Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ


ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ


Η ενίσχυση των πωλήσεων διχτυών συσκευασίας, η διεύρυνση περιθωρίου κερδοφορίας στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η ουσιαστική συνεισφορά των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών στα αποτελέσματα του ομίλου συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση των μεγεθών για το 2011Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε στη χρήση 2011 μιαν αύξηση της τάξεως του 9,5% και ανήλθε σε 62,7 εκατ. ευρώ έναντι 57,2 εκατ. ευρώ το 2010, γεγονός το οποίο αποδίδεται τόσο στην οργανική ενίσχυση της βασικής δραστηριότητας του ομίλου στο χώρο των διχτυών συσκευασίας όσο και στην αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησαν οι λοιπές επενδύσεις του ΚΑΡΑΤΖΗ στον τομέα του τουρισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις διχτυών του ομίλου διαμορφώθηκαν στο 2011 σε 53,4 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 8,4%, ενώ τα έσοδα από τη λειτουργία του ξενοδοχείου Nana Beach Hotel ενισχύθηκαν κατά 6% και ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ.
Επιπροσθέτως, ουσιαστική υπήρξε μέσα στη χρήση και η συνεισφορά των φωτοβολταϊκών σταθμών του ομίλου, με το συνολικό έσοδο από τη λειτουργία τους να διαμορφώνεται σε 972 χιλ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, τα μικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν το 2011 κατά 25% και διαμορφώθηκαν σε 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2010, με το μικτό περιθώριο κέρδους να ανέρχεται σε ποσοστό 23,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 20,8% το 2010.
Η ενίσχυση αυτή αποτελεί απόρροια της βελτίωσης του μίγματος πωλήσεων διχτυών, της σημαντικής διεύρυνσης του μικτού περιθωρίου λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας από το 9,8% στο 18,8%, αλλά και του σημαντικού περιθωρίου κερδοφορίας που χαρακτηρίζει τα φωτοβολταϊκά πάρκα, το οποίο για τον όμιλο ανέρχεται σε 65,9%.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω εξελίξεων, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 29,5% και διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2010. Σε αυτό συνετέλεσε, μεταξύ άλλων, και το γεγονός ότι οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης σημείωσαν οριακή άνοδο παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, με αποτέλεσμα να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,4% επί των πωλήσεων του ομίλου, έναντι 12,4% στη χρήση του 2010.
Τα ενοποιημένα κέρδη, προ φόρων, αυξήθηκαν στη χρήση 2011 κατά 18% και ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα κέρδη του ομίλου, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 57,9%.  Στη βάση της αναπτυξιακής πορείας που καταγράφηκε το 2011, η διοίκηση του ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ συνεχίζει και στην τρέχουσα χρήση τη συνεπή και απρόσκοπτη εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδιασμού.
Στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης διχτυών συσκευασίας, κύριο μέλημα παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής αποδοτικότητας των μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η διαμόρφωση του συνολικού λειτουργικού κόστους σε χαμηλότερα επίπεδα. Στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι προετοιμασίες για την τουριστική περίοδο 2012, τόσο σε επίπεδο ανακαίνισης εγκαταστάσεων, όσο και σε εμπορικό επίπεδο, μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού.
Τέλος, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο όμιλος ήδη βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης νέων φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος 7,5 MW, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site