Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2012-τ.379                              

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΟΚ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ


Του Αιμίλιου Νεγκή«Μαχαίρι» στις δαπάνες των ταμείων για φάρμακα τουλάχιστον κατά 1 δισ. ευρώ, αλλά και μειώσεις, τόσο στις εφημερίες των γιατρών όσο και στο «ειδικό ιατρικό μισθολόγιο», προβλέπει ανάμεσα στα άλλα το νέο Μνημόνιο, που συνοδεύει τη δανειακή σύμβαση που καλείται να δεχθεί η Ελλάδα.


Ο γενικός στόχος για το 2012 είναι ότι το ετήσιο πρωτογενές έλλειμμα γενικής κυβέρνησης δεν πρέπει να υπερβεί τα 2,063 δισ. ευρώ, ενώ για τα έτη 2013 και 2014 το πρωτογενές πλεόνασμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως των 3,6 και 9,5 δισ. ευρώ αντιστοίχως.


Όπως συνέβη και με τα προηγούμενα Μνημόνια, μεγάλο βάρος για τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών πέφτει στη φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων. Ο νέος στόχος είναι επί λέξει: «Μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 1,076 δισ. ευρώ το 2012».


Προς την κατεύθυνση αυτή, το Μνημόνιο περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων όπως μειώσεις τιμών, αύξηση της συμμετοχής των ασθενών, μείωση των περιθωρίων κέρδους φαρμακοποιών και φαρμακεμπόρων, υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και άλλα, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω.


Ακόμη, προβλέπεται η εφαρμογή δύο μέτρων, που θα επιφέρουν «σοκ» στις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών:
1. Μείωση της υπερωριακής αμοιβής για γιατρούς σε νοσοκομεία κατά τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.
2. Μείωση κατά μέσο όρο 10% στα «ειδικά μισθολόγια» του δημόσιου τομέα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το Σεπτέμβριο του 2012. Ρύθμιση που αφορά δικαστικούς, γιατρούς ΕΣΥ και ένστολους. Σκοπός του μέτρου είναι η εξοικονόμηση 114 εκατ. το 2012 και 226 το 2013.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012, η κυβέρνηση οφείλει να διεξάγει τις απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση ενός σφαιρικού και ενιαίου πληροφοριακού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό σύστημα υγείας) σε συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε. περί προμηθειών.
Το επίσημο κείμενο, με τον πρόλογο του Μνημονίου που καλείται να προσυπογράψει η ελληνική κυβέρνηση, αναφέρει ρητά ότι: «Η κυβέρνηση δηλώνει την ετοιμότητά της να ορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι».ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Βασικός στόχος του μνημονίου είναι το 2012 οι δαπάνες των ταμείων για φάρμακα να μειωθούν κατά 1 δισ. ευρώ. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, γιατί απώτερος σκοπός είναι η μέση δημοσία δαπάνη για εξωνοσοκομειακά φάρμακα να φθάσει περίπου το 1% του ΑΕΠ (σύμφωνα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μέχρι το τέλος του 2014.
 Για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 1 δισ. ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, η κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των φαρμάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρμάκων, θα ελέγχουν τη συνταγογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρμοστη συμπεριφορά και την απάτη.
Μάλιστα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012, η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει το σύστημα της συμμετοχής των ασθενών στο κόστος, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή έναν περιορισμένο, μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές. Αναλυτικότερα, στον τομέα του φαρμάκου, το Μνημόνιο προβλέπει:


ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Μέσα στο πρώτο κιόλας τρίμηνο του 2012, η κυβέρνηση οφείλει να:
- Συνεχίσει να επικαιροποιεί, σε τριμηνιαία βάση, ολόκληρη τη λίστα τιμών των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, κάνοντας χρήση του νέου μηχανισμού τιμολόγησης που βασίζεται στις τρεις χώρες της Ε.Ε. με τις χαμηλότερες τιμές.
- Εισάγει έναν αυτόματο μηχανισμό έμμεσης επανείσπραξης (τριμηνιαίο rebate) επί του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού.


ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ


Το Μνημόνιο ορίζει ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012, η κυβέρνηση λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους τους γιατρούς, τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση γίνεται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90% όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από τα δημόσια ταμεία (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις), τόσο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και στους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
Ακόμη, η κυβέρνηση θα εισάγει έναν προσωρινό και οικονομικά αποδοτικό μηχανισμό, έως ότου όλοι οι γιατροί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει την άμεση και συνεχή παρακολούθηση και τον εντοπισμό όλων των συνταγών που δεν καλύπτονται από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Ο μηχανισμός αυτός θα κάνει χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει δημιουργηθεί από την Η-ΙΚΑ, η οποία επιτρέπει στα φαρμακεία να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες συνταγές από συγκεκριμένο γιατρό προς συγκεκριμένο ασθενή. Για τα φάρμακα που πρόκειται να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ (και άλλα ταμεία), τα φαρμακεία πρέπει να καταχωρούν στη διαδικτυακή εφαρμογή όλες τις χειρόγραφες συνταγές.
Για την υπηρεσία αυτή, οι γιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα θα χρεώνονται με μια μηνιαία διαχειριστική αμοιβή από τον ΕΟΠΥΥ, προς αποζημίωση των φαρμακείων. Η εισαγωγή του προσωρινού αυτού μηχανισμού θα διασφαλίσει την ηλεκτρονική καταχώριση όλων των συνταγών, κάτι που θα επιτρέψει την πλήρη και συνεχή παρακολούθηση της συνταγογραφικής δραστηριότητας των γιατρών, αλλά και τη συμμόρφωσή τους με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι το Μάρτιο του 2012!
Μέσα στα πρώτο τρίμηνο του 2012, η κυβέρνηση οφείλει να:
- Υλοποιήσει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη συνταγογράφηση και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αποθαρρύνοντας έτσι τις αδικαιολόγητες συνταγογραφήσεις των πλέον ακριβών φαρμάκων και διαγνωστικών διαδικασιών.
- Καταρτίσει αναλυτικές μηνιαίες ελεγκτικές αναφορές για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (έως ότου ενοποιηθούν). Οι αναφορές αυτές θα κοινοποιούνται στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.
- Καταρτίζει τακτικές εκθέσεις, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, για τη φαρμακευτική συνταγογράφηση και δαπάνη, στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση των γενόσημων και εκτός πατέντας (off-patent) φαρμάκων, καθώς και με το ποσό επανείσπραξης (rebate) που εισπράττεται από τα φαρμακεία και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Οι εκθέσεις αυτές θα κοινοποιούνται στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.
- Επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα μετά την αξιολόγηση και αναφορά αντιδεοντολογικών συμπεριφορών και σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη συνταγογράφηση, καθώς και μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΦ για τη συνταγογράφηση. Συνεχής ή επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη συνταγογράφηση, οδηγεί στην καταγγελία της σύμβασης μεταξύ γιατρού και ΕΟΠΥΥ, καθώς και στην οριστική απώλεια του δικαιώματος του γιατρού να συνταγογραφεί στο μέλλον φάρμακα που αποζημιώνονται από το κράτος / τον ΕΟΠΥΥ.
- Επιλέξει έναν αριθμό από τα πιο ακριβά φάρμακα που πωλούνται σήμερα στα φαρμακεία, τα οποία θα πωλούνται πλέον στα νοσοκομεία ή τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ώστε να μειωθεί η δαπάνη μέσω της εξάλειψης του κόστους που προέρχεται από τα περιθώρια εξωνοσοκομειακής διανομής και να επιτραπεί ο αυστηρός έλεγχος των ασθενών στους οποίους χορηγούνται τα φάρμακα αυτά.
- Επικαιροποιεί συνεχώς τη θετική λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, κάνοντας χρήση του συστήματος αναφοράς τιμών που έχει αναπτυχθεί από τον ΕΟΦ.
Μέσα στα δεύτερο τρίμηνο του 2012, η κυβέρνηση οφείλει να:
- Υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να καθιερωθεί μια διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
- Παρέχει ενημέρωση και προειδοποιήσεις σε κάθε γιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική του δραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του μέσου όρου των συγκρίσιμων γιατρών (τόσο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και στον ΕΟΠΥΥ), καθώς και όταν παραβαίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. Τα εν λόγω ενημερωτικά στοιχεία παρέχονται τουλάχιστον κάθε μήνα, ενώ δημοσιεύεται και μια ετήσια έκθεση, που καλύπτει: 1) τις ποσότητες και τις αξίες των συνταγών του κάθε γιατρού, τόσο σε σύγκριση με τους ομοταγείς του όσο και με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, 2) τη συνταγογράφηση του κάθε γιατρού για γενόσημα φάρμακα, έναντι των πρωτοτύπων και εντός πατέντας φαρμάκων και 3) τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών.
Εάν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε γιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών.


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ


Η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να δημοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες / πρωτόκολλα συνταγογράφησης για τους γιατρούς. Ξεκινώντας με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα πιο ακριβά και/ή περισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα, η κυβέρνηση καθιστά υποχρεωτικό για τους γιατρούς να ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες / πρωτόκολλα συνταγογράφησης ορίζονται από τον ΕΟΦ με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική χρήση των φαρμάκων, και καθίστανται επί της ουσίας δεσμευτικές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012.


 


ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑΤο Μνημόνιο περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων και φθηνότερων φαρμάκων. Ο στόχος των μέτρων αυτών είναι να αυξηθεί βαθμιαία και ουσιαστικά το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων έως 35% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που πωλούνται από τα φαρμακεία έως το τέλος του 2012 και έως 60% έως το τέλος του 2013.
Αυτό αναφέρεται ότι θα επιτευχθεί μέσω:
1. της μείωσης της μέγιστης τιμής του γενόσημου στο 40% της τιμής του πρωτότυπου εντός πατέντας φαρμάκου με την ίδια δραστική ουσία, τη στιγμή λήξης της πατέντας του. Η τιμή αυτή θα ορίζεται ως μέγιστη. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά.
2. της αυτόματης μείωσης των τιμών των πρωτότυπων φαρμάκων, μόλις λήξει η πατέντα τους (επώνυμα φάρμακα εκτός πατέντας) στο μέγιστο του 50% της τιμής που έχουν τη στιγμή που λήγει η πατέντα τους. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά.
3. της δημιουργίας δυναμικού ανταγωνισμού στην αγορά για τα γενόσημα φάρμακα, μέσω της μείωσης της τιμής κάθε γενόσημου που ακολουθεί, τουλάχιστον κατά 10% επί της μέγιστης τιμής.
4. της σύνδεσης χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής με τα γενόσημα φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς για αποζημίωση (χαμηλότερη του 40% της τιμής αναφοράς), με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της Ε.Ε., καθώς και της ουσιαστικής αύξησης της συμμετοχής στα ακριβότερα φάρμακα της κατηγορίας αναφοράς και στα νέα μόρια.
5. της δυνατότητας αποζημίωσης των πρόσφατα πατενταρισμένων φαρμάκων (δηλαδή των νέων μορίων) μόνο εφόσον τουλάχιστον τα 2/3 των χωρών της Ε.Ε. ήδη τα αποζημιώνουν και στη βάση της κατάλληλης αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους από πλευράς κόστους, που έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
6. της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, εκείνων που δεν είναι αποτελεσματικά ή αποδοτικά από πλευράς κόστους, με βάση την εμπειρία άλλων χωρών.
7. της επιβολής της υποχρέωσης στους γιατρούς να συνταγογραφούν με τη διεθνή επιστημονική ονομασία της δραστικής ουσίας και όχι με την εμπορική ονομασία.
8. της επιβολής της υποκατάστασης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με το χαμηλότερης τιμής προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας στην κατηγορία αναφοράς από τα φαρμακεία (υποχρεωτική «υποκατάσταση με γενόσημα»).
Με εξαίρεση το μέτρο 3, όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012! Μέχρι τον Ιούνιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να απλοποιήσει τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες, ευθυγραμμισμένες με τα νομικά πλαίσια της Ε.Ε., για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων.
Όσον αφορά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 40% της ποσότητας των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελείται από γενόσημα με τιμή χαμηλότερη από αυτή των παρόμοιων πρωτότυπων προϊόντων και εκτός πατέντας φαρμάκων.
Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί, πιο συγκεκριμένα, καθιστώντας υποχρεωτικό
για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών που αναπτύσσονται από την ΕΠΥ και υπαγορεύοντας τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση.


 


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!


Εντός του πρώτου τριμήνου του 2012, η κυβέρνηση, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι γιατροί θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν κώδικα δεοντολογίας (κανόνες και πρότυπα ηθικής) που διέπει τις σχέσεις μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας, γιατρών, ασθενών, φαρμακείων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Ο κώδικας αυτός θα επιβάλλει κατευθυντήριες οδηγίες και περιορισμούς στις προωθητικές δραστηριότητες των εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας και θα απαγορεύει κάθε άμεση (χρηματική και μη χρηματική) χορηγία συγκεκριμένων γιατρών (η χορηγία θα πρέπει να παρέχεται μέσω ενιαίας και διαφανούς μεθόδου), βάσει της διεθνούς ορθής πρακτικής.


 


ΑΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣΜέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2012, η κυβέρνηση οφείλει να αναπροσαρμόσει τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων με την εισαγωγή του φθίνοντος περιθωρίου κέρδους. Δηλαδή, ένα μειούμενο ποσοστό σε συνδυασμό με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 30 ευρώ για τα πιο ακριβά φάρμακα (άνω των 200 ευρώ) – με στόχο τη μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους σε κάτω από 15%.
Μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2013, η κυβέρνηση θα ετοιμάσει μια έκθεση υλοποίησης σχετικά με την επίπτωση των νέων περιθωρίων κέρδους. Εάν φανεί ότι το νέο αυτό μοντέλο για τον υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τότε το φθίνον περιθώριο κέρδους θα αναθεωρηθεί εκ νέου.
Μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2012, τα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων θα πρέπει να μειωθούν προκειμένου να συγκλίνουν στο ανώτερο όριο του 5%.ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ


Το Μνημόνιο προβλέπει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει δημοσιοποιήσει σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ότι η κυβέρνηση διασφαλίζει πως το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σημειώνει σταθερή πτώση.
Η ρύθμιση αφορά τόσο τα νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θυμίζουμε ότι οι οφειλές μόνο των νοσοκομείων του ΕΣΥ εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 1,2 δισ. Επίσης, το ΙΚΑ και στα στρατιωτικά νοσοκομεία οφείλει μόνο για φάρμακα περίπου 450 εκατ. ευρώ.
Το Μνημόνιο προβλέπει ότι η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων οργανισμών από τον κρατικό προϋπολογισμό θα συνδέεται με την πρόοδο ως προς το μητρώο δεσμεύσεων και με το γεγονός ότι καμία πρόσθετη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα λαμβάνει χώρα από έκαστο δημόσιο φορέα.
Τα δεδομένα επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα δημοσιοποιούνται σε μηνιαία βάση με χρονική υστέρηση όχι μεγαλύτερη των 20 ημερών μετά το τέλος κάθε μήνα. Για την ενίσχυση του ελέγχου επί των δαπανών η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει τα ακόλουθα:
- Να συνεχίσει τη διαδικασία δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, πράγμα το οποίο θα πρέπει να καλύψει πλήρως την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τον Μάρτιο του 2012 και τον προϋπολογισμό επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικής κυβέρνησης (Ιούνιος 2012) και θα παραταθεί σε άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
- Να επιβάλει την υποχρέωση σε οικονομικούς επιθεωρητές να αναφέρουν τις δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλλουν στοιχεία και πειθαρχικής διαδικασίας για τους οικονομικούς επιθεωρητές (Ιούνιος 2012)
- Να θεσπίσει νομοθεσία για την εξυγίανση της διαδικασίας που σχετίζεται με την υποβολή και την έγκριση συμπληρωματικών προϋπολογισμών (Οκτώβριος 2012). Να καθιερώσει διοικητικό ημερολόγιο για την επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (πρώτο τρίμηνο του 2012).


 


 


ΠΑΓΩΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΗ κυβέρνηση πρέπει να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί σε τριμηνιαία βάση τα μεσοπρόθεσμα σχέδιά της για στελέχωση ανά τμήμα στο Δημόσιο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα «μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία». Ο κανόνας προσλήψεων/αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς τη γενική κυβέρνηση ως σύνολο.
Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με το στόχο της μείωσης των θέσεων στο Δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. Εάν παραστεί ανάγκη, η κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωμα των προσλήψεων.
Το προσωπικό το οποίο μετατίθεται στην κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση, θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό το οποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο μετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς μετά από λεπτομερή εξέταση των επαγγελματικών τους προσόντων από τον ΑΣΕΠ, βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης.
Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων.


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ


Όπως είναι ήδη γνωστό, 15.000 χιλ. άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση με τον προσδιορισμό φορέων ή μονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε μέγεθος.
Στο προσωπικό που βρίσκεται σε εργασιακή εφεδρεία καταβάλλεται ποσοστό 60% των βασικών τους αποδοχών (εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπρόσθετων αποδοχών) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, μετά το οποίο απομακρύνονται.
 Αυτή η χρονική περίοδος των 12 μηνών μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 24 μήνες για το προσωπικό το οποίο είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι πληρωμές στο προσωπικό κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θεωρούνται τμήμα των πληρωμών της αποζημιώσεώς τους.
Η κυβέρνηση εγκαθιδρύει ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο συνδέει τη βάση δεδομένων απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε μια περισσότερο αποτελεσματική κάλυψη, σε αξιολόγηση και πληρωμή των υπαλλήλων. Αυτό το σύστημα θα συντονίζεται με τα άλλα υπουργεία.ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Το Μνημόνιο ορίζει ρητά ότι η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση περισσότερο κεντροποιημένων προμηθειών, ιδίως στον τομέα των προμηθειών, των υπηρεσιών και των εφοδίων στον τομέα της υγείας. Προβλέπει ότι εντός του Φεβρουαρίου του 2012 η κυβέρνηση πρέπει να διορίσει τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Προμηθειών (ΕΑΔΠ).
Παράλληλα, μέχρι το Μάρτιο θα πρέπει να καθιερωθούν οι θέσεις για το προσωπικό και την οργάνωση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσιών της Αρχής. Μέχρι τον Απρίλιο θα πρέπει να έχει θεσπιστεί ο εφαρμοστικός κανονισμός της ΕΑΔΠ και ακολούθως να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία της, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του 2010.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να εντοπίσει έναν αριθμό πιθανών τομεακών Κεντρικών Αρχών Προμηθειών (ΚΑΠ), σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Οι πρώτες ΚΑΠ θα είναι πλήρως λειτουργικές και θα συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΠ) μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
 Το Μνημόνιο ορίζει ότι εντός του τρίτου τριμήνου η κυβέρνηση θα υιοθετεί κεντροποιημένες συμβάσεις-πλαίσια αγορών για συχνά αγοραζόμενες προμήθειες ή υπηρεσίες, σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, με υποχρέωση των υπουργείων και των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης να προμηθεύονται μέσω των εν λόγω συμβάσεων και προαιρετική χρήση από τους περιφερειακούς φορείς.
Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση θα προτείνει ένα Σχέδιο Δράσης για τη συγκρότηση των ΚΑΠ σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον μίας ΚΑΠ ανά διοικητική περιφέρεια. Οι περιφερειακές / τοπικές ΚΑΠ είναι πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από την ΕΑΔΠ.
Μέχρι το Μάρτιο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών, με σκοπό:
1. την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση του κορμού της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και
2. τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις, για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.
Η αναθεώρηση θα αρχίσει από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης
(διαγράμματα ροής, φάσεις της διαδικασίας, εμπλεκόμενοι φορείς, χρονοδιαγράμματα, στατιστικά στοιχεία). Ένα πρώτο Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση εκπονείται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέχρι τα τέλη του 2012, η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει προσχέδια των αναγκαίων νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου Δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κυβέρνηση αναλαμβάνει μια διεξοδική αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης, με στόχο:
- τη μείωση των σημαντικών και συχνών καθυστερήσεων που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση και τις μακροχρόνιες διαδικασίες προσφυγών στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και
- την εκτίμηση του ρόλου που θα αποδοθεί στην ΕΑΔΠ, στον τομέα αυτό. Η κυβέρνηση θα προτείνει ένα Σχέδιο Δράσης σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Μάρτιο του 2012.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ 2013
Ολόκληρος ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Ακολούθως, στο πρώτο τρίμηνο του 2014, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που καλύπτουν το έτος 2013, έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012, η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει λεπτομερές πρόγραμμα ανάπτυξης πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων της σταδιακής εγκατάστασης, της επικοινωνίας και της επιμόρφωσης, των επιπέδων στοχευμένης χρήσης και της προγραμματισμένης αναθεώρησης της τρέχουσας νομοθεσίας (εάν παραστεί ανάγκη).
Μέχρι τον Ιούνιο, θα πρέπει να παρουσιάσει πιλοτική έκδοση του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική και έτοιμη για χρήση.
Ακόμη, πρέπει να δημιουργήσει μια κοινή διαδικτυακή πύλη, στην οποία θα δημοσιοποιούνται όλες οι διαδικασίες που αφορούν τις προμήθειες. Το πλαίσιο ηλεκτρονικών προμηθειών θα τεθεί υπό τη σφαίρα ευθύνης της ΕΑΔΠ η οποία εποπτεύει τις λειτουργίες της στο πρώτο τρίμηνο του 2013.


 


ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ


Η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας την οποία άρχισε το 2010, με στόχο να διατηρήσει τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία στο 6% ή κάτω του 6% του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα διατηρεί την καθολική πρόσβαση και θα βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν τη μείωση της κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον εξορθολογισμό του νοσοκομειακού δικτύου, την ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας (e-health).
 Ειδικότερα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
- Διακυβέρνηση ΕΣΥ. Για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συστήματος υγείας, τη βελτίωση της συνοχής της πολιτικής της υγείας, τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση των διοικητικών δαπανών, η κυβέρνηση συγκεντρώνει, επίσης, όλες τις σχετικές με την υγεία διαδικασίες και ευθύνες λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανόμενων και των δαπανών μισθοδοσίας), υπό το υπουργείο Υγείας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012.
Προκειμένου να το πράξει, η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα σχέδιο και τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2012. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας συγκέντρωσης, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας συγχωνεύονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ αγοράζει υπηρεσίες, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, από τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και ιδιωτικούς παρόχους, μέσω συμβάσεων. Όλοι οι άλλοι φορείς πρόνοιας / κοινωνικής αρωγής του υπουργείου Υγείας μετακινούνται στο υπουργείο Εργασίας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012.
- ΕΟΠΥΥ. Από τον Ιανουάριο του 2013, ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει νοσοκομειακές υπηρεσίες με βάση προοπτικούς προϋπολογισμούς, μετά την εκπόνηση διαδικασιών κοστολόγησης ανά κατηγορία θεραπείας / παθολογίας (κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που περιλαμβάνουν πλήρη απορρόφηση κόστους).
 Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συγκέντρωσης, μέχρι τον Ιούνιο του 2012, ο ΕΟΠΥΥ εξορθολογίζει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες γιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία γιατρών-ασθενών κοντά στον, πολύ χαμηλότερο, μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εισφορές που καταβάλλονται από τα μέλη του ΟΓΑ εξισώνονται, σταδιακά, με εκείνες των υπόλοιπων μελών του ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική. Η διαδικασία της εξίσωσης των εισφορών θα ολοκληρωθεί το 2013.
- Τιμολόγηση και χρήση διαγνωστικών υπηρεσιών. Οι τιμές για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους αναθεωρούνται με στόχο τη μείωση των σχετικών δαπανών κατά 45 εκατ. ευρώ εντός του 2012. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012, η κυβέρνηση ξεκινά να δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις για τη συνταγογράφηση και δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων.
- Νοσοκομεία ΕΣΥ. Ο στόχος είναι να μειωθούν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων κατά 8% εντός του 2012. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:
1. της αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (περιλαμβανομένων των γιατρών) εντός και μεταξύ ιδρυμάτων και υγειονομικών περιφερειών,
2. της προσαρμογής της παροχής υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία εντός και μεταξύ νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια,
3. της αναθεώρησης των δραστηριοτήτων των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η αντιμετώπιση καρκινοπαθών ή ασθενών τελικού σταδίου, όπου χρειάζεται,
4. της αναθεώρησης των δομών επειγόντων περιστατικών και εφημεριών,
5. της βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. τομογράφων, εγκαταστάσεων ακτινοθεραπείας κ.λπ.), ανάλογα με τις ανάγκες.
Η πρώτη ετήσια έκθεση για τη σύγκριση της απόδοσης των νοσοκομείων βάσει της καθορισμένης σειράς των δεικτών συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking indicators) θα δημοσιευθεί έως το τέλος Μαρτίου του 2012.
- Αμοιβές- ανθρώπινοι πόροι. Η κυβέρνηση επικαιροποιεί την υφιστάμενη έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους που εκπονήθηκε από το υπουργείο Υγείας για την παρουσίαση της διάρθρωσης του προσωπικού ανά ειδικότητα. Η εν λόγω έκθεση θα επικαιροποιείται ετησίως και θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για το σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων. Η έκθεση του 2012 θα παρουσιάζει επίσης σχέδια για την κατανομή και την επιμόρφωση των ανθρώπινων πόρων για το διάστημα έως το 2013. Θα δίνει ακόμη οδηγίες για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ θα ορίσει ένα σχέδιο για την ανακατανομή του εξειδικευμένου και υποστηρικτικού προσωπικού εντός του ΕΣΥ, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και διατήρηση των επαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και των νοσηλευτών. Αυτό θα γίνει μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2012.
 Το αναθεωρημένο σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη συμβάσεων με γιατρούς και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας από την αξιοποίηση του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους των υπερωριών) θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ στο συνολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης που συνδέεται με τους μισθούς και τις αμοιβές των γιατρών το 2012. Το μέτρο θα ολοκληρωθεί στο τελευταίο τρίμηνο του 2012.
- Λογιστική και έλεγχος. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012, τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία καθιερώνουν τα μητρώα ανάληψης δεσμεύσεων. Έως το τέλος Μαρτίου 2012, η κυβέρνηση δημοσιεύει τη μηνιαία έκθεση με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τη δαπάνη στον τομέα της υγείας από όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, με χρονικό περιθώριο τριών εβδομάδων μετά το τέλος του αντίστοιχου μήνα. Η εν λόγω έκθεση θα καθιστά δυνατή τη λεπτομερή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, περιλαμβάνοντας τόσο τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για τις δαπάνες / αγορές (σε δεδουλευμένη βάση) όσο και τις πραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση).
Η έκθεση επίσης θα περιγράφει την απόδοση των οργανισμών ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη συσσώρευση καθυστερούμενων καταβολών. Ακόμη θα επισημαίνει όσους αθετούν τις υποχρεώσεις τους, και θα συστήνει επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.
- Μηχανογράφηση νοσοκομείων και σύστημα παρακολούθησης. Οι απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες διεξάγονται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 από την ΗΔΙΚΑ για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ενοποιημένου συστήματος των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων. Κατά τη διάρκεια του 2012, λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της λογιστικής παρακολούθησης και τήρησης των λογαριασμών για τα ιατρικά υλικά και τα συστήματα τιμολόγησης, μέσω:
1. της εισαγωγής συστημάτων αναλυτικής λογιστικής κόστους και της τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία. (δεύτερο τρίμηνο 2012)
2. του υπολογισμού των αποθεμάτων και ροών των ιατρικών υλικών σε όλα τα νοσοκομεία, με τη χρήση του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για τα ιατρικά υλικά που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ), με σκοπό την προμήθεια των ιατρικών υλικών (πρώτο τρίμηνο 2012).
3. της άμεσης τιμολόγησης των συνολικών εξόδων θεραπείας (περιλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού) – δηλαδή το αργότερο εντός 2 μηνών, προς άλλες χώρες της Ε.Ε. και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών / κατοίκων εξωτερικού (δεύτερο τρίμηνο του 2012).
4. της υλοποίησης της είσπραξης των συμμετοχών και της εφαρμογής μηχανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά και εξαλείφουν το φαινόμενο των «ανεπίσημων» πληρωμών στα νοσοκομεία (δεύτερο τρίμηνο του 2012).
- ΚΕΝ. Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η κυβέρνηση εφαρμόζει πιλοτικά ένα πρόγραμμα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων ΚΕΝ - DRG (ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων), με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (με βάση μελλοντικές συμβάσεις-πακέτα μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ).
Προς υποστήριξη της ανάπτυξης των ΚΕΝ - DRG, η κυβέρνηση αναπτύσσει κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και αξιολογεί υφιστάμενα διεθνή παραδείγματα προγραμμάτων ΚΕΝ - DRG, εξετάζοντας ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις για την κοστολόγηση των ΚΕΝ - DRG και την αναλογικότητα των τιμολογίων που βασίζονται σε αυτά. Τα συστήματα ΚΕΝ - DRG περιλαμβάνουν την αναλυτική καταχώριση για τα έξοδα του προσωπικού.
Θα γίνει μια ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά προγράμματα των νοσοκομείων ενσωματώνουν τα DRG σε επίπεδο νοσοκομείου εν όψει της μελλοντικής αναφοράς κόστους με βάση τις ιατρικές πράξεις και του προϋπολογισμού πληρωμών βάσει προοπτικής δαπάνης για τα νοσοκομεία. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2012.


 


GREEK STATISTICSΑπό το πρώτο τρίμηνο του 2012, η ΕΛΣΤΑΤ ξεκινά να δίνει στοιχεία για τις δαπάνες, σε ευθυγράμμιση με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του Π.Ο.Υ., δηλ. με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (από κοινού άσκηση συλλογής ερωτηματολογίων). Το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων δίνει τη δυνατότητα μέτρησης των οικονομικών δεδομένων και των στοιχείων ιατρικών πράξεων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.
Επίσης, ο υπουργός Υγείας ορίζει μια σειρά δεδομένων που δεν σχετίζονται με τις δαπάνες (π.χ. δείκτες ιατρικών πράξεων) σε ευθυγράμμιση με τις βάσεις δεδομένων υγείας της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του Π.Ο.Υ., τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη μελλοντική εξάπλωση των ΚΕΝ – DRG (ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών) στα νοσοκομεία.ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Πριν την εκταμίευση, η κυβέρνηση ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο (δηλαδή οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις, οι εγκύκλιοι) των ακόλουθων επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων συνάδει πλήρως με το Κεφάλαιο Α του Νόμου 3919/2011:
Ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή
i) ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (ιδιώτες γιατροί και οδοντίατροι, ιδιωτικοί όμιλοι γιατρών και οδοντιάτρων, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης),
- ii) μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών,
- iii) οδοντοτεχνικά εργαστήρια,
- iv) καταστήματα οπτικών και φακών επαφής,
- v) κέντρα φυσιοθεραπείας,
- vi) κέντρα αισθητικής,
- vii) επιχειρήσειςυπηρεσιών αδυνατίσματος/διατροφής
Η κυβέρνηση δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της μια έκθεση (πρώτο τρίμηνο 2012) σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 3919/2011, η οποία περιλαμβάνει:
- κατάλογο των επαγγελμάτων/ οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου,
- χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο και την εξάλειψη ασυνεπειών μεταξύ του Κεφαλαίου Α’ του Νόμου 3919/2011 και των κανονισμών (δηλαδή νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων) των επαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο εν λόγω κεφάλαιο. Το χρονοδιάγραμμα προσδιορίζει τον κατάλογο των επαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την οικονομική τους σημασία, η οποία θα αξιολογείται κάθε τρίμηνο, με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία έως το τέλος του 2012.
Αναφορικά με τα επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισμών σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος, η κυβέρνηση θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2012, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΣΗ-CATERING
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ «ΧΡΗΜΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2011»
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
EUROMONEY
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site