Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2012-τ.383                              

ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ


Tα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 του ομίλου Βιοχάλκο επηρεάστηκαν δυσμενώς από τη συνεχιζόμενη έντονη ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία.Λόγω της ύφεσης έχει μειωθεί σημαντικά η εγχώρια ζήτηση, ειδικά για προϊόντα που απευθύνονται στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα η κρίση ρευστότητας έχει αυξήσει το χρηματοοικονομικό κόστος, ενώ η αύξηση του κόστους ενέργειας συμπιέζει περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας.
Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την ετήσια παρουσίαση της Βιοχάλκο Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), στην οποία μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα και οι σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2011, καθώς επίσης η γενικότερη στρατηγική της και οι προοπτικές της για το 2012.
Επίσης έγινε συνοπτική αναφορά στο αντικείμενο εργασιών των θυγατρικών εταιρειών της Βιοχάλκο, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, την επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου, την παραγωγή καλωδίων, καθώς και την ανάπτυξη ακινήτων.
Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο για την οικονομική χρήση 2011 ανήλθε σε 3.536 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 19,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 176,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,34% έναντι  των 158,6 εκατ. ευρώ του 2010. Οι αποσβέσεις της περιόδου ανήλθαν σε 143 εκατ. ευρώ, ενώ το χρηματοκοοικονομικό κόστος εμφανίζεται αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το 2010. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα, προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 47,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 28,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων, ανήλθαν σε ζημίες 42,7 εκατ. ευρώ ή -0,2141 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ζημιών 20,9 εκατ. ευρώ ή -0,1049 ευρώ ανά μετοχή το 2010.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΜΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Υ.
BEST OF BELRON 2012
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΑΣΩ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΛΠ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site