Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2012-τ.383                              

ΝΗΡΕΑΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ


Η ισχυρή ζήτηση από τις νέες αγορές και οι βελτιωμένες τιμές ενίσχυσαν τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους και τις εξαγωγές. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ (άνοδος +278%), έναντι του 1,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.«Σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία καταφέραμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας, να δημιουργήσουμε θετικές ταμειακές ροές, να περιορίσουμε το κόστος μας και να βελτιώσουμε τα καθαρά μας κέρδη».
Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Νηρέα, Αριστείδης Μπελλές, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τριμήνου του 2012.
 Επίσης τόνισε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και κατά τους επόμενους μήνες του 2012, με αυστηρό έλεγχο των διαθεσίμων και στοχευμένες μειώσεις του κόστους. Αυτό θα οδηγήσει σε μια χαμηλότερη βάση κόστους και σε βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση όταν αρχίσει η ανάκαμψη της οικονομίας.
Η ισχυρή ζήτηση από τις νέες αγορές και οι βελτιωμένες τιμές ενίσχυσαν τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους και τις εξαγωγές. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ (άνοδος +278%) έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2011.
Οι συνολικές πωλήσεις παρέμειναν σταθερές στα 44,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις ψαριών ανήλθαν στα 37,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε αξία.
Οι πωλήσεις σε νέες αγορές (χώρες εκτός Ε.Ε.) συνέχισαν να αναπτύσσονται δυναμικά, συμβάλλοντας στην άνοδο των εξαγωγών στα 35,1 εκατ. ευρώ (αύξηση +3%).
Η μέση τιμή πώλησης λαβρακιού και τσιπούρας ήταν υψηλότερη κατά 4,5% σε σχέση με το τρίμηνο του 2011 και η μέση τιμή πώλησης των ιχθυοτροφών κατά 6%, απορροφώντας μέρος από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.
Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,7 εκατ. ευρώ από βασικές μειώσεις του κόστους και πρωτοβουλίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, παρά την άνοδο στις τιμές των πρώτων υλών για ιχθυοτροφές και των μεταφορικών.
Οι καλύτερες τιμές, η εστίαση στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών κερδών και στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης απέφεραν 7,3 εκατ. ευρώ θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές, μετά τις λειτουργικές δραστηριότητες και τις κεφαλαιακές επενδύσεις (free cash flow), διαμορφώθηκαν στα 5,5 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων (EBITDA προ επίδρασης βιολογικών αποθεμάτων) ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2011.
Η επίδραση από τη μεταβολή των βιολογικών αποθεμάτων στην εύλογη αξία, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ήταν 9,8 εκατ. ευρώ, έναντι 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ (0,0943 ευρώ ανά μετοχή).
Το Φεβρουάριο του 2012, ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε κατά 20.638 μετοχές από τη μετατροπή 9.518 ομολογιών αξίας 92.991 ευρώ (από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 63.652.283 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,34 ευρώ, εκ των οποίων οι 22.390 είναι ίδιες.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΜΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Υ.
BEST OF BELRON 2012
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΑΣΩ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΛΠ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site