Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2012-τ.382                              

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ FULGOR


Για τη χρήση του 2011, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 415 εκατ. ευρώ για το 2011, σημειώνοντας αύξηση 18% έναντι του 2010, η οποία οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις του ομίλου σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και στην ενοποίηση της νέας θυγατρικής FULGOR A.Ε., η οποία εξαγοράστηκε στις 29 Ιουλίου του 2011.


Ο όμιλος «Ελληνικά Καλώδια» το 2011 συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία, βελτιώνοντας τα οικονομικά του μεγέθη, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Το έτος χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της FULGOR A.E., η οποία αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη μελλοντική πορεία του ομίλου, καθώς και από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των βασικών εταιρειών του ομίλου.
Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της εταιρείας «Ελληνικά Καλώδια» προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της για τη χρήση του 2011, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.
Για τη χρήση του 2011, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 415 εκατ. ευρώ για το 2011, σημειώνοντας αύξηση 18% έναντι του 2010, η οποία οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις του ομίλου σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και στην ενοποίηση της νέας θυγατρικής FULGOR A.Ε., η οποία εξαγοράστηκε στις 29 Ιουλίου του 2011. Οι πωλήσεις σε χώρες εκτός Ελλάδας ανήλθαν στο 71% των συνολικών πωλήσεων, έναντι του 61% του 2010.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,9 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 58% έναντι του 2010, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε 11,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 130% έναντι του 2010. Η βελτίωση αυτή των αποτελεσμάτων οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων όσο και στη βελτίωση των περιθωρίων παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις ανοδικές τάσεις των πρώτων υλών, λόγω αυξημένων πωλήσεων προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
 Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 568 χιλ. ευρώ το 2010, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ ή 0,117 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 374 χιλ. ευρώ ή 0,014 ευρώ ανά μετοχή το 2010.
 Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και αφορούσαν κυρίως την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την αύξηση των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην γκάμα των προϊόντων, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της δυναμικότητας των εργοστασίων του ομίλου. Κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά και στο νέο επενδυτικό πλάνο του ομίλου, που επικεντρώνεται στην παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης.
Κλείνοντας την παρουσίαση έγινε αναφορά στη στρατηγική και τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση. Ο όμιλος «Ελληνικά Καλώδια» θέτει ως στρατηγικές προτεραιότητες τη διοικητική και την επιχειρησιακή ενσωμάτωση της FULGOR στον όμιλο, την επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, την αύξηση πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού και σε διαχειριστές ενεργειακών δικτύων, καθώς και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μέσω των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
DELOITTE RESEARCH
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ζ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΒΑΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site