Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΑ Α/Κ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ


Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του τριμήνου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αρχή του έτους, δηλαδή στα 5.225 εκατ. ευρώ, έναντι 5.229 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.


Με θετικές αποδόσεις στις περισσότερες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων και διατήρηση του συνολικού ύψους ενεργητικού τους, κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 2012. Εξαίρεση αποτελούν οι αποδόσεις των Ομολογιακών και Μικτών Α/Κ, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες, λόγω της συμμετοχής των αμοιβαίων κεφαλαίων στην εθελοντική ανταλλαγή βάσει του PSI, όμως οι κατηγορίες αυτές θα μπορέσουν στο μέλλον να επαναπροσδιοριστούν.
Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στο τέλος του Μαρτίου στα 8,43 δισ. ευρώ.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.


                             
 
Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του τριμήνου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αρχή του έτους, δηλαδή στα 5.225 εκατ. ευρώ, έναντι 5.229 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με μειωμένες εκροές στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες περιορίστηκαν στα 72 εκατ. ευρώ.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, εκτός των Ομολογιακών Ελλάδας και Μικτών Α/Κ, των οποίων η απόδοση επηρεάστηκε από τη συμμετοχή τους στο PSI. Τις υψηλότερες αποδόσεις είχαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 14,12%, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 9,71% και τα Ομολογιακά μη-Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης με 8,16%.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες, από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών Α/Κ (22% επί του συνόλου) και των Ομολογιακών Α/Κ (21% επί του συνόλου).
                     • Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2012 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -39,84%, συνολικό ενεργητικό 26,6 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 7,84% έναντι αποδόσεων 6,67%, που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/ASE 20 και 7,13% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.
• Για τις 4 Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμάται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2012 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο, με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα 1.456 εκατ. ευρώ.
• Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 4 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 15 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν στις 30/03/2012 σε 1.722 εκατ. ευρώ έναντι 1.832 εκατ. ευρώ την 31/12/2011. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site