Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2012-τ.382                              

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Οι ξένες αγορές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν προοπτικές στο ελληνικό χρηματιστήριο.


Συνέντευξη στο Γιάννη Ε. Βερμισσώ

Την «επόμενη ημέρα» της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, στην οποία καλούνται να λειτουργήσουν θεσμικοί φορείς, πολιτεία, οι άμεσοι και έμμεσοι συντελεστές της αγοράς και φυσικά οι εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, μας αναλύει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Κώστας Μποτόπουλος.
Αναφέρεται σε ανατροπές πολυετών καταστάσεων, στην εφαρμογή νέων νομοθετικών παρεμβάσεων, την τροποποίηση φορολογικών υποχρεώσεων, την επανασυζήτηση Κοινοτικών Οδηγιών, καθώς και σε πολλά άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη και επηρεάζουν την αγορά.
Παράλληλα, περιγράφει την επικρατούσα κατάσταση στη χρηματιστηριακή αγορά, την παρακολούθησή της, τα κρούσματα χειραγώγησης, τις ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, καθώς και τις αναγκαίες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν.
Εκτίμηση του κ. Μποτόπουλου είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο που σήμερα υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας, έχει δυνατότητες οι οποίες θα φανούν αλλά θα πρέπει βέβαια και οι άλλες αγορές να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν προοπτικές.
Επίσης καταγράφει ως συμβολικής και οικονομικής σημασίας για το ελληνικό χρηματιστήριο την εξέλιξη των ιδιωτικοποιήσεων.
Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνέντευξη που μας παραχώρησε αναφέρει και πολλά ακόμα ειδικά θέματα, τα οποία επιγραμματικά έχουν ως εξής:
1. Επανασυζητούνται οι δύο βασικές οδηγίες MAD και MIFID.
2. Υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο θεσμικών και νομοθετικών προτάσεων που αναμένει τη νέα κυβέρνηση να το προωθήσει.
3. Χρειάζεται αναθεώρηση της σχέσης των Αρχών που μεσολαβούν από τον εντοπισμό μέχρι και την είσπραξη των προστίμων
4. Στις σοβαρές παραβάσεις η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις άλλες ανεπτυγμένες αγορές.
5. Αλλάζει ο τρόπος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.
6. Συζητείται ο φόρος υπεραξίας


Χ_Μας προσδιορίζετε το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;
Κ.Μ._Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ο επόπτης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα. Ασκεί εποπτεία στο χρηματιστήριο, στις εισηγμένες εταιρείες και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των χρηματαγορών.
Χ_Θεωρείτε ουσιαστική την εποπτεία που σας επιτρέπει να ασκήσετε το νομοθετικό περιβάλλον;
Κ.Μ._Ναι. Η Επιτροπή ασκεί πραγματική εποπτεία, χωρίς αμφιβολία. Διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε όλο το φάσμα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλει κυρώσεις – και είναι αρκετές- όταν διαπιστώνονται παραβάσεις. Παράλληλα προτείνει και στην κυβέρνηση αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, όπου και όταν κρίνεται σκόπιμο.
Χ_ Ποιες είναι οι διαπιστώσεις σας από τους ελέγχους;
Κ.Μ._Στην παρούσα περίοδο, που χαρακτηρίζεται από τη βαθύτατη κρίση στην οικονομία γενικά, αλλά και ειδικά στο χρηματιστήριο, παρατηρούμε ότι έχει μειωθεί κάπως, αλλά δεν έχει απαλειφθεί, η παραβατικότητα.
Χ_Τι «είδους» παραβατικότητα διαπιστώνετε;
Κ.Μ._Η παραβατικότητα κινείται σε δύο επίπεδα. Έχουμε τις πολύ σοβαρές παραβάσεις, όπως η χειραγώγηση, δηλαδή η προσπάθεια δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων – είτε μέσω ψευδούς πληροφόρησης είτε μέσω μεθοδεύσεων - για μετοχές ή εταιρείες προς όφελος κάποιων που προσπορίζονται κέρδος. Αυτή είναι η πιο σοβαρή παράβαση και έχουμε ειδικό νομικό πλαίσιο αντιμετώπισής της. Εδώ ρίχνουμε το μεγαλύτερο βάρος και όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει μια τέτοια παράβαση, είμαστε πολύ αυστηροί. Υπάρχουν όμως και παραβάσεις πιο «καθημερινές», τις οποίες πυροδοτεί η δυσπραγία της αγοράς, όπως η παράβαση όρων και κανονισμών του θεσμικού πλαισίου, η παράβαση προθεσμιών κ.λπ. Επίσης, τελευταία, έχουμε και πιο συχνή παράβαση των ορίων της κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν τεθεί για την προστασία του επενδυτή.
Χ_Η οικονομική συγκυρία ενίσχυσε την παραβατικότητα;
Κ.Μ._Δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Έχουμε και συγκριτικές έρευνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κεφαλαιαγορών, στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι όλων των εθνικών αρχών, όπου φαίνεται ότι δεν απέχουμε από το μέσο όρο των άλλων χωρών. Μάλιστα στις σοβαρές παραβάσεις είμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές. Αυξημένο είναι το πρόβλημα σε εκείνες που ονόμασα «καθημερινές» παραβάσεις και αυτό γιατί οι εταιρείες είτε ζορίζονται για να μαζέψουν χρήματα είτε καθυστερούν να δώσουν έγκαιρα στοιχεία ή να εκσυγχρονίσουν τους εσωτερικούς τους μηχανισμούς. Επιμένουμε όμως στην τήρηση της νομιμότητας, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για την προστασία του επενδυτή.


Χ_Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει χειραγώγηση;
Κ.Μ._Είναι φτιαγμένο για να την αντιμετωπίσει. Η χειραγώγηση είναι ένα φαινόμενο της πραγματικής οικονομικής ζωής. Γίνεται παντού. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και στην Ελλάδα. Υπάρχει ειδικό τμήμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του οποίου ο ρόλος είναι ακριβώς η καθημερινή παρακολούθηση όλων των συναλλαγών για παρατήρηση και απόκρουση τέτοιων φαινομένων. Όταν συμβεί να αποκαλύψουμε φαινόμενα χειραγώγησης της αγοράς, τα τιμωρούμε, όπως είπα, πολύ αυστηρά.
Χ_Πόσο συχνά εντοπίζετε προσπάθειες χειραγώγησης;
Κ.Μ._Ετησίως εξετάζουμε μεταξύ 20 και 30 περιπτώσεων και επιβάλλονται γύρω στις 12 με 15 ποινές. Σας θυμίζω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δουλεύει ως εξής: Τα σοβαρά θέματα, με εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας, έρχονται στην εκτελεστική επιτροπή, δηλαδή στον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους, για επεξεργασία. Αυτά που δεν τίθενται στο αρχείο, έρχονται για συζήτηση και απόφαση στο διοικητικό μας συμβούλιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθείται η εισήγηση της διεύθυνσης, ενώ για την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες (οικονομικό μέγεθος, οικονομική και κοινωνική απαξία, συνεργασία με την Επιτροπή, υποτροπή κ.λπ.).
Χ_Τι ποινές επιβάλλετε;
Κ.Μ._Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ αυστηρές και συναρτώνται από τη σοβαρότητα της παράβασης, τον αριθμό αυτών που εμπλέκονται, το κέρδος που αποκομίζεται από τη χειραγώγηση της μετοχής και άλλους παράγοντες.


Χ_Τα πρόστιμα εισπράττονται;
Κ.Μ._Δυστυχώς ή ευτυχώς, στο ελληνικό σύστημα άλλος επιβάλλει τα πρόστιμα (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και άλλος τα εισπράττει (κράτος μέσω ΔΥΟ). Μόλις εμείς επιβάλλουμε την ποινή, στέλνουμε το ένταλμα στη ΔΟΥ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Βέβαια να αναφέρω ότι μόλις επιβληθεί η ποινή, εισπράττεται ένα μέρος του ποσού άμεσα, πριν αναμείνουμε και την οριστικοποίηση της δικαστικής διαδικασίας, γιατί όλες αυτές οι ποινές, στη συντριπτική τους πλειονότητα, προσβάλλονται δικαστικά. Και γνωρίζουμε τους ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα…


Χ_Τα παρακολουθείτε τα πρόστιμα;
Κ.Μ._Όχι μόνο τα παρακολουθούμε, αλλά έχουμε και ενεργό ρόλο, καθώς παριστάμεθα ως μάρτυρες στη δικαστική διαδικασία. Υπάρχουν όμως, όπως είπα και πριν, τρία διαφορετικά πεδία αρμοδιότητας: επιβολή προστίμου, είσπραξη προστίμου, δικαστική διαδικασία. Αντίστοιχα εμπλέκονται τρεις διαφορετικές αρχές: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπουργείο Οικονομικών και Δικαστήρια.


Χ_Πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία, να ενοποιηθεί το σύστημα και να συντομεύσει; Έχετε κάνει κάποια πρόταση;


Κ.Μ._Ως προς αυτό όχι, γιατί δεν έχουμε την ανάλογη υποδομή. Οι αγγλοσαξονικού τύπου επιτροπές κεφαλαιαγοράς, όπως οι αμερικανικές και οι βρετανικές αρχές, διαθέτουν ευρύτερες αρμοδιότητες, ανακριτικές και εισπρακτικές. Εκεί όμως μιλάμε για επιτροπές-κολοσσούς διαφορετικής φύσης και με άλλα μεγέθη προσωπικού.
Χ_Θα το θεωρούσατε δόκιμο να εφαρμοστεί το ίδιο σύστημα και εδώ;
Κ.Μ._Νομίζω ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο μάς ταιριάζει περισσότερο. Αυτό που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για βελτίωση του συστήματος είναι να υπάρχει μια πιο στενή σχέση των αρχών για να τρέχουν οι διαδικασίες.
Χ_Έχετε κάνει κάποια εισήγηση;
Κ.Μ._Γίνονται συζητήσεις, όχι όμως για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αλλά για βελτίωση της εποπτείας.
Χ_Η σχέση εποπτείας με την αγορά ποια είναι σήμερα;


Κ.Μ._Η σχέση μας με τις εταιρείες είναι νομίζω καλή. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, επειδή ανέλαβα σε μια στιγμή κρίσης, θέσαμε ορισμένες αρχές. Μία από αυτές είναι η αρχή της λογικής επιείκειας. Δηλαδή σε παραβάσεις που δεν είναι πολύ σοβαρές δεν εξαντλούμε τη αυστηρότητά μας. Βέβαια πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται οι εταιρείες, πως ό,τι ζητάμε είναι επειδή το απαιτεί ο νόμος για το καλό της διαφάνειας και της προστασίας των επενδυτών. Εμείς πάντως, προσπαθούμε πριν φθάσουμε στην καταστολή να μιλάμε με τις εταιρείες, ώστε, κατά το δυνατόν, να προλάβουμε τυχόν προβλήματα. Βέβαια δεν είναι εύκολο και δεν το καταφέρνουμε πάντα. Δε συνεργάζονται πάντα και όλες οι εταιρείες, ενώ κάποιες φορές αμελούν ή αγνοούν τις υποχρεώσεις τους, οπότε βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόστιμο που προβλέπεται.
Χ_Μια εταιρεία που δείχνει τέτοια αμέλεια, για προθεσμίες κ.λπ., μπορεί να βρίσκεται στο χρηματιστήριο; Πού είναι η αρχή και πού το τέλος της ευθύνης της, της συνέπειάς της;
Κ.Μ._Οι συνεχείς παραβάσεις των ίδιων ή παρόμοιων υποχρεώσεων, πέρα από τις ποινές, θέτουν και ζητήματα αναστολής δραστηριότητας. Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.
Χ_Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνετε πιο αυστηροί;
Κ.Μ._Επειδή προέρχομαι από οικογένεια δικαστή, έχω την αίσθηση ότι δικαιοσύνη σημαίνει απόδοση του δικαίου στη συγκεκριμένη στιγμή υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό που πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω είναι ότι χρειάζεται αυστηρότητα στα σοβαρά και να λειτουργεί ο κανόνας της λογικής επιείκειας όταν πρόκειται για ζητήματα που οφείλονται και στην πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία.
Χ_Πόσο καιρό είστε στην κεφαλαιαγορά;
Κ.Μ._Από τον περασμένο Νοέμβριο.
Χ_Ποιες αλλαγές έχετε φέρει στην λειτουργία της;
Κ.Μ._Καταρχάς νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται να διοικήσει μαζί με τους συνεργάτες του έναν μεγάλο και κρίσιμο οργανισμό, όπως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, φέρει μια προσωπική σφραγίδα. Νομίζω ότι έχουμε αλλάξει αρκετά το κλίμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την προσπάθειά μας να είμαστε πιο «ανοικτοί» σε σχέση με τις εποπτευόμενες εταιρείες, αλλά και στο εσωτερικό της Επιτροπής.
Χ_Θέλετε να γίνουν μεγαλύτερες αλλαγές;
Κ.Μ._Ετοιμάσαμε - και αυτό είναι νομίζω κρίσιμο - ένα μεγάλο πακέτο νομοθετικών και θεσμικών προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του χώρου ευθύνης μας. Το έχουμε ήδη καταθέσει, αλλά λόγω των πολιτικών εξελίξεων θα πρέπει να περιμένουμε.
Χ_Μιλάτε για το θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας των κεφαλαιαγορών το οποίο είναι απόλυτα δεμένο με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις. Ποιες αλλαγές έρχονται;
Κ.Μ._Θεωρώ ότι έρχεται χιονοστιβάδα αλλαγών. Και αυτό γιατί βρίσκονται σε αναθεώρηση, άρα σε επανασυζήτηση, και οι δυο μεγάλες Οδηγίες του χώρου: η MIFID (για τα χρηματοπιστωτικά μέσα) και η MAD (για τη χειραγώγηση και την επιβολή κυρώσεων). Θεσμοθετούνται ή επανεξετάζονται επίσης νέες Οδηγίες για τη διαφάνεια, το short selling, τους οίκους αξιολόγησης και άλλα πολλά.
Χ_Η Ελλάδα, η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει κάποιο ρόλο και λόγο στις αλλαγές αυτές;
Κ.Μ._Ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι η δραστηριοποίηση μας σε διεθνές επίπεδο. Κρίνω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε, να ακούγεται η φωνή της Ελλάδας στις διεθνείς αυτές εξελίξεις. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλοι οι συνεργάτες και τα μέλη της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις επιμέρους συναντήσεις που γίνονται σε διεθνές επίπεδο. Και εγώ προσωπικά - αν θέλετε και λόγω της ιδιοσυγκρασίας μου και της προηγούμενης εμπειρίας μου σε διαπραγματεύσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - δίνω μεγάλο βάρος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Χ_Έχετε εικόνα για το τι θα αλλάξει  ως προς τη διαφάνεια;
Κ.Μ._Έχουμε σε όλα μια πρώτη εικόνα. Στη μεγάλη οδηγία για τις αγορές υπάρχει μια προσπάθεια αυστηροποίησης κάποιων όρων σε σχέση με τη διαφάνεια και η παροχή μεγαλύτερης δυνατότητας στις εταιρείες να λειτουργούν αυτόνομα. Δηλαδή τους δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα να αυτορρυθμίζονται και να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και ταυτόχρονα διευρύνονται οι δυνατότητες ελέγχου και επιβολής ποινών από πλευράς Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς. Προσπαθούμε να παίξουμε σε αυτό το δίπολο: «Σε αφήνω πιο ελεύθερο να ρυθμίσεις τα του οίκου σου μέσα σε κάποια πλαίσια, αλλά είμαι πιο αυστηρός στον έλεγχο όταν δω ότι παραβαίνεις αυτά τα πλαίσια».
Χ_Για τη χειραγώγηση;


Κ.Μ._Για τη χειραγώγηση η μεγάλη διαφοροποίηση είναι ότι πλέον πηγαίνουμε σε έναν Κανονισμό, δηλαδή σε μια απευθείας κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του φαινομένου. Έχουμε μια αυστηροποίηση του ποινικού κομματιού (αυτό γίνεται με Οδηγία), που δείχνει πόσο σοβαρό είναι αυτό το παράπτωμα, και παράλληλα μια ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Αρχών. Ξέρετε ότι μιλάμε για δραστηριότητα – τη χειραγώγηση - που από τη φύση της είναι παγκόσμια, ούτε καν ευρωπαϊκή. Στη λειτουργία των χρηματαγορών το πάτημα ενός κουμπιού έχει παγκόσμια αντανάκλαση.
Χ_Στις υποδομές τι αλλάζει;
Κ.Μ._Στις υποδομές γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της ίδιας της ευρωπαϊκής ελεγκτικής αρχής της ESMA μέσω αύξησης των αρμοδιοτήτων της, των οικονομικών της δυνατοτήτων και του θεσμικού της ρόλου μέσα στην Ε.Ε. Επίσης προβλέπεται ενδυνάμωση της IOSCO, που είναι ο αντίστοιχος οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, και γενικά είναι σαφής η προσπάθεια ώστε οι κανόνες να ελέγχονται αυστηρότερα.
Χ_Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η κεφαλαιαγορά, είναι μέλος αυτού του παγκόσμιου συστήματος ή είμαστε μια μικρή κουκίδα που επιχειρεί να μπει οσμωτικά στο διεθνές σύστημα;
Κ.Μ._Από τη φύση της η χρηματιστηριακή δραστηριότητα είναι διεθνής. Επίσης από τη γεωγραφία μας, την τύχη μας θα έλεγα, αλλά και λόγω της πολιτικής αντιμετώπισης, με την ευρύτερη έννοια, που έχει τόσο το χρηματιστήριο και ο πρόεδρός του κ. Λαζαρίδης όσο και εμείς, αλλά, ελπίζω, και η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, οφείλουμε να είμαστε εξωστρεφείς. Είναι μια μικρή σχετικά αγορά η ελληνική, δεν μπορούμε να κλειστούμε.
Χ_Ως χρηματιστηριακή αγορά, είμαστε εξωστρεφείς;
Κ.Μ._Αρκετά. Έχει πετύχει αρκετά το ελληνικό χρηματιστήριο. Βεβαίως υφίσταται με τον πιο έντονο τρόπο τις συνέπειες της κρίσης και κυρίως - θέλω να το τονίσω - της αβεβαιότητας από την πολιτική κατάσταση.
Χ_Θεσμικά και από άποψη υποδομών το χρηματιστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορούν να έχουν έναν ευρύτερο ηγετικό ρόλο εκτός χώρας;


Κ.Μ._Θεσμικά και από άποψη υποδομών απολύτως. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε.
Χ_Τι μας λείπει;
Κ.Μ._Μας λείπει το πραγματικό άνοιγμα σε αυτές τις αγορές μέσα από τη συνειδητοποίηση εκείνων ότι υπάρχουν προοπτικές στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Χ_Και εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε για να τις δείξουμε;
Κ.Μ._Εμείς έχουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο δικό μας επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο χρηματιστηρίου και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και έχουμε και κάποια άλλα πράγματα που αναγκαστικά συνδέονται με την ευρύτερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε σε ένα χώρο που εξαρτάται κατά 90% από τις ευρύτερες εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα δούμε αποτελέσματα μόλις υπάρξει κάποια σταθεροποίηση, μόλις υπάρξει εικόνα ότι αρχίζουν να κινούνται αυτά που έχει εξαγγείλει η ελληνική πολιτική και οικονομική τάξη, δηλαδή μια σταθεροποίηση πάνω στη βάση της σημαντικής μείωσης του χρέους, της ανάπτυξης των ιδιωτικοποιήσεων και της εξωστρεφούς προσπάθειας της ελληνικής οικονομίας.
Χ_Οι ιδιωτικοποιήσεις πιστεύετε ότι θα αλλάξουν τη ρότα της αγοράς;
Κ.Μ._Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα εργαλείο. Εγώ δεν τις «φετιχοποιώ», αν θέλετε και λόγω της γενικής μου φιλοσοφίας. Είναι όμως ένα εργαλείο που μπορεί σύντομα να δείξει ότι κινούνται πράγματα, μπαίνει ρευστότητα, ενδιαφέρονται οι άλλοι για εμάς, δηλαδή είναι ένα εργαλείο που έχει και άμεση οικονομική και κρίσιμη συμβολική σημασία.
Χ_Δηλαδή μόλις υπάρξει «πράσινο φως» για τις ιδιωτικοποιήσεις, πιστεύετε ότι θα έρθουν ξένα κεφάλαια;
Κ.Μ._Οι ιδιωτικοποιήσεις, όπως ξέρετε, δεν περνάνε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος σχεδόν συστεγάζεται με εμάς, αφού βρίσκεται στον έβδομο όροφο του ίδιου κτηρίου, με τη διοίκηση του οποίου έχουμε πολύ καλή σχέση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπει ίσως στη διαδικασία, στο μέτρο που κάποιες από αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις περάσουν μέσα από εισαγωγές στο χρηματιστήριο. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Όμως είναι βέβαιο, ότι θα έχει επίπτωση στην κίνηση της οικονομίας άρα και στην κίνηση του χρηματιστηρίου. Είναι κάτι που οι εταίροι μας και οι αγορές το περιμένουν.
Χ_Γιατί το περιμένουν;


Κ.Μ._Γιατί, πρώτον, το έχουμε εξαγγείλει, άρα αποτελεί μέρος του ελληνικού προγράμματος εξυγίανσης. Και δεύτερον γιατί θα έχει σχετικά γρήγορες θετικές επιπτώσεις. Είναι από τα πράγματα που, αν γίνουν, βλέπεις άμεσα αποτέλεσμα.
Χ_Θεωρείτε ότι αυτό θα έρθει σύντομα;
Κ.Μ._Έχει ήδη δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις περιπτώσεις όπου άνοιξε η διαδικασία. Μιλάω για το Ελληνικό, τη ΔΕΠΑ, όπου υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον και συμμετοχή.
Χ_Για τους οίκους αξιολόγησης ποια είναι η άποψή σας; Τι αλλαγή έρχεται;
Κ.Μ._Για τους οίκους αξιολόγησης επίσης έχουμε μια κοινοτική οδηγία η οποία προσπαθεί να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες. Η κρίσιμη αλλαγή η οποία όμως έρχεται είναι η συζήτηση και η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οίκου Αξιολόγησης πέρα από τους συγκεκριμένους τέσσερις μεγάλους που είναι αγγλοσαξονικών συμφερόντων και λογικής.
Χ_Πότε θα γίνει αυτό;
Κ.Μ._Η πολιτική συζήτηση δεν έχει καταλήξει. Έχουμε όμως σημαντικές εξελίξεις. Τον προηγούμενο μήνα έγινε μια συνάντηση που πήγε πολύ καλά στη Φραγκφούρτη για τη δημιουργία ενός ιδιωτικού ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης που καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αν συμφωνήσουν οι εταίροι μας, είναι δυνατό, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θα είναι ένας ιδιωτικός οίκος με κεφάλαια τραπεζών και άλλων φορέων, αλλά θα έχει την αυτονομία του και θα λειτουργεί συμπληρωματικά των αγγλοσαξονικών. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Είμαστε αρκετοί που, ήδη, από καιρό, θυμάμαι όταν ήμουν στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, συζητούσαμε για τη δημιουργία ενός δημόσιου ευρωπαϊκού οίκου. Προς το παρόν αυτή εγκαταλείφθηκε, αλλά θα μείνει στο προσκήνιο για κάποιο καιρό.
Χ_Για τις δημόσιες προτάσεις έρχονται αλλαγές;
Κ.Μ._Είναι στο θεσμικό μας πακέτο. Σας είπα ότι πριν από τη διάλυση της Βουλής, είχαμε καταθέσει στο ΥΠΟΙΟ μια δέσμη προτάσεων ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονταν και συγκεκριμένες αλλαγές για τις δημόσιες προτάσεις προς την κατεύθυνση της προστασίας των συμφερόντων των μικροεπενδυτών χωρίς, ωστόσο, την αποδυνάμωση του θεσμού των δημοσίων προτάσεων, οι οποίες αποτελούν εργαλείο που απορρέει από κοινοτική οδηγία.
Χ_Το συνεγγυητικό κεφάλαιο είναι στο πακέτο;
Κ.Μ._Το συνεγγυητικό κεφάλαιο είναι στο άμεσο πεδίο των δραστηριοποιήσεών μας. Το πρώτο που θα φροντίσουμε είναι να οριστεί ο νέος πρόεδρος μετά την παραίτηση του κ. Καβουρόπουλου. Για συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους, το Δ.Σ μας προσανατολίζεται στο να προτείνει να αναλάβω εγώ ο ίδιος, παράλληλα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την προεδρία του Συνεγγυητικού. Αμέσως μετά έχω εξαγγείλει - και θέλω να το σημειώσετε - ότι θα γίνει μια πολύ αναλυτική μελέτη των πόρων και του τρόπου λειτουργίας του συνεγγυητικού ως ιδιωτικού προσώπου νομικού δικαίου, καθώς και του νομοθετικού του πλαισίου, που είναι πια λίγο απαρχαιωμένο.
Χ_Για το φόρο υπεραξίας τι έχετε να πείτε;
Κ.Μ._Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την ηγεσία του ΥΠΟΙΟ και συμφωνήσαμε ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά, το αργότερο, θα πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση, είτε με την έννοια της κατάργησης του φόρου αυτού και τη δημιουργία ενός άλλου φόρου είτε με τον εξορθολογισμό του φόρου υπεραξίας και τη λειτουργία του. Είναι πολύ σημαντικό για το χώρο αυτόν να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες του παιχνιδιού.
Χ_Ο εξορθολογισμός, που λέτε, πώς θα γίνει; Η κατάργηση είναι εύκολη…
Κ.Μ._Στο τεχνικό κομμάτι, όπως ξέρετε, υπάρχουν εξελίξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά με την άφιξη και της νέας ηγεσίας στη Γαλλία, που έχει το γενικό φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως βασικό σημείο του ευρωπαϊκού της προγράμματος. Θα προσπαθήσει να το ξαναφέρει στον «αφρό» σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις.
Χ_Να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική. Η πολιτική επηρεάζει το χρηματιστήριο;
Κ.Μ._Ασφαλώς!
Χ_Το ελληνικό χρηματιστήριο πώς επηρεάστηκε τα τελευταία δυόμισι χρόνια από την πολιτική;
Κ.Μ._Επηρεάστηκε από τις αποφάσεις που λαμβάνονταν σε σχέση με την οικονομία, ιδίως όταν έδειχναν – ή έκλειναν προς το να δείχνουν - μια πιθανή διέξοδο από την κρίση. Να σας θυμίσω ότι, όταν συμφωνήθηκε το ΡSI, είχαμε μια πολύ μεγάλη για τα δεδομένα άνοδο όχι μόνο του χρηματιστηρίου, αλλά και της ψυχολογίας της σχετιζόμενης με το χρηματιστήριο. Είχαμε αντιθέτως μια πολύ μεγάλη και λογική πτώση ξανά, όταν μπήκαμε σε μια περίοδο αμφιβολίας σε σχέση με το PSI και με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Να θυμίσουμε την ιδιαιτερότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου, όπου το 80% του όγκου είναι τραπεζικός όγκος. Και βεβαίως αβεβαιότητα υπάρχει ξανά τώρα με τη δυσκολία του σχηματισμού κυβέρνησης και άρα τη στασιμότητα της οικονομικής πολιτικής. Όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ, γιατί όπως λένε οι Αγγλοσάξονες το χρηματιστήριο είναι 70% ψυχολογία, 20% αποφάσεις και 10% ένστικτο. Δηλαδή είναι ένα μίγμα, όπου οι πολιτικές, με την ευρύτερη έννοια, αποφάσεις έχουν τεράστια σημασία.
Χ_Δεν θα έπρεπε να προστατεύετε τις εταιρείες από αυτές τις αβεβαιότητες;
Κ.Μ._Προσπαθούμε μειώνοντας, όσο μπορούμε, τα κόστη των εταιρειών, ερμηνεύοντας με τον πιο ανοιχτό και θετικό τρόπο τις διατάξεις του νόμου.
Χ_Τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που θα βγει για το χρηματιστήριο και την κεφαλαιαγορά ποια είναι;
Κ.Μ._Να θέσει σε εφαρμογή το πρώτο πακέτο διορθωτικών αλλαγών, που έχουμε ήδη υποβάλει. Η νέα κυβέρνηση θα βρει μια έτοιμη δουλειά. Αρκεί να γίνει μία σε βάθος συζήτηση, όπως κάναμε ήδη εμείς με τους δικούς μας εταίρους (Χρηματιστήριο ΑΕ, ΣΜΕΧΑ, ΣΕΔΥΚΑ, Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου).
Χ_Οι αλλαγές αυτές δεν θα έχουν κόστος για τις εταιρείες;
Κ.Μ._Όχι, αντιθέτως οι αλλαγές αυτές θα διευκολύνουν τις εταιρείες και το χρηματιστήριο.
Χ_Έχετε εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή πώς βλέπετε το ΠΑΣΟΚ;
Κ.Μ._Το ΠΑΣΟΚ, είναι προφανές, ότι βρίσκεται σε μια νέα κατάσταση. Από ένα κόμμα κυρίαρχο είτε στην εξουσία είτε στην αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πρέπει να μάθει να ζει από τη θέση ενός μικρότερου και σε αριθμητικά μεγέθη και σε κοινωνική επιρροή κόμματος. Δεν είναι εύκολο, είναι όμως και μια ευκαιρία για μια βαθιά ανανέωση τόσο στη λειτουργία του όσο και στο πολιτικό του προσωπικό.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
DELOITTE RESEARCH
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ζ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΒΑΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site