Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2012-τ.382                              

ΣΙΔΕΝΟΡ
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΑΓΟΡΕΣΓια το 2012, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική αγορά, ο Όμιλος Σιδενόρ στρέφεται προς το εξωτερικό και στοχεύει στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται και στη γεωγραφική διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές


Αύξηση του κύκλου εργασιών, τόσο σε επίπεδο όγκου πωλήσεων όσο και σε αξίες σημείωσε το 2011, ο Όμιλος Σιδενόρ. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,6% και διαμορφώθηκε στη χρήση 2011 σε 1.247,4 εκατ. ευρώ, έναντι 993,4 εκατ. ευρώ το 2010, ως αποτέλεσμα κυρίως της στρατηγικής απόφασης του Ομίλου Σιδενόρ για διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων με την προσθήκη νέων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως πλατέα προϊόντα και ειδικούς χάλυβες, της διείσδυσής του σε νέες αγορές και της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της θυγατρικής «Σωληνουργεία Κορίνθου».
Κατά τη χρήση του 2011, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν μείωση κατά 30,4% και ανήλθαν σε 34,8 εκατ. ευρώ, έναντι 50 εκατ. ευρώ το 2010. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, της χρήσης του 2011 ανήλθαν σε ζημιές ύψους 59,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 30 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 48,9 εκατ. ευρώ (ή ζημίες 0,5084 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 23 εκατ. ευρώ (ή ζημίες 0,2391 ευρώ ανά μετοχή) στη χρήση 2010. Σημειώνεται πως τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν δυσμενώς από τη συνεχιζόμενη μεγάλη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Για το 2012, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική αγορά, ο Όμιλος Σιδενόρ στρέφεται προς το εξωτερικό και στοχεύει στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται και στη γεωγραφική διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Παράλληλα, η διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνεται στη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου, στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, καθώς και στην ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων και διανομής, όπως πρόσφατα έγινε με την έναρξη λειτουργίας της Sideral Shpk, της νέας θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία.
Όσον αφορά στην εταιρεία «Σωληνουργεία Κορίνθου», η σταδιακή ομαλοποίηση του διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τις αυξημένες επενδύσεις σε ενεργειακά έργα και έργα υποδομών επιτρέπουν στον όμιλό της να διατηρεί θετικές προσδοκίες για την τρέχουσα χρήση. Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) με τη γερμανική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer, για την προμήθεια μιας νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων υψηλής αντοχής, που χρησιμοποιούνται σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα νέα αυτά προϊόντα θα πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας και με την προσθήκη τους στην υπάρχουσα γκάμα θα παρέχεται ένα μοναδικό εύρος προϊόντων με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, οι νέοι αυτοί σωλήνες θα απευθύνονται, μεταξύ άλλων αγορών, και σε αυτές της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Λατινικής Αμερικής, της Δυτικής Αφρικής και της Βόρειας Θάλασσας.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
DELOITTE RESEARCH
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ζ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΒΑΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site