Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2012-τ.382                              

ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ


SMS... ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 2012

Ιδιαίτερα θολό εξακολουθεί να είναι το τοπίο στην εγχώρια αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν μερίδια σε μια «πίτα» η οποία διαρκώς συρρικνώνεται.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά είναι ότι μόνο την τελευταία τριετία η κινητή τηλεφωνία είδε τα έσοδά της να μειώνονται κατά περίπου 40%. Τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη των μεγαλύτερων «παικτών» στην Ελλάδα συνεχώς επισημαίνουν την ανάγκη συσπείρωσης της αγοράς, καθώς θεωρούν ότι ο αριθμός των εταιρειών που σήμερα δραστηριοποιούνται είναι πολύ μεγάλος και κατά συνέπεια χρειάζεται να μειωθεί μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι απόπειρες συνεργασίας που μέχρι στιγμής έγιναν, έπεσαν στο κενό, όπως και οι περισσότερες προσπάθειες για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες είτε απέτυχαν να πιάσουν τους στόχους που είχαν τεθεί είτε αναβλήθηκαν για αργότερα. Έτσι, σε έναν κλάδο όπου όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται άμεσα συγκέντρωση δυνάμεων, αυτό όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται, αλλά εισέρχονται στην αγορά και νέοι, δυνατοί παίκτες, εντείνοντας ακόμα περισσότερο τον οξύ υφιστάμενο ανταγωνισμό. Με όλα αυτά ως δεδομένα, οι προβλέψεις για το 2012 μόνο αισιόδοξες δεν είναι για την πορεία της ελληνικής αγοράς. Τα στελέχη της IDC στην Ελλάδα, σε σχετική παρουσίαση που έκαναν, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο η πτώση στις αγορές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής να είναι μεγαλύτερη, αναλόγως της έντασης της ύφεσης στη χώρα. «Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της αγοράς είναι η πορεία του ΑΕΠ και οποιαδήποτε μεταβολή προς το δυσμενέστερο θα επηρεάσει και τις αγορές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», παραδέχεται ο αναλυτής της IDC, κ. Ε. Καρανίκας. Ο ίδιος ανέφερε ότι τόσο οι εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς το 2011 όσο και οι προβλέψεις για το 2012, βασίζονται σε στοιχεία του περασμένου Νοέμβρη και δεν θα απέκλειε περαιτέρω επιδείνωση των ρυθμών μεταβολής της αγοράς. Πάντως, τα βασικά σενάρια της IDC για την πορεία της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής δεν περιλαμβάνουν μια πιθανή διάσπαση της Ευρωζώνης. Επίσης η ίδια αναφέρει ότι η βιωσιμότητα του κλάδου στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να χαράξει μια στρατηγική εξαγωγών, ενώ σε ό,τι αφορά την έξοδο από την κρίση, εκτιμά ότι πρώτα θα αναρρώσουν οι γειτονικές αγορές και στη συνέχεια η ελληνική. Σε ό,τι αφορά τώρα την προϊοντική πολιτική τους, οι εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν στην προώθηση πακέτων υπηρεσιών double και triple play, προσπαθώντας να δελεάσουν ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες με όλο και χαμηλότερες τιμές, συνδυάζοντας υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με ευρυζωνικό ίντερνετ και διαδικτυακή τηλεόραση. Μάλιστα ο ΟΤΕ επαναλανσάρει την υπηρεσία τηλεόρασης, προσφέροντας και δορυφορική, ενώ πλέον και η HOL προσφέρει IP-TV.


ΟΤΕ
ΚΕΡΔΗ 306,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ


Κέρδη και ανθεκτικότητα επιδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας κατάφερε να μειώσει το δανεισμό της κατά 1 δισ. ευρώ, να διατηρήσει το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA αμετάβλητο και να αυξήσει τις ταμειακές της ροές κατά 39%.
Ο όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη 306,6 εκατ. ευρώ το τρίμηνο, σε σχέση με 30,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011, τα οποία είχαν επιβαρυνθεί από μια χρέωση 39,7 εκατ. ευρώ σχετικά με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2012 ενισχύθηκαν από κεφαλαιακά κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 211,3 εκατ. ευρώ, από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στην Telekom Serbia. Εξαιρουμένης της μετά από φόρους επίδρασης των παραπάνω χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη θα είχαν διαμορφωθεί σε 95,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012 και 62,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 51,8% στο έτος.
Παράλληλα, το α’ τρίμηνο του 2012 τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά μόλις 3,6%, ως αποτέλεσμα των τάσεων βελτίωσης στα αποτελέσματα των βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου. Η σταθεροποίηση των εσόδων συνεχίστηκε στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας. Για πρώτη φορά, από το δ’ τρίμηνο του 2008, οι δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας του ομίλου, στο τρίμηνο, σημείωσαν αύξηση εσόδων, σε ετήσια βάση. Η μείωση κατά 3,4% στα λοιπά έσοδα κατά το α’ τρίμηνο οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από μισθώσεις της OTE Estate σε άλλες εταιρείες του ομίλου, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου.
Επιπλέον, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, ανήλθαν σε 763,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 3,8% σε σχέση με 794 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011. Όπως σημειώνεται, η μείωση αυτή οφείλεται στα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας, στο χαμηλότερο κόστος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων για το περιεχόμενο τηλεόρασης, αλλά και των υψηλότερων προμηθειών και φόρων (εκτός των φόρων εισοδημάτων).
Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών μείωσης του κόστους, το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA του ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο στο 35,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Η χρονιά ξεκίνησε με ένα καλό πρώτο τρίμηνο. Η ανταγωνιστική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα στη κινητή τηλεφωνία, οδήγησε στη γενική βελτίωση της απόδοσης του ομίλου κατά το τρίμηνο. Χάρη στο συνεχή και αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων μας, καταφέραμε να σημειώσουμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και χρηματορροές, μειώνοντας έτσι σημαντικά το δανεισμό μας, κατά περίπου ένα δισ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η καλή λειτουργική απόδοση, μαζί με την πώληση του μεριδίου μας στην Telekom Serbia, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών μας κατά το τρίμηνο».
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Κατά το υπόλοιπο της χρονιάς θα αντιμετωπίσουμε έναν αριθμό εξωτερικών προκλήσεων - το μακροοικονομικό περιβάλλον στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε θα παραμείνει αντίξοο - ενώ μειώσεις στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας πρόκειται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας κατά τα επόμενα τρίμηνα. Αντιμετωπίζοντας τις εξελίξεις, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να διατηρήσουμε τα έσοδά μας, να προσαρμόσουμε το κόστος λειτουργίας και να βελτιώσουμε τη χρηματοοικονομική μας δομή».VODAFONE
Η ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


H Vodafone έχει στόχο να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις σημερινές προκλήσεις, παραμένοντας προσηλωμένη στις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε τρεις στρατηγικούς πυλώνες, που εξασφαλίζουν την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας, την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων (της ενέργειας και των υλικών), αλλά και τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Η νέα αυτή στρατηγική κατεύθυνση, αλλά και τα προγράμματα που εντάσσονται σε αυτήν, περιγράφονται εκτενώς στον 9ο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, που αφορά στην περίοδο Απριλίου 2010-Μαρτίου 2011. Ο 9ος Απολογισμός της Vodafone κατατάσσεται, μετά από έλεγχο ανεξάρτητου φορέα, στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI, ενώ για ακόμα μία φορά το περιεχόμενό του διασφαλίζεται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΑΑ1000, ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές της συμμετοχικότητας, της ουσιαστικότητας και της ανταπόκρισης.
Η διευθύντρια εταιρικών σχέσεων της Vodafone, κα Αγγελική Παπαντωνίου, δήλωσε σχετικά: «Στη Vodafone συνεχίζουμε να επενδύουμε σε προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης και βελτιώνουμε κάθε χρόνο την επίδοσή μας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στόχος μας είναι η μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία μας, αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας».
Τα προγράμματα της Vodafone που ξεχώρισαν την περίοδο αυτή και που περιγράφονται αναλυτικά στον Απολογισμό είναι:
*Η μελέτη «Carbon Connections», η πρώτη ποσοτικοποιημένη μελέτη στην Ελλάδα που, με μετρήσιμα μεγέθη, καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες εμπορικές εφαρμογές κινητής επικοινωνίας μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
*H αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας στον τομέα της υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της εκπαίδευσης, μέσα από τα προγράμματα τηλεϊατρικής, «Προστασία της Καφέ Αρκούδας» και «click... στην Ιστορία», αντίστοιχα.
*Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και στα κτήρια των γραφείων, με αποτέλεσμα την αποτροπή της εκπομπής στην ατμόσφαιρα περισσότερων από 41.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
*Η ανανέωση του «Οδηγού για Γονείς», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, που παρέχει πρακτικές συμβουλές στους γονείς για το πώς μπορούν να καθοδηγήσουν το παιδί τους στην υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας και του διαδικτύου.
Τόσο ο τελευταίος (9ος), όσο και οι προηγούμενοι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone είναι διαθέσιμοι στο vodafone.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της Vodafone, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
CR.gr@vodafone.com ή να στείλουν γραπτό μήνυμα (SMS), χωρίς χρέωση από κινητό Vodafone στο 1256.


WIND
CLOUD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ


Τις πρώτες υπηρεσίες Cloud προσφέρει η WIND σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, βασισμένες στην τεχνολογία CLOUD, την τάση που πρωταγωνιστεί διεθνώς και αποτελεί το μέλλον στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Με τις νέες υπηρεσίες WIND Business Cloud, οι επιχειρήσεις αποδεσμεύονται πλήρως από τα κόστη αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού υποδομής και λογισμικού, χρησιμοποιώντας όλες τις απαραίτητες επιχειρησιακές εφαρμογές ως συνδρομητικές υπηρεσίες (SaaS) με ένα χαμηλό μηνιαίο κόστος. Με τον τρόπο αυτό εστιάζουν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και λειτουργίες τους, ενώ έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης εφαρμογών λογισμικού.
 Η οικογένεια υπηρεσιών WIND Business Cloud απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες, με μια σειρά από εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέσα από μια σειρά αυστηρά πιστοποιημένων διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια και σημαντικά οφέλη, αποκτώντας on line πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή, οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, στα εταιρικά e-mail και τις επαφές τους, έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των πωλήσεων και του στόλου οχημάτων τους, άμεση επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες τους, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την παραγωγικότητά τους.
Πιο αναλυτικά, οι αρχικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:
 WIND Business Communication
Ασφαλής ηλεκτρονική αλληλογραφία και εταιρική παρουσία στο internet μέσω on line πλατφόρμας υπηρεσιών βασισμένων σε Microsoft Exchange Server και Microsoft Outlook. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη δική τους εταιρική ταυτότητα στο internet, να μοιραστούν έγγραφα, καθήκοντα και επαφές, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα των συναδέλφων τους και να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί τους.
 WIND Business Sales Automation
Φορητή παραγγελιοληψία & merchandising, εύκολα και οικονομικά. Πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη συνδρομητική υπηρεσία αυτοματοποίησης πωλήσεων μέσω συσκευών Smartphone, Tablet PC, Notebook ή PDA. Οι χρήστες της υπηρεσίας καλύπτουν με χαμηλό μηνιαίο κόστος διαδικασίες πωλήσεων, φορητής παραγγελιοληψίας, ενημέρωσης πελατών, εισπράξεων, καταγραφής ανταγωνισμού των εν κινήσει στελεχών τους.
 WIND Business WebSMS
Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε πολλαπλούς παραλήπτες μέσω internet, ώστε οι επαγγελματίες να επικοινωνούν εύκολα και οικονομικά με τους συνεργάτες και τους πελάτες τους.
 WIND Business Fleet Management
Διαχείριση του στόλου των επαγγελματικών η εταιρικών οχημάτων, σε πραγματικό χρόνο μέσω internet. Χάρη στην υπηρεσία αυτή η επιχείρηση έχει τον έλεγχο των δρομολογίων, την ασφάλεια των εμπορευμάτων και των οδηγών, μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά της έξοδα.
Οι υπηρεσίες WIND Business Cloud συνδυάζονται με τις υπηρεσίες WIND Business κινητής, σταθερής και internet.FORTHNET
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΣΙΜΟΥ


Η εταιρεία ανακοινώνει ότι, κατά την ακρόαση της υπόθεσης της καταγγελίας του ΟΤΕ κατά του ομίλου Forthnet, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις που πρότειναν οι εταιρείες FORTHNET A.E. και MULTICHOICE HELLAS A.E. , για άρση της αποκλειστικότητας στις συμβάσεις που διατηρούν με τους ιδιωτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης πανελλαδικής εμβέλειας.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεωρώντας ότι οι δεσμεύσεις του ομίλου Forthnet αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκαταρκτικές ανησυχίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, έκλεισε την υπόθεση της καταγγελίας, κρίνοντας ότι δεν υφίσταται περαιτέρω λόγος εξέτασης της υπόθεσης.


CYTA
ΠΑΡΟΧΗ VDSL ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Την παροχή υπερ-υψηλών ταχυτήτων VDSL2 έως και 50 Mbps μετά την Αττική και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ανακοίνωσε η Cyta Ελλάδος. Συγκεκριμένα, η Cyta προσφέρει πλέον υπηρεσίες VDSL2 σε ένα ολοκληρωμένο προϊόν 2play σε: Θεσσαλονίκη, Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Αγ. Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία), Αίγινα, Αλεξανδρούπολη, Αλεξάνδρεια, Βέροια, Βόλο, Γιαννιτσά, Γρεβενά, Έδεσσα, Καστοριά, Κατερίνη, Κιλκίς, Κοζάνη, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, Νάουσα, Πάτρα, Πτολεμαΐδα, Σαλαμίνα, Σέρρες και Τρίκαλα.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει πρόσφατα πρώτη, πολύ πριν την αναμενόμενη μαζική διάθεση στην αγορά, τη διάθεση 2play (internet & σταθερή) και 1play (internet) έως 35 Mbps και έως 50 Mbps (upload έως 3 Mbps και 10 Mbps αντίστοιχα). Μοναδική προϋπόθεση παροχής των νέων ταχυτήτων παραμένει η απόσταση του σπιτιού ή της επιχείρησης των πελατών από το αστικό κέντρο της περιοχής τους, η οποία θα πρέπει να είναι εντός του μήκους που ορίζει η νέα τεχνολογία, δηλαδή περίπου 1.000 μέτρα.
Παράλληλα με την τεχνολογική της ανάπτυξη, η εταιρεία επεκτείνεται και εμπορικά. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των νέων καταστημάτων Cyta στην Αττική. Συγκεκριμένα, τέσσερα νέα καταστήματα τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία σε Νέα Ιωνία (Μικράς Ασίας 4), Πειραιά (Γρηγορίου Λαμπράκη 89), Περιστέρι (Εθνικής Αντίστασης 67) και Κορυδαλλό (Αθηνάς 24), τα οποία προστίθενται σε εκείνα που ήδη λειτουργούν σε Αμπελόκηπους (Λ. Κηφισίας 57-59), Ζωγράφου (Λ. Στρατηγού Αλεξάνδρου Παπάγου 91), Μαρούσι (Κηφισίας 18 & Γκύζη), Παγκράτι (Φιλολάου 85) και Καλλιθέα (Ελ. Βενιζέλου 150). Τα 9 καταστήματα στην Αττική συμπληρώνουν τα 11 που ήδη λειτουργούν στην περιφέρεια. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο άνω των 500 συνεργατών σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης. Όλα τα καταστήματα Cyta βρίσκονται σε σημεία - κλειδιά στο λεκανοπέδιο, με γνώμονα την εύκολη πρόσβαση και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη.


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ
Η SAMSUNG ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ


Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Strategy Analytics, οι παγκόσμιες αποστολές τηλεφώνων αυξήθηκαν 3% ετησίως, για να φθάσουν τα 368 εκατομμύρια μονάδες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012. Η Samsung κατέγραψε ρεκόρ με μερίδιο 25% της παγκόσμιας αγοράς (93,5 εκατομμύρια συσκευές), ξεπερνώντας στην πρώτη θέση τη Nokia για πρώτη φορά.
 Η Samsung είναι πλέον ο μεγαλύτερος προμηθευτής κινητών τηλεφώνων στον κόσμο σε όγκο. Οι παγκόσμιες αποστολές τηλεφώνων της Nokia μειώθηκαν κατά ένα τεράστιο ποσοστό 24% ετησίως, σε 82,7 εκατομμύρια μονάδες για το πρώτο τρίμηνο του 2012. Η Nokia ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής κινητών τηλεφώνων στον κόσμο, μεταξύ του 1998 και του 2011, για 14 ολόκληρα χρόνια.
Η Apple πέτυχε πωλήσεις 35,1 εκατομμυρίων συσκευών σε όλο τον κόσμο στο πρώτο τρίμηνο του 2012, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε από τα 18,6 εκατομμύρια μονάδες του πρώτου τριμήνου του 2011. Η Apple ποτέ δεν είχε πετύχει υψηλότερο marketshare, καταλαμβάνοντας πλέον το 10% των παγκόσμιων αποστολών κινητών τηλεφώνων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Η ζήτηση για το νέο iPhone 4S παρέμεινε ισχυρή στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ενώ η πρόσφατη έναρξη του 4S στην Κίνα είχε μια έγκαιρη συμβολή στην ταχεία ανάπτυξη της Apple. Αναμένεται περαιτέρω αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αν και η επερχόμενη κυκλοφορία του νέου μοντέλου της Samsung Galaxy S3 θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη του iPhone σε ορισμένες περιοχές, αν έχει καλή υποδοχή από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και τους καταναλωτές.


 


Οι παγκόσμιες smartphone αποστολές αυξήθηκαν κατά 41% ετησίως για να φθάσουν τα 145,3 εκατομμύρια μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2012. Η Samsung ξεπέρασε την Apple, για να γίνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής smartphone στον κόσμο σε όγκο, με ρεκόρ 31% του μεριδίου αγοράς. Οι αποστολές της Samsung αυξήθηκαν κατά 253% από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σε 44,5 εκατομμύρια μονάδες.
Η Apple πούλησε 35,1 εκατομμύρια smartphones σε παγκόσμιο επίπεδο με 24% marketshare, καθώς ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε σε βασικές χώρες όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. Samsung και Apple μαζί, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων smartphone αποστολών για πρώτη φορά, με τον κίνδυνο η αγορά να μετατραπεί σε «αγώνα δύο αλόγων».
Η Nokia διατήρησε τη θέση της ως ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
DELOITTE RESEARCH
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ζ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΒΑΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site