Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2012-τ.383                              

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΠΤΩΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟ 2012Συνολικά, η καταγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο
τρίμηνο του 2012 έφτασε τα 1,2 δισ. ευρώ και αναλύεται σε 46,4% στις ασφαλίσεις ζωής και 53,6% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.Καθοδική πορεία ακολουθεί η παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο τρίμηνο του 2012, παρουσιάζοντας ωστόσο θετικά σημάδια για τον κλάδο ζωής, που σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 παρουσιάζει αύξηση. Η παραγωγή ασφαλίστρων, συγκρινόμενη με την παραγωγή του πρώτου τριμήνου του 2011, εμφανίζει μείωση κατά 5,0%, που προκύπτει αφενός από αύξηση κατά 4,7% στις ασφαλίσεις ζωής και μείωση κατά 12,0% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.
Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά ζημιών, με παραγωγή σχεδόν 326 εκατ. ευρώ και 50,4% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως με 100 εκατ. ευρώ και 15,6% επί του συνόλου των κλάδων κατά ζημιών.
Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτοί των χερσαίων οχημάτων με 73 εκατ. ευρώ (11,4% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 38 εκατ. ευρώ (5,9% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης με 23 εκατ. ευρώ (3,5% του συνόλου).
Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 399 εκατ. ευρώ και ποσοστό 61,8% των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 είναι 14,1%.
Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 148 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 23,0% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 είναι 10,6%.
 Σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2011, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 12,0%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων χερσαίων οχημάτων (-23,0%), αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-11,8%) και πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως (-12,8%). Εκτός αυτών, μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις είχαν κάποιοι μικρότεροι σε μέγεθος κλάδοι, όπως αυτοί της νομικής προστασίας (-18,2%), των μεταφερομένων εμπορευμάτων (-15,8%) και ατυχημάτων (-14,4%). Αντιθέτως, αύξηση της παραγωγής σημείωσε ο κλάδος της γενικής αστικής ευθύνης (+8,7%) και των διαφόρων χρηματικών απωλειών (+16,4%).


ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
Η παραγωγή του κλάδου έφτασε τα 559 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου - 315 εκατ. ευρώ ή 56,3% του συνόλου - να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ι. Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν στα 155 εκατ. ευρώ και με μερίδιο επί του συνόλου 27,7%, ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 52 εκατ. ευρώ ή 9,3% της παραγωγής.
Συνολικά, διαπιστώνεται ότι αυξήθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων ζωής κατά 4,7%. Οι κλάδοι της ζωής κινήθηκαν πτωτικά εκτός των κλάδων ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, ο οποίος αυξήθηκε κατά 79,0%, και υγείας, ο οποίος γνώρισε αύξηση κατά 5,7%. Ο κλάδος ζωής γνώρισε μείωση κατά 7,2%.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με τα μεγέθη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων. Στις ασφαλίσεις ζωής, αν και μειώθηκαν οι επιστροφές λόγω ακυρώσεων τον Ιανουάριο, στη συνέχεια αυξήθηκαν σημαντικά. Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών παρατηρήθηκε η αντίθετη κίνηση, δηλαδή η υψηλή τιμή του Ιανουαρίου δεν συνεχίστηκε τους υπόλοιπους μήνες.
Οι επιστροφές ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (κλάδοι ασφάλισης χερσαίων οχημάτων και αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) έμειναν σταθερά υψηλές τους πρώτους μήνες του 2012. Στις ασφαλίσεις περιουσίας παρατηρήθηκε έξαρση των επιστροφών τον Ιανουάριο και στη συνέχεια επέστρεψαν σε χαμηλά επίπεδα.
Στις ασφαλίσεις ζωής παρατηρήθηκε νέα αύξηση των επιστροφών ασφαλίστρων το Φεβρουάριο στον κλάδο ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στον κλάδο ζωής, ο δείκτης συνεχίζει να κινείται σε παρόμοιες τιμές με αυτές του 2011.


 ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 2011


Μειωμένη κατά 7,1% παρουσιάστηκε η καταγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών το 2011 και «προσγειώθηκε» στα 4,8 δισ. ευρώ. Το 44,4% του ποσού αυτού αφορούσε στις ασφαλίσεις ζωής και το 55,6% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, με τις πρώτες να υποχωρούν κατά 7,9% και τις δεύτερες κατά 6,5%.
 Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά ζημιών, με παραγωγή σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ και 51,5% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, με 415 εκατ. ευρώ και 15,6% επί του συνόλου των κλάδων κατά ζημιών.
 Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 339 εκατ. ευρώ (12,8% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 120 εκατ. ευρώ (4,5% του συνόλου) και της βοήθειας με 84 εκατ. ευρώ (3,2% του συνόλου).
Η συνολική παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα χερσαία οχήματα (αστικής
ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), συγκεντρώνει 1,7 δισ. ευρώ και ποσοστό 64,3% των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Η μείωση σε σχέση με το 2010 είναι 6,2%. Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 568 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 21,4% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το 2010 είναι 8,0%.
 Σε σχέση με τα δεδομένα του 2010, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 6,5%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων χερσαίων οχημάτων (-15,2%) και πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως (-8,7%). Εκτός αυτών, μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις είχαν κάποιοι μικρότεροι σε μέγεθος κλάδοι, όπως αυτοί των λοιπών ζημιών αγαθών (-14,1%) και της γενικής αστικής ευθύνης (-9,9%). Αντιθέτως, αύξηση της παραγωγής σημείωσε ο κλάδος των διαφόρων χρηματικών απωλειών (+42,7%).
Η παραγωγή του κλάδου ασφαλίσεων ζωής έφτασε τα 2,1 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου - 1,3 δισ. ευρώ ή 61,4% του συνόλου - να συγκεντρώνεται στον κλάδο ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν στα 367 εκατ. ευρώ και με μερίδιο επί του συνόλου 17,4%, ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 282 εκατ. ευρώ ή 13,3% της παραγωγής.
 Συνολικά, διαπιστώνεται ότι μειώθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων ζωής κατά 7,9%. Όλοι οι κλάδοι της ζωής κινήθηκαν πτωτικά εκτός των κλάδων ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, ο οποίος αυξήθηκε κατά 30,3%, και υγείας, ο οποίος γνώρισε αύξηση κατά 34,2%. Ο κλάδος Ι. Ζωής γνώρισε μεγάλη μείωση κατά 20,7%.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ


Οι επιστροφές ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (κλάδοι ασφάλισης χερσαίων οχημάτων και αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) έμειναν σταθερές τους πρώτους μήνες του έτους, αλλά αυξήθηκαν από το Μάιο και μετά, ενώ ακολούθησαν σχεδόν συνεχόμενη ανοδική πορεία μέχρι τη λήξη του έτους. Στις ασφαλίσεις περιουσίας, με μικρές εξαιρέσεις, οι επιστροφές ασφαλίστρων έβαιναν συνεχώς μειούμενες μέχρι τον Αύγουστο. Στη συνέχεια παρουσίασαν αυξητική πορεία, αλλά, παρόλα αυτά, παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.
 Στις ασφαλίσεις ζωής παρατηρήθηκε αύξηση των επιστροφών ασφαλίστρων. Ειδικότερα στον κλάδο ζωής, παρουσιάστηκε κορύφωση των επιστροφών το Μάρτιο και στη συνέχεια παρέμειναν σχετικά σταθερές. Στον κλάδο ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, οι επιστροφές ήταν συνεχώς αυξανόμενες και κορυφώθηκαν τους μήνες Ιούλιο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο.


ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Ισχυρή αντίσταση έναντι της κρίσης επέδειξαν οι ηγέτιδες εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα μας, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του 2011. Παρά τη μείωση που παρουσιάστηκε στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου, οι ασφαλιστικές κατόρθωσαν να βελτιώσουν τα μεγέθη τους και, στις περισσότερες περιπτώσεις, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους συγκριτικά με το 2010.
Παρά τη γενική μείωση στα ασφάλιστρα που καταγράφηκε το 2011, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου μεταδίδουν μηνύματα αισιοδοξίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις κατόρθωσαν να διατηρήσουν, αλλά ακόμα και να αυξήσουν, την κερδοφορία τους, να βελτιώσουν τους δείκτες ζημιών τους, να πετύχουν σημαντικές εξοικονομήσεις του λειτουργικού τους κόστους, να διευρύνουν το δίκτυο πωλήσεών τους και να θωρακίσουν την οργανωτική δομή τους, ενόψει των μελλοντικών προκλήσεων και της προετοιμασίας τους για τη Solvency II.
Σε ό,τι αφορά την πορεία των εταιρειών για το 2012, στελέχη της αγοράς μιλούν για μια δύσκολη χρονιά, η οποία θα χαρακτηριστεί από περαιτέρω συρρίκνωση της ασφαλιστικής ύλης. Οι ίδιοι όμως θεωρούν ότι η ικανότητα προσαρμογής που επιδεικνύει ο κλάδος στις νέες συνθήκες της αγοράς και της κοινωνίας, αυξάνει τις πιθανότητες να υπάρξουν αντίστοιχες επιδόσεις και τη φετινή χρονιά.
Η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε κέρδη πρo φόρων 73 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικών ή και οριακών ζημιών το 2010, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 25%.
Ο δείκτης ζημιών του κλάδου αυτοκινήτου διαμορφώθηκε στο 52,1% το εννεάμηνο του 2011, έναντι 66,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στο δείκτη ζημιών νοσοκομειακών προγραμμάτων ήταν 70,6% έναντι 77,9%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανείσπρακτα ασφάλιστρα από 279 εκατ. ευρώ στις 30.9.2010 έφθασαν στα 178 εκατ. ευρώ στις 30.9.2011, ενώ τα καθυστερούμενα ασφάλιστρα που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες από 113 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε 57 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011.  Η επίτευξη της κερδοφορίας βοηθήθηκε ουσιαστικά από τη μείωση του δείκτη ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, στο 52%, και στον κλάδο υγείας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 70%.
Ο κλάδος αυτοκινήτου έχει περάσει στην κερδοφορία, ενώ ο κλάδος της υγείας παραμένει ζημιογόνος λόγω των παλιών συμβολαίων. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε επαναδιαπραγματεύσεις των συμβάσεών της με όλα τα νοσοκομεία και προτίθεται να εφαρμόσει το σύστημα κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων στο δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Η Μινέττα παρουσίασε και αυτή θετικά αποτελέσματα για το 2011. Τα κέρδη της ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας σταθεροποίηση της κερδοφορίας, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κινήθηκε ανοδικά σε όλους τους κλάδους, πλην αυτού του αυτοκινήτου, και τα συνολικά έσοδα από τις ασφαλιστικές εργασίες άγγιξαν τα 122 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία ενίσχυσε τις ασφαλιστικές προβλέψεις κατά 12 εκατ. ευρώ, οι οποίες συνολικά ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ.
Η διοίκησή της, ανακοινώνοντας τους στόχους της για το 2012, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξής της, θέτει ως βασική προτεραιότητα την προετοιμασία της για το Solvency II και τη θωράκιση των οργανωτικών δομών της, ώστε να αντιμετωπίσει θετικά τις προκλήσεις του νέου θεσμικού περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η «Ευρωπαϊκή Ένωσις Ασφάλειαι Μινέττα» δεν διαθέτει ομόλογα ελληνικού δημοσίου και επομένως δεν θα επηρεασθεί από τις εργασίες του PSI.
Η Allianz Ελλάδος πέτυχε να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών 230,1 εκατ. ευρώ το 2011, διατηρώντας – σε ένα έντονα πτωτικό για την ασφαλιστική αγορά περιβάλλον - σταθερά τα μεγέθη της, ενώ σε συνδυασμό με την καλή διαχείριση του κόστους ενίσχυσε – βάσει προσωρινών στοιχείων - την κερδοφορία της σε σύγκριση με τους στόχους της περσινής χρονιάς.
Τα έσοδα της Allianz Ελλαδος αφορούν στη δραστηριότητά της σε Ελλάδα και Κύπρο και προήλθαν από όλα τα δίκτυα διανομής και ειδικότερα από το agency system, τα γραφεία παραγωγής, τους πράκτορες, τους μεσίτες ασφαλίσεων και τις τραπεζικές συνεργασίες.
Ο διευθύνων σύμβουλος & CEO της Allianz Ελλάδος, κ. Πέτρος Παπανικολάου, αναφέρθηκε προ ημερών στις επιδόσεις της εταιρείας, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους όλων των δικτύων διανομής στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση πωλήσεων για την έναρξη του νέου έτους, όπου προέβλεψε ότι η Allianz θα παραμείνει και το 2012 σε κερδοφόρα αναπτυξιακή τροχιά.
Σχολιάζοντας το 2011, τόνισε ότι οι βασικοί άξονες ανάπτυξης της εταιρείας ήταν ο κλάδος αυτοκινήτου, ο οποίος αναπτύχθηκε με ρυθμό μεγαλύτερο του 10%, αλλά και οι συνταξιοδοτικές και αποταμιευτικές λύσεις, που παρουσίασαν ανάπτυξη εργασιών κατά 0,3%. Δεν παρέλειψε μάλιστα να επισημάνει ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονα σημάδια ύφεσης, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο του 2011 παρουσίασε μείωση κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
Απευθυνόμενος στο δίκτυο πωλήσεων, ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε: «Εμείς στην Allianz Ελλάδος βάζουμε τον πήχη ψηλά και, με βασική προτεραιότητα τον κλάδο αυτοκινήτου και στοχευμένες ενέργειες ανάπτυξης στον τομέα των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών λύσεων, θα επιμείνουμε και το 2012 στην κερδοφόρα αναπτυξιακή μας πορεία. Η αύξηση της παραγωγικότητας κάθε συνεργάτη του δικτύου πωλήσεων αποτελεί βασικό συστατικό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας για το 2012», τόνισε.
Η MetLife Alico είχε το 2011 ασφαλιστική παραγωγή 314 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας, σε ένα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το 2010. Η ενίσχυση των εργασιών οδήγησε στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας, που σύμφωνα με τη διοίκηση της MetLife Alico ξεπέρασε το 15%, με την ώθηση να προέρχεται από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, η παραγωγή των οποίων κατέγραψε αύξηση της τάξης του 25%. Η εταιρεία διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, το χαρτοφυλάκιο των οποίων διαμορφώνεται στα 139 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ομαδικών συνταξιοδοτικών ξεπέρασαν τα 670 εκατ. ευρώ.
 Παράλληλα, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου οδηγείται η MetLife Alico στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του αμερικανικού ομίλου για τη θωράκιση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στοχεύει στην κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από τη μείωση της έκθεσης σε ελληνικά ομόλογα, το χαρτοφυλάκιο των οποίων έχει περιοριστεί κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ, από 750 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2009. Η κίνηση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της εταιρείας, κ. Δημήτρη Μαζαράκη, «αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την αναμενόμενη απομείωση της αξίας των ομολόγων και καλύφθηκε με την υποστήριξη της έδρας, καθώς και μέσα από το πλεόνασμα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας».
Η Interlife Ασφαλιστική σημείωσε, κατά τη χρήση του 2011, σημαντική αύξηση κερδών, παρά την κρίση, ενώ παράλληλα αύξησε το δείκτη των αποθεμάτων της και τα ίδια κεφάλαιά της. Αναλυτικά, η εταιρεία, παρά τη μείωση των εσόδων της από ασφάλιστρα κατά 10,83% (45,3 εκατ. το 2011 έναντι 50,8 εκατ. το 2010), κατάφερε να αυξήσει τα καθαρά κέρδη της κατά 26,55 % (9,5 εκατ. έναντι 7,5 εκατ.), τα αποθέματά της κατά 4,39% (63,3 εκατ. έναντι 60,6 εκατ.), τα ίδια κεφάλαιά της κατά 38,31% (27,9 εκατ. έναντι 20,2 εκατ.) το ενεργητικό της κατά 9,3% (98,6 εκατ. έναντι 90,2) και τις συνολικές της επενδύσεις κατά 8,47% (70,8 εκατ. έναντι 65,3 εκατ).
Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 2,59%, φθάνοντας τα 21,3 εκατ. ευρώ και οι άυλες αξίες κατά 11,23%, φθάνοντας τα 49,5 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των βασικών δεικτών της εταιρείας σε επίπεδα αξιοζήλευτα. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Αποθεματοποίησης παρουσίασε μιαν αύξηση της τάξης του 17,07%, φτάνοντας στο 1,40, ενώ ο Δείκτης Αποθεματοποίησης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου ανήλθε στο εντυπωσιακό 1,64 (αύξηση 11,87%). Τέλος, ο Δείκτης Κάλυψης Αποθεμάτων παρουσίασε αύξηση 8,47%, φτάνοντας στο ελκυστικό 1,17, ενδεικτικό της υγείας και των ισχυρών πυλώνων της εταιρείας που διατηρούν τη φερεγγυότητά της ακλόνητη στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε.
Κατά την ίδια χρήση, η εταιρεία κατάφερε να κρατήσει σταθερά τα τιμολόγιά της, να επιτύχει μεσοσταθμικές μειώσεις σε ορισμένα από αυτά και να αυξήσει το προσωπικό της, σε μια περίοδο κατακόρυφης αύξησης της ανεργίας και βαθιάς ύφεσης.
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Βοτσαρίδης, η αύξηση των κερδών, παρά τη μείωση των εσόδων, οφείλεται στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων - που παρά την οικονομική κρίση είχε θετικό αποτέλεσμα - στη μείωση των ζημιών του κλάδου αυτοκινήτου - ως αποτέλεσμα της μείωσης του δείκτη ζημιών του κλάδου, του αποτελεσματικού underwriting και της πολύ υψηλής, ποιοτικής και ταχείας διεκπεραίωσης των αποζημιώσεων – και, κυρίως, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.
Αξίζει να σημειωθεί, τονίζει ο κ. Βοτσαρίδης, και η πολύ μικρή έκθεση της εταιρείας σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, που επιτρέπει τη συμμετοχή στο PSI χωρίς ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνέπειες.
 Η Interlife έχει εκπονήσει ένα πενταετές business plan το οποίο «τρέχει» από το 2010, υπογραμμίζει ο κ. Βοτσαρίδης, και εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή χρονιά χωρίς καμία παρέκκλιση από τους αρχικούς του στόχους.
Η Ευρώπη ΑΕΓΑ είχε combined loss ratio στο 87,05% και τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 1.807.782 ευρώ, έναντι 1.628.479, ήτοι σημειώθηκε μια αύξηση κατά 11%. Η «Ευρώπη» το 2011 παρουσίασε αύξηση παραγωγής κατά 19,57%. Η παραγωγή στον κλάδο πυρός, που αντιστοιχεί στο 55% του συνολικού χαρτοφυλακίου, σημείωσε αύξηση κατά 6%, παρά την ακύρωση μεγάλων συμβολαίων λόγω της μη πληρωμής, γιατί πολλοί μεγάλοι πελάτες είτε βρίσκονται αντιμέτωποι με τις νέες συνθήκες της οικονομίας είτε έχουν ενταχθεί στο άρθρο 99. Το κτίσιμο ενός αξιόπιστου, δυναμικού και ισχυρού brand name έδωσε στην «Ευρώπη» τη δυνατότητα ισχυρής παρουσίας στα συμβόλαια ασφάλισης μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στη στρατηγική της απόφαση να συνεργάζεται μόνο με μεγάλες και αποδεδειγμένα φερέγγυες αντασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και να αποζημιώνει τους ασφαλισμένους της γρήγορα και δίκαια.
Η Interamerican επιβεβαίωσε με τα αποτελέσματά της την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών και τη στερεότητα των οργανωτικών και δομικών χαρακτηριστικών της, που προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται άριστα στις ιδιαίτερες συνθήκες του διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο όμιλος έκλεισε τη χρονιά εισφέροντας στην ACHMEA κέρδη μετά από φόρους 47 εκατ. ευρώ και υπερβαίνοντας, έτσι, κατά 77% τις προβλέψεις του, κυρίως λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων παραγωγής που πέτυχε σε όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων του.
Σημειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη, που αντανακλούν τη λειτουργική και παραγωγική ευρωστία της εταιρείας, συμπεριλαμβάνοντας τακτικά και έκτακτα κέρδη, δεν υπολογίζεται η απομείωση των ελληνικών ομολόγων λόγω της εθελουσίας συμμετοχής της στο PSI για τη στήριξη της οικονομίας της χώρας μας, που ήταν της τάξεως των 114 εκατ. και έφθασε, με λοιπές απομειώσεις από επενδύσεις και ακίνητα, στα 132 εκατ. ευρώ. Επίσης, η Interamerican πέτυχε κατά το 2011 να μειώσει περαιτέρω τις λειτουργικές δαπάνες της στα 93,4 εκατ., κατά 7,3% έναντι του 2010.
Τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφθασαν τα 468,5 εκατ. ευρώ, κατά 1% πάνω από το στόχο. Σε σχέση με το 2010, ενώ η ασφαλιστική αγορά κατέγραψε στο σύνολό της μείωση 6,8%, η Interamerican περιόρισε την υποχώρηση των ασφαλίστρων μόλις στο 3,6%. Ειδικότερα, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των γενικών ασφαλειών ανήλθαν σε 232,7 εκατ., αυξημένα κατά 7,5% έναντι του 2010 (216,5 εκατ.), ενώ στις ασφάλειες ζωής έφθασαν τα 127,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών συμβολαίων, και στις ασφάλειες υγείας τα 108 εκατ. Η νέα παραγωγή ζωής και υγείας μαζί έφθασε τα 50,5 εκατ., κινούμενη στα επίπεδα του 2010 και υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο κατά 47,8%. Είναι χαρακτηριστικό το ότι οι κλάδοι ζωής και υγείας στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς μειώθηκαν πέρσι κατά 7,7%.
Πιο αναλυτικά, ως προς τις δραστηριότητες, στις γενικές ασφάλειες υπήρξε μια ισορροπημένη διασπορά πωλήσεων στα κανάλια διανομής, με διακριτή την ιδιαίτερη δυναμική του πρακτορειακού δικτύου και των απευθείας πωλήσεων. Στον κλάδο ζωής και υγείας, οι αυξημένες πωλήσεις unit linked προϊόντων και προγραμμάτων υγείας αντιστάθμισαν τις απώλειες από ακυρώσεις, με τη μεγαλύτερη εισφορά σε νέα παραγωγή, μεταξύ των καναλιών διανομής, από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων. Επισημαίνεται η σημαντική βελτίωση του combined ratio στους κλάδους γενικών ασφαλειών και υγείας, που έχει μειωθεί στο 96% και 69,2% αντιστοίχως, κυρίως χάρη στη βελτίωση της διαχείρισης ζημιών.
Σε ό,τι αφορά την Chartis η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για τις εταιρείες του ομίλου της στην Ελλάδα (Chartis Ελλάς Α.Ε. και National Union Fire Insurance Co. of Pittsburgh, PA. ανήλθε στα 107,1 εκατ. ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2011, επιτυγχάνοντας 6,79% οργανική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. H συνολική κερδοφορία της πρακτορειακής και ασφαλιστικής δραστηριότητας ανήλθε στα 9,2 εκατ. ευρώ προ φόρων, ενώ οι αποζημιώσεις που κατεβλήθησαν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις ξεπέρασαν τα 44 εκατ. ευρώ.
Για τη χρήση του 2011, ο Δείκτης Ζημιών κινήθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 50% των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και όχι, όπως συνηθίζεται, των εγγεγραμμένων. Εξίσου ικανοποιητικός ήταν ο Μικτός Δείκτης, που απεικονίζει το σύνολο των προμηθειών, εξόδων και ζημιών ως προς τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα, ο οποίος κινήθηκε στο 81,9%. H οικονομικά ισχυρή θέση της Chartis αποδεικνύεται και από τον Δείκτη Κάλυψης Τεχνικών Αποθεμάτων, που ανήλθε στο 109%, καθώς και από το Περιθώριο Φερεγγυότητας, που διαμορφώθηκε στο 620%.
H σύνθεση του χαρτοφυλακίου της Chartis ήταν ανάλογη με το 2010, με τον τομέα των προσωπικών ασφαλίσεων να αντιστοιχεί στο 72% της παραγωγής και τον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών ασφαλίσεων στο 28%.
Η σταθερά ανοδική και κερδοφόρος πορεία της Chartis οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις σωστές επαγγελματικές σχέσεις που εδώ και χρόνια αναπτύσσει με το εκτεταμένο δίκτυο των συνεργατών της, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 1.300 μέλη σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, τηρώντας υψηλές προδιαγραφές για άμεσες, γρήγορες και δίκαιες αποζημιώσεις, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της, αλλά και τρίτων δικαιούχων.
Ο κ. Giuseppe Zorgno, διευθύνων σύμβουλος της Chartis Ελλάς Α.Ε., σχολίασε σχετικά: «Η Chartis κατέγραψε, για μία ακόμα χρονιά, ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και κερδοφορία εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου για την ελληνική οικονομία. Αναμένουμε όμως ότι μέσα στο 2012 θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρέχουμε προϊόντα και τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας, καθώς επίσης και δίκαιες και άμεσες αποζημιώσεις. Θα είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους μας, θα ενισχύουμε το δίκτυο των συνεργατών μας και θα στηρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Ακόμη και σε αυτή την ταραγμένη περίοδο, η Chartis θα παραμείνει το “ασφαλές λιμάνι” της ασφαλιστικής αγοράς».


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΜΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Υ.
BEST OF BELRON 2012
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΑΣΩ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΛΠ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site