Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2005                               Τεύχος 316

Διεθνείς Αγορές  Εμπορευμάτων Ανασκόπηση για το Μήνα Νοέμβριο 2005


Στη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου του 2005, η διεθνής αγορά των εμπορευμάτων χαρακτηρίστηκε από την υψηλή μεταβλητότητα αλλά και από αυξημένο όγκο συναλλαγών, λόγω της έντονης κίνησης των τιμών των πολύτιμων και των βιομηχανικών μετάλλων και κυρίως του χαλκού.
Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau ήταν πλάγια και ελαφρώς πτωτική, συνεχίζοντας ουσιαστικά την πορεία συσσώρευσης τιμών προς τις 315 μονάδες.


Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB στη διάρκεια της πλάγιας κίνησης προσέγγισε τις 313,12 μονάδες εν συγκρίσει με τις 316,29 μονάδες για το μήνα Οκτώβριο. Παρά την καθοδική διάσπαση του κρίσιμου επιπέδου των 315 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου, η πτωτική κίνηση δεν έδειξε τόσο ισχυρή, ώστε ο δείκτης να απολέσει την ανοδική του τροχιά για το υπόλοιπο του έτους. Η μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων εξακολουθεί να κινείται σε ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές. Αν και η διατήρηση του ψυχολογικού ορίου των 310 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου θα συντηρήσει το ενδιαφέρον για αγορά, το κρίσιμο επίπεδο ανοδικής διάσπασης παραμένουν οι 330 μονάδες. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB θα δοκιμάσει πιθανότατα να διασπάσει τα επίπεδα των 330 μονάδων, ενώ στον αντίποδα οι στηρίξεις των 310 μονάδων και 300 μονάδων θα δοκιμασθούν σε περίπτωση καθοδικής κίνησης. Παραμένουμε θετικοί για την πορεία του δείκτη για έναν ακόμα μήνα Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs κινήθηκε έως τις 680 μονάδες. Η τιμή του χρυσού, η οποία αναρριχήθηκε στα 500 δολάρια ανά ουγκιά έδωσε ισχυρό ανοδικό τόνο στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, ενώ και το παλλάδιο με την πλατίνα κινήθηκαν με ανάλογο τρόπο. Για το μήνα Δεκέμβριο 2005, κρίσιμο στάδιο θα αποτελέσει η διατήρηση ή μη των 650 μονάδων.
Έπειτα από τις «νωχελικές» κινήσεις στην αρχή του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.), κινήθηκε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, πάνω από τα επίπεδα των 270 μονάδων. Τελικά, ο δείκτης έκλεισε στις 290,28 μονάδες έναντι 257,65 μονάδες για το μήνα Οκτώβριο, με την ανοδική ορμή να διατηρείται για ένα ακόμα μήνα. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης των 200 μονάδων, κινήθηκε με διακυμάνσεις διαμορφούμενη στις 196,75 μονάδες έναντι 189,44 μονάδων στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
Η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από τη διατήρηση ή μη του σημείου στήριξης των 190 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με υψηλή μεταβλητότητα, ενισχύοντας την ανοδική τάση του προηγούμενου μήνα. Ο δείκτης τελικά έκλεισε στα επίπεδα των 234,32 μονάδων έναντι 222,20 μονάδων στα τέλη Οκτωβρίου και πλέον υπάρχει μια καλύτερη προοπτική για την πορεία της αγοράς.
Η αγορά εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 220 μονάδων και πιθανή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα να ενισχύσει το ανοδικό momentum.
Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών κινήθηκε πτωτικά με την τιμή του πετρελαίου να δίνει τον τόνο για την ευρύτερη αγορά για έναν ακόμα μήνα.
Στη διάρκεια του μήνα, ο δείκτης υποχώρησε έως και τα επίπεδα των 220 μονάδων για να ανακάμψει στη συνέχεια κοντά στις 238 μονάδες.


R Ανάλυση:
 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης
 Γεώργιος Α. Σαββάκης 

  Περιεχόμενα
Editorial: Καλωσορίζοντας το 2006!
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: μια νέα χρονιά αρχίζει
Παρουσίαση: «Ελλάδα 2005. Το Έτος της Ανταγωνιστικότητας»
Αφιέρωμα: Πιστωτικές κάρτες : πλήθος επιλογών για τον καταναλωτή
Αφιέρωμα: Ένδυση – κόσμημα - αξεσουάρ: Όξυνση ανταγωνισμού, κινήσεις διεθνοποίησης
¶ρθρο: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων Ανασκόπηση για το Μήνα Νοέμβριο 2005
¶ρθρο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ALPHA BANK και EFG EUROBANK
Εμπορεύματα: Η αγορά της πλατίνας

 Όροι και προϋποθέσεις του site