Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2012-τ.385                              

Η πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων συνεχίζει να βαίνει μειούμενη και το 2012, παρά το γεγονός ότι μεγάλες ασφαλιστικές παρουσιάζουν βελτίωση στα αποτελέσματα εξαμήνου, σχεδόν σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη τους.


Συνολικά, η καταγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο εξάμηνο του 2012 έφτασε, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ, τα 2,2 δισ. ευρώ και αναλύεται σε 43,8% στις ασφαλίσεις ζωής και 56,2% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Η παραγωγή ασφαλίστρων, όπως φαίνεται από την έρευνα, συγκρινόμενη με την παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2011, εμφανίζει μείωση κατά 7,9% (μείωση 6,0% στο τρίμηνο), που αναλύεται σε μείωση κατά 2,8% (αύξηση 2,4% στο τρίμηνο) στις ασφαλίσεις ζωής και μείωση κατά 11,4% (μείωση 12,0% στο τρίμηνο) στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.


Ασφαλίσεις κατά ζημιών


Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά ζημιών, με παραγωγή σχεδόν 637 εκατ. ευρώ και 50,3% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, με 198 εκατ. ευρώ και 15,6% επί του συνόλου των κλάδων κατά ζημιών.


Παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο


Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 141 εκατ. ευρώ (11,2% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 75 εκατ. ευρώ (6,0% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης με 48 εκατ. ευρώ (3,8% του συνόλου).
Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 778 εκατ. ευρώ και ποσοστό 61,5% των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011 είναι 15,6%.
Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 293 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 23,1% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011 είναι 3,8%.
 Σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2011, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 11,4%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων χερσαίων οχημάτων (-22,8%), αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-13,8%) και πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως (-9,4%). Εκτός αυτών, μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις είχαν κάποιοι μικρότεροι σε μέγεθος κλάδοι, όπως αυτοί της νομικής προστασίας (-19,3%), των μεταφερόμενων εμπορευμάτων (-12,4%) και των ατυχημάτων (-16,5%). Αντιθέτως, αύξηση της παραγωγής σημείωσε ο κλάδος της γενικής αστικής ευθύνης (+5,9%) και των διαφόρων χρηματικών απωλειών (+13,1%).


Ασφαλίσεις ζωής


Η παραγωγή του κλάδου έφτασε τα 987 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του - 590 εκατ. ευρώ ή 59,8% του συνόλου - να συγκεντρώνεται στον κλάδο ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν στα 223 εκατ. ευρώ, με μερίδιο επί του συνόλου 22,6%, ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 101 εκατ. ευρώ ή το 10,2% της παραγωγής.
Συνολικά, διαπιστώνεται ότι μειώθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων ζωής κατά 2,8%. Οι κλάδοι ζωής κινήθηκαν πτωτικά, εκτός των κλάδων ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, ο οποίος αυξήθηκε κατά 49,9%. Ο κλάδος ζωής γνώρισε μείωση κατά 10,7%.


Επιστροφές ασφαλίστρων και ακυρώσεις συμβολαίων


Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με τα μεγέθη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων. Στις ασφαλίσεις ζωής, οι επιστροφές λόγω ακυρώσεων επέστρεψαν τον Ιούνιο σε χαμηλότερα επίπεδα, μετά τη μεγάλη αύξηση που είχαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Επίσης, στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, παρατηρήθηκε τον Ιούνιο μείωση των επιστροφών σε παρόμοια με τα περσινά επίπεδα και δεν παρατηρούνται οι υψηλές τιμές του πρώτου τριμήνου.
Ειδικότερα για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι επιστροφές στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (κλάδοι ασφάλισης χερσαίων οχημάτων και αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) σταθεροποιήθηκαν, ενώ στις ασφαλίσεις περιουσίας παρατηρήθηκε μικρή μείωση.
Στον κλάδο ζωής παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση των επιστροφών ασφαλίστρων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012, ενώ στον κλάδο ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις οι μειώσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερες.


 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥINTERAMERICAN


Κέρδη μετά από φόρους 11,3 εκατ. ευρώ


Παρά τη μεγάλη κάμψη της ασφαλιστικής αγοράς κατά το α’ εξάμηνο του έτους σε παραγωγή ασφαλίστρων, που μειώθηκε κατά 7,9% έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου του 2011, η Interamerican πέτυχε να συγκρατήσει σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο, συγκριτικά, τόσο την κερδοφορία όσο και τα παραγωγικά αποτελέσματά της. Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους 11,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφθασαν τα 223,7 εκατ. ευρώ, έναντι 239,9 εκατ. πέρσι.
Η έμφαση, κατά το ίδιο διάστημα, στη συνεχή οργανωτική βελτίωση, τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιταγές του Solvency II, σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση της έκθεσης της εταιρείας σε κινδύνους από επενδυτικές τοποθετήσεις - μετά και τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI) - διασφαλίζουν τη σταθερότητα της πορείας της και υψηλή φερεγγυότητα, που ξεπερνά το 200% σε επίπεδο ομίλου. Χαρακτηριστικό της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας είναι ότι, παρά τη συμμετοχή της στο PSI, δεν χρειάστηκε ενίσχυση κεφαλαίων. Ειδικότερα, κατά το α’ εξάμηνο στις γενικές ασφάλειες, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 118,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου του 2011 (116,1 εκατ.). Η σύγκριση με τη σοβαρή υστέρηση των κλάδων των γενικών ασφαλειών στο σύνολο της αγοράς, που σημείωσε μείωση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 11,4%, καταδεικνύει πως η Interamerican κινείται πολύ παραγωγικά στις γενικές, αντίθετα στο «ρεύμα». Στον κλάδο υγείας, τα ασφάλιστρα έφθασαν στα 49,1 εκατ. (55,8 εκατ. το 2011), με την εταιρεία να διατηρεί την πολύ ισχυρή θέση της, συνεχίζοντας την πολιτική ενίσχυσης των υποδομών υγείας με νέες συνεργασίες, ανάπτυξη δικτύου υγείας και επενδύσεις σε ιδιόκτητες υποδομές. Σε ασφάλιστρα ζωής, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων επενδυτικού χαρακτήρα, η εταιρεία σημείωσε 56 εκατ. ευρώ έναντι 67,9 εκατ. το 2011, με το χαρτοφυλάκιο να επηρεάζεται θετικά από τις πωλήσεις unit linked προϊόντων και αρνητικά – όπως συνέβη στο σύνολο της αγοράς - από ακυρώσεις. Στους τομείς της οδικής και προσωπικής βοήθειας, όπου η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, η παραγωγή ασφαλίστρων έφθασε τα 4 εκατ. ευρώ χωρίς τις αποδόσεις των εσωτερικών συνεργασιών (των εταιρειών βοήθειας και ζημιών).


Επιχειρησιακό σχέδιο κερδοφορίας


Η Interamerican επικαιροποίησε το τριετές επιχειρησιακό της σχέδιο, θέτοντας σε σειρά προτεραιότητας τους τομείς δραστηριοποίησής της, σύμφωνα με τις ενδείξεις της περιόδου που διανύουμε και με γνώμονα τη διατήρηση της κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενα κέρδη.
Η εταιρεία προτάσσει τις γενικές ασφάλειες, σε δεύτερο επίπεδο θέτει την υγεία και ακολουθεί ο κλάδος ζωής. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας όλων των καναλιών διανομής και η ευθυγράμμισή τους με τις προτεραιότητες της εταιρείας, καθώς και η αξιοποίηση της ιδιαίτερης διείσδυσης που μπορεί να επιτύχει κάθε κανάλι - δίκτυο agency, οι συνεργαζόμενοι πράκτορες και μεσίτες, οι συνεργαζόμενες τράπεζες, οι απευθείας πωλήσεις - σε επιμέρους αγορές, αποτελούν στρατηγική επιλογή.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, υποστηρίζονται τα ανθρώπινα δίκτυα με ευρύ φάσμα εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας, όπου η Interamerican έχει επενδύσει σημαντικό ποσό, που έως το 2015 προβλέπεται να φθάσει τα 20 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εντατική καθετοποίηση της διαχείρισης ζημιών, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εφαρμογές. Υψηλές είναι και οι προβλεπόμενες επενδύσεις στην ανάπτυξη των απευθείας πωλήσεων, ενώ υποστηρίζεται και το bancassurance. Η εταιρεία διαθέτει στο δικό της δίκτυο 1.500 συνεργάτες, έχει 827 συνεργασίες πρακτόρων-μεσιτών και 4 συνεργαζόμενες τράπεζες (Millennium, Πειραιώς, Τ.Τ. και FB).
Πρόκειται για το πιο ευρύ φάσμα προώθησης πωλήσεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Στο επίπεδο των προϊόντων και της εξυπηρέτησης, η Interamerican συνεχίζει την πολιτική απλοποίησης – τυποποίησης ασφαλιστικών προγραμμάτων, που συμβάλλει και στη μείωση του κόστους τους για τον ασφαλιζόμενο, στη λογική των συστημάτων με ευέλικτες και προσαρμοζόμενες καλύψεις πάνω στις διαμορφούμενες συνθήκες και ανάγκες της εποχής. Η προστασία της περιουσίας και η κάλυψη αναγκών υγείας με έμφαση στην πρόληψη, καθώς και τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος. Η εταιρεία έχει ελαχιστοποιήσει τις επισφάλειες από τη μη είσπραξη ασφαλίστρων. Η επικέντρωση στους ασφαλισμένους και η διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη αποτελούν τη βάση της εμπορικής της στρατηγικής, με γρήγορη και άψογη διαχείριση ζημιών και υψηλά ποιοτικά standard εξυπηρέτησης, που ελέγχονται συνεχώς με εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία αντανακλούν άμεσα στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικής έρευνας που διενεργήθηκε φέτος, η συνολική ικανοποίηση των ασφαλισμένων της Interamerican ανέρχεται στο 81% (από 75% το 2010), το loyalty είναι βελτιωμένο φθάνοντας στο 86% των ασφαλισμένων, ενώ ιδιαίτερα υψηλός είναι και ο δείκτης σύστασης της εταιρείας σε τρίτους (85%).ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ


Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 22,3%


Εξαιρετικές επιδόσεις πέτυχε κατά το α’ εξάμηνο 2012 η «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ», σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης με δύο εκλογικές αναμετρήσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της συρρίκνωσης της παραγωγής του ασφαλιστικού κλάδου κατά -7,9%. Συγκεκριμένα, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε σημαντικά, κατά 22,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 και διαμορφώθηκε στα 80,7 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων έκλεισαν στα 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011, αυξημένα κατά 46,7%.
Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 43,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 275,2 εκατ. ευρώ, έναντι 242,9 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2011, αυξημένο κατά 13,3%, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 8,7% σε σχέση με την 31/12/2011.
Η φερεγγυότητα και η ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, παραμένοντας αλώβητες από την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Η εταιρεία, παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.


ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ


Αύξηση της κερδοφορίας κατά 18,85%


Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπης ΑΕΓΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Εθνική ΑΕΕΓΑ, ανακοίνωσε ότι, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά, οι προσπάθειες της διοίκησης για υγιή αύξηση της παραγωγής και αντίστοιχα μείωση του λειτουργικού κόστους έχουν αρχίσει να αποδίδουν.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη για το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 973.737,78 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 926.066,12 ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 18,85% σε σχέση με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2011, που ανήλθαν σε 779.200,51 ευρώ.
Το τεχνικό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο και εξαιρετικά ικανοποιητικό και ανήλθε σε 1.277.702,39 ευρώ, έναντι 1.070.068,21 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,40%.
Το combined loss ratio της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε 82,36%.
Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας 9.027.992,03 ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2012 υπερκαλύπτουν κατά 172,54% το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων του α’ εξαμήνου του 2012, ενώ τα ελεύθερα αποθεματικά για την αντίστοιχη περίοδο ανήλθαν σε 3.786.660,48 ευρώ.
Η συνολική παραγωγή της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε                                       5.313.164,44 ευρώ, έναντι των 4.618.526,41 της αντίστοιχης περιόδου του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,04%.
Η συμμετοχή του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων για το α’ εξάμηνο του 2012, ανήλθε σε ποσοστό 29,10% επί της συνολικής παραγωγής της αντίστοιχης περιόδου.
 Η εταιρεία θέτει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων τη σωστή τιμολόγηση, διασφαλίζοντας έτσι την ορθή αποθεματοποίηση και φερεγγυότητά της.
Ο δείκτης γενικών εξόδων της εταιρείας για την περίοδο του α’ εξαμήνου του 2012 ανήλθε σε ποσοστό 13,64% επί της συνολικής παραγωγής, έναντι ποσοστού 16,43% για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,98%.
Πρωταρχικός στόχος της Ευρώπης ΑΕΓΑ είναι η άμεση καταβολή αποζημιώσεων, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να περιορίσει τις εκκρεμείς ζημίες του α’ εξαμήνου του 2012 στον μεν κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων σε 616.105,00 ευρώ και στους λοιπούς κλάδους σε 1.744.639,83 ευρώ.
Η Ευρώπη ΑΕΓΑ, προσαρμοζόμενη πλήρως στις νέες απαιτήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά και του νέου πλαισίου που θέτει το Solvency II, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε υγιείς βάσεις, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της.


ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ


Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2012


Κατά 92% αυξήθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2012 τα συνολικά κέρδη εκμετάλλευσης όλων των ασφαλιστικών κλάδων της ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μινέττα». Η θετική αυτή εξέλιξη απέδωσε στην εταιρεία κέρδη προ φόρων 5,4 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση των κερδών, όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας σε πρόσφατη συνέντευξη στελεχών της, αποτελεί εχέγγυο υγιούς ανάπτυξής της και ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο την κεφαλαιακή της επάρκεια, ενόψει μάλιστα της εφαρμογής των νέων αυστηρότερων κανόνων φερεγγυότητας (Solvency II).
Στο εξάμηνο αυτό, η εταιρεία κατέβαλε στους πελάτες της για ασφαλιστικές αποζημιώσεις το ποσό των 26,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5%, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων.


GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ


Θετικό αποτέλεσμα 16,5 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο


H εταιρεία ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού της, μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 94 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε στα μέσα Ιουνίου 2012 από τον όμιλο Groupama. Με την αύξηση αυτή καλύφθηκε πλήρως το κόστος της συνειδητής συμμετοχής της εταιρείας στο PSI και επιβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη του ομίλου στην ελληνική θυγατρική του, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Groupama Φοίνιξ υπερβαίνει πλέον το 150% του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας.
Επιπροσθέτως, η εταιρεία ολοκλήρωσε τον περασμένο Ιούλιο την εκποίηση όλων των ελληνικών ομολόγων που διέθετε, εκμηδενίζοντας κάθε έκθεση στους σχετικούς πιθανούς κινδύνους.
Με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να διαμορφώνεται στα 89,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2012, η Groupama Φοίνιξ διατηρεί τα μερίδια αγοράς που κατέκτησε το 2011. Σε μια αγορά που επηρεάζεται αρνητικά από την εγχώρια ύφεση, η εταιρεία προσαρμόζει τα ασφαλιστικά της προϊόντα στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Οι προσπάθειές της αυτές επιβραβεύονται με αποτελέσματα που στον κλάδο αυτοκινήτου υπερτερούν κατά 2 μονάδες τουλάχιστον του μέσου όρου της αγοράς (βάσει των επισήμων στοιχείων που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ για το πρώτο εξάμηνο), ενώ τα παραδοσιακά συμβόλαια ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων διατηρούνται σε ανάλογο επίπεδο με εκείνο του 2011 (-0,5%), εμφανίζοντας εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή στην έντονα φθίνουσα πορεία των αντίστοιχων προγραμμάτων για την υπόλοιπη αγορά (-10,7%).
Η υψηλή φερεγγυότητα της Groupama Φοίνιξ, σε συνδυασμό με την ποιότητα των ασφαλιστικών λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει, την καθιστούν μία από τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς, καθώς πιστοποιεί όχι μόνο την παρούσα ισχυρή της θέση, αλλά και την ικανή και συνετή της διαχείριση σε βάθος χρόνου.ALLIANZ GROUP


Συνεχίζει τις ισχυρές επιδόσεις της και στο δεύτερο τρίμηνο του 2012


Η Allianz δίνει συνέχεια στο πολύ καλό ξεκίνημα του 2012 με ένα ακόμα τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων κατά το β’ τρίμηνο. Τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν λόγω του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του ομίλου. Τα καθαρά κέρδη επίσης βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2011. Ο όμιλος Allianz κατέγραψε έσοδα της τάξης των 25,2 δισ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2012, καταγράφοντας αύξηση 2,5% από τα 24,6 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 2,8%, σε 2,4 δισ. ευρώ, από 2,3 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2011. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας και στη διαχείριση κεφαλαίων αντιστάθμισε τη χαμηλότερη λειτουργική κερδοφορία στις γενικές ασφαλίσεις.
Η καθαρή κερδοφορία, που ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2012, ήταν κατά 23,2% υψηλότερη από το 1,1 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, οπότε και είχε επηρεαστεί από την απομείωση της αξίας των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.
Ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας βελτιώθηκε περαιτέρω μέσα στο τρίμηνο σε 186%, σε σύγκριση με το 183% της 31ης Μαρτίου του 2012. Τα ίδια κεφάλαια για την ίδια περίοδο παρέμειναν σταθερά στα 48,013 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 48,245 δισ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2012 – παρά την πληρωμή μερισμάτων ύψους 2,037 δισ. ευρώ στους μετόχους της Allianz το Μάιο του 2012.
«Τα συνεχή καλά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς πολύ καλά. Οι λειτουργικές μας δραστηριότητες είναι σταθερές και παραμένουν εντός τροχιάς», δήλωσε ο Michael Diekmann, CEO της Allianz SE. «Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, επιβεβαιώνουμε τις προοπτικές μας για λειτουργική κερδοφορία ύψους 8,2 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2012, συν/πλην 0,5 δισ. ευρώ».


ΟΜΙΛΟΣ TALANX


Συνεχίζει τη διεθνή επέκταση με σημαντικά κέρδη


Συνεχίζει τις ισχυρές αποδόσεις, σημειώνοντας σημαντικά κέρδη στο πρώτο μισό του έτους, ο όμιλος Talanx, προχωρώντας επιτυχώς τη στρατηγική του επέκταση εκτός της γερμανικής αγοράς. Κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2012, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 40% και τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σχεδόν διπλασιάστηκαν. Με την εκμετάλλευση νέων αναπτυσσόμενων αγορών στις βιομηχανικές ασφαλίσεις και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς της πολωνικής TU Europa Group, ο όμιλος πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος διεθνούς επέκτασης.
Συνοψίζοντας τα στοιχεία του εξαμήνου, ο Herbert K. Haas, Chief Executive Officer της Talanx AG, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον με προκλήσεις επιτύχαμε να διατηρήσουμε τη δυναμική του πρώτου τριμήνου του 2012, προωθώντας συστηματικά την επεκτατική στρατηγική μας και επιτυγχάνοντας τους στόχους μας.
Ταυτόχρονα επωφελούμαστε από την ευέλικτη επενδυτική μας πολιτική, ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις στην Ευρώπη. Η έκθεσή μας σε χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι πολύ περιορισμένη. Συνεχίζουμε να βλέπουμε το φετινό οικονομικό έτος με ιδιαίτερη αισιοδοξία».
Ο κλάδος βιομηχανικών ασφαλίσεων ενισχύθηκε με νέα υποκαταστήματα στη Σιγκαπούρη και – από τον Ιούλιο – στο Μπαχρέιν, καθώς και με τη δραστηριοποίηση μέσω κοινοπραξίας στην Ινδία. Στον κλάδο διεθνών ασφαλίσεων ιδιωτών, η Talanx International AG ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξαγορά της πολωνικής TU Europa Group με ισχύ από την 1η Ιουνίου, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα εξαμήνου κατ’ αναλογία. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της TUiR Warta πραγματοποιήθηκε με ισχύ από την 1η Ιουλίου και θα ενσωματωθεί στο τρίτο τρίμηνο. Η εξαγορά της Warta από τον όμιλο οδήγησε και σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων της εταιρείας: ο οίκος Standard & Poor’s αναβάθμισε τόσο την πιστοληπτική αξιολόγηση (counterparty credit rating) όσο και την αξιολόγηση οικονομικής ευρωστίας (insurer financial strength rating) της Warta από ΒΒΒ+ σε Α με σταθερή προοπτική.
Στον κλάδο ασφαλίσεων ιδιωτών Γερμανίας σημειώθηκε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με την επίτευξη βασικής συμφωνίας με το σωματείο εργαζομένων του ομίλου, που επιτρέπει την υλοποίηση του προγράμματος αναδιοργάνωσής του. Το πρόγραμμα προβλέπει τη συγκέντρωση βασικών λειτουργιών, όπως η επεξεργασία συμβολαίων, η έκδοση ασφαλιστηρίων και η διαχείριση παραπόνων, από την οποία αναμένονται σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 77Η ΔΕΘ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ
PHARMA & HEALTH CONFERENCE 2012
ΚΛΑΔΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site