μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τελικό όφελος του καταναλωτή τη δραματική μείωση του κόστους αναζήτησης. Σύμφωνα με στοιχεία σχετικών ερευνών που έδωσε ο Δρ Γιώργος Λεκάκος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η διείσδυση της χρήσης του ίντερνετ στην Ελλάδα έχει φτάσει το 60%. Στο εμπόριο «B to C», ο τζίρος έχει φτάσει στο ύψος του 1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ το 20% των καταναλωτών πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές με ένα μέσο όρο της τάξης των 10-20 αγορών ετησίως. Το γεγονός ότι το e-commerce αποτελεί μια διέξοδο στην κρίση είναι δεδομένο.
Ο ρόλος της πολιτείας στο e-commerce
Το μεγαλύτερο πάντως εμπόδιο για την παραπέρα ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα παραμένει το θέμα της εμπιστοσύνης και συναρτάται άμεσα από την εμπειρία της επαφής με το φυσικό κατάστημα. Σε αυτό το θέμα, ο ρόλος της Πολιτείας είναι καθοριστικός, καθώς θα πρέπει να δημιουργήσει ένα στοιχειώδες θεσμικό πλαίσιο, όπως η εγγραφή των e-shops σε κάποιο μητρώο. Αυτό θα ενδυναμώσει και την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Στην παρούσα φάση, το 15% των ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν έχουν ούτε στοιχεία επικοινωνίας, ενώ το 40% δεν καθιστά σαφείς τους όρους χρήσης. Πέρα από τις παραλείψεις του θεσμικού πλαισίου, η Πολιτεία προσπαθεί να στηρίξει το ηλεκτρονικό εμπόριο με προγράμματα και διαγωνισμούς. Ωστόσο, τα νέα παιδιά που διαθέτουν καινοτόμες ιδέες χρειάζονται περισσότερο οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη.
Εργαλείο αναζήτησης τιμών (1643)
Με δεδομένο το ότι το βασικό πλέον κριτήριο του καταναλωτή είναι η τιμή, το διαδίκτυο αποτελεί ένα εργαλείο εύκολης αναζήτησης τιμών κατά την εκτίμηση του κ. Γιώργου Μπουρλέκα, γενικού διευθυντή της Electronet. Όπως δε ανέφερε, παρά το γεγονός ότι στην αγορά των ηλεκτρονικών συσκευών το πρώτο εννεάμηνο του 2011 σημειώθηκε πτώση 22%, οι πωλήσεις των e-stores δεν έχουν επηρεαστεί και οι ρυθμοί είναι αυξητικοί σε σχέση με πέρσι. Επομένως, αποδεικνύεται στην πράξη ότι το ίντερνετ δίνει πράγματι διέξοδο στην κρίση, αποτελώντας μια αγορά χωρίς σύνορα. Μάλιστα, το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Electronet» παρέχει πολλές δυνατότητες και ενισχύεται ακόμα περισσότερο, ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο, ο όμιλος θα μπει και στα social media. Στα σημαντικά αντικίνητρα της καθημερινής λειτουργίας του e-store συμπεριλαμβάνεται η επιβάρυνση από το κόστος της μεταφοράς. Κατά τον κ. Μπουρλέκα, ο τομέας των logistics δεν έχει προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τις πρακτικές ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι, για να παραδοθεί μια τηλεόραση 20 κιλών στην Κάλυμνο, το κόστος είναι 20 ευρώ, ενώ για να έρθει από την Κίνα το κόστος είναι 4 ευρώ!
Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του (1650)
Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του e-commerce, δεν έχει να ζηλέψει κάτι από το θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης. Το ζήτημα είναι αν ο καταναλωτής γνωρίζει τα δικαιώματά του, κατά την εκτίμηση του κ. Αρσένη Πασχόπουλου, Managing Partner της Just online. Στους παράγοντες που προσελκύουν τον ‘Ελληνα καταναλωτή στο e-commerce συμπεριλαμβάνονται η ταχύτητα και η ποιότητα σύνδεσης του διαδικτύου, που προσφέρονται τα τελευταία δύο χρόνια στον καταναλωτή, ο κακός καιρός, οι απεργιακές κινητοποιήσεις ή τα κυκλοφοριακά προβλήματα, που επίσης ωθούν τον καταναλωτή να πραγματοποιήσει τις αγορές του στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αντικίνητρο για την αξιοποίηση του e-commerce είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες συνδυάζουν συχνά τα ψώνια με βόλτα και παρέα.
Σε ό,τι αφορά την εξάπλωση του θεσμού της Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης, δεν συνδέεται μεν με το ηλεκτρονικό εμπόριο. αλλά με τη συνολικότερη εξοικείωση του καταναλωτή με τις αγορές μέσω διαδικτύου.
Πρωτόγνωρες οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (1619)


Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το διαδίκτυο στην Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο και ένα μεγάλο μέρος του κοινού δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Δημήτρης Τριτάρης, γενικός διευθυντής της Ricardo Internet Ελλάς, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της έλλειψης εξοικείωσης αποτελούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες που, ενώ εδώ και 20 χρόνια είναι γνωστές στο εξωτερικό, στη χώρα μας αποτελούν κάτι εντελώς καινούριο. Στην περίπτωση της Ricardo Internet Ελλάς, ο καταναλωτής προσελκύεται στα καταστήματά της για τέσσερις λόγους: πρώτον γιατί έχει απόλυτο έλεγχο των κινήσεών του, δεύτερον γιατί βρίσκει καλύτερες τιμές, τρίτον γιατί έχει άμεση αγορά και διαθεσιμότητα προϊόντων και τέταρτον γιατί έχει επιλογές στους όρους παράδοσης.
Σημειώνεται ότι η Ricardo Internet Ελλάς κλείνει εφέτος τρία χρόνια στην Ελλάδα, αριθμεί 200.000 ενεργά μέλη και 50.000 επισκέπτες καθημερινά. Οι επιστροφές που έχει, όπως ανέφερε ο κ. Τριτάρης, είναι της τάξης του 15% και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κατά το 80% με αντικαταβολή.


Ανάμεσα στους εκλεκτούς ομιλητές που έκαναν τοποθετήσεις περιλαμβάνονται ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας κ. Στ. Κομνηνός, ο γενικός γραμματέας της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ κ. Αντώνης Μακρής, ο Δρ Ιωσήφ Χασσίδ, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο κ. Αντώνης Ζαΐρης, γενικός διευθυντής της ΣΕΛΠΕ, η κ. Δήμητρα Γούναρη, Στέλεχος του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ, ο κ. Νίκος Μανεσιώτης, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο κ. Νίκος Παπαβασιλείου, Ομότιμος Καθηγητής Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Attica Ventures, ο κ. Αναστάσιος Ρόγκας, Σύμβουλος Εξαγωγών του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, γενικός διευθυντής της DK Consultants, η κ. Ξένια Κούρτογλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Focus Bari, ο Δρ Γιώργος Λεκάκος, Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γιώργος Μπουρλέκας, γενικός διευθυντής της Electronet, ο κ. Αρσένης Πασχόπουλος, Managing Partner της Just online, ο κ. Δημήτρης Τριτάρης, Διευθυντής της Ricardo.gr και πολλοί άλλοι, εξαιρετικοί ομιλητές.
Τις επιμέρους ενότητες του συνεδρίου συντόνισαν οι δημοσιογράφοι κ. Βαγγέλης Μανδραβέλης από την εφημερίδα «Καθημερινή», Άντα Σεϊμανίδη από το περιοδικό «ΧΡΗΜΑ», Χρήστος Κώνστας.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ JURGEN CREUTZMANN
GAMING MONEY CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MALCOLM BRUCE
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΕΣΠΑ: ΧΛΩΜΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΙΟ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
COMMERCE MONEY CONFERENCE 2011
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ LEASING
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site