Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2012-τ.382                              

ΕΛΒΑΛ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟ 2011


Κατά το 2011 ο όγκος πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 6%, περίπου, σε σχέση με το 2010 και ανήλθε σε 319 χιλ. τόνους, ενώ η ισχυρή ζήτηση από τις διεθνείς αγορές για τα προϊόντα έλασης οδήγησε και σε αυξημένες τιμές πώλησης.


Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΕΛΒΑΛ προς την Ένωση Θεσμικών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του ομίλου ΕΛΒΑΛ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε μια συνοπτική επισκόπηση στην πορεία, τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα προϊόντα και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του 2011 και οι εξελίξεις για το 2012.
Κατά το 2011 ο όγκος πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκε κατά 6%, περίπου, σε σχέση με το 2010 και ανήλθε σε 319 χιλ. τόνους, ενώ η ισχυρή ζήτηση από τις διεθνείς αγορές για τα προϊόντα έλασης οδήγησε και σε αυξημένες τιμές πώλησης. Αντίθετα, ο τομέας διέλασης εξακολούθησε να πιέζεται, κυρίως λόγω της πτώσης της εγχώριας δραστηριότητας. Από την πλευρά του κόστους, εξωγενείς παράγοντες αντιστάθμισαν τις προσπάθειες για συγκράτησή του. Αυξημένο κόστος ενέργειας, αυξημένο κόστος δανεισμού και πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.062 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,2%, τα μικτά κέρδη σε 84,8 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) σε 82,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 23,1 εκατ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 17,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 8,5 εκατ. ευρώ του 2010 (κέρδη ανά μετοχή 0,140 ευρώ από 0,069 ευρώ του 2010).
Η ρευστότητα του ομίλου παρουσίασε σημαντική βελτίωση κατά το 2011, με τον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό να ανέρχεται στα 232,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 17% από τα 280,8 εκατ. ευρώ του 2010. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 41 εκατ. ευρώ και με την ολοκλήρωση των πολυετών επενδυτικών προγραμμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά η παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου και ήδη σχεδιάζεται η περαιτέρω αύξησή της.
Για το 2012, ο όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειές του για τη διατήρηση υψηλών όγκων πωλήσεων, τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της ρευστότητας.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
DELOITTE RESEARCH
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ζ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΒΑΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site