Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

MEDITERRA
ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ 2011


Το 2011 αποτέλεσε για την εταιρεία μια χρονιά σταθεροποίησης και σημαντικής ανάπτυξης, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες της ελληνικής αγοράς.


Η εταιρεία πέτυχε αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε όλες τις δραστηριότητες ως αποτέλεσμα σημαντικών αλλαγών τόσο στη στρατηγική της όσο και στην εμπορική της πολιτική. Ειδικότερα τα νέα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι διανομής, η διανομή της τσίκλας ΕΛΜΑ, της κάψουλας μαστίχας, του λικέρ μαστίχας ENOSIS και η ίδρυση παντοπωλείου στο Αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος δημιούργησαν προϋποθέσεις σημαντικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα της εταιρείας να αυξηθούν κατά 27% έναντι των αντίστοιχων του 2010.
Ειδικότερα,  κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση του 2011 διαμορφώθηκε στα 6.610.409 ευρώ έναντι των 5.190.859 ευρώ της χρήσης του 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 27,35%. Τα κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της χρήσης 2011 διαμορφώθηκαν σε 75.434 ευρώ, έναντι (833.655 ευρώ) της χρήσης 2010. Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονομική συγκυρία, προχώρησε σε σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 155.000 ευρώ, με συνέπεια τα εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων να διαμορφωθούν σε 123.356 ευρώ έναντι των 1.004.496 ευρώ της χρήσης του 2010.
Παράλληλα, και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, συνεχίστηκε η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για τη μείωση των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών δαπανών της εταιρείας κατά 7,3%. Οι θετικές επιδόσεις της κατά τη χρήση του 2011 τής επιτρέπουν να διατηρεί σημαντικό ύψος διαθεσίμων και ιδιαίτερα χαμηλό δανεισμό.


ΣΚΟΠΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


Η MEDITERRA Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Συνεταιριστική Εταιρεία ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2002, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων mastihashop. Επιθυμία και στόχος της Ε.Μ.Χ., που είναι και ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση της μαστίχας, των διαφορετικών της χρήσεων και ιδιοτήτων μέσα από προϊόντα μαστίχας που παράγονται στη Χίο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η φυσική μαστίχα Χίου αποτελεί ένα προϊόν-πρόταση ευημερίας, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες αντιλήψεις για το well being, τις διογκούμενες διατροφικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, τη διάθεση αναζήτησης σταθερών αξιών και πολιτιστικών αναφορών, τα mastihashop φιλοδοξούν να αποτελέσουν το «όχημα» μιας σύγχρονης πρότασης προς όλους εκείνους που εμφορούνται από ανάλογες αντιλήψεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια πρόταση που διαφεύγει του εθνικού προσδιορισμού ή του γενέθλιου τόπου, που με αφορμή τη μαστίχα θα μπορέσει να προωθήσει συναφή ή μη προϊόντα που στο σύνολό τους, συνεπικουρούμενα από το μύθο και τον πολιτισμό της περιοχής, θα στοχεύουν στην ικανοποίηση των παραπάνω τάσεων και αναγκών.
 Η εταιρεία σήμερα αναπτύσσει εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα, λιανικές και χονδρικές πωλήσεις, η ένταση και αναλογία των οποίων εξαρτώνται από την περιοχή αναφοράς, γεωγραφική ή ειδική, τις καταναλωτικές συνήθειες και βεβαίως το βαθμό γνώσης της φυσικής μαστίχας και των αξιών που μεταφέρει. Η εταιρεία σήμερα, και παράλληλα με τη λειτουργία των καταστημάτων mastihashop, έχει αναλάβει την παραγωγή προϊόντων μαστίχας, τη διανομή της μαστίχας Χίου στην Ελλάδα, την ανάπτυξη και διανομή στα φαρμακεία της σειράς mastihashoptherapy και την ανάπτυξη και διανομή της σειράς προϊόντων cultura mediterra σε καταστήματα τροφίμων. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site