Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2012-τ.380                              

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ Χ.Α.Τα 100 χρόνια παρουσίας της στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά συμπλήρωσε πρόσφατα η εταιρεία «Τιτάν» και τιμήθηκε σε ειδική εκδήλωση από το Χρηματιστήριο Αθηνών.


Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος, κήρυξε τη λήξη της διαπραγμάτευσης, στις 22 Φεβρουαρίου του 2012, χτυπώντας το παραδοσιακό «καμπανάκι».
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1902 και 10 χρόνια μετά, στις 22 Φεβρουαρίου του 1912, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της στο χρηματιστήριο. Τα πρώτα στοιχεία (εκτός των ημερήσιων τιμών διαπραγμάτευσης) που διαθέτουμε σήμερα είναι ότι την 1η Ιανουαρίου του 1930 η ονομαστική αξία των 30.000 τότε μετοχών σε κυκλοφορία ήταν 100 δραχμές.
Οι καλεσμένοι στην εκδήλωση είχαν επίσης την ευκαιρία να περιηγηθούν στην ιστορική έκθεση, που παρουσίασε κειμήλια, φωτογραφίες, έντυπα και μετοχές του Ομίλου «Τιτάν» και πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της επετείου των 100 ετών στην αίθουσα «Ερμής» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντομο χαιρετισμό, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την επέτειο, είπε μεταξύ άλλων: «Σε αυτήν την τόσο κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, που το δυσμενές περιβάλλον απειλεί κάθε δημιουργική προσπάθεια, χρέος, αλλά και αυτονόητη υποχρέωση όλων μας είναι η ανάδειξη της δυναμικής του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας και της ευαισθησίας του στο σεβασμό και την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των μετόχων. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίζουμε τα επενδυτικά κεφάλαια που είναι τόσο απαραίτητα για την επαναφορά της οικονομίας μας σε αναπτυξιακή τροχιά και την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Η τιμώμενη εταιρεία, έχοντας παρακαταθήκη ενός αιώνα χρηματιστηριακής παρουσίας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υγιούς συμπεριφοράς του ελληνικού επιχειρείν και ως εκ τούτου είναι φορέας αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα στην Ελλάδα που αντιστέκεται. Το Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλει να συμπαρίσταται και να αναδεικνύει, όχι μόνο επικοινωνιακά, κάθε συνεπή προσπάθεια που κατατείνει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος».
Ο κύριος Ανδρέας Κανελλόπουλος, πρόεδρος της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, δήλωσε με αφορμή την εκδήλωση: «Μια αναδρομή στην ιστορία μας δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την πεποίθηση ότι και τούτη η οικονομική “λαίλαπα” θα κοπάσει και οι μέτοχοι θα μπορούν να προσβλέπουν και πάλι όχι μόνο σε κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση υψηλού επιπέδου, αλλά και σε αξιόλογα κέρδη κεφαλαίου, μαζί με ένα ικανοποιητικό μέρισμα».ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ 109 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ


Ο Όμιλος Τιτάν συμπλήρωσε 109 χρόνια δραστηριότητας, καθώς η μητρική εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902. Έχοντας την επιχειρησιακή βάση του στην Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής εταιρείας είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο από το 1912, ο όμιλος αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 13 χώρες.
 Η δραστηριότητα αυτή ασκείται μέσω θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες ο Τιτάνας έχει πλήρη ή πλειοψηφικό (μετοχικό) έλεγχο, ή κοινοπρακτική συμμετοχή, και καλύπτει τους εξής κλάδους:
-Παραγωγή τσιμέντου (φαιού και λευκού), σκυροδέματος και αδρανών υλικών
-Διακίνηση/διανομή τσιμέντου
-Επεξεργασία και βιομηχανική αξιοποίηση ιπτάμενης τέφρας σταθμών/ηλεκτροπαραγωγής
-Κονιάματα
-Τσιμεντόλιθοι
Η διαχρονικά επιτυχής επιχειρηματική πορεία και καταξίωση του Ομίλου Τιτάν στηρίχθηκε στην εφαρμογή των εκάστοτε πιο σύγχρονων τεχνολογιών, διαδικασιών και μεθόδων έρευνας παραγωγής και διακίνησης-εμπορίας προϊόντων, στη συστηματική έρευνα και τη συνεχώς αναβαθμισμένη τεχνογνωσία του, στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό του. Διασφαλίζεται, ήδη, και ενισχύεται από ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης με αποτελεσματική, ευέλικτη οργανωτική και διοικητική δομή, εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, σε όλο το γεωγραφικό φάσμα και τους κλάδους δραστηριότητας του ομίλου και ένα στέρεο υπόβαθρο αξιών και κοινωνικής υπευθυνότητας, με κεντρικό άξονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η δέσμευση του Ομίλου Τιτάν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη υλοποιείται με τις δικές του πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και πρακτικές, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς. Ο Τιτάνας ήταν πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την ΕΚΕ. Είναι, επίσης, μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς και της Αμερικανικής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών.


ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ


Η εταιρεία στοχεύει να αναπτυχθεί ως ανεξάρτητη πολυπεριφερειακή δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.


Οι τέσσερις διαστάσεις της στρατηγικής του Τιτάνα είναι:


-Γεωγραφική Διαφοροποίηση
Επεκτείνου΅ε την επιχειρη΅ατική ΅ας δραστηριότητα ΅έσω εξαγορών και εγκατάστασης νέων ΅ονάδων σε ελκυστικές νέες αγορές, για τη δη΅ιουργία οικονο΅ιών κλί΅ακας και τη διασπορά του κινδύνου από την εξάρτηση από λίγες αριθ΅ητικά αγορές.
-Συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
Εφαρ΅όζου΅ε καινοτό΅ες ΅εθόδους σε όλο το εύρος της επιχειρη΅ατικής ΅ας δραστηριότητας, ΅ε στόχο τη ΅είωση του κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς ΅ας.
-Καθετοποίηση δραστηριοτήτων
Επεκτείνου΅ε τις επιχειρη΅ατικές ΅ας δραστηριότητες σε άλλους το΅είς προϊόντων συναφών ΅ε το τσι΅έντο, αποκτώντας έτσι ΅εγαλύτερο έλεγχο στις αγορές όπου διατηρούμε παρουσία, καθώς και πρόσβαση σε νέες δυνατότητες κερδοφορίας.
-Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυνα΅ικό και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη
Διατηρού΅ε και βελτιώνου΅ε τις καλές σχέσεις ΅ε όλα τα ενδιαφερό΅ενα ΅έρη (stakeholders) εντός και εκτός του ο΅ίλου, ΅ε στόχο τον α΅οιβαίο σεβασ΅ό και την κατανόηση.Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


O Τιτάνας γράφει ιστορία στην ελληνική βιομηχανία για περισσότερα από 100 χρόνια. Συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αρτιότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί δυναμικά, παραμένοντας αξιόπιστος και την ίδια στιγμή σταθερός στις αξίες του.
-1902: Ίδρυση της εταιρείας με την ανέγερση του πρώτου «τσιμεντοποιείου» στην πόλη της Ελευσίνας. Στις 12 Μαΐου του 1902 ιδρύεται η εταιρεία με έδρα στον Πειραιά και μετοχικό κεφάλαιο 200.000 δραχμές και αρχίζει η ανέγερση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της Ελλάδας στην Ελευσίνα.
-1910: Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ε. Τσιμέντων Ο Τιτάν».
-1912: Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
-1922: Δωρεά τσιμέντου για την ολοκλήρωση της ανέγερσης ελληνικού πανεπιστημίου στη Σμύρνη.
-Ασφάλιση του προσωπικού για εργατικά ατυχήματα.
-1924: Ηλεκτροδότηση του εργοστασίου Ελευσίνας με ιδιοπαραγωγή ρεύματος.
-1927: Μείωση της απασχόλησης εργασίας των εργαζομένων του εργοστασίου
Ελευσίνας από 12ωρη σε 8ωρη.
-1933: Πραγματοποίηση των πρώτων εξαγωγών τσιμέντου. Επιβεβαιώνεται η άριστη ποιότητα των τσιμέντων της εταιρείας από Εργαστήρια Αντοχής Υλικών ξένων Πολυτεχνείων και παρέχεται στον Τιτάνα η άδεια να διαθέτει τα προϊόντα του σε δημόσια έργα στο εξωτερικό. Οι πρώτες εξαγωγές πραγματοποιούνται στη Βραζιλία.
-1934: Καθιέρωση του δώρου των Χριστουγέννων για το προσωπικό δύο και πλέον δεκαετίες πριν από τη νομοθέτησή του.
-1937: Γενική ανακαίνιση του εργοστασίου Ελευσίνας με κατάργηση των
κατακόρυφων κλιβάνων και εγκατάσταση περιστροφικών κλιβάνων.
-1938: Καθιέρωση του δώρου του Πάσχα για το προσωπικό δύο δεκαετίες πριν από τη νομοθέτησή του.
-1941: Λειτουργία συσσιτίου για το προσωπικό και τους κατοίκους της Ελευσίνας.
Οι δυνάμεις κατοχής επιτάσσουν το εργοστάσιο. Η διεύθυνση του εργοστασίου φτιάχνει καταφύγιο στο χώρο του λατομείου της και οργανώνει συσσίτια για το προσωπικό και τους κατοίκους της Ελευσίνας. Παράλληλα στηρίζει οικονομικά το συσσίτιο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Ερυθρού Σταυρού και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τους φοιτητές του.
-1951/1957: Η παραγωγή του εργοστασίου Ελευσίνας αυξάνεται κατακόρυφα, με συνεχή διεύρυνση των εξαγωγών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το
52% των πωλήσεων του Τιτάνα και το 50% περίπου των συνολικών
ελληνικών εξαγωγών τσιμέντου. ’ρχισε να παράγεται και να διατίθεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και λευκό τσιμέντο, ενώ κάνει και δωρεά τσιμέντου για την αποκατάσταση των σεισμοπαθών των Ιονίων Νήσων.
-1960: Εγκατάσταση σε κλίβανο του εργοστασίου Ελευσίνας του πρώτου
ηλεκτροστατικού φίλτρου αποκονίωσης στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο της Ελευσίνας αποτελεί υπόδειγμα των αντιλήψεων της εταιρείας και της κοινωνική αποστολής της βιομηχανίας με την τοποθέτηση του πρώτου ηλεκτροστατικού φίλτρου για περισυλλογή του 98% της εκχεόμενης σκόνης. Εισαγωγή του θεσμού του γιατρού εργασίας στα εργοστάσια του Τιτάνα. Το εργοστάσιο της Ελευσίνας αποκτά γιατρό εργασίας και προγραμματίζονται περιοδικές εξετάσεις για το προσωπικό.
-1962: Έναρξη λειτουργίας δεύτερου εργοστασίου του Τιτάνα στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνεται η κατασκευή του δεύτερου εργοστασίου του Τιτάνα στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας 180.000 – 200.000 τόνων ετησίως.
-1964: Εισαγωγή του θεσμού της κοινωνικής λειτουργού σε όλα τα εργοστάσια του Τιτάνα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
-1967: Δημιουργία τράπεζας αίματος με εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων.
-1968: Έναρξη λειτουργίας του τρίτου εργοστασίου του Τιτάνα στο Δρέπανο Αχαΐας. Την 1 Απριλίου τίθεται σε λειτουργία το τρίτο εργοστάσιο του Τιτάνα στο Δρέπανο Αχαΐας, δυναμικότητας 250.000 τόνων ετησίως.
-1969: Μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας απασχόλησης των εργαζομένων στις
βάρδιες από 56 σε 48 ώρες χωρίς μείωση αποδοχών.
-1974: Μετάκληση αμερικανού συμβούλου για την εκπαίδευση στελεχών στην
πρόληψη ατυχημάτων και δημιουργία ειδικής υπηρεσίας πρόληψης ατυχημάτων.
-1975: Μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης από 48 σε 44 ώρες χωρίς μείωση αποδοχών.
-1976: Έναρξη λειτουργίας τέταρτου εργοστασίου στο Καμάρι Βοιωτίας. Πρόσθετη ασφάλιση του προσωπικού για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
-Λειτουργία του θεσμού των Σαμαρειτών, ατόμων ειδικά εκπαιδευόμενων στην υγιεινή και ασφάλεια και δημιουργία Επιτροπής Εφαρμογών Μέτρων Πρόληψης Ατυχημάτων (ΕΕΜΠΑ).
-Η εταιρεία θεσπίζει έπαθλα ασφαλούς εργασίας στους εργαζόμενους χωρίς ατύχημα και 10 χρόνια πριν από τη δημιουργία νομικού πλαισίου, το θεσμό των Επιτροπών Εργαζομένων για Μέτρα Πρόληψης Ατυχημάτων στα εργοστάσιά του.
-1977: Ιδρύεται η Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε., με αντικείμενο την
παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος. Στα χρόνια που ακολούθησαν η δραστηριότητα της Ιντερμπετόν σημείωσε ταχύρρυθμη ανάπτυξη, διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών της, το πελατολόγιό της και τη γεωγραφική παρουσία της στην Ελλάδα με τη δημιουργία νέων δικών της μονάδων και της εξαγοράς άλλων εταιρειών του κλάδου παραγωγής σκυροδέματος και λατομείων-ορυχείων.
-Δωρεά οικοπέδου, τσιμέντου και χρηματικού ποσού για την ανέγερση του Θριάσιου Νοσοκομείου στην Ελευσίνα. Το Νοσοκομείο Θριασίου Πεδίου θα ανεγερθεί σε έκταση 25 στρεμμάτων που πρόσφερε ο Τιτάνας στην Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Θριασίου. Ακόμη, πρόσφερε για το σκοπό αυτό 1.700 τόνους τσιμέντο και 7.000.000 δρχ.
-1979: Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού αποθήκευσης τσιμέντου στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας (πλωτός σταθμός) και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (πλωτός σταθμός).
-Ανάληψη από τη θυγατρική Ναυτιτάν Α.Ε. του έργου διαχείρισης/συντονισμού των θαλάσσιων μεταφορών τσιμέντου.
-Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Τιτάνες».
-Το περιοδικό «Τιτάνες» εκδίδεται μέχρι σήμερα και απευθύνεται στο προσωπικό και στους συνεργάτες, πελάτες, φίλους της εταιρείας.
-Δημιουργία ομάδων μελετών συνθηκών εργασίας και υγιεινής, με συμμετοχή των εργαζομένων πέντε χρόνια πριν από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση (ΟΜΣΕΥ).
-1980: Κατάταξη του Τιτάνα στη δεύτερη θέση του πίνακα των μεγαλύτερων εξαγωγικών βιομηχανιών της Ελλάδας.
Η παραγωγή της εταιρείας αυξάνεται κατά 15% και οι πωλήσεις κατά 16,3% και ο Τιτάνας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στον κατάλογο των ελληνικών επιχειρήσεων με βάση το ύψος των εξαγωγών τους.
-Το νέο σήμα του Τιτάνα αντικαθιστά το παλιό.
-1981: Εγκατάσταση συσκευών συνεχούς μέτρησης της σκόνης και του θορύβου στο εργοστάσιο της Ελευσίνας.
-Πρωταγωνιστική συμμετοχή στην ίδρυση του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (ΙΒΕΠΕ).
-1982: Εφαρμογή της εβδομάδας των 5 ημερών (40 ώρες) σε όλες τις εγκαταστάσεις και θέσπιση άδειας 5 εβδομάδων ετησίως.
-Ο Τιτάνας, πρωτοπορώντας, εφαρμόζει την εβδομάδα των πέντε ημερών σε όλα τα εργοστάσια και τα κεντρικά γραφεία. Θεσπίζει, επίσης, την άδεια πέντε εβδομάδων το χρόνο, παρέχει πρόσθετη αμοιβή σε όσους εργάζονται τις Κυριακές και μειώνει τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας στις 40 ώρες από 42, χωρίς παράλληλη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων.
-1983: Έκδοση του πρώτου κοινωνικού απολογισμού του Τιτάνα.
-Απονομή στον Τιτάνα από το βρετανικό οργανισμό «Royal Society for the Prevention of Accidents» διάκρισης αξίας για τις υψηλές επιδόσεις στην ασφάλεια εργασίας.
-Απονέμεται στον Τιτάνα από τη Rospa, κρατικό συμβουλευτικό φορέα της Μ. Βρετανίας για τις υψηλές επιδόσεις στην ασφάλεια εργασίας, το χάλκινο βραβείο σε διαγωνισμό όπου έλαβαν μέρος 130 βιομηχανίες από όλο τον κόσμο.
-1985: Πραγματοποίηση, για πρώτη φορά, εξαγωγών στις ΗΠΑ.
-Ο Τιτάνας, το 1985, κάνει το μεγάλο άλμα: πραγματοποιεί για πρώτη φορά εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με επιτυχία, καθώς τα προϊόντα του ανταποκρίνονται απόλυτα στις πολύ αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές των ΗΠΑ.
-1ο Βραβείο (για την Ελλάδα) Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την Ε.Ε.
-1986: Βραβείο από το Φυσιολατρικό Σύνδεσμο Πατρών για την εταιρική περιβαλλοντική πολιτική.
-Απονομή τιμητικής διάκρισης από την Εταιρεία Μελετών Ελληνικής Ιστορίας στον Τιτάνα, ως μεγάλο χορηγό της έκδοσης για την εποποιία 1940-1941.
-1987: 1ο Βραβείο από την Εθνική Επιτροπή και έπαινος από την Κοινοτική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
-Ο Τιτάνας βραβεύεται με το 1ο Βραβείο από την Εθνική Επιτροπή και με έπαινο από την Κοινοτική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Περιβάλλοντος. Είναι η μόνη ελληνική εταιρεία και η μόνη ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία που βραβεύεται για την περιβαλλοντική της πολιτική στο διαγωνισμό αυτό.
-1988: Ίδρυση σταθμού διανομής τσιμέντου στις ΗΠΑ (Port Newark, New Jersey).
-Στην εδραίωση της θέσης του Τιτάνα στις ΗΠΑ συντελεί η εξαγορά του 50%
της αμερικανικής εταιρείας εισαγωγής και διάθεσης τσιμέντου Essex Cement Company, στο Port Newark του New Jersey.
-1989-1993: Ίδρυση σταθμών διανομής στη Δυτική Ευρώπη: Hull – Ηνωμένο Βασίλειο, Βενετία – Ιταλία, Μασσαλία – Γαλλία.
-Η εξαγωγική δραστηριότητα του Τιτάνα επεκτείνεται, με την υποστήριξη από ένα ολοένα ισχυρότερο δίκτυο σταθμών διανομής τσιμέντου: Hull (Ηνωμένο Βασίλειο 1989), Βενετία (Ιταλία 1990), Μασσαλία (Γαλλία 1993).
-Βραβείο Προστασίας Περιβάλλοντος από τη Νομαρχία Βοιωτίας.
-1991: Έμφαση στην καθετοποίηση δραστηριοτήτων, με επενδύσεις σε λατομεία αδρανών υλικών και μονάδες σκυροδέματος.
-Ενεργός συμμετοχή στην ίδρυση του Athens Laboratory & Business Administration (ALBA).
-1992: Απόκτηση του ελέγχου της τσιμεντοβιομηχανίας στις ΗΠΑ (Roanoke). Ο Τιτάνας αποκτά τον έλεγχο της τσιμεντοβιομηχανίας Roanoke Cement Company Inc. στην περιοχή Roanoke της Πολιτείας Virginia των ΗΠΑ.
-Θέσπιση της συμμετοχής των στελεχών στα κέρδη της εταιρείας.
-1995: Αριστείο Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.
-Βραβείο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Οργανώσεων Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
-1996: Βραβείο «Επιχείρηση και Παράδοση» από το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών
-1997: Έναρξη παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων «Intermix» στην Ελλάδα.
-Βραβείο «Επιχείρηση και Περιβάλλον» από το ΕΒΕΑ.
-Θέσπιση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων για μεταπτυχιακές
σπουδές εργαζομένων.
-1998: Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Plevenski Cement στη Βουλγαρία και της εταιρείας Cementarnica Usje στη FYROM.
-Επέκταση με εκσυχρονισμό του εργοστασίου Roanoke στις ΗΠΑ.
-1999: Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της αιγυπτιακής εταιρείας Beni Suef Cement (Κοινοπραξία Tιτάν – Lafarge) και λειτουργία νέου σταθμού στη Σάφαγκα της Αιγύπτου. Ο Τιτάνας, σε συνεργασία με τη Lafarge, αποκτά το 50% των μετοχών της αιγυπτιακής εταιρείας Beni Suef Cement Company ιδιοκτήτριας εργοστάσιου παραγωγής τσιμέντου. Εγκαινιάζεται η λειτουργία του νέου σταθμού στη Σάφαγκα της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα.
-Απόκτησης πιστοποίησης ISO14001 και ΕΛΟΤ για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος σε όλα τα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα.
-Πολύπλευρη συμβολή στην αποκατάσταση των ζημιών και στη συμπαράσταση προς τα θύματα του καταστροφικού σεισμού της Αττικής. Ο Τιτάνας συμβάλλει στην προσπάθεια για την ανακούφιση των σεισμοπαθών εργαζομένων και συνταξιούχων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος της Αττικής με παροχές ύψους 300.000.000 δρχ., που περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή στο κόστος ανέγερσης του
νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Ελευσίνας. Για την κατασκευή του Σταθμού η εταιρεία δώρισε και το οικόπεδο για την ανοικοδόμηση.
-Βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας.
-2000: Εξαγορά της Tarmac America Inc., με απόκτηση του 100% των εργοστασίων Roanoke (Virginia) και Pennsuco (Florida), λατομείων, μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, σταθμών διανομής τσιμέντου κ.ά., στις ΗΠΑ.
Ο Τιτάνας πραγματοποιεί σημαντικά βήματα ανάπτυξης. Χαράσσει μια
μακροπρόθεσμη στρατηγική πορεία με σκοπό την καθιέρωσή του ως πολυπεριφερειακή παρουσία στην παγκόσμια αγορά δομικών υλικών.
Διαθέτει πλέον στις ΗΠΑ μια καθετοποιημένη παρουσία η οποία εκτείνεται από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης μέχρι την Πολιτεία της Florida: Με την εξαγορά της Tarmac America Inc. και την απόκτηση του 100% των εργοστασίων Roanoke (Virginia) και Pennsuco (Florida), δύο λατομείων, σαράντα πέντε μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, τριών σταθμών διανομής τσιμέντου και άλλων δραστηριοτήτων.
-Βραβείο συστηματικής και συνεπούς περιβαλλοντικής διαχείρισης και επίδοσης στην αειφόρο ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
-Ο Τιτάν γίνεται ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή.
-Εκκίνηση στο Νομό Αχαΐας της πρωτοβουλίας ΦΑΟΣ (Φροντίδα-Αγωγή- Οργάνωση-Συμμετοχή) για την πρόληψη ατυχημάτων στα σχολεία.
Η ΦΑΟΣ (Φροντίδα-Αγωγή-Οργάνωση-Συμμετοχή) είναι μια πρωτοβουλία
του Τιτάνα σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα του Νομού Αχαΐας, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων στα σχολεία και την ανάπτυξη νοοτροπίας ασφαλούς διαβίωσης από τη νεαρή ηλικία. Το Νοέμβριο 2004 επεκτείνεται στη Θεσσαλονίκη και υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας της ΦΑΟΣ με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
-2001: Μετονομασία της Tarmac America σε Tιτάν America και ένταξη στο δυναμικό της όλων των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του ομίλου στις ΗΠΑ.
-Βραβείο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πρόληψης Ατυχημάτων στο χώρο εργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
-Απόκτηση από τον Τιτάνα δικού του μηχανήματος υδροσποράς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης-ανάπλασης παλαιών λατομείων. Η μέθοδος της υδροσποράς (εκτόξευση με ειδικό μηχάνημα μίγματος νερού, σπόρων, λιπάσματος και υλικών επικάλυψης-επικόλλησης σπόρων) είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για δύσκολες, απότομες επιφάνειες. Ο Τιτάνας εφάρμοσε τη μέθοδο αυτή από τους πρώτους στην Ελλάδα και από το 2001 απέκτησε δικό του μηχανισμό υδροσποράς και από τότε έχει καλύψει μια έκταση περίπου 500 στρεμμάτων.
-2002: Εορτασμός των 100 χρόνων του Τιτάνα, με μια σειρά εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα με έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ο Τιτάνας συμπλήρωσε 100 χρόνια δημιουργίας, προόδου και ενεργού συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας. Εορταστικές εκδηλώσει με έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις όπου η εταιρεία διαθέτει μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα.
-Υπογραφή από τον Τιτάνα (πρώτη ελληνική εταιρεία) του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ.
-Ένταξη της αμερικανικής εταιρείας Separation Technologies (επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας) στον όμιλο.
-Απόκτηση του ελέγχου της τσιμεντοβιομηχανίας Kosjeric στη Σερβία.
-Απόκτηση του ελέγχου της αιγυπτιακής εταιρείας Alexandria Portland Cement (σε κοινοπραξία με τη Lafarge). Ο Τιτάνας επεκτείνεται αποκτώντας δύο εργοστάσια τσιμέντου στο Kosjeric στη Σερβία και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (κοινοπραξία με τη Lafarge).
-2003: Έναρξη λειτουργίας μιας νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης με επένδυση 70.000.000 ευρώ.
-Ένταξη του Ομίλου Τιτάν ως πλήρους μέλους του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την αειφόρο ανάπτυξη (WBCSD). Ό Όμιλος Τιτάν εντάσσεται ως πλήρες μέλος στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WBCSD) και μετέχει στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (CSI), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του WBCSD.
-Ανάδειξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Τιτάνα ως μίας από τις 100 καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον.
-2004: Συμβολή του Τιτάνα στην κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου ως
αποκλειστικού προμηθευτή ειδικού τσιμέντου που παράγεται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα. Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο 2.250 μέτρων, ένα έργο ιστορικής σημασίας, αλλά και τεχνολογικό επίτευγμα, είναι πραγματικότητα. Ο Τιτάνας συνέβαλε στην κατασκευή της ως αποκλειστικός προμηθευτής τσιμέντου ειδικών προδιαγραφών που παράχθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκλειστικά για τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
-Παραχώρηση των μετοχών της Plevenski A.D. και εξαγορά των μετοχών της εταιρείας Zlatna Panega Α.D. στη Βουλγαρία. Ο Τιτάνας ενισχύει την παρουσία του στη νοτιοανατολική Ευρώπη με την εξαγορά του εργοστασίου τσιμέντου Zlatna Panega και μονάδων σκυροδέματος στη Βουλγαρία. Στο εργοστάσιο τσιμέντου, ήδη, εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα επενδύσεων, που αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.
-Έναρξη λειτουργίας νέου σταθμού διανομής τσιμέντου στην Tampa (Florida), στις ΗΠΑ. Εγκαινιάζεται ο νέος σταθμός τσιμέντου στην Tampa (Florida), αποτελούμενος από 6 σιλό, συνολικής χωρητικότητας 52.000 τόνων. Στην κατασκευή του σταθμού, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος.
-Βραβείο κοινωνικής ευθύνης από το ΕΒΕΑ.
-Πρώτη έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2003. Ο κοινωνικός απολογισμός, που από το 1983 εκδίδει ο Τιτάν ως ξεχωριστή έκδοση, παρουσιάζεται με νέα δομή, μορφή και περιεχόμενα με τον τίτλο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η αλλαγή αυτή είναι ενταγμένη στην πολιτική της εταιρείας για την παροχή πληρέστερης και πολύπλευρης ενημέρωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
-2005: Εγκαίνια νέας παραγωγικής μονάδας τσιμέντου του εργοστασίου Pennsuco (Florida), στις ΗΠΑ.
-Ο Τιτάνας γίνεται μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRS Europe).
-Εγκαίνια του έργου ηλεκτροφωτισμού του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας και του πολιτιστικού κέντρου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» διττής δωρεάς του Τιτάνας.
-Τα δύο αυτά έργα αποτελούν μια διττή προσφορά του Τιτάνα στην πόλη της Ελευσίνας και τους κατοίκους της: Ο ηλεκτροφωτισμός του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας αναδεικνύει έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου μας και η δωρεά του πολιτιστικού κέντρου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» έρχεται να υποστηρίξει και να προβάλει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της σύγχρονης Ελευσίνας.
-Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, όπου ο Τιτάνας δώρισε το οικόπεδο, εκπόνησε τις απαραίτητες μελέτες και συγχρηματοδότησε την κατασκευή τους.
- Συμβολή στο έργο αναστύλωσης του Ναού του Νεμείου Διός, στη Νεμέα.
- Εγκαινιάζεται η νέα σύγχρονη παραγωγική μονάδα του εργοστασίου Pennsuco (Florida) επένδυση ύψους 200.000.000 δολ.
-2006: Εξαγορά από την Τιτάν America τριών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στις ΗΠΑ.
-Εγκαίνια του νέου σύγχρονου σταθμού διανομής τσιμέντου στο Port Newark του New Jersey στις ΗΠΑ. Ο σταθμός ανήκει στην Essex Cement Co., μέλος του Ομίλου Τιτάν. Η χωρητικότητα του νέου σταθμού ανέρχεται σε 60.000 μετρικούς τόνους στα 4 σιλό του. Μέσω του σταθμού αυτού διακινήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι πρώτες εξαγωγές του Τιτάνα στις ΗΠΑ και ήταν και η πρώτη επένδυση της εταιρείας στην αμερικανική αγορά (1988-1991).
-Κατασκευή σταθμού διανομής τσιμέντου στον Αυλώνα (Vlore) της Αλβανίας. Εγκαινιάζεται ο νέος σύγχρονος σταθμός διακίνησης τσιμέντου στον Αυλώνα (Vlore) της Αλβανίας. Ο σταθμός αποτελείται από δύο σιλό συνολικής χωρητικότητας 3.700 τόνων και αποθηκευτικό χώρο.
-Πολύπλευρη συμπαράσταση του Ομίλου Τιτάν στα θύματα των τυφώνων Katrina και Wilma στις ΗΠΑ και των πλημμυρών στη Βουλγαρία.
-Συμμετοχή του Τιτάνα στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
-Συμβολική φύτευση από τον Τιτάνα του 1.000.000ού δέντρου στο πλαίσιο του διαχρονικού προγράμματος δενδροφυτεύσεων. Στην Ελλάδα έχουν φυτευθεί με πρωτοβουλία του Τιτάνα, και με 35η δέσμευση για συνεχή μέριμνα, 1.000.000 δένδρα σε λατομικούς χώρους, σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σε δήμους και κοινότητες κ.ά. Η φύτευση του 1.000.000ού δένδρου, στο χώρο του εργοστασίου Καμαρίου, ήταν μια συμβολική κίνηση, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε εκεί.
-2007: Έναρξη κατασκευής στην περιοχή Kruje της Αλβανίας, νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου. Σε μία ακόμη χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Αλβανία, επεκτείνεται ο Όμιλος Τιτάν με την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου. Το νέο εργοστάσιο έχει παραγωγική δυναμικότητα 1,5 εκατ. τόνων τσιμέντου και ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
-Εξαγορά από την Τιτάν America δύο ακόμα εταιρειών έτοιμου σκυροδέματος και λατομείου ασβεστόλιθου στις ΗΠΑ.
-Πολύπλευρη συμβολή του Τιτάνα στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών και στη συμπαράσταση προς τους πυρόπληκτους της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Ευβοίας.
2008: Εξαγορά της τουρκικής εταιρείας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. με απόκτηση του 50% του εργοστασίου στο Tokat και μονάδας άλεσης στο Tekirdag.
-Απόκτηση του 100% της κοινοπρακτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Lafarge-Titan Egyptian Investments» (εργοστάσια Beni Suef, Alexandria Portland Cement), στην Αίγυπτο. Με την απόκτηση του 100% της κοινοπρακτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Lafarge-Titan Egyptian Investments», ο Όμιλος Τιτάν κατέχει πλέον στην Αίγυπτο δύο εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου στο Beni Suef και στην Αλεξάνδρεια, συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 3,3 εκατ. τόνων.
-Εγκαινιάζεται η λειτουργία μιας νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Zlatna Panega στη Βουλγαρία.
-Η Cementarnica Usje A.D., θυγατρική του Ομίλου Τιτάν στην ΠΓΔΜ, προσυπέγραψε την ένταξή της στο τοπικό δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του ΟΗΕ.
-1st Stakeholders’ Forum – 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών «Ο Τιτάν» πραγματοποίησε το 1ου Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών στις 17 Οκτωβρίου 2008 στο εργοστάσιο Καμαρίου, με τη συμμετοχή εργαζομένων και εκπροσώπων τους, πελατών, προμηθευτών, μετόχων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος της συνάντηση ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και τις πρακτικές που εφαρμόζει ο Τιτάνας για την ΕΚΕ και τη βιώσιμη ανάπτυξη και η ανταλλαγή απόψεων για περαιτέρω βελτίωση. Για την υλοποίησή της ακολουθήθηκαν οι γενικές προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου AA1000SE, το οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
2009: Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων Ο Τιτάν απέσπασε πέντε από τα «Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων 2008» της Capital Link:
- Grand Investor Relations Award
- Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης
- Βραβείο Καλύτερων Επενδυτικών Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές
- Βραβείο Καλύτερου Investor Relations Officer για τους Θεσμικούς Επενδυτές (Τάκης Κανελλόπουλος)
- Βραβείο Καλύτερου Ετήσιου Απολογισμού
- -Περιβαλλοντικά Βραβεία στην Τιτάν America


Στο εργοστάσιο Roanoke, της θυγατρικής Τιτάν America, απονεμήθηκαν το 2009 δύο σημαντικά περιβαλλοντικά βραβεία:


- «Συνολικής Περιβαλλοντικής Αριστείας» για το 2009 από την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών και το περιοδικό «Cement Americas».
- «Environmental Excellence Award for Land Conservation» του κυβερνήτη της Πολιτείας Virginia. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΕΝΔΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΤΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
TA ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site