Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2012-τ.379                              

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012Το 2012, οι κεφαλαιαγορές θα παραμείνουν υπό την επιρροή μακροοικονομικών ανησυχιών. Ένα πρώτο επίπεδο ανησυχιών σχετίζεται με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια κατανάλωση: α) της απομόχλευσης των καταναλωτών, στις αγγλοσαξονικές κυρίως χώρες, β) της λιτότητας του δημόσιου τομέα στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες και γ) του καθαρισμού των ισολογισμών του τραπεζικού τομέα. Επίσης υπάρχει προβληματισμός για την έκταση της επιβράδυνσης στις αναδυόμενες χώρες και, έτσι, το επικρατέστερο σενάριο περιλαμβάνει μιαν αναιμική ανάπτυξη στις ώριμες αγορές και τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας στις αναδυόμενες οικονομίες.


Σε αυτό το υπόβαθρο, οι επενδυτικές μας προτάσεις για το 2012 εστιάζονται αρκετά σε τοποθετήσεις που παράγουν εισόδημα και σε άλλες που είτε είναι αμυντικές είτε παρέχουν οφέλη διαφοροποίησης.
Συγκεκριμένα, έχουμε ορισμένους θεματικούς τομείς που κατά κάποιο τρόπο ομαδοποιούνται υπό τον τίτλο «δημιουργία εισοδήματος και διαφοροποίηση για έναν αβέβαιο κόσμο» και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Εταιρικό χρέος αναδυόμενων αγορών σε τοπικά νομίσματα,
2. Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου σε άλλα νομίσματα,
3. Μετοχές με υψηλά, ασφαλή και αυξανόμενα μερίσματα και
4. Διαφοροποίηση σε χρυσό.
Το επικρατέστερο για εμάς διεθνές μακροοικονομικό φόντο είναι η ασθενής, αλλά θετική οικονομική δυναμική. Το 2012 μοιάζει να είναι άλλη μια δύσκολη χρονιά: Οι ανεπτυγμένες χώρες δεν θα μπορέσουν να βρουν αρκετά ισχυρούς θετικούς καταλύτες, διότι οι καταναλωτές, κατά μέσο όρο, θα προσπαθήσουν παγκοσμίως να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους, η ανεργία θα παραμείνει υψηλή και η δημοσιονομική λιτότητα θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι πρόδρομοι δείκτες για την Ευρωζώνη προοιωνίζουνται ύφεση, σε μεγάλο βαθμό λόγω της κρίσης δημοσίου χρέους και τη συνακόλουθη λιτότητα, οι ΗΠΑ δείχνουν να την αποφεύγουν, λόγω της εμμένουσας ισχυρής εγχώριας ζήτησης. Η Ιαπωνία επίσης θα συνεχίσει πιθανώς να αναπτύσσεται χάρη σε μια τρίτη δέσμη δημοσιονομικών κινήτρων και, αργότερα, σε μιαν ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου.
Σε αυτό το πλαίσιο αναιμικής ανάπτυξης οι πληθωριστικές πιέσεις θα απουσιάσουν στις ώριμες χώρες και, ως εκ τούτου, οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν ευνοϊκές για τις αγορές πολιτικές. Παράλληλα η ανάπτυξη στις αναδυόμενες χώρες θα επιβραδυνθεί, υπό τη συνδυασμένη επίδραση των προηγούμενων μέτρων νομισματικής σύσφιξης και την επιδείνωση των εξαγωγών προς την G3. Παρόλα αυτά, χάρη στους υγιείς ισολογισμούς των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε υποδομές, οι τάσεις στις, ασιατικές κυρίως, αγορές θα παραμείνουν σταθερές. Ταυτόχρονα, δεδομένου του ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στις αναδυόμενες οικονομίες εξασθενούν, η νομισματική πολιτική θα γίνει σταδιακά λιγότερο περιοριστική.
Με αυτές τις παραδοχές διαμορφώνουμε τις επενδυτικές επιλογές μας για το 2012 που, επί του παρόντος, παραμένουν αμυντικές και περιλαμβάνουν:


1. Εταιρικό χρέος αναδυόμενων αγορών σε τοπικά νομίσματα
Για το 2012, οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας αναμένεται να συνεχίσουν να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό στην παγκόσμια ανάπτυξη, τόσο λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά και λόγω των δημογραφικών τάσεών τους. Η ενδογενής δυναμική και η εγχώρια ζήτηση στηρίζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και γι’ αυτό υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός μεγάλων ισχυρών εταιρειών που επεκτείνονται στην αγορά των εταιρικών ομολόγων. Βλέπουμε αρκετούς λόγους για να συνεχίσει αυτή η κατηγορία επενδύσεων να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις, που συνδέονται με τις αξιοπρεπείς αποτιμήσεις και τις επιτοκιακές διαφορές σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες, ενώ συντρέχουν παράλληλα θεμελιώδεις λόγοι για την ισχυροποίηση των ασιατικών νομισμάτων, ειδικά αφότου η αποστροφή προς τον κίνδυνο σταθεροποιηθεί.
Πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι τα λογιστικά πρότυπα δεν είναι τόσο διαφανή, όσο για παράδειγμα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, συνεπώς η επένδυση στην αγορά αυτή απαιτεί εις βάθος γνώση των τοπικών επιχειρήσεων. Σαφώς, λοιπόν, συνιστούμε τις τοποθετήσεις σε αυτές τις αγορές μέσω κατάλληλων αμοιβαίων κεφαλαίων, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα εταιρικά ομόλογα στις αναδυόμενες χώρες της Ασίας δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προφίλ κινδύνου.


2. Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου σε άλλα νομίσματα
Με την παραδοχή ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη συγκυρία και ότι οι μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις εξαρτώνται εν μέρει από πολιτικές αποφάσεις, ειδικά στην Ευρώπη, διαπιστώνουμε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, θα είναι ένα σημαντικό θέμα για πολλά από τα επόμενα χρόνια. Από αυτή την άποψη, οι επενδυτές αξίζει να εξετάσουν τη διαφοροποίηση μέρους της ρευστότητάς τους εκτός της Ευρωζώνης ή/και των ΗΠΑ, όπου οι αποδόσεις άλλωστε παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές.
Συγκεκριμένα για διαφοροποίηση των επενδυτών ως προς το ευρώ, προτείνουμε να κατέχουν μέσω κατάλληλων αμοιβαίων κεφαλαίων θέσεις σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα, σε νορβηγικές ή/και σουηδικές κορώνες. Και τα δύο νομίσματα (SEK και NOK) υποστηρίζονται από ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και ευνοούνται από σχετικά χαμηλά επίπεδα του χρέους τους, ενώ και οι δύο χώρες έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση Aaa από μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης. Περιμένουμε και τα δύο νομίσματα να ανατιμηθούν έναντι του ευρώ κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών. Σε παρόμοιο μήκος κύματος προτείνουμε επίσης έκθεση σε βραχυπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα σε δολάρια Αυστραλίας, επίσης μέσω κατάλληλων αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουμε στη διάθεσή μας.
Τέλος, για επενδυτές με μεγαλύτερη ανοχή κινδύνου ενδείκνυται να εντάξουν στο χαρτοφυλάκιό τους έκθεση σε τοπικά νομίσματα των αναδυόμενων αγορών που θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τις μεγάλες εισροές των κεφαλαίων που αναζητούν ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις. Ένας ενδιαφέρων τρόπος για τοποθετήσεις με χαμηλό ρίσκο στις προοπτικές ανατίμησης των «εξωτικών» νομισμάτων, είναι μέσω κατάλληλων δομημένων προϊόντων με μερική ή πλήρη προστασία κεφαλαίου.


3. Μετοχές με υψηλά, ασφαλή και αυξανόμενα μερίσματα
Αυτή η θεματική ενότητα έχει πολύ δίκαια αποκτήσει κατά καιρούς δημοτικότητα όπως διαφαίνεται στο παρακάτω γράφημα:


Δείκτης Dividend Aristocrats σε κόκκινο, vs S&P500 σε μπλε χρώμα
 


Πηγή: Bloomberg, BNP Paribas Wealth Management


(Ο δείκτης S&P Dividend Aristocrats μετρά την απόδοση εταιρειών Blue Chips μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που εντάσσονται στον S&P500 και έχουν ακολουθήσει μια πολιτική αύξησης των μερισμάτων κάθε χρόνο για τουλάχιστον 25 συναπτά έτη).


Σύμφωνα με ορισμένες εξειδικευμένες αναλύσεις (βλ. Robert Shiller), που αφορούν στα τελευταία 111 έτη, προκύπτει ότι το 40% της απόδοσης των αμερικανικών μετοχών προήλθε από μερίσματα. Θα άξιζε λοιπόν η έκθεση σε μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης να αποτελεί το βασικό τμήμα κάθε χαρτοφυλακίου για επενδυτές που θεωρούν τις μετοχές ως βασικό συστατικό των τοποθετήσεών τους. Τα μερίσματα είναι πιθανό στο μέλλον να αποτελέσουν σημαντική καθοριστική παράμετρο των αποδόσεων, δεδομένου του ότι οι προοπτικές για τις ανεπτυγμένες μετοχικές αγορές είναι υποτονικές. Με άλλα λόγια, στο υφιστάμενο ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον που εμφανίζει περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης, οι επενδυτές ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερο ποσοστό διανομής κερδών, το οποίο διαμορφωνόταν σε 71% πριν από μερικές δεκαετίες πριν μειωθεί στις μέρες μας σε 50%.


4. Διαφοροποίηση σε χρυσό
Η σχέση προσφοράς-ζήτησης είναι υπέρ της συνεχούς πρωτογενούς ανοδικής τάσης σε χρυσό, εκτιμώντας ότι η τιμή του ενδέχεται να φθάσει το 2012 στα 2.000 δολ. ανά ουγκιά. Η προσφορά παραμένει περιορισμένη, ενώ η ζήτηση έχει αρκετές πηγές.
Πρώτα απ’ όλα, οι κεντρικές τράπεζες έχουν όλο και εντονότερη την ανάγκη διαφοροποίησης των αποθεματικών τους. Εμφανίζουν συγκρατημένη εμπιστοσύνη στο δολάριο ΗΠΑ, το ευρώ, τη στερλίνα και το γιεν, καθώς τα άλλα βασικά νομίσματα έχουν σαφώς πιο περιορισμένο «μερίδιο αγοράς». Οι αρχές αυτές πρόσφατα αύξησαν σημαντικά τις θέσεις τους σε χρυσό, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη αγορά των 148 τόνων από τις αναδυόμενες κεντρικές τράπεζες, η οποία ήταν σε τριμηνιαία βάση η μεγαλύτερη αύξηση αποθεματικών σε χρυσό τα τελευταία 40 χρόνια.


Μια δεύτερη πηγή ζήτησης είναι η ζήτηση των επενδυτών. Εδώ πάλι το κύριο κίνητρο είναι η διαφοροποίηση. Με τα μετρητά να προσφέρουν χαμηλές αποδόσεις, τα «ασφαλή» ομόλογα πολύ υπερτιμημένα και ένα, κατά γενική ομολογία, δύσκολο περιβάλλον για τις μετοχές, ο χρυσός είναι μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική λύση. Η παρουσία του τόσο σε θεσμικό όσο και ιδιωτικό επίπεδο στα επιμέρους χαρτοφυλάκια των επενδυτών εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή.


Τέλος, η ζήτηση για κοσμήματα από τις αναδυόμενες χώρες επίσης μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της τιμής του χρυσού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η «μεσαία» τάξη προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11% ετησίως κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Συνεπώς, ο χρυσός παραμένει μια βασική επενδυτική θέση μεσοπρόθεσμα, ενώ μπορεί να αποκτηθεί έκθεση σε αυτόν επίσης μέσω «έξυπνων» δομημένων προϊόντων, που παρέχουν μερική ή πλήρη προστασία κεφαλαίου. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΣΗ-CATERING
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ «ΧΡΗΜΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2011»
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
EUROMONEY
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site