Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕ ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΩ ... PSI


Σημαντική πτώση, της τάξης του 20%, σημειώνει ο γενικός δείκτης του Χ.Α.Κ., από την αρχή του έτους, καθώς η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει και αυτή σοβαρούς κλυδωνισμούς, λόγω της σημαντικής εξάρτησής της από την αντίστοιχη ελληνική.


Οι τρεις μεγάλες τράπεζες της Κύπρου, Ελληνική, Τράπεζα Κύπρου και Cyprus Popular Bank, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και την πορεία του γενικού δείκτη, κατέγραψαν το 2011 στα αποτελέσματά τους τις απώλειες από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που είχαν στην κατοχή τους και έχουν μπροστά τους την πρόκληση να υλοποιήσουν οδυνηρά προγράμματα εξυγίανσης, όπως εξάλλου και οι ελληνικές.
Έτσι ο γενικός δείκτης, από τα επίπεδα των 295 μονάδων που βρισκόταν στις 31/12/2011, υποχώρησε στις 240 μονάδες στα τέλη του Απριλίου. Και όλα αυτά με ένα πολύ χαμηλό ημερήσιο τζίρο, που μετά βίας φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ. Όμως η πτώση του δείκτη είναι πολύ μεγαλύτερη, αν λάβουμε υπόψη το υψηλότερο σημείο των 385 μονάδων, που κατέγραψε, την 31 Ιανουαρίου του 2012.
Δηλαδή μέσα σε 2,5 μήνες το Χ.Α.Κ. απώλεσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 145 μονάδες ή περίπου 40%. Η εικόνα είναι καλύτερη στους επιμέρους κλάδους. Συγκεκριμένα, ο δείκτης της παράλληλης αγορά του κυπριακού χρηματιστηρίου έχει ανέβει στις 710 μονάδες, από τις 661 στις οποίες βρισκόταν στην αρχή της χρονιάς. Αντίστοιχα ο δείκτης της εναλλακτικής αγοράς υποχώρησε ελάχιστα, στις 726  μονάδες από τις 736, όπως και ο δείκτης ξενοδοχείων, που διαμορφώνεται στις 360 μονάδες από 365.
Επίσης καλή συμπεριφορά έχει επιδείξει και ο δείκτης επενδυτικής αγοράς, ο οποίος έχει ανέβει από την αρχή της χρονιάς στις 525 μονάδες από τις 450.
Εξάλλου μια θρακιώτικη εταιρεία, η Αιχμή Α.Ε., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 12,5% και η Vidavo, είναι πλέον μέλος του κυπριακού χρηματιστηρίου, καθώς εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α.Κ. η εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά νεοαναπτυσσόμενων εταιρειών (Ν.Ε.Α.).
Μάλιστα η Αιχμή Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία που εισάγεται στη συγκεκριμένη αγορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκδίδοντας 21.023 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ, οι οποίες, μαζί με τις υφιστάμενες (297.023 μετοχές) θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στην τιμή των 4,72 ευρώ.
Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας σκοπεύει, ακόμη και μέσα στο 2012, να ολοκληρώσει και δεύτερη αύξηση κεφαλαίου, πλέον ως εισηγμένη.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, που θα χρηματοδοτηθεί τόσο από την τρέχουσα όσο και από τις μελλοντικές αυξήσεις του κεφαλαίου της, θα κινηθεί σε δύο άξονες, που είναι η αύξηση της ρευστότητας της μητρικής εταιρείας και η επένδυση στη διεθνοποίηση της εταιρείας.
Το 2012 προγραμματίζεται η διενέργεια επενδύσεων, όπως η ίδρυση θυγατρικής στη Μεγαλόνησο, υπό την επωνυμία Αιχμή Cyprus Ltd, η ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης, η επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της ρουμανικής εταιρείας Contributia Consultants SRL, η συμμετοχή σε ελληνικές εταιρείες της Βορείου Ελλάδος.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ


Κατά 47% αυξημένα ήταν τα ετήσια κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις, εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των ομολόγων ελληνικού δημοσίου. Ο ισχυρός ισολογισμός και τα αυξημένα επαναλαμβανόμενα κέρδη από συνήθεις εργασίες του ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το 2011 επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις έντονες προκλήσεις που παρουσιάζονται στο οικονομικό περιβάλλον. Ο όμιλος διατήρησε, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ένα ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας, καθώς και μια ικανοποιητική κεφαλαιακή βάση, εχέγγυα που του επιτρέπουν να απορροφά τους κραδασμούς των αρνητικών οικονομικών εξελίξεων.
Τα κέρδη του ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2011, πριν τις προβλέψεις (εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των ομολόγων ελληνικού δημοσίου), ανήλθαν στα 133 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 47% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα καθαρά έσοδα (εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των ομολόγων ελληνικού δημοσίου) παρουσιάζονται αυξημένα κατά 12% και τα έξοδα μειωμένα κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Σε συνέχεια της οριστικοποίησης των όρων του εθελοντικού σχεδίου συμμετοχής των ιδιωτών, που εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου του 2011, αναφορικά με την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους την 21η Φεβρουαρίου του 2012, η Ελληνική Τράπεζα για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου του 2011 προχώρησε σε επιπρόσθετη απομείωση, το συνολικό ύψος της οποίας ανέρχεται σε 77 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει το 70% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων ελληνικού δημοσίου που κατέχει.
Λαμβάνοντας υπόψη και την απομείωση των ομολόγων ελληνικού δημοσίου, ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας την 31 Δεκεμβρίου του 2011 παρουσίασε ζημίες πριν τη φορολογία ύψους 87 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 15 εκατ. ευρώ το 2010.
 Το 2011 η αποδοτικότητα του ομίλου παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το 2010, διαμορφώνοντας δείκτη εξόδων προς έσοδα 56% (εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των ομολόγων ελληνικού δημοσίου) από 67% το 2010, λόγω βελτίωσης των εσόδων και μείωσης των εξόδων.
 Ο όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Το Δεκέμβριο του 2011, ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 70%. Το Δεκέμβριο του 2011, ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας παρουσιάζει μηδενική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καθόλου εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά.
 Η τράπεζα, την 31η Δεκεμβρίου του 2011 παρουσιάζει αυξημένες κατά 4% συνολικές μικτές χορηγήσεις και καταθέσεις σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010. Συνολικά, την 31 Δεκεμβρίου του 2011 οι συνολικές μικτές χορηγήσεις και οι καταθέσεις ανήλθαν σε 5,6 δισ. ευρώ και 7,1 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
 Η τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον και την επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου και ειδικά στην Ελλάδα, αύξησε τη χρέωση για προβλέψεις για απομείωση δανείων, η οποία ανήλθε σε 142 εκατ. ευρώ.
Ενεργώντας προληπτικά και λαμβάνοντας τα μηνύματα των αγορών, ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας διαχειρίζεται συνετά τις επενδύσεις του και στρέφεται σε πιο βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, σε ομόλογα κύριου χρέους και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Την 31 Δεκεμβρίου του 2011, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου, με βάση τη σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ανήλθε σε 13% και ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 10%.
Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2012 θα είναι έτος συνεχών προκλήσεων τόσο για την κυπριακή οικονομία όσο και για ελληνική οικονομία, καθώς αναμένεται ότι το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης να διαρκέσει περισσότερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.  Ο όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι ισχυροί δείκτες του ομίλου επιτρέπουν την ορθολογική ανάπτυξη των εργασιών του σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ


Τα αποτελέσματα, μετά τη φορολογία και την απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 801 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων στα 597 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011.
Τα συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο σημείωσαν αύξηση 8% στο 1,12 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 86% και ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 8,6%.
Τα αποτελέσματα μετά τη φορολογία και την απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 801 εκατ. ευρώ.
«Το συγκρότημα, ενεργώντας έγκαιρα και προληπτικά, και ανταποκρινόμενο στις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις, ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, με στόχο την περαιτέρω κεφαλαιακή του θωράκιση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών», δήλωσαν ο πρόεδρος Θ. Αριστοδήμου και ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Ανδρέας Ηλιάδης.
Σημειώνοντας πως στόχος είναι η διατήρηση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, της υγιούς ρευστότητας, της ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων.


CYPRUS POPULAR BANK
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ


Συνολικές ζημιές ύψους τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για το 2011 ανακοίνωσε η Cyprus Popular Bank, λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων, των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα και τη διαγραφή της λογιστικής υπεραξίας που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των τραπεζών Εγνατία, Μαρφίν και Λαϊκή το 2006. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 2011, η τράπεζα κατέγραψε κέρδη πριν από τις προβλέψεις ύψους 388 εκατ., αυξημένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση.
Για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ο όμιλος θα κλείσει 30 υποκαταστήματα στην Ελλάδα και 10 στην Κύπρο.
Η αναθεωρημένη στρατηγική κατεύθυνση της Λαϊκής Τράπεζας περιλαμβάνει ελεγχόμενη έκθεση σε συγκεντρωμένο κίνδυνο, σταθερά αποτελέσματα από τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς, εστίαση στη χρηματοδότηση του πυρήνα της οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και ανάπτυξη με βάση το ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο δραστηριοποίησης στη διεθνή τραπεζική.
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, κατά το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του 2011, ο Όμιλος ανακοίνωσε:
• Λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις ύψους 388 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 3,2%
• Συνολικά έσοδα ύψους 1.037 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,5%
• Λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προσωπικού, στα ίδια επίπεδα
• Καθαρές ζημιές ύψους 2,5 δισ. ευρώ, λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων και των αυξημένων προβλέψεων
• Διαγραφή του 60% της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή του λόγω του PSI+, ύψους 1.969 εκατ. ευρώ
• Προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στα 1.151 εκατ. ευρώ (σε σχέση με 266 εκατ. ευρώ το 2010)
• Επιπροσθέτως, απομείωση ύψους 796 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2011 της λογιστικής υπεραξίας (goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των τραπεζών Εγνατία, Μαρφίν και Λαϊκή το 2006. Σημειώνεται ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια.


Ως αποτέλεσμα, η αύξηση κεφαλαίου που απαιτείται για τη συμμόρφωση του ομίλου με τον προβλεπόμενο δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 9%, σε συνάρτηση με μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, ανέρχεται σε λιγότερο από 1,5 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έκδοσης κεφαλαίου, ο όμιλος έχει ήδη γίνει δέκτης σοβαρού ενδιαφέροντος συμμετοχής από αξιόπιστους στρατηγικούς επενδυτές. Η διοίκηση της MPB αισιοδοξεί για την επίτευξη της κεφαλαιακής ενίσχυσης του ομίλου, με βάση το κεφαλαιακό πλάνο που έχει κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες και θα παρακολουθούν την υλοποίησή του.


ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ


Η Cyprus Popular Bank επανατοποθετείται στρατηγικά, με την έδρα της την Κύπρο να αποτελεί την πλατφόρμα ανάπτυξης του ομίλου. Η αναθεωρημένη στρατηγική κατεύθυνση περιλαμβάνει ελεγχόμενη έκθεση σε συγκεντρωμένο κίνδυνο, σταθερά αποτελέσματα από τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς, εστίαση στη χρηματοδότηση του πυρήνα της οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και ανάπτυξη με βάση το ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο δραστηριοποίησης του ομίλου στη διεθνή τραπεζική και τις διεθνείς δραστηριότητες.
 Οι δραστηριότητες του ομίλου στην Ελλάδα αναδιοργανώνονται, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση και να μειώσουν την έκθεση του ομίλου, με σκοπό να υπάρξει όφελος από μελλοντική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό μοντέλο, με έμπειρα στελέχη επικεφαλής χωρών και αναβαθμισμένες τοπικές και ενδοομιλικές διαδικασίες ελέγχων, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2011, για να φέρει εις πέρας τη νέα στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου. Μια εκτενής σειρά από λειτουργικές πρωτοβουλίες έχει τεθεί σε εφαρμογή, με στόχο να ενισχύσει τη διαχείριση των ενδεχόμενων και σταθμισμένων κινδύνων και να βελτιώσει το προφίλ λειτουργικής απόδοσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:
• Διαχείριση Ενεργητικού (Asset & Liability Management): Συνεχής εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου, περιορισμός των κινδύνων από μη στρατηγικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων και ενεργός διαχείριση απόδοσης ενεργητικού και καταθέσεων, ώστε να ενισχυθούν τα καθαρά έσοδα από τόκους.
• Συστηματικές δράσεις για εξορθολογισμό και μείωση των δαπανών: Εκτεταμένος έλεγχος κόστους, συμπεριλαμβανομένου και εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων, προσαρμογής του κόστους στα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας, μείωση κόστους και διαδικασίες αναδιοργάνωσης, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Σε έναν ορίζοντα 3 με 5 ετών, ο όμιλος θα στοχεύει σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω του 2,75%, δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω του 50% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περί το 15%, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν θα επιδεινωθούν.


ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟ 2011


Μικρή μείωση ζημιών παρουσίασε η εταιρεία «Δήμητρα Επενδυτική» κατά το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2011, όπως προέκυψε από τα ενοποιημένα ενδεικτικά αποτελέσματα που ενέκρινε το διοικητικό της συμβούλιο.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2011, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία μετά τη φορολογία ύψους 14.687.481, από ζημίες 15.581.305 το 2010. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ζημιογόνο αποτέλεσμα αποδίδεται στη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά τα χαρτοφυλάκια του συγκροτήματος.
Τα εισοδήματα του συγκροτήματος από μερίσματα σημείωσαν σημαντική μείωση της τάξης του 59%, σε σχέση με το 2010 και διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, λόγω της μερισματικής πολιτικής των δημοσίων εταιρειών, αλλά και της σημαντικής μείωσης του χαρτοφυλακίου που είναι τοποθετημένο σε μετοχικούς τίτλους.


LOUIS:
ΖΗΜΙΕΣ 60,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2011


Με ραγδαία αύξηση ζημιών, η οποία έφτασε το 495%, η εταιρεία Louis Plc ολοκλήρωσε το 2011. Οι ζημιές ανήλθαν στα 60,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 10,2 εκατ. ευρώ του 2010.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 της Louis Plc στο Χ.Α.Κ. είναι η εξής: Η καθαρή ζημιά που αναλογεί στους μετόχους για ολόκληρο το έτος παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη (-60,7 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι -10,2 εκατ. ευρώ το 2010) για τους ακόλουθους μη επαναλαμβανόμενους λόγους: Έγινε έκτακτη πρόβλεψη για το κόστος διακανονισμού της διαφοράς που είχε προκύψει σχετικά με το κρουαζιερόπλοιο “Norwegian Dream”, ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, που αποτελεί το σύνολο του ποσού διακανονισμού. Από το κόστος διακανονισμού καταβλήθηκε ήδη το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο θα καταβληθεί σταδιακά εντός 3 ετών.
Αρνητικά επηρέασε επίσης τα αποτελέσματα του 2011, κατά περίπου 25,4 εκατ. ευρώ και η απομείωση της αξίας δύο κρουαζιερόπλοιων. Έγινε επίσης πρόβλεψη ύψους 8,9 εκατ. ευρώ για επισφαλή χρεώστη του εξωτερικού που σχετίζεται με την πώληση του κρουαζιερόπλοιου “Aegean Pearl”, που είχε πραγματοποιηθεί το 2010. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα νομικά μέτρα για την είσπραξη του ποσού αυτού. Σχετική είναι και η ανακοίνωση που έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2011.
Με στόχο την επαναφορά της εταιρείας σε κερδοφόρο πορεία είχε ανατεθεί στην PWC Μαϊάμι η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου με πενταετή ορίζοντα για τον τομέα των κρουαζιερών. Με βάση τη μελέτη αυτή αποφασίστηκε όπως η Louis Cruises επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία θα επιδιώξει περαιτέρω αναδιάρθρωση του στόλου της.


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2012


Η λήψη μέτρων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους όλου του συγκροτήματο,ς αλλά και οι προσπάθειες για αύξηση των εισοδημάτων εντείνονται. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο, ο όμιλος θεωρεί παρακινδυνευμένο να προβεί σε οποιεσδήποτε ασφαλείς προβλέψεις για το 2012.


LOGICOM
ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ


Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το 2010. Η μικρή αύξηση ανέρχεται σε 438.407 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του τομέα διανομής αυξήθηκε κατά 2,8%. Ο κύκλος εργασιών του τομέα παροχής λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής παρουσιάζει μείωση 1,8%.
Το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει μικρή αύξηση από 7,6% το 2010 σε 7,7%, κυρίως λόγω της συνεισφοράς του τομέα παροχής λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής με την εξαγορά της Inteli-Scape Ltd, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29/11/2011.
Η αύξηση στα έξοδα διοίκησης κατά 1.421.962 ευρώ και σε ποσοστό 5,2%, οφείλεται κυρίως στην αύξηση και στην επέκταση των δραστηριοτήτων και της υποδομής του συγκροτήματος στις υφιστάμενες αγορές όπου δραστηριοποιείται, όπως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά και σε νέες αγορές όπως της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και στην ενοποίηση των εξόδων της Inteli-Scape Ltd (77.557 ευρώ).
Tο κέρδος από εργασίες ανήλθε σε 7.473.656 ευρώ, συγκριτικά μειωμένο κατά 10,9% σε σχέση με το 2010. Στην έννοια «εργασίες» περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες του συγκροτήματος.
Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κυρίως από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου Αμερικής έναντι του ευρώ, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του συγκροτήματος και ανέρχεται σε ζημιά 507.733 ευρώ, όπως και το 2010 που απέφερε ζημιά 1.421.157 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι η υιοθέτηση των προνοιών του ΔΛΠ 39 σε σχέση με την Λογιστική Αντιστάθμισης (Hedge Accounting) από την 1/1/2010 περιόρισε την αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας. Κέρδος ύψους 1.009.911 ευρώ στη μετατροπή των καθαρών επενδύσεων στις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού αντισταθμίστηκε στα αποθεματικά με ζημιά ύψους 1.009.911 ευρώ στη μετατροπή των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων.
 Το κόστος των τραπεζικών διευκολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων εισπρακτέων και πληρωτέων και των συναφών τραπεζικών εξόδων, που χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση των εργασιών του συγκροτήματος, ανέρχεται σε 3.298.822 ευρώ σε σύγκριση με 3.393.514 ευρώ το 2010.
Παρά την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων, η μείωση της χρήσης των τραπεζικών διευκολύνσεων, καθώς και η αύξηση των καταθετικών επιτοκίων περιόρισαν το τραπεζικό κόστος.
Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας αυξήθηκε κατά 309.957 ευρώ και σε ποσοστό 9,5%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μείωση της αρνητικής επίδρασης από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου Αμερικής έναντι του ευρώ σε σχέση με το 2010. Το αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή αυξήθηκε από 0,0452 ευρώ σε 0,0484 ευρώ και σε ποσοστό κατά 7,1%.
Με βάση τις πρόνοιες του αναθεωρημένου διεθνούς λογιστικού προτύπου 21, η αύξηση της αξίας των μακροπρόθεσμων επενδύσεων της εταιρείας στις θυγατρικές της εταιρείες του εξωτερικού, λόγω συναλλαγματικών διαφορών, συνολικού ύψους 264.163 ευρώ, μεταφέρεται στα αποθεματικά μέχρι την ημερομηνία της ρευστοποίησής τους, οπότε και το αποτέλεσμα, όπως τότε θα διαμορφωθεί, θα μεταφερθεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Παράλληλα με τα θετικά αποτελέσματα από τις εξαγορές, η συνεχιζόμενη διεθνής οικονομική κρίση και η διακύμανση του δολαρίου Αμερικής έναντι του ευρώ επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του συγκροτήματος και γενικότερα τα αποτελέσματα του 2011.
Η θυγατρική εταιρεία Logicom Hungary Ltd έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα αντιπροσώπευσης των προϊόντων της Cisco Systems στην Ουγγαρία στην εταιρεία Alef Nula Kft και ως εκ τούτου έχει αποσυρθεί από την αγορά αυτή. Το αντίτιμο για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών ανέρχεται στις 650.000 ευρώ. Η απόσυρση από την αγορά αυτή δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας.
Η τελευταία, μέσω της θυγατρικής της Logicom Services Holdings Limited, ολοκλήρωσε στις 29 Νοεμβρίου 2011 τη συμφωνία εξαγοράς του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Inteli-Scape Ltd, που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της ανάπτυξης και της πώλησης λογισμικών προγραμμάτων. Η συνεισφορά της InteliScape στα αποτελέσματα του συγκροτήματος ανέρχεται σε 226.520 ευρώ.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site