Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2012-τ.383                              


ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ EBITDA KAI EBIT TO 2011


Ο όμιλος Ιασώ και οι εταιρείες του παρουσίασαν βελτιωμένα αποτελέσματα σε επίπεδο EBITDA και EBIT, παρά την αναμενόμενη μείωση του κύκλου εργασιών, αλλά και την αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας EBIT και EBITDA.


Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των επενδυτών και αναλυτών.
Εκ μέρους της διοίκησης του ομίλου έγινε αναφορά στις συνθήκες που επικράτησαν στον κλάδο το 2011. Ειδικότερα τα στελέχη αναφέρθηκαν στην ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο και την πίεση που υπέστησαν οι επιχειρήσεις λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ασθενών. Επίσης στάθηκαν στις αλλαγές που επέφερε η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ στον κλάδο και στην υιοθέτηση των ενοποιημένων κλειστών νοσηλίων.
Ειδικότερα όσον αφορά τον όμιλο Ιασώ, τα στελέχη του ομίλου έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση:
• Στον περιορισμό των αναμενόμενων απωλειών σε περιστατικά κατά το 2011, ως συνέπεια της μείωσης των τιμών, της αναβάθμισης των υπηρεσιών και της προσέλκυσης νέων γιατρών – συνεργατών.
• Στην επιτυχημένη στρατηγική περιορισμού των λειτουργικών δαπανών.
• Στην προσθήκη του ΚΑΑ «Φιλοκτήτης» στον όμιλο και την αναδιοργάνωσή του.
Αναλύοντας τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, επισημάνθηκε ότι σε επίπεδο EBITDA και EBIT ο όμιλος και οι εταιρείες του παρουσίασαν βελτιωμένα αποτελέσματα, παρά την αναμενόμενη μείωση του κύκλου εργασιών, αλλά και αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας EBIT και EBITDA, τόσο στον όμιλο όσο και στη μητρική.
Ο όμιλος Ιασώ το 2011 ήταν, σύμφωνα πάντα με τη διοίκησή του, ο μοναδικός κερδοφόρος προ φόρων μεταξύ των εισηγμένων του κλάδου και διαθέτει το υψηλότερο περιθώριο EBITDA.
 Έγινε εκτενής αναφορά στις προοπτικές και τους άμεσους στόχους του ομίλου, που είναι:
• Η διατήρηση του κύκλου εργασιών μέσω:
o Σύναψης συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
o Αύξησης του αριθμού των συνεργαζόμενων γιατρών.
o Αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
o Προσέλκυσης ασθενών από άλλες πηγές.
• Η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης.
• Η βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών.


Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη της εταιρείας, κ. Στυλιανό Τσιρόπουλο, οικονομικό διευθυντή του ομίλου, κα Νικολέττα Αθανασοπούλου, διευθύντρια λογιστηρίου ΙΑΣΩ Α.Ε. και κ. Ιωάννη Ανδρούτσο, προϊστάμενο οικονομικού προγραμματισμού του ομίλου.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΜΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Υ.
BEST OF BELRON 2012
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΑΣΩ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΛΠ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site