Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2012-τ.383                              


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Πληθώρα προϊόντων διαθέτουν τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, σε ότι αφορά την ταμειακή διαχείριση, την ανάπτυξη, την αγορά εξοπλισμού, την εξασφάλιση επαγγελματικής στέγης, και την έναρξη νέας επιχείρησης.


Οι τάσεις στα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων είναι αυτή τη στιγμή οριακά πτωτικές, μετά από μία περίοδο ισχυρής ανόδου και το ίδιο ισχύει αντίστοιχα για τα επιτόκια των επιχειρηματικών καταθέσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το επιτόκιο των καταθέσεων μίας μέρας από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά έξι μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,47.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε οριακή πτώση κατά δύο μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,78% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,35%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 7,57% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 6,45% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,23% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.  Σε ότι αφορά τις καταθέσεις το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,69%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 5,21% για τα επιχειρηματικά δάνεια και μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 6,28% για τα επαγγελματικά δάνεια.
Τα βασικά προϊόντα των τραπεζών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες είναι τα εξής: 

ALPHA BANK
 
Alpha Ταμειακή Διαχείριση: Χρηματοδότηση αόριστης διάρκειας από €3000 έως και το 100% των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. Προβλέπει πληρωμή μόνο τόκων και αποπληρωμή του κεφαλαίου με ελεύθερες καταβολές ενώ παρέχει 10% επιστροφή τόκων. Το επιτόκιο είναι  6% (ΕΔΕ) + περιθώριο από 1%-3,25% (τελικό επιτόκιο μετά την επιστροφή τόκου από 6,30%-8,33%) και επιβαρύνεται με έξοδα 3 %ο (εφάπαξ) επί των εκάστοτε ορίων.


Alpha Ανάπτυξη: Χρηματοδοτεί μεσοπρόθεσμες ανάγκες έως 150.000 ευρώ. Παρέχει διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη και δυνατότητα μεταφοράς 2 τριμηνιαίων δόσεων. Επιβαρύνεται με επιτόκιο 6% (ΕΔΕ) + περιθώριο 2% ή σταθερό 2ετίας 8% ή σταθερό 4ετίας 8,50% και έξοδα 350 ευρώ καταβαλλόμενα εφάπαξ.


Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο: Χρηματοδοτεί την απόκτηση επαγγελματικής στέγης και η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι από 5 έως 20 έτη με περίοδο χάριτος έως 2 έτη. Επιβαρύνεται με επιτόκιο euribor 3μήνου + περιθώριο 1,70% έως 3,50% ή σταθερό 3ετίας 6%, 5ετίας 6,50%, 10ετίας 7,50%, 15ετίας 8% και έξοδα 150 ευρώ (πλέον 3%ο έως 5%ο).


 Alpha Εξοπλισμός:  Η διάρκεια χρηματοδότησης έως και  €15.000 φθάνει τα 5 έτη και για ποσά άνω των 15.000 ευρώ φθάνει τα 10 έτη. Επιβραβεύει τη συνέπεια με 10% επιστροφή των τόκων. Αρχικό επιτόκο εκκίνησης 4,90% για τον 1ο χρόνο και μετά  δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε  επιτόκιο 6% (ΕΔΕ) + περιθώριο από 1% - 3,25% (τελικό επιτόκιο μετά την επιστροφή τόκου από 6,30% έως 8,33%), σταθερό 3ετίας 7% (μετά την επιστροφή τόκου 6,30%) ή σταθερό 5ετίας 7,50% (μετά την επιστροφή τόκου 6,75%).Τα έξοδα ξεκινούν από €300 δάνειο €30.000 και κλιμακώνονται έως 1.500 ευρώ για ποσά άνω των 150.000 ευρώ.


ΑΤΕ BANK
 
Κεφάλαιο Κίνησης με Υποσχετικές: Λειτουργεί με επιμέρους αποδόσεις κεφαλαίου στα όρια του εγκεκριμένου πστοδοτικού ορίου και η λήξη της κάθε υποσχετικής είναι ανάλογη της χρονικής διάρκειας ανακύκλωσης των εισπράξεων του πελάτη. Το ύψος της δανειοδότησης ορίζεται με βάση το τζίρο της επιχείρησης και το επιτόκιο βάσης είναι σήμερα 6,10% + spread ή επιτόκιο ΕΚΤ euribor + spread. Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης: Περιλαμβάνει απόδοση κεφαλαίου στα όρια του εγκεκριμένου πιστοδοτικού ορίου και πληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη. Επιβαρύνεται με επιτόκιο 6,10% +  spread ή ΕΚΤ ή euribor + spread.


Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης Ανοιχτό Επαγγελματικό: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να δανειοδοτούνται με πιστοδοτικό όριο και απαιτεί την καταβολή των τόκων που λογίζονται κάθε εξάμηνο, ενώ το επιτόκιο είναι 6,10% + spread ή ΕΚΤ ή euribor + 1,25% + spread. Κεφάλαιο Κίνησης Μικρών Επιχειρήσεων : Απευθύνεται σε μμε επιχειρήσεις όλων των κλάδων με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ και προσφέρει δυνατότητα επιστροφής του 5% των τόκων στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, υπό προϋποθέσεις, με ελάχστο ύψος δανείου 30.000 ευρώ και επιτόκιο 6,10% + spread. Σε όλα τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης το spread κυμαίνεται από 0,75% έως 3,75% και τα εφάπαξ έξοδα έγκρισης που επιβαρύνουν το δάνειο διαμορφώνονται από 180 ευρώ έως 1.200 ευρώ ανάλογα με το ύψος του.


Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο Εξοπλισμού: Χρηματοδότηση έως το 100% της δαπάνης, με όριο €500.000 και επιβάρυνση επιτοκίου 6,10% + spread ή των Μ/Μ δανείων σταθερού 6,25% ή κυμαινόμενο 6,10% + spread ή euribor 1Μ, 3Μ ή 6Μ για ποσά άνω των 100.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, ενώ παρέχεται η δυνατότητα μείωσης κατά 10% του περιθωρίου προσαύξησης υπό προϋποθέσεις. Μεσομακροπρόθεσμο Επαγγελματικής Στέγης: Παρέχεται εφάπαξ με την προσκόμιση συμβολαίου ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία των εργασιών επισκευής ή ανακαίνισης και καλύπτει το 85% - 100% της δαπάνης, ενώ το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 5,75%.


Μεσομακροπρόθεσμο Νέο Δάνειο Επαγγελματικής Στέγης: Παρέχεται εφάπαξ ή τμηματικά, καλύπτει το 100% της δαπάνης με ελάχιστο τα 30.000 ευρώ και το επιτόκιο είναι το βασικό της ΕΚΤ + spread  ΜΜ δανείων. Στους συνεπείς πελάτες, παρέχεται μετά την αποπληρωμή και τη 12ης δόσης, έκπτωση-bonus 10% επί του περιθωρίου προσαύξησης του επιτοκίου. Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό: Χρηματοδοτεί σε ποσοστό από 70% -100% της δαπάνης επένδυσης παγίων με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 2 χρόνια. Το επιτόκιο είναι σταθερΌ 6,25% ή κυμαινόμενο + spread ή ΕΚΤ ή euribor + 1,25% + spread. Ολα τα Μ/Μ δάνεια επιβαρύνονται με έξοδα έγκρισης από €200 έως 9.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος του δανείου + 50 ευρώ ώς έξοδα εξέτασης αιτήματος.


Νέα Επιχειρηματικότητα: Αφορά κάθε νέο επιχειρηματία που θέλει να δημιουργήσει νέα επιχείρηση ή την ήδη λειτουργούσα έως και 3 χρόνια. Περιλαμβάνει δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης, δάνειο επαγγελματικής στέγης και δάνειο εξοπλισμού είτε ως πακέτο είτε μεμονωμένα. Το επιτόκιο είναι το ισχύον για κάθε κατηγορία δανείου με δυνατότητα μείωσης του περιθωρίου κατά 0,5 μονάδες υπό προϋποθέσεις και πολλών επιπλέον παροχών.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 
Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο:  Χρηματοδοτεί την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ή αγορά παγίων χαμηλού κόστους με ελάχιστο ποσό τα 6.000 ευρώ και ανώτατο έως το 100% του κύκλου εργασιών. Η διάρκεια είναι από 1 έως 4 έτη με δυνατότητα ανανέωσης, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 6,10% + περιθωρίου από 0% έως 4% και τα έξοδα είναι €200 ετησίως για όριο έως 50.000 ευρώ, 300 ευρώ για 50.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και 500 ευρώ από 100.000 ευρώ και άνω.


Επιχειρηματικό Πολυδάνειο-Ανάπτυξη:  Χρηματοδοτεί αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, απόκτηση άυλων παγίων, ανακαίνιση / βελτίωση επαγγελματικής στέγης (διάρκεια από 1 έως 15 έτη), αγορά / ανέγερση επαγγελματικής στέγης, ενίσχυση ρευστότητας με εξασφάλιση επί ακινήτου και διάρκειαι από 1 έως 25 έτη. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 6,10% ή σταθερό 3ετές 6,10%, 5ετές 6,40%, 7ετές 6,50% (όλα + περιθώριο 0% έως 4%) ή βασικό επιτόκιο ΕΚΤ + περιθώριο 1,75% - 4% για δάνεια 100.000 ευρώ και άνω που έχουν εμπράγματη εξασφάλιση ή ενέχυρο μετρητών. Τα έξοδα είναι από 350 ευρώ έως 1.550 ευρώ ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης.


Λοιπές χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης α. Κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών με χρηματοδοτήσεις 12μηνης διάρκειας και όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται ως ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, επιτόκιο 6,10% + περιθώριο 0% έως 4% ή euribor + περιθώριο από 2% έως 4%, ενώ τα έξοδα ανέρχονται από 250 ευρώ - 1.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος του ορίου. β. Κάλυψη μεσοπρόθεσμων αναγκών με διάρκεια δανείου έως 5 χρόνια και κυμαινόμενο επιτόκιο 6,10% + περιθώριο 0% έως 4% ή euribor + περιθώριο 2% έως 4% ή σταθερό 3ετές 6,20% και στη συνέχεια κυμαινόμενο 6,10%. Τα έξοδα κυμαίνονται από 350 ευρώ έως 1.500 ευρώ ανάλογα με το ύψος του δανείου.


Μεσομακροπρόθεσμες Χρηματοδοτήσεις Παγίων: Καλύπτει ανάγκες κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων,  υποδομών κλπ, με εγγραφή προσημείωσης. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, σήμερα 6,10%+περιθώριο 0% έως 4%. Δυνατότητα παροχής υπό προϋποθέσεις επιτοκίου euribor+ περιθωρίου 2%-4%, ενώ για δάνεια έως 8 ετών, παρέχεται δυνατότητα επιλογής σταθερού 3ετούς επιτοκίου, σήμερα 6,20% και στη συνέχεια είτε σταθερού για άλλα 3 χρόνια, είτε κυμαινόμενου. Εισπράττονται εφάπαξ έξοδα, που κυμαίνονται για μεμονωνμένα δάνεια από 350 ευρώ-1.500 ευρώ και για χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο ενιαίου επενδυτικού προγράμματος από 750-5.500 ευρώ.


EFG EUROBANK
 


Ανοιχτό Επαγγελματικό Λειτουργίας και Ανάπτυξης: Πιστωτικό όριο με ελεύθερη χρήση για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ανεξαρτήτου του τζίρου της επιχείρησης. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμεμεο από 4,90% έως 7,65% και bonus επιτόκιο στον όψεως έως 2% ως επιβράβευση για την χρήση του. Ευρωπαϊκό Επαγγελματιών με προσημείωση: Χρηματοδοτεί ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και η διάρκειά του μπορεί να φτάσει τα 15 έτη, ενώ το επιτόκιο είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο της  ΕΚΤ + περιθώριο από 2%-4%.


 Ανοιχτό Επαγγελματικό Εξοπλισμού: Χρηματοδοτεί έως 120% του τιμολογίου και προβλέπει ελεύθερη αποπληρωμή με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τόκων για το εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο από 4,50% -7,25% και η διάρκεια μπορεί να φτάσει έως 10 έτη.Αναπτυξιακό Εξοπλισμού Επαγγελματιών: Χρηματοδοτεί έως 120% του τιμολογίου, έχει διάρκεια έως 15 έτη και επιτόκιο το βασικό της ΕΚΤ + περθώριο 2% έως 3,5% ή σταθερό επιτόκιο 4,9% για 1 έτος.


Ανοιχτό Επαγγελματικό Στέγης με ελευθερη αποπληρωμή και ελάχιστη μηνιαία καταβολή τόκων για το εκάστοτε του υπόλοιπου δανείου με διάρκεια έως 15 έτη και επιτόκιο 4,25% έως 6,25% για αγορά και κατασκευή και 6,75% έως 7,25% για ανακαίνιση χωρίς εξασφάλιση. Ευρωπαϊκό Στέγης Επαγγελματιών με εφάπαξ ή σταδιακές εκταμιεύσεις και αποπληρωμή με μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις, διάρκεια έως 25 έτη και επιτόκιο το βασικό της ΕΚΤ + περιθώριο από 1,5% έως 3,7%. Τοκοχρεωλυτικό Επαγγελματικών Σταθερού Επιτοκίου με σταθερό 3,5% επιτόκιο για το 1ο έτος, 4,8% σταθερό 3ετίας, 5% σταθερό 5ετίας, 5,2% σταθερό 10ετίας και 5,4% σταθερό 15ετίας. Όλα τα δάνεια επαγγελματικής στέγης χρηματοδοτούν το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ενώ προσφέρουν και περίοδο χάριτος με καταβολή μόνο τόκων ή κεφαλαιοποίησή τους.


EMPORIKI BANK
Επιχειρηματικά Δάνεια EasyBusiness®
Τα επιχειρηματικά δάνεια EasyBusiness® αποτελούν το ιδανικό εργαλείο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιοτεχνίας, του εμπορίου ή των υπηρεσιών, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως  3.000.000 ευρώ.
Easy Ρευστότητα: Δάνειο κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ύψους από 3.000 ευρώ - 300.000 ευρώ, διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος μέχρι 30 μήνες για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ουσίας ή 60 μήνες για δάνεια με εξασφαλίσεις ουσίας. Για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ουσίας το επιτόκιο είναι σταθερό 8,75% για 3 έτη και 9% για 5 έτη. Για δάνεια με εξασφαλίσεις ουσίας το σταθερό επιτόκιο για 3 έτη είναι 6,25%, για 5 έτη 6,75%, για 7 έτη 7,10% και για 10 έτη 7,60% και το κυμαινόμενο είναι το euribor 3μήνου + περιθώριο 4%.


Easy Επιχειρηματική Στέγη: Μακροπρόθεσμη 20ετής χρηματοδότηση έως 800.000 ευρώ για επιχειρήσεις με τζίρο έως €1.000.000. Το επιτόκιο για επενδύσεις σε αστικά ακίνητα είναι σταθερό 3ετές 5,75%, 5ετές 6,25%,7ετές 6,60%, 10ετές 7,10% και 15ετές 7,20% ή κυμαινόμενο euribor 3Μ + spread 3,5%, ενώ για επενδύσεις σε βιομηχανικά ακίνητα όλα τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται κατά 1 μονάδα.


Easy Εξοπλισμός: Το ύψος του δανείου έχει ελάχιστο όριο 5.000 ευρώ και μέγιστο 300.000 και η διάρκεια φθάνει 10 χρόνια. Το επιτόκιο για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις είναι σταθερό 3ετές 8,75% και 5ετές 9%. Το επιτόκιο για δάνεια με εξασφαλίσεις ουσίας είναι κυμαινόμενο euribor 3Μ + spread 4,50% και το σταθερό 3ετέςι 6%, το 5ετές 6,25%, το 7ετές 6,50% με δυνατότητα ανανέωσης είτε με το εκάστοτε επιτόκιο euribor 3M + spread, είτε με το εκάστοτε σταθερό.


EasyΕcoλογικό


Το νέο προϊόν απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα κίνητρα που παρέχει η Πολιτεία (μέσω του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων
Το νέο προϊόν EasyEcoλογικό της Εμπορικής Τράπεζας, χρηματοδοτεί μέχρι και το 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης σύνδεσης με τη ΔΕΗ) και σας παρέχει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε άμεσα την επένδυση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρηματοδότησης. Επιπλέον, το έσοδο που θα αποδίδει η επένδυσή σας θα επαρκεί για να καλύψει τις δόσεις του δανείου χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσετε επιπλέον χρήματα για την αποπληρωμή του.
Το νέο προϊόν προσφέρεται, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου, απαραίτητα όμως με εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού που υπογράφετε με τη ΔΕΗ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι :
Ποσό δανείου από 3.000 ευρώ –  60.000 ευρώ μέ διάρκεια δανείου έως 25 έτη και  επιτόκιο κυμαινόμενο Euribοr τριμήνου πλέον περιθωρίου από 3,00%* σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Δίνει περίοδο χάριτος έως 6 μήνες με μηνιαία καταβολή μόνο τόκων. Επίσης διαθέτει πρόγραμμα ασφάλισης εξοπλισμού με προνομιακή τιμολόγηση, με κάλυψη για υλικές ζημιές (από φυσικά αίτια ή κακόβουλες ενέργειες), πυρκαγιάς, κλοπής και απώλειας εισοδημάτων. Για χρονικό διάστημα 3 μηνών μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς παρέχεται αποζημίωση μέχρι €500/μήνα λόγω απώλειας εσόδων από το Φωτοβολταϊκό σύστημα.


Εasy Leasing


Για την κάλυψη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, δημιουργήθηκε η σειρά προϊόντων «Easy Leasing»:


    Easy Leasing Επαγγελματικών Οχημάτων
    Easy Leasing Επιβατικών αυτοκινήτων
    Easy Leasing Επαγγελματικού Εξοπλισμού


Τα προϊόντα απευθύνονται στις υφιστάμενες (με τουλάχιστον 2 έτη λειτουργίας) ή νεοϊδρυόμενες μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, με σκοπό την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. Η εναλλακτική αυτή μορφή χρηματοδότησης συμφέρει εφόσον η επιχείρηση είναι κερδοφόρος, καθώς παρέχεται με ιδιαίτερα ελκυστική τιμολόγηση, συμφέροντες όρους σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό και συμβάλλει στη διατήρηση της ρευστότητάς της (έκπτωση μισθωμάτων από το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης -βελτίωσης της εικόνας του ισολογισμού, κ.ο.κ.).



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 


ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Fast Business: Χρηματοδότηση αόριστης διάρκειας από €15.000 έως €80.000 και μέχρι το 20% του ετήσιου κύκλου εργασιών και επιτόκιο ΒΕΧ + 1% - 3% και επιβάρυνση εξέτασης αιτήματος €150 ετησίως. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Ανοιχτό: Χρηματοδότηση αόριστης διάρκειας με ελάχιστο τα €15.000, επιτόκιο euribor + 2% και επιβάρυνση εξέτασης αιτήματος από €200 ετησίως, κλιμακούμενα ανάλογα με το ποσό του δανείου. Τα δάνεια αόριστης διάρκειας αποπληρώνονται είτε με καταβολή μόνο μηνιαίων τόκων και το κεφάλαιο όποτε επιθυμεί ο πελάτης είτε με ελάχιστη καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου.


ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Κεφάλαιο Κίνησης: Χρηματοδότηση από €15.000 με συνολική διάρκεια εξόφλησης μέχρι 3 χρόνια, επιτόκιο euribor + 2%, επιβάρυνση δαπάνης εξέτασης αιτήματος από €200 κλιμακούμενα ανάλογα με το ύψος του ορίου και περίοδο χάριτος μέχρι 1 έτος. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Στέγης & Εξοπλισμού: Χρηματοδοτεί μέχρι το 100% του προϋπολογισμού του έργου ή των τιμολογίων ή μέχρι το 80% της αξίας του αγοραζόμενου ακινήτου. Η διάρκεια εξόφλησης φθάνει τα 7 χρόνια για αγορά εξοπλισμού και τα 15 χρόνια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης και το επιτόκιο είναι euribor + 2%. Προσφέρεται με περίοδο χάριτος 1 έτος και επιβαρύνεται με δαπάνη εξέτασης αιτήματος από €250 κλιμακούμενα ανάλογα με το όριο χρηματοδότησης. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΜΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Υ.
BEST OF BELRON 2012
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΑΣΩ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΛΠ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site