Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ


Μείωση για πρώτη φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία παρουσιάζει το συνολικό μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, η οποία σε ποσοστό εκτιμάται στο 13,5%. Σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφονται 15.124 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (επί συνόλου 54.704 κλινών), ενώ τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ανέρχονται σε 166 επί συνόλου 312 θεραπευτηρίων.Παρ’ όλα αυτά οι ασθενείς δείχνουν να εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας με πλέον σημαντικό παράγοντα για τη «στροφή» τους αυτή να φαίνεται ότι είναι το χαμηλό επίπεδο νοσηλευ¬τικών υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφονται 15.124 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου 54.704 κλινών. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, διακρίνονται σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, σε μεσαίες και μικρότερες μονάδες, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια και οι μαιευτικές κλινικές. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, αρκετά δε εξ’ αυτών ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Τα παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ. Η εν λόγω μελέτη πραγματεύεται τους τομείς των γενικών θεραπευτηρίων, των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, εξετάζοντας  την πορεία και τις προοπτικές τους.
Η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (βάσει αξίας), παρουσίασε μείωση κατά 13,5% το 2010 σε σχέση με το 2009. Ειδικότερα κατά κατηγορία, τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν τα έσοδα των γενικών κλινικών (ποσοστό 15,6%) και ακολουθεί η αγορά των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών με ποσοστό μείωσης 13,1%. Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η μείωση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 6,3% το 2010. Η κατηγορία των γενικών κλινικών αποσπά το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 65% για το 2010. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 21% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. 


 


Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 19 επιλεγμένων αριθμοδεικτών για την πενταετία 2006-2010. Επίσης, συνετάχθη  ομαδοποιημένος ισολογισμός (για τις χρήσεις 2009 και 2010) βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 57 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, 11 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαιευτικών κλινικών και 60 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων.
Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών κλινικών παρουσίασε οριακή ποσοστιαία μείωση 1,1% το 2010, των μαιευτικών κλινικών μείωση κατά 2,7%, ενώ των διαγνωστικών κέντρων κατέγραψε αύξηση κατά 3,2%. Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίζονται μειωμένα κατά 13,3%, των μαιευτικών κλινικών μειωμένα κατά 18,3% και των διαγνωστικών κέντρων μειωμένα κατά 5,2%. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των γενικών κλινικών ήταν ζημιογόνο το 2010 σε αντίθεση με το 2009 όπου ήταν κερδοφόρο, ενώ δραστική είναι η μείωση των κερδών (προ φόρου) για τις μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές. Αναφορικά με τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέρδη (προ φόρου) εμφανίζονται μειωμένα κατά 24,3% το 2010.
Μελετώντας τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, στον τομέα των γενικών κλινικών παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών της τάξης του 20%, ενώ στον τομέα των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών η μείωση είναι της τάξης του 26%. Λιγότερες είναι οι απώλειες για τον τομέα των διαγνωστικών κέντρων όπου σημειώνεται μείωση της τάξης του 10%.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ:
ΚΕΡΔΗ Η ΜΗΤΡΙΚΗ, ΖΗΜΙΕΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ


Μεικτά ως προς το πρόσημο ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Υγεία
για το 2011, καθώς η μητρική εταιρεία σημείωσε κέρδη και ο όμιλος κατέγραψε
και φέτος ζημιές, αν και σημαντικά περιορισμένες έναντι της προηγούμενης
χρήσης. Ειδικότερα, αύξηση κύκλου εργασιών κατά 1,4% στα 141,7 εκατ. ευρώ
και λειτουργικά κέρδη 20,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε το Νοσοκομείο Υγεία, ενώ
ο Όμιλος Υγεία παρουσίασε κέρδη EBITDA ύψους 1,66 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,4% στα 244,1 εκατ. ευρώ.
Οι ζημιές μετά φόρων της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 80,7% στα -12,4 εκατ.,
έναντι ζημιών -64,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα συγκρίσιμα
αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε κέρδη 2,6 εκατ. το 2011 έναντι
κερδών 2,4 εκατ. το 2010. Ανακοινώνοντας τις ενοποιημένες και ατομικές
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, η διοίκηση του ΥΓΕΙΑ σημείωσε ότι
τα ενοποιημένα και εταιρικά αποτελέσματα της χρήσης 2011 δεν είναι ευθέως
συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2010, κυρίως λόγω της πώλησης
της τουρκικής θυγατρικής εταιρείας το 2011 και την απομείωση της υπεραξίας των
θυγατρικών του Ομίλου, το 2010. Κατά το 2011, η μητρική παρουσίασε καθαρά
κέρδη αυξημένα κατά 8,3% στα 2,6 εκ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2010.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«To 2011 αποτέλεσε μια χρονιά ιδιαίτερα αρνητικών εξελίξεων για την Ελληνική οικονομία και το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σ ’αυτήν την εξαιρετικά επιβαρημένη συγκυρία ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τις προκλήσεις, επέδειξε προσαρμοστικότητα και αντοχή, βελτιώνοντας τα λειτουργικά του αποτελέσματα. Σε επίπεδα μητρικής εταιρείας η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, αντανακλά την ηγετική θέση της στον κλάδο Υγείας.
Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην ελληνική αγορά, προχώρησε σε ενίσχυση της κεφαλαιακή δομής του με την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ύψους €65εκ. περίπου, έχοντας την υποστήριξη του βασικού του Μετόχου MARFIN INVESTMENT GROUP.
Κατά τη διάρκεια του 2011, το ΥΓΕΙΑ, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του στρατηγικού σχεδιασμού, βραβεύτηκε από την ICAP Group με το βραβείο True Leaders, ξεχωρίζοντας ως το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που διακρίνεται για τους υψηλούς δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας, την αύξηση του αριθμού του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού και την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία. Επιπλέον, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ διακρίθηκε στις πρώτες θέσεις των εταιρειών Best Workplaces 2011, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την αμφίδρομη σχέση κατανόησης, συνεργασίας και σεβασμού μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων.
Παράλληλα το 2011, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ εισήλθε στην διεθνή αγορά του Ιατρικού τουρισμού με την πιστοποίηση των δύο μεγαλυτέρων νοσοκομείων του ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, από τον παγκόσμιο οργανισμό πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού TΕMOS ως τα μοναδικά νοσοκομεία στην Ελλάδα για τη δυνατότητα και επάρκεια τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ξένων ασθενών.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, περιορίζει τα λειτουργικά κόστη, διατηρώντας την δυναμική των θέσεων εργασίας, ενισχύει τα λειτουργικά του αποτελέσματα , βελτιώνει την χρηματοοικονομική του θέση, και αναβαθμίζει διαρκώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων του.
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ εκτιμούμε ότι κάθε κρίση είναι μια νέα πρόκληση και πιστεύουμε ότι οι συντονισμένες προσπάθειες όλης της ομάδας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ μαζί με την άρτια κατάρτιση του προσωπικού μας και τη βαθιά αίσθηση ευθύνης στον συνάνθρωπο και ασθενή, είναι τα στοιχεία που θα διατηρήσουν τον Όμιλο στην κορυφή της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος στην Ελλάδα, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP”.ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ CONCATENO


Οι δύο εταιρείες  αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα τομέα που εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες παρά τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Η ναυτιλία είναι μία παγκόσμια αγορά όπου η Ελλάδα παραδοσιακά έχει ηγετικό ρόλο.
Η εταιρεία Concateno που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διαθέτει διεθνή παρουσία, επέλεξε την Βιοιατρική ως τη συνεργάτιδά της εταιρεία στην Ελλάδα.
O Philip Nielsen, Διευθυντής Τμήματος Ναυτιλίας της Concateno, έκανε σχετικά την παρακάτω δήλωση: «Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η υποστήριξη των διεθνών και Ελλήνων πελατών της Concateno από τον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίοι ζητούν υπηρεσίες ελέγχου ουσιών και αλκοόλ, καθώς και ιατρικές εξετάσεις πριν την πρόσληψη για το προσωπικό τους. H θέση και οι δυνατότητες της Βιοιατρικής είναι ιδεώδεις για να υποστηρίξουν αυτή την αγορά και πραγματικά χαιρόμαστε για αυτή μας τη συνεργασία».
Ο Χάρης Φοντριέ, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, πρόσθεσε: «Η αφοσίωση της Βιοιατρικής στην παροχή εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσιών Εργαστηριακής Ιατρικής έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας. Οι πολλαπλές διακρίσεις της εταιρείας στα προγράμματα εξωτερικής αξιολόγησης αποτελεσμάτων που συμμετέχει, καθώς και η εμπιστοσύνη κοινού και ιατρών, την επιβεβαιώνουν καθημερινά. Πιστεύω ότι η πολύτιμη διεθνής εμπειρία και γνώση του τομέα από πλευράς Concateno, συνδυαζόμενη με την ευρεία εμπειρία της Βιοιατρικής σε προγράμματα προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου προσωπικού εταιρειών, θα δώσουν ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα, προς όφελος της ασφάλειας εργασίας και της υγιεινής στον χώρο της ναυτιλίας».
Η Concateno (
www.concateno.com) συνεργάζεται με τους κορυφαίους και πλέον έμπειρους φορείς ελέγχου χρήσης ουσιών και αλκοόλ στην Ευρώπη, με πάνω από 60 χρόνια συνολικής εμπειρίας. Προσφέρει ένα αξεπέραστο εύρος υπηρεσιών συμβουλευτικής και δυνατοτήτων ελέγχου που περιλαμβάνουν εργαστηριακούς ή επιτόπιους ελέγχους, καθώς και όλους τους τύπους βιολογικών δειγμάτων (π.χ. ούρα, στοματικά υγρά ή τρίχες). Τα διάφορα εξειδικευμένα Τμήματα της Concateno περιλαμβάνουν αυτά της Ναυτιλίας, Προστασίας Παιδιού, Κλινικής Διάγνωσης, Δικαστικής Εμπειρογνωμοσύνης, Υπηρεσιών Προσωπικού και Φροντίδας Υγείας. Διενεργούν εξετάσεις για περίπου 8.500 εταιρικούς πελάτες σε 130 χώρες στον κόσμο. Το 2009, η Concateno έγινε θυγατρική της Alere Inc. (www.alere.com). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Αlere, καθώς και οι προσπάθειες της για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, κατέχουν ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και εστιάζονται στις μεταδοτικές ασθένειες, την καρδιολογία, την ογκολογία, τις ναρκωτικές ουσίες και την γυναικεία υγεία. H Αlere έχει την έδρα της στη Μασσαχουσέτη των HΠA.
Η Βιοιατρική (
www.bioiatriki.gr) είναι ο κορυφαίος ιδιωτικός φορέας παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα, με 26 αυτόνομα διαγνωστικά κέντρα και 3 γενικές κλινικές που δέχονται περισσότερες από 1.700.000 επισκέψεις το χρόνο. Διαθέτει 1.600 εργαζόμενους με άριστη επιστημονική κατάρτιση και αίσθημα ευθύνης. Η Βιοιατρική έχει αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις (πρώτες θέσεις), συμμετέχοντας τόσο σε εθνικά (ΕΣΕΑΠ, μεταξύ 200 εργαστηρίων) όσο και σε ευρωπαϊκά προγράμματα (BIORAD, μεταξύ 500 εργαστηρίων) εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης και αποτελεί το μοναδικό ιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο στη χώρα μας και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που έχει διαπιστευτεί ως προς τόσο ISO 9001 όσο και ISO 15189. Η Βιοιατρική κατέστη ένα από τα πρώτα Κέντρα Αναφοράς και Έρευνας της GΕ Heathcare για την Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία στην Ευρώπη. Αποτελεί επίσης Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς της Roche Diagnostics για την αυτοματοποίηση των εργαστηρίων, ενώ διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τον κορυφαίο ιατρικό οργανισμό Mayo Μedical Laboratories των ΗΠΑ για εξειδικευμένες και σπάνιες εργαστηριακές εξετάσεις.


ΙΑΣΩ
ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ EBITDA


Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα καθώς και αυτά της μητρικής εταιρείας επηρεάστηκαν από την έντονη ύφεση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της χώρας. Η μείωση της εγχώριας ζήτησης σε υπηρεσίες υγείας μπορεί να περιορίστηκε ελαφρώς από ξένους ασθενείς αλλά δεν αποτέλεσε για τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου αξιόλογο οικονομικό μέγεθος. Στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί η συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ που αλλάζει το τοπίο του κλάδου και επηρεάζει τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Εξίσου σοβαρή επίδραση στα οικονομικά μεγέθη και ιδίως στα αποτελέσματα αποτελεί η κρίση ρευστότητας της αγοράς και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος. Τα αποτελέσματα που δημοσίευσε το «ΙΑΣΩ» εμπεριέχουν και χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, από αυτές τις επιδράσεις, καταφανέστερη των οποίων είναι οι αυξημένοι χρεωστικοί τόκοι που στο 2011 είναι υπερδιπλάσιοι του 2010.
Ο Πρόεδρος του ομίλου ΙΑΣΩ κ. Γιώργος Σταματίου σχολιάζοντας τα εν λόγω αποτελέσματα, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: Μάλιστα το ζήτημα των χρεωστικών τόκων και του δανεισμού γενικότερα προσπαθήσαμε να το περιορίσουμε μέσω της περσινής ενέργειας αύξησης του κεφαλαίου της μητρικής που δεν ολοκληρώθηκε λόγω ειδικών συνθηκών.  Για την επούλωση του προβλήματος αυτού ομόφωνα, τα μέλη του Δ.Σ. κρίναμε και βέβαια  αποφασίσαμε, ότι εκτός από τις συζητήσεις που θα πραγματοποιήσουμε μέχρι τις 31 Μαΐου με τους ομολογιούχους για σύναψη νέας συμφωνίας αναφορικά με τα δάνεια των εταιρειών του ομίλου, θα εισηγηθούμε στην ετήσια τακτική Γ.Σ. της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση του υποχρεωτικού από το νόμο μέρους των κερδών μετά από φόρους.
Ως Ιατρός, δεν επιθυμώ να αναφερθώ περισσότερο στα ποσοτικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων και αρκούμαι σε δύο χαρακτηριστικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν και την σχετική αισιοδοξία όλων μας. Το πρώτο είναι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, γνωστά ως EBITDA, παρουσίασαν μικρή αύξηση και έφτασαν το 2011 στα 20,13 εκατ. ευρώ, έναντι των περσινών 19,29 εκατ. ευρώ και το δεύτερο αφορά στα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής «ΙΑΣΩ» τα οποία διαμορφώθηκαν το 2011 στα ίδια επίπεδα με το 2010 αφού έφτασαν στα 8,40 εκατ. , έναντι 8,57 εκατ., ευρώ που ήταν πέρυσι.
Εμείς όλοι οι άνθρωποι του «ΙΑΣΩ» είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον και για τούτο δράττομαι της ευκαιρίας να καλέσω όλους τους ανθρώπους της οικογένειας «ΙΑΣΩ» να συνεχίσουμε με ίδια και μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια για διαρκώς καλύτερες υπηρεσίες. Η διεύρυνση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η μείωση του κόστους της λειτουργίας μας και η μείωση των προσφερόμενων τιμών σε όλους όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας, αποτέλεσαν πέρυσι και συνεχίζουν και φέτος να αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες της έργου μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβλέπουμε κάθε καινοτομία και εξέλιξη του χώρου της υγείας. Αγκαλιάζουμε και υιοθετούμε τις αλλαγές – εξελίξεις της Ιατρικής επιστήμης και θέλουμε παρά τις όποιες δυσκολίες να είμαστε στην πρωτοπορία και αυτού του κριτηρίου αξιολόγησης”.


ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Σε νέα εποχή εισήλθε η πρώην Αθηναϊκή Κλινική, μετά τη μετονομασία της σε Αθηναϊκή Mediclinic. Η νέα περίοδος της κλινικής, που ανήκει στον Όμιλο INTERAMERICAN, χαρακτηρίζεται κυρίως από τα βασικά λειτουργικά γνωρίσματά της που ορίζουν μια νέα στρατηγική παροχής υπηρεσιών υγείας συνδεδεμένων με την ασφάλιση και τη βραχεία νοσηλεία.
Σε αυτό το πλαίσιο , υπογραμμίζεται η εστίαση στην πρωτοβάθμια υγεία, η διεύρυνση των τμημάτων σε 14, με έμφαση στην προσθήκη παιδιατρικού, η αναβάθμιση υποδομής φιλοξενίας και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού , για την οποία επενδύθηκαν περί τα 3 εκατ. ευρώ και τέλος, η υποστήριξη της ημερήσιας νοσηλείας. Η κλινική ειδικεύεται στη διαχείριση ασφαλιστικών καλύψεων μέσα από την εμπειρία του συστήματος υγείας Medisystem της INTERAMERICAN, του οποίου αποτελεί πύλη εισόδου και αντιμετώπισης περιστατικών που χρήζουν πρωτοβάθμιας φροντίδας, μαζί με το πολυϊατρείο Medifirst.
Αυτή η πρακτική διαχείρισης ασφαλισμένων απευθύνεται από την Αθηναϊκή Mediclinic σε όλη την ασφαλιστική αγορά, με γνώμονα τους τρείς άξονες προτεραιότητας στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας : την πρόληψη, τον έλεγχο κόστους και την ποιότητα υπηρεσιών, όπως ακολουθούνται στο Medisystem.
Ειδικότερα, η κλινική αναβαθμίστηκε ώστε να εξυπηρετεί ολοκληρωμένα τις ανάγκες διαγνωστικών, χειρουργικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονταιαπό τα τμήματα γενικής ιατρικής, γαστρεντερολογικό, γενικής χειρουργικής, καρδιολογικό, ορθοπεδικό, ουρολογικό, οφθαλμολογικό -στο οποίο η Αθηναϊκή έχει μακρά παράδοση από την ίδρυσή της -, παθολογικό, ενδοκρινολογικό, ωτορινολαρυγγολογικό, ενώ ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο τα νέα τμήματα παιδιατρικό, γυναικολογικό, δερματολογικό και πνευμονολογικό. Για τις υπηρεσίες αυτές λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρεία, τα εργαστηριακά τμήματα ακτινολογικού, υπερηχοτομογραφικού, καρδιολογικού, ενδοσκοπικού και μικροβιολογικού ελέγχου, επτά χειρουργικές αίθουσες και η ειδική μονάδα one day clinic (βραχείας νοσηλείας).VIDAVO
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΑΕ
Η επενδυτική κίνηση της Vidavo A.E., στo πλαίσιo υλοποίησης του επενδυτικού και αναπτυξιακού της πλάνου,  να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. δημιουργεί νέες προοπτικές εν όψει της εισαγωγής των μετοχών της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. στην αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών (Ν.Ε.Α.).
Η ΑΙΧΜΗ Α.Ε., με σύμβουλο την Capital Markets Experts A.E., είναι η πρώτη εταιρία που εισάγεται στη συγκεκριμένη αγορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκδίδοντας 21.023 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ, οι οποίες, μαζί με τις υφιστάμενες (297.023 μετοχές) θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στην τιμή των 4,72 €..  Η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό του 1,4 εκ. ευρώ και η συμμετοχή της Vidavo A.E. στο κεφάλαιο της  ανέρχεται πλέον στο 12,25%.
Πρώτη ημέρα διαπραγμέτευσης της μετοχής της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., προγραμματίζεται η Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου 2012.
Πέραν από το στενά επενδυτικό ενδιαφέρον, η συμμετοχή στην ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ανοίγει για τη VIDAVO A.E. στρατηγικές προοπτικές, με σημαντικότερη τη συνέργεια στην προώθηση των προϊόντων της Vidavo A.E. στις αγορές της Βαλκανικής (Π.Γ.Δ.τ.Μ., Βουλγαρία, Ρουμανία), όπου ήδη δραστηριοποιείται η ΑΙΧΜΗ A.E.. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site