Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG


ΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ «ΒΛΑΠΤΟΥΝ» ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Παρά το γεγονός ότι μια ισχυρή αμυντική τοποθέτηση, σε συνδυασμό με τις θετικές ταμειακές ροές, έχει βοηθήσει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να αντιμετωπίσουν την οικονομική αβεβαιότητα, χρειάζονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξή τους.


Ζητήματα που σχετίζονται με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών (επενδύσεων) και την ασάφεια του ρυθμιστικού περιβάλλοντος αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές, αλλά και ευκαιρίες, για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Ernst & Young.
Πιο συγκεκριμένα, οι δέκα σημαντικότερες προκλήσεις για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για το 2012 είναι:


1. Αποτυχία στη μετατόπιση της έμφασης του επιχειρηματικού μοντέλου από τα λεπτά στα bytes
2. Αποσύνδεση από τη μεταβαλλόμενη νοοτροπία του πελάτη
3. Έλλειψη εμπιστοσύνης στην απόδοση των επενδύσεων
4. Ανεπαρκής πληροφόρηση για τη μετατροπή της ζήτησης σε (προστιθέμενη) αξία
5. Απουσία σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη νέα διάρθρωση της αγοράς
6. Αποτυχία στην αξιοποίηση νέων μορφών συνδεσιμότητας
7. Κακός σχεδιασμός συγχωνεύσεων και εξαγορών και στρατηγικής συμμαχιών
8. Αποτυχία στον προσδιορισμό νέων επιχειρηματικών δεικτών απόδοσης
9. Προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια και προσαρμοστικότητα
10. Έλλειψη οργανωτικής ευελιξίας


Η ετήσια έρευνα της Ernst & Young με τίτλο «Top 10 risks in telecommunications 2012», για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνει την αποτυχία στον έλεγχο του κόστους μέσα στους δέκα μεγαλύτερους κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι μια ισχυρή αμυντική τοποθέτηση, σε συνδυασμό με τις θετικές ταμειακές ροές, έχει βοηθήσει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να αντιμετωπίσουν την οικονομική αβεβαιότητα, χρειάζονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη. 
Η Ελλάδα δεν αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς οι περισσότεροι από τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στη λίστα, αποτελούν ταυτόχρονα απειλές, αλλά και ευκαιρίες για τους κύριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και στην ελληνική αγορά. H στοχευμένη μετατόπιση της έμφασης του επιχειρηματικού μοντέλου από τα λεπτά στα bytes και η παράλληλη αξιοποίηση του, ζωτικής σημασίας, ρόλου των τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη άλλων κλάδων της οικονομίας, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες και προσωποποιημένες ανάγκες των πελατών, η κατάλληλη πληροφόρηση (επιχειρηματική ευφυΐα) για τη μετατροπή των αναγκών σε προστιθέμενη αξία, η οργανωτική ευελιξία και η υιοθέτηση σύγχρονων επιχειρηματικών δεικτών απόδοσης, καθώς και οι επιλεκτικές επενδύσεις, με στόχο την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση στην αγορά κατά την «επόμενη μέρα», αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιβίωσης και μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης των τοπικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Όλα τα παραπάνω, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα, και σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα εφόσον το τελευταίο πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας υλοποιηθεί αποτελεσματικά.
Καθώς οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών διευρύνουν το εύρος των υπηρεσιών τους, οι εταιρικές συνεργασίες δεν είναι απλά «κάτι το επιθυμητό». Η δημιουργία νέων κλαδικών οικοσυστημάτων είναι απαραίτητη για την υποστήριξη νέων προτάσεων. Παράλληλα, χρειάζονται νέοι επιχειρησιακοί δείκτες για να αποτυπώσουν και να μεταδώσουν αποτελεσματικά τις οικονομικές και λειτουργικές αποδόσεις στην επενδυτική κοινότητα.
Τέλος, οι οργανωτικές δομές θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προκειμένου οι νέες δυνατότητες να διοχετευθούν σε νέους στόχους σε όλο το φάσμα του κλάδου. Το ζήτημα αυτό αποτελεί την τελευταία νέα προσθήκη στη φετινή κατάταξη.


Υστέρηση σε σχέση με τις προσδοκίες του πελάτη
Η δυσκολία προσαρμογής στη μεταβαλλόμενη νοοτροπία του πελάτη αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη απειλή για φέτος, η οποία αντανακλά την ανάγκη των παρόχων να παρακολουθούν τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των χρηστών.


Έλλειψη εμπιστοσύνης στην απόδοση των επενδύσεων
Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις σε υποδομές έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, με δεδομένη την ανάπτυξη της τεχνολογίας LTE (Long Term Evolution) και την υιοθέτηση φιλόδοξων εθνικών στόχων για την ευρυζωνικότητα. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι είναι ικανές να ελέγξουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, στηρίζοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα θετικών ταμειακών ροών. Η έλλειψη όμως εμπιστοσύνης στην απόδοση των επενδύσεων ενδέχεται να οδηγήσει στο δραστικό περιορισμό της κεφαλαιουχικής δαπάνης (επένδυσης) και κατά συνέπεια στην παράβλεψη μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης.


Αβεβαιότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος
Οι πιέσεις από το ρυθμιστικό περιβάλλον παραμένουν βασική πηγή ανησυχίας για τον κλάδο. Συγχρόνως οι κανόνες που διέπουν την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες παραμένουν αμφιλεγόμενοι.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site