Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2012-τ.386                              

ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι ο τρίτος σε επενδύσεις στην Ευρώπη, παρά την κρίση, ενώ η συνεισφορά του στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας το 2011 ανήλθε στο 3,4%


Τα έσοδα του κλάδου από υπηρεσίες παρουσίασαν σημαντική μείωση την τελευταία πενταετία, της τάξης του 35,7%, και το EBITDA για το 2011 διαμορφώθηκε σε 1,12 δισ. ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα κάτω του 2003, αλλά η επένδυση του κλάδου σε υποδομές το 2011, ύψους 352 εκατ. ευρώ ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 12,7% των εσόδων από υπηρεσίες και στο 31% του EBITDA.
Σύμφωνα με έρευνα της Icap και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κλάδος των νέων τεχνολογιών γενικά και η αγορά των κινητών επικοινωνιών, ειδικότερα, είναι από τους λίγους τομείς που εν μέσω κρίσης συνεχίζει να πραγματοποιεί επενδύσεις και να προσφέρει θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Το 2011, η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας (άμεσα και έμμεσα) ανήλθε σε 3,4%, ενώ συνέβαλε, άμεσα και έμμεσα, στη διατήρηση και δημιουργία 59 χιλ. θέσεων εργασίας. Μαζί με την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας (προμηθευτές και έμποροι), το σύνολο των δημόσιων εσόδων που δημιούργησε για το 2011 ανήλθε σε 1,99 δισ. ευρώ.
Ο κλάδος μπορεί να συνεισφέρει ακόμη περισσότερα. Το θετικό πρόσημο βασίζεται στις επενδύσεις των δικτύων, οι οποίες μπορούν να απαντήσουν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς για μεγαλύτερες ταχύτητες και νέες υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων. Ήδη, η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των 3G συσκευών (60% διείσδυση για την Ελλάδα, 51% για την Ευρώπη για το 2011) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για ανάπτυξη των κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων, οι οποίες αυξάνονται στην Ε.Ε. σε ρυθμό 92%, ετησίως, από το 2006. Είναι ενδεικτικό το ότι, σε αντίθεση με την Ευρώπη, το ποσοστό των εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων στο σύνολο των εσόδων ήταν μόλις 9%, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 26η θέση στο σύνολο των 31 ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που αναδεικνύει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου, αλλά και όσων άλλων συνδέονται με αυτόν.


Ο κλάδος έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν:


• Στην αδειοδότηση των υφιστάμενων επενδύσεων των εταιρειών. Η αδειοδότηση των δικτύων των εταιρειών παραμένει σε απόλυτη εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή και το πάγωμα μέρους του επενδυτικού πλάνου των εταιρειών για το έτος 2012.
• Στην έκδοση της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων νόμων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 4053/2012 και 4070/2012.
• Στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας για την υλοποίηση του προγράμματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Στην υλοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στη νομιμότητα και ασφάλεια των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
• Στην κατάργηση σε βάθος τριετίας του ειδικού τέλους στα συνδυαστικά πακέτα φωνής και δεδομένων.
Η υλοποίηση των παραπάνω μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη και σύγκλιση με τους σημαντικότερους δείκτες στην Ευρώπη και, σε διάστημα μιας τριετίας (2015), άμεση επιπλέον συνεισφορά στο ΑΕΠ κατά 420 εκατ. ευρώ και αύξηση δημοσίων εσόδων κατά 170 εκατ. ευρώ, δίνοντας ώθηση στην ελληνική οικονομία την κρίσιμη αυτή περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, η συνολική απόρροια από την υλοποίηση των προτάσεων του κλάδου μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερη, με επιπρόσθετα 956 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ, επιπλέον 383 εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα και 8 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου των κινητών επικοινωνιών στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, με έμφαση στα στοιχεία που αφορούν στα έτη 2011 - 2012.


ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


To 2012 ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών συμπληρώνει 19 χρόνια επιχειρηματικής πορείας στην Ελλάδα, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη, ιδιαίτερα τα πρώτα 15 έτη της παρουσίας του, σημαντική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και στο ΑΕΠ, όπως και επενδύσεις ύψους 6,5 δισ. ευρώ σε δίκτυα και υποδομές, που τον καθιστούν έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το διάστημα 2000-2010, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, με δυναμικότερο τομέα τις κινητές επικοινωνίες, συνεισέφερε κατά 9,2% στην ανάπτυξη της χώρας, αποτελώντας τον 7ο πιο σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Η άμεση συνεισφορά των τριών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στα δημόσια έσοδα για το 2011 ανήλθε σε 972 εκατ. ευρώ για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και επιπλέον 380 εκατ. ευρώ για χορήγηση των αδειών χρήσης του φάσματος. Μαζί με την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας (προμηθευτές και έμποροι), το σύνολο των δημόσιων εσόδων που δημιούργησε ο κλάδος για το 2011 ανήλθε σε 1,99 δισ. ευρώ, ενώ είναι ένας κλάδος πρότυπος όσον αφορά στην πιστή τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας.
Ωστόσο, η επικρατούσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη οικονομική κρίση έχει αδιαμφισβήτητα επηρεάσει τον κλάδο, τόσο σε οικονομικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, με το ΑΕΠ της χώρας να εμφανίζει αθροιστικά μείωση της τάξης του 17,3% και το δείκτη ανεργίας να αγγίζει το 22,5% τον Απρίλιο του 2012, τα έσοδα του κλάδου παρουσιάζουν σημαντική μείωση, της τάξης του 35,7%, από το 2007, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2011 ανήλθαν σε 1,13 δισ. ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα κάτω του 2003.
Παρόλα αυτά, ο κλάδος των νέων τεχνολογιών γενικά και η αγορά των κινητών επικοινωνιών ειδικότερα είναι από τους λίγους τομείς που εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης συνεχίζει να αναπτύσσεται, να πραγματοποιεί επενδύσεις και να προσφέρει θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Αναλυτικότερα, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συνεχίζουν να επενδύουν από το 2005 σταθερό ποσοστό εσόδων και EBITDA σε υψηλότερα επίπεδα από την Ευρώπη, ενώ συγκεκριμένα για το 2011 ο κλάδος επένδυσε συνολικά 350 εκατ. ευρώ σε υποδομές και συνεισέφερε (άμεσα και έμμεσα) κατά 3,4% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας. Ταυτόχρονα, το ίδιο έτος, ο κλάδος συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα με 59 χιλ. θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας και ήταν ένας από τους ελάχιστους κλάδους που μείωσαν τις τιμές τους σε ποσοστό 75% (συνολική μείωση μεταξύ 2004 και 2011), έχοντας σήμερα τη χαμηλότερη τιμή προ φόρων στην Ευρώπη.
Στο ίδιο πλαίσιο στήριξης της ελληνικής αγοράς, το Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι κινητές επικοινωνίες επένδυσαν 380 εκατ. ευρώ για την ανανέωση των αδειών και την εκχώρηση νέου φάσματος με ίδια κεφάλαια. Διεθνείς μελέτες αναδεικνύουν πως αν οι επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ευρώπη συγκλίνουν με τις αντίστοιχες των Η.Π.Α. (των οποίων υπολείπονται), εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 760 δισ. ευρώ έως το 2020, ποσό αυξημένο κατά 5% σε σχέση με τις υπάρχουσες προβλέψεις.
Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη και η διείσδυση νέων υπηρεσιών δεδομένων έχει δώσει ώθηση στην αγορά ανάπτυξης κινητών εφαρμογών δεδομένων, με κύκλο εργασιών της τάξης των 300 εκατ. ευρώ για το 2011 και αναμενόμενη ετήσια αύξηση της τάξης του 80% ετησίως μέχρι το 2014. Οι επιχειρήσεις του κλάδου των κινητών εφαρμογών χαρακτηρίζονται από έντονη εξαγωγική δράση και επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R & D).


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Γίνεται λοιπόν αντιληπτό το ότι ο κλάδος, παρά το δυσμενές οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, με ανάπτυξη υποδομών, δηλαδή νέες επενδύσεις, οι οποίες θα απαντήσουν στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και το εύρος των υπαρχόντων δικτύων υποδομής. Οι κινητές επικοινωνίες μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία θα συνεισφέρουν στην αναγκαία ανάκαμψη και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Ήδη το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών έχει δείξει το δρόμο για την ανάπτυξη της αγοράς κινητών επικοινωνιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των 3G συσκευών (60% διείσδυση για την Ελλάδα, 51% για την Ευρώπη για το 2011), η οποία έδωσε μια νέα ώθηση στις κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις, οι οποίες αυξάνονται κατά 92% ετησίως από το 2006, αλλά και στην αύξηση του όγκου των δεδομένων που διακινούνται (αναμένεται ετήσια αύξηση 90% για τα επόμενα 5 χρόνια). Η νέα αυτή τάση δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ανάγκη των εταιρειών του κλάδου να επενδύσουν στην επέκταση των 3G και την ανάπτυξη 4G δικτύων, ώστε να υποστηρίξουν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς σε όρους ταχύτητας των δικτύων. Τονίζεται ότι, σε αντίθεση με την Ευρώπη, η ανάπτυξη δικτύων 4G στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε μηδενικό στάδιο, ενώ αντίστοιχα, το ποσοστό των εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων στο σύνολο των εσόδων ήταν μόλις 9%, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 26η θέση στο σύνολο 31 ευρωπαϊκών χωρών (κάτω από χώρες όπως Σλοβενία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ρουμανία).
Η σημασία της κινητής ευρυζωνικότητας, αλλά και της συνεισφοράς των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη έχει αναγνωριστεί και από πρόσφατες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Digital Agenda Scoreboard 2012), στις οποίες τονίστηκε η σημασία των κινητών επικοινωνιών για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί από το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda 2020), καθώς η χώρα μας συνεχίζει να υστερεί στο σύνολο των δεικτών, με απόκλιση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 35% και 83%.
Μεταξύ των στόχων που αφορούν θέματα διείσδυσης ευρυζωνικότητας και πληθυσμιακή κάλυψη των δικτύων, συμπεριλαμβάνεται και η υιοθέτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού εμπορίου ως μοχλών πανευρωπαϊκής ανάπτυξης μέσα από την υποστήριξη ασφαλών διασυνοριακών συναλλαγών και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας που διέπει τις συναλλαγές πωλητών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες.


ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ωστόσο, το δυσμενές φορολογικό περιβάλλον δεν δίνει τη δυνατότητα στον κλάδο να μεγιστοποιήσει τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία, τους καταναλωτές και την κοινωνική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσιάζει σήμερα την υψηλότερη συνολική φορολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη. Οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας από 37% έως 48%, με τελικό αποτέλεσμα τα συνολικά δημόσια έσοδα τελικά να περιορίζονται λόγω μείωσης της χρήσης (το 2012 εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω κατά 13,4%).
Ο περιορισμός της φορολογίας του κλάδου μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των δημόσιων εσόδων:
• Εξαίρεση από το ειδικό τέλος των συνδέσεων που προσφέρουν και όγκο δεδομένων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 50 Mb, θα συνοδευόταν από αύξηση των σχετικών δημοσίων εσόδων από 141 εκατ. ευρώ το 2011 σε 224 εκατ. ευρώ το 2013.
• Μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 20% θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 4 εκατ. ευρώ
• Μείωση του ειδικού τέλους κατά 50% θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των δημόσιων εσόδων με αύξησή τους κατά 29 εκατ. ευρώ
• Κατάργηση της επιβολής ΦΠΑ πάνω στο ειδικό τέλος θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 17 εκατ. ευρώ


Η ανάγκη της χώρας για οικονομική ανάπτυξη, οι δυνατότητες που προσφέρει ο κλάδος, αλλά και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας με την Ε.Ε. καθιστούν αναγκαία τη λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διασφαλίζει το φορολογικό καθεστώς του κλάδου σε μακροχρόνιο ορίζοντα, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο και την ανασφάλεια των επενδυτών. Από την πλευρά του κλάδου κινητών επικοινωνιών έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις, τόσο για θέματα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση όσο και για θέματα αύξησης των δημοσίων εσόδων. Οι προτάσεις αυτές αφορούν:
• Στην έκδοση της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των 4053/2012 και 4070/2012. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, με βάση εκτιμήσεις του κλάδου, το κόστος αδειοδότησης των κεραιών ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ (10% των ετήσιων επενδύσεων), ενώ μπορεί να μειωθεί σε 5 εκατ. ευρώ ετησίως.
• Στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, μέσω της ένταξης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας για να υλοποιήσει το πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να υλοποιηθεί η σύγκλιση με την Ευρώπη και να μην αποτελεί ανασχετικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας.
• Στην υλοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ Ακτινοβολίας, ώστε να αυξηθούν τα μέτρα εμπιστοσύνης του κοινού σχετικά με τη νομιμότητα και την ασφάλεια του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
• Στην κατάργηση σε βάθος τριετίας του ειδικού τέλους στα συνδυαστικά πακέτα φωνής και δεδομένων.


Με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, δίνεται η δυνατότητα σύγκλισης της Ελλάδας με την Ευρώπη στη διείσδυση των δεδομένων και των νέων υπηρεσιών. Η επίδραση που θα είχε αυτή η σύγκλιση σε ένα διάστημα τριετίας (μέχρι το 2015), ανέρχεται σε:
• 420 εκατ. ευρώ υψηλότερη άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ
• 170 εκατ. ευρώ υψηλότερα δημόσια έσοδα


Στις παραπάνω εκτιμήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη δευτερογενή αποτελέσματα στην οικονομία, όπως τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία, οι επιδράσεις στην παραγωγικότητα από τη χρήση των κινητών επικοινωνιών και η ανάπτυξη συνδεόμενων κλάδων όπως οι κινητές εφαρμογές.
Το συνολικό αποτέλεσμα από την υλοποίηση των προτάσεων του κλάδου μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερο με επιπρόσθετα 956 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ, επιπλέον 383 εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα και 8 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, δίνοντας ώθηση στην οικονομία σε μια κρίσιμη περίοδο γι’ αυτήν, με όχημα έναν κλάδο που ενισχύει την καινοτομία και δίνει προοπτική σε νέες μορφές επιχειρηματικότητας.ΟΤΕ:
ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ, ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Ανθεκτικότητα στις πιέσεις που δέχεται και η τηλεπικοινωνιακή αγορά, στο πλαίσιο της γενικότερης ύφεσης που διακρίνει την ελληνική οικονομία, επιδεικνύει ο ΟΤΕ, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 2012, που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Από μια πρώτη ματιά, το μόνο αρνητικό στοιχείο είναι το ύψος του τζίρου, ενώ σχεδόν όλες οι άλλες παράμετροι των οικονομικών αποτελεσμάτων έχουν θετικό πρόσημο. Δεν είναι τυχαίο, ασφαλώς, το γεγονός ότι ακόμη και το «μεγάλο αφεντικό», η Deutsche Telekom, εξέφρασε ικανοποίηση για τις επιδόσεις του ΟΤΕ, εν μέσω του αρνητικού οικονομικού κλίματος μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι δραστηριότητές του.
Ειδικότερα, σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών το Α' εξάμηνο του 2012 ανήλθε στα 2.369,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.
Από εκεί και πέρα παρατηρείται:
- Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 5%, παρά τη μείωση των εσόδων, λόγω αυστηρού ελέγχου του κόστους.
- Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 117 εκατ. ευρώ ή 10,3%.
- Εύρωστο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο 35,0%.
- Αύξηση καθαρών κερδών κατά 68%.
- Αύξηση ελεύθερων ταμειακών ροών (257 εκατ. ευρώ στο Α' εξάμηνο του 2012).
- Περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού (μείωση 1 δισ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο).
- Αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή σε 0,8387 από 0,1885 το 2011, δηλαδή + 344,9%.
Πάντως οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους φαίνεται να είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου, η όποια θετική εξέλιξη στην αύξηση του τζίρου, εξαιτίας της αποδοχής που έτυχαν τα νέα πακέτα που διέθεσε εμπορικά από το Μάιο ο ΟΤΕ, θα ανασταλεί από τις περαιτέρω πιέσεις που αναμένονται, καθώς στις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες και το ανταγωνιστικό περιβάλλον προστίθενται πλέον και οι περικοπές των τελών τερματισμού, που επιβάλλει η ρύθμιση, στις περισσότερες από τις αγορές όπου λειτουργεί ο όμιλος.
Την ικανοποίησή της για τις επιδόσεις του ΟΤΕ εξέφρασε και η Deutsche Telekom δια στόματος των René Obermann και Timotheus Höttges κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του γερμανικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2012, σήμερα το πρωί.
Χαρακτηριστικά ο CFO της Deutsche Telekom, T. Höttges, ανέφερε: «Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και την άδικη ρύθμιση στη σταθερή τηλεφωνία, οι συνάδελφοι στον ΟΤΕ συνεχίζουν να κάνουν εξαιρετική δουλειά, κάτι ιδιαίτερα εμφανές όταν γίνεται σύγκριση με τον ανταγωνισμό… Σε επίπεδο κόστους η διοίκηση του ΟΤΕ συνεχίζει να φέρνει αποτελέσματα, πετυχαίνοντας ένα σταθερό EBITDA, με το περιθώριο αυξημένο κατά δύο μονάδες».
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Deutsche Telekom, René Obermann, τόνισε: «Ο αριθμός των πελατών κινητής αυξήθηκε κατά περισσότερο από 120.000 σε ετήσια βάση, οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών παρέμειναν σταθεροί, ενώ οι υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Την ίδια στιγμή η διοίκηση του ΟΤΕ βελτίωσε το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA περισσότερο από δύο μονάδες το β' τρίμηνο, μία μονάδα υψηλότερα για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Μπορεί να ακούμε κακές ειδήσεις από την Ελλάδα, αλλά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις του ΟΤΕ».
Ικανοποιημένος δήλωσε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, σημειώνοντας πως «αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνθήκες σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε καταφέραμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας σε πολλές από τις αγορές μας και να συγκρατήσουμε τη μείωση των εσόδων μόλις στο 5%. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι οι συνεχείς και στοχευμένες προσπάθειες μείωσης κόστους των τελευταίων ετών αποδίδουν καρπούς και ενισχύουν την κερδοφορία του ομίλου».


FORTHNET
ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ


Ο όμιλος ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Κύρια σημεία:
-Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων: οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. ευρώ (+43,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011). Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά 2,1 εκατ. ευρώ (+17,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011)
-Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας: το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε 43,6 εκατ. ευρώ (+3,2% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2011), παρά την οριακή μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 21,1% (+0,8 π.μ. έναντι πρώτου εξαμήνου του 2011)
-Συγκράτηση συνδρομητικής βάσης και εσόδων: μείωση ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, στα 206,7 εκατ. ευρώ. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων συνεχίζει να αντισταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά του ελληνικού νοικοκυριού.
Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο: «Οι συνθήκες της αγοράς επιδεινώθηκαν σημαντικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους: η αυξημένη αβεβαιότητα σε σχέση με τις μακροοικονομικές προοπτικές της χώρας επηρέασαν την καταναλωτική ζήτηση ασκώντας πιέσεις στη δραστηριότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης, αλλά και των τηλεπικοινωνιών. Παρά τις αντιξοότητες, ο Όμιλος Forthnet πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 χάρη στις αδιάλειπτες προσπάθειές μας για μείωση κόστους και διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών μας. Μέσα στις προκλήσεις του περιβάλλοντος που λειτουργούμε παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το υπόλοιπο του έτους».


HELLAS ON LINE
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ EBITDA


Τα έσοδα για το α’ εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα 122,7 εκατ. ευρώ από 113,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο του 2012 σημείωσαν αύξηση 3% και διαμορφώθηκαν στα 33,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 32,6 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2011.
Οι αποσβέσεις μειώθηκαν στα 32,7 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2012 από 33,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία, οδήγησε σε περιορισμό των ζημιών προ φόρων σε -7,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012 από -8,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 30,3 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2012 από 24,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η βελτίωση των ταμειακών ροών επέτρεψε τη μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού στα 172,8 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2012, από 180,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2011.
Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συνεχίζει να μειώνεται σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και διαμορφώνεται στο 2,6χ. (σε ετήσια βάση).
Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ, ενώ έφτασαν συνολικά τα 389,3 εκατ. ευρώ από τις αρχές του 2006, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο η Hellas On Line έγινε ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που αναβάθμισε το δίκτυό του με 100 Gigabit, περνώντας στην επόμενη γενιά ταχυτήτων που διασφαλίζουν υψηλότερες ταχύτητες και καλύπτουν την αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη χωρητικότητα στο διαδίκτυο.
Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρείας εκτείνεται σε πάνω από 4.173 χλμ πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 72% των γραμμών του ΟΤΕ, με 318 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellas On Line, κ. Αντώνης Κεραστάρης, τόνισε: «Οι συνεχιζόμενες καλές επιδόσεις στα οικονομικά μεγέθη της Hellas On Line ενισχύουν την ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Σε ένα από τα πιο δύσκολα εξάμηνα που βίωσε ποτέ η ελληνική αγορά λόγω των οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, η εταιρεία μας εμφάνισε αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας, συνδρομητών και ισχυρά θετικές ταμειακές ροές που χρησιμοποιήθηκαν για μείωση του τραπεζικού δανεισμού. Παράλληλα, συνεχίζοντας να επενδύουμε σε υποδομές και τεχνολογία, η Hellas On Line ξεκίνησε πρώτη την εμπορική διάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών cloud που στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις».


Πρόσφατες εξελίξεις


Η Hellas On Line παρουσίασε πρώτη στην Ελλάδα τη νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία hol cloud για επιχειρήσεις. Με τις υπηρεσίες hol cloud οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν για την εξυπηρέτηση των ΙΤ αναγκών τους πόρους υποδομής και υπολογιστικής ισχύος, πληρώνοντας μόνο για τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται, με απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων τους και με εύκολη διαχείριση μέσω μιας ενιαίας διαχειριστικής πλατφόρμας. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν τη συνολική τους κάλυψη, τόσο για τις υπηρεσίες πληροφορικής όσο και για τα τηλεπικοινωνιακά τους κυκλώματα πρόσβασης, από έναν και μόνον πάροχο με μια ενιαία σύμβαση υποστήριξης (end-to-end SLΑ), η οποία τους διασφαλίζει τη μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών.
Η IPTV υπηρεσία της Hellas On Line «hol video club» εμπλουτίστηκε με τη χρυσή ταινιοθήκη της «Φίνος Φιλμ», το πάνθεον του ελληνικού κινηματογράφου, προσφέροντας 162 ανεπανάληπτες ταινίες που συμπληρώνουν τον πληρέστερο κατάλογο video on demand περιεχομένου στην Ελλάδα με 1.000 και πλέον από τις πιο γνωστές ταινίες της βιομηχανίας του κινηματογράφου.
Στο ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της εταιρείας προστέθηκαν νέοι πελάτες όπως οι Μύθος Ζυθοποιία, Intel, Marine Trust, AK Shipping Trading, New Day, Ελληνικές Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις, Εργοφίλ, Empoli Outlet, κ.ά.VODAFONE ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΙΚΤΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της Vodafone Ελλάδας για το οικονομικό έτος έως την 31 Μαρτίου, καθώς η εταιρεία αύξησε τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη, τη ρευστότητα και τους συνδρομητές της, αλλά μείωσε τα EBITDA και τα έσοδά της.
Η ελληνική θυγατρική του βρετανικού ομίλου εμφάνισε έσοδα 875 εκατ. στερλινών, έναντι 927 εκατ. στερλινών στην προηγούμενη χρήση.
Εάν το μέγεθος υπολογιστεί βάσει της ισοτιμίας που χρησιμοποίησε η εταιρεία (1 στερλίνα =1,18 ευρώ για το προηγούμενο οικονομικό έτος και 1 στερλίνα=1,16 ευρώ για το εξεταζόμενο), τα έσοδα διαμορφώνονται σε 1,015 δισ. ευρώ έναντι 1,094 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,2%.
Τα EBITDA υποχώρησαν κατά 13,3% σε 202 εκατ. στερλίνες από 233 εκατ. ή σε 235 εκατ. ευρώ από 275 εκατ. ευρώ (-14,5%).
Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,2% σε 43 εκατ. στερλίνες από 39 εκατ. στερλίνες ή 50 εκατ. ευρώ από 46 εκατ. ευρώ (+8,7%).
Κατά 56,5% ενισχύθηκε η ρευστότητα, σε 191 εκατ. στερλίνες από 122 εκατ. στερλίνες ή 222 εκατ. ευρώ, έναντι 144 εκατ. ευρώ (+54,2%).
Η θετική εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη μείωση των επενδύσεων σε 78 εκατ. στερλίνες (90,5 εκατ. ευρώ), έναντι 108 εκατ. στερλινών (127,44 εκατ. ευρώ) στην προηγούμενη χρήση, αλλά και σε βελτιώσεις όσον αφορά στο κεφάλαιο κίνησης.
Στο τέλος του Μαρτίου η Vodafone Ελλάδος είχε 4,2 εκατ. συνδρομητές, έναντι 3,88 εκατ. το Μάρτιο του 2011.
Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) διαμορφώθηκε για το τρίμηνο σε 15,3 ευρώ, έναντι 16,4 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
Μειωμένη ήταν η χρήση και σε ετήσια βάση, καθώς οι πελάτες της εταιρείας πραγματοποίησαν στο τρίμηνο κλήσεις ομιλίας 2,132 δισ. λεπτών, έναντι 2,288 δισ. λεπτών το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.CYTA
ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟ 2011


Με σχεδόν υπερδιπλασιασμό των εσόδων της, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 55,4 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι 28,9 εκατ. ευρώ το 2010 και σημειώνοντας 86% αύξηση στους ενεργούς πελάτες της, η Cyta Ελλάδος επιβεβαιώνει για άλλη μια χρονιά ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ο οποίος διασφαλίζει τη συνέχιση της δυναμικής της πορείας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ελληνική αγορά.
Στα τέλη του 2011 το μερίδιο αγοράς της Cyta Ελλάδος, μεταξύ των εναλλακτικών παρόχων, αντιστοιχούσε περίπου στο 14,5%, ενώ οι πελάτες της έφθαναν τους 237.200 στις περιοχές δραστηριοποίησης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα. Πλέον, η εταιρεία κατέχει μια σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, με το μερίδιό της, μεταξύ των εναλλακτικών, να ξεπερνά στο πρώτο εξάμηνο του έτους το 16% και τους πελάτες της να ξεπερνούν τους 280.000.
Η εταιρεία συνέχισε με συνέπεια το επενδυτικό της πλάνο στη χώρα, με υψηλές επενδύσεις και το 2011, για την ανάπτυξη νέων ιδιόκτητων καταστημάτων, την επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών σε νέες περιοχές, που φτάνει πλέον τα 3.100 χλμ, καθώς και στη δημιουργία υπερσύγχρονων data center σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι επενδύσεις της Cyta Ελλάδος στη χώρα αγγίζουν τα 166 εκατ. ευρώ.
Σημαντική ένδειξη υγιούς ανάπτυξης της εταιρείας συνιστά η κερδοφορία της, η οποία ανεβαίνει σταδιακά βάσει επιχειρησιακού πλάνου, ενώ οι ζημίες εξαιτίας των υψηλών επενδύσεων της νεοσύστατης εταιρείας στη χώρα σε πολυεπίπεδα αναπτυξιακά έργα, παρουσιάζουν σταθερά πτωτική πορεία σε σχέση με τον ανοδικό τζίρο: 138% το 2009, 84% το 2010 και 61% το 2011. Η συνεχής πτωτική αρνητική εξέλιξη της σχέσης κύκλου εργασιών και ζημιών από έτος σε έτος, επιβεβαιώνει την υγιή ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει θετικό EBITDA κιόλας στο τέλος του 2012 και θετικό EBIT στο τέλος του αμέσως επόμενου χρόνου, το 2013.
Ήδη, από το δεύτερο τρίμηνο του 2011, λίγο μετά την επίσημη είσοδό της στο λεκανοπέδιο, που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, η Cyta Ελλάδος κατάφερε να είναι η πρώτη επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών παρόχων σε νέες συνδέσεις στην Αττική. Αντίστοιχα, σε πανελλαδικό επίπεδο, για το έτος 2011 η εταιρεία πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό νέων συνδέσεων σε internet και σταθερή τηλεφωνία μεταξύ των εναλλακτικών παρόχων.


ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Βασικός στόχος της Cyta, η οποία παραμένοντας ως επενδυτής στην Ελλάδα συνεισφέρει στην ενίσχυση της «βαλλόμενης» ελληνικής οικονομίας, είναι η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας έως το τέλος του 2012 και συνολικής κερδοφορίας έως το τέλος του 2013. Στόχος της Cyta είναι να συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικονομία όχι μόνο για λόγους οικονομικούς και επιχειρηματικούς, αλλά και για λόγους εθνικούς.
Στους προσεχείς στόχους της εταιρείας εντάσσεται και η έναρξη λειτουργίας νέων ιδιόκτητων καταστημάτων σε καλυπτόμενα από το δίκτυο αστικά κέντρα, που θα συμπληρώσουν τα ήδη υπάρχοντα κανάλια διάθεσης των προϊόντων (21 ιδιόκτητα καταστήματα και 600 περίπου επίσημοι συνεργάτες πανελλαδικά) και θα εδραιώσουν την εικόνα της Cyta, με απώτερο σκοπό την ακόμη καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη.
Ακόμη στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση του οπτικού δικτύου της εταιρείας, το οποίο σήμερα ξεπερνά σε μήκος τα 3.100 χλμ.


COSMOTE
ΑΥΞΗΣΗ - ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 3G


Σημαντική αύξηση σημείωσε το φετινό καλοκαίρι η χρήση υπηρεσιών internet και data μέσω κινητών δικτύων, σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο 3G της Cosmote, με τη μεγαλύτερη κάλυψη σε όλη την Ελλάδα.
Μόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου η συνολική κίνηση που διεκπεραίωσε το δίκτυο 3G της Cosmote αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου ο όγκος δεδομένων από το σύνολο των συνδρομητών στο δίκτυο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 42% σε σχέση με την ίδια ημέρα πέρσι. Η Cosmote, ειδικά για όλο το φετινό Αύγουστο, προσέφερε στους συνδρομητές του δικτύου της απεριόριστο mobile internet για να μπορούν να σερφάρουν ξένοιαστα στις διακοπές τους από κινητό, tablet ή laptop. Λόγω της μεγάλης κάλυψης και των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει και στις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, το δίκτυο της Cosmote, για να σερφάρουν, επιλέγουν και οι ξένοι επισκέπτες της χώρας μας, με τον αριθμό αυτών που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο της Cosmote σε καθημερινή βάση το φετινό Αύγουστο να φτάνει και πάλι τους 500 χιλιάδες.
Από την Κρήτη έως το Κιλκίς και από την Κέρκυρα στο Ιόνιο έως τη Λέρο, το Αγαθονήσι και τη Λήμνο στο Αιγαίο, πρωταγωνίστριες στην αύξηση της κίνησης 3G είναι οι περιοχές της Ελλάδας εκτός αστικών κέντρων που αποτελούν και προορισμούς διακοπών. Την πιο εντυπωσιακή αύξηση παρουσίασαν τα Νότια Ιωάννινα, η Θεσπρωτία και η Λευκάδα, όπου η κίνηση στο δίκτυο 3G το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 100% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011. Στην Πρέβεζα η κίνηση αυξήθηκε κατά 98%, στο Κιλκίς 92%, ενώ στην Ευρυτανία κατά 73%. Στο νότιο Ρέθυμνο η αύξηση ανήλθε σε 65%, στην Κέρκυρα 40%, ενώ στην Πάτμο, τη Λέρο και το Αγαθονήσι η κίνηση αυξήθηκε κατά 15%, πάντα σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Στο πλαίσιο της συγκριτικής έρευνας σε mobile internet που πραγματοποίησε το PC Magazine, η Cosmote απέσπασε τη διάκριση της «Μέγιστης Απόδοσης 3G δικτύου». Το δίκτυο 3G της εταιρείας διακρίθηκε από το έγκυρο περιοδικό για την ταχύτερη, την πιο αξιόπιστη και σταθερή απόδοση στο σύνολο των σημείων όπου έγιναν οι δοκιμές, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση στα 22 Mbps, έχοντας μάλιστα νε εξυπηρετήσει και τους περισσότερους συνδρομητές.
Η Cosmote, εστιάζοντας στη βέλτιστη εμπειρία των πελατών της, μέσα από διαρκείς αναβαθμίσεις του δικτύου της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, αύξησε τη μέση ταχύτητα χρήστη κατά 40% και παράλληλα επέκτεινε το ήδη προηγμένο 3G δίκτυό της κατά 25%, για να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι γρήγορο σερφάρισμα στο internet με τη μεγαλύτερη 3G κάλυψη στην Ελλάδα.ON TELECOMS
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ VIVODI


Στις 20 Αυγούστου του 2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής η εγκριτική απόφαση σχετικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Οn Telecoms και Vivodi, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
Τον Οκτώβριο του 2009 είχε υπογραφεί η συμφωνία εξαγοράς της Vivodi Telecom από την On Telecoms, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ομίλου με διευρυμένο πελατολόγιο και δίκτυο. Η Vivodi λειτούργησε ως θυγατρική της On και αποτέλεσε τον επενδυτικό βραχίονα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ομίλου πέρα από το λεκανοπέδιο Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Το brand Vivodi διατηρείται από την On Telecoms Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών. «Οι συνδρομητές των προγραμμάτων Vivodi, πέρα από την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης που ήδη απολαμβάνουν, επωφελούνται και από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα e-care που ήδη παρέχεται στους πελάτες της On Telecoms. Έτσι έχουν πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες on line υπηρεσίες, όπως On line Πληρωμή, eco-bill (για εύκολη, ασφαλή και οικολογική παρακολούθηση των λογαριασμών αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή), On Fax (για αποστολή και λήψη fax μέσω του Η/Υ) κ.λπ.», σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2012
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΩΜΑΣ ΤΖΙΚΑΣ
ΟΟΣΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ R & D
ΑΓΟΡΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ CASH & CARRY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site