Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

PROFILE:
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ


Με διψήφια ποσοστά ανόδου σε ζωτικά οικονομικά μεγέθη, έκλεισε το έτος 2011 ο όμιλος PROFILE, παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών που προέκυψε ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα.


Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε μικρή υποχώρηση, της τάξεως του 8,6%, ως απόρροια της υφιστάμενης κατάστασης της εσωτερικής αγοράς, και διαμορφώθηκε σε 10,1 εκατ. ευρώ για το 2011 από 11 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010. Ο περιορισμός της μείωσης στον κύκλο εργασιών επετεύχθη με προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία των προσφερόμενων λύσεων, που προσέλκυσε νέους πελάτες εντός, αλλά και εκτός συνόρων.
Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,98 εκατ. ευρώ από 1,01 εκατ. ευρώ, αύξηση της τάξεως του 95,23%, ενώ το λειτουργικό κέρδος έφτασε τις 534 χιλ. ευρώ από 331 χιλ. ευρώ το 2010. Τα κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 173 χιλ. ευρώ, από 84 χιλ. ευρώ το 2010. Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 304 χιλ. ευρώ το έτος, από 151 χιλ. ευρώ πέρσι, ως αποτέλεσμα και της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων. Ο όμιλος εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλά διαθέσιμα της τάξεως των 4,3 εκατ. ευρώ και χαμηλό δανεισμό ύψους 4,6 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 16%, εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,1 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,7 εκατ. ευρώ από 917 χιλ. ευρώ, μια αύξηση της τάξεως του 83,91%. Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα 470 χιλ. ευρώ, από 393 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 196 χιλ. ευρώ.
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην υλοποιούμενη στρατηγική του ομίλου, που επενδύει στην ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των προϊόντων του, ανταποκρινόμενος ανταγωνιστικά στις προκλήσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής αγοράς όπου και δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής εντάσσεται η πρόσφατη επέκταση και ίδρυση γραφείων σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως Γενεύη, Ντουμπάι και Λονδίνο, αλλά και η εντατικοποίηση των ενεργειών προβολής και προώθησης σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία.
Η δύσκολη διεθνής συγκυρία επιτάσσει ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει η πληροφορική. Στο πλαίσιο αυτό η PROFILE απευθύνεται σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός συνόρων και οι οποίοι αναζητούν αξιόπιστες αλλά και καινοτόμες εφαρμογές, που βελτιώνουν τις εργασίες τους, εξοικονομούν χρόνο και κόστος και κυρίως προσφέρουν ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ήδη, οι στοχευμένες προσπάθειες προσωπικού και διοίκησης οδήγησαν στην ανάληψη σημαντικών έργων από γνωστούς χρηματοοικονομικούς ομίλους, με βάση ολοκληρωμένα προϊόντα όπως το IMSplus, το FMS, κ.ά.
Ταυτόχρονα, η PROFILE παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις στον εγχώριο δημόσιο τομέα, εκτιμώντας ότι θα οδηγήσουν σε εντατικοποίηση της χρήσης συστημάτων πληροφορικής, ανατρέποντας τη σχετική αδράνεια που υποχρεωτικά επικράτησε στην παραλαβή και την προκήρυξη έργων, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης.
Ενισχύοντας δυναμικά την ταυτότητα που τη χαρακτηρίζει τις τελευταίες δύο δεκαετίες και με ιδιαίτερα ανανεωμένο σχεδιασμό, η PROFILE εντείνει την αναγνωρισιμότητά της στις αγορές του εξωτερικού, ενώ προσφέρει πάντα αξιόπιστες και οικονομικά ανταγωνιστικές προτάσεις στις αντίστοιχες εταιρείες. Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση του ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων, παρά τις αντίξοες συνθήκες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site