Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2012-τ.386                              

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ COCA-COLA HELLENIC
Σημαντικές οι απώλειες για το χρηματιστήριο


Η απόφαση της Coca-Cola 3E, μαζί με τη μεταφορά έδρας, να επιλέξει την πρωτογενή διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αναμένεται να στερήσει από το Χ.Α. τη μεγαλύτερη εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση που διαθέτει σήμερα, με περίπου 5,7 δισ. ευρώ και από την ΕΧΑΕ σημαντικά έσοδα.
Στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola Hellenic, προκειμένου εν συνεχεία να μεταφερθούν η διαπραγμάτευση των μετοχών από το Χ.Α. στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και η έδρα του ομίλου από την Ελλάδα στην Ελβετία, προχώρησαν οι βασικοί μέτοχοι της μεγαλύτερης ελληνικής εισηγμένης.
H Coca-Cola HBC, εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), που συστήθηκε πρόσφατα από την Kar-Tess της οικογένειας Δαυίδ, αποτελεί τον άξονα της παραπάνω διπλής κίνησης. Η Coca-Cola HBC υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola Hellenic, με αντάλλαγμα μετοχές της και αν το επιτύχει, θα μετατραπεί σε holding του ομίλου με έδρα την Ελβετία.
Πρόκειται, ως εκ τούτου, για μεταφορά της διαπραγμάτευσης αλλά και της έδρας, καθώς με την κίνηση που δρομολογείται, η Coca-Cola Hellenic θα ελέγχεται κατά 100% από την ελβετική Coca-Cola HBC, η οποία μετατρέπεται έτσι σε holding του ομίλου και είναι σίγουρο ότι σε δεύτερη φάση θα συγχωνευθεί με την Coca-Cola Hellenic.
Σε conference call που πραγματοποίησε η διοίκηση της Coca-Cola HBC, εκτίμησε ότι οι μέτοχοι θα ευνοηθούν από την εισαγωγή της μετοχής στο London Stock Exchange, ενώ σημείωσε ότι η επιλογή της Ελβετίας ως έδρας της εταιρείας έγινε με βάση την οικονομική και φορολογική σταθερότητα της χώρας, αφού το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι καλύτερα οργανωμένο.
Αναφορικά με τη φορολογία, η διοίκηση επέμεινε ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις λόγω της μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό και δεν θα υπάρχουν κεφαλαιακά κέρδη από τη συναλλαγή.
Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό, στις αρχές του 2013 η εταιρεία θα τελεί υπό διαπραγμάτευση στη χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου, με εισαγωγή στην κύρια αγορά και στην αναθεώρηση που θα γίνει το Μάρτιο στο δείκτη FTSE 100, ενώ στόχος είναι η μετοχή να συμπεριληφθεί στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες της βρετανικής αγοράς.
Η εταιρεία Coca-Cola HBC AG, η οποία συστάθηκε από την Kar-Tess Holding και έχει έδρα την Ελβετία, υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Coca-Cola Τρία Έψιλον, με αντάλλαγμα μετοχές.
Ειδικότερα, προσφέρεται μία μετοχή της Coca-Cola HBC AG για κάθε μία μετοχή της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ. Αναλυτικά, το αντάλλαγμα για την απόκτηση εκάστης μετοχής της Coca-Cola Hellenic, στο πλαίσιο των διαδικασιών υποχρεωτικής εξαγοράς και υποχρεωτικής εξόδου, θα είναι κατά την επιλογή του κατόχου αυτών είτε μία μετοχή της Coca-Cola HBC AG είτε αντάλλαγμα σε μετρητά ύψους 13,58 ευρώ ανά μετοχή Coca-Cola Hellenic.


ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Σε κάμψη, σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ


Η κάμψη της εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών συνεχίζεται, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, με τον όγκο πωλήσεων να υποχωρεί σημαντικά το περασμένο έτος, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τόσο τα μικτά όσο και τα καθαρά αποτελέσματα του κλάδου.


Το 2011 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε 13.531 εκατ. ευρώ έναντι των 12.892 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας άνοδο κατά 5% περίπου. Η σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σε συνδυασμό με την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, οδήγησαν το 2011 σε περαιτέρω περιορισμό του όγκου των πωλήσεων κατά 5,1%, μετά τη μείωση κατά 12,6% την περίοδο 2009/2010.
Τα μικτά κέρδη το 2011 περιορίστηκαν υποχωρώντας στα 489 εκατ. ευρώ, έναντι 552 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
Το συνολικό κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 5,7%. Αναφορικά με τα επιμέρους μεγέθη του συνολικού κόστους πωληθέντων, παρατηρήθηκε ότι το 2011 το 67,1% αυτού αφορούσε στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – δεδομένου του ότι αποτελεί συνάρτηση της τιμής εισαγωγής πετρελαίου – κατέγραψε αύξηση κατά 21,4% έναντι του 2010, απορροφώντας το μεγαλύτερο μερίδιο της μεταβολής του κόστους πωληθέντων. Οι δασμοί και οι φόροι με ποσοστό 32,5% αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων. Μικρή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό μικρότερο του 1%.
Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν το 2011 κατά 10% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 567 εκατ. ευρώ έναντι 624 εκατ. ευρώ το 2010. Από τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών, σχεδόν όλα σχεδόν σημείωσαν μείωση, με μεγαλύτερη αυτήν στα ανόργανα έσοδα/έξοδα (-52,3%).
Το 2011 ο κλάδος παρέμεινε σε ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 46 εκατ. ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή της προηγούμενης περιόδου.


LAMDA DEVELOPMENT
Ανέλαβε την αξιοποίηση του IBC


H Lamda Development απέκτησε τελικά το δικαίωμα αξιοποίησης του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου (IBC) για 90 χρόνια, μετά από σχετική προσφορά που κατέθεσε για το διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Το άμεσο οικονομικό αντάλλαγμα ανέρχεται σε 81 εκατ. ευρώ, όμως ανάλογα με τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, εντός των προσεχών 50 ετών, όπως αυτές θα αποτυπώνονται στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει επιπλέον έως και 32,4 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας, η Lamda Development προχώρησε στην υποβολή προσφοράς ύψους 81 εκατ. ευρώ, παραμένοντας συνεπής στη στρατηγική αναπτυξιακών επενδύσεων επικεντρωμένων σε εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα. Η υπογραφή των συμβατικών κειμένων και η καταβολή του οικονομικού ανταλλάγματος θα ολοκληρωθεί μετά τον προ-συμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σχολιάζοντας την απόφαση του Δ.Σ. ο Γιάννης Εμίρης, διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, δήλωσε τα εξής: «Η πλήρης αξιοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης όχι μόνο θα αναβαθμίσει εμπορικά τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και θα αναζωπυρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά real estate της πρωτεύουσας της χώρας».
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την εξέλιξη αυτή, καθώς η Lamda Development είναι η πρώτη εταιρεία που διακρίνεται σε διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ που αφορά στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η ουσιαστική και πλήρης εμπορική αξιοποίηση του IBC θα δώσει προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, στα υφιστάμενα εμπορικά καταστήματα του Golden Hall, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα προσφέρει συνολική τόνωση της εμπορικής κίνησης στην περιοχή. Ευελπιστούμε στην επιτάχυνση και των υπόλοιπων διαγωνισμών, που είμαστε βέβαιοι ότι θα σηματοδοτήσουν μια νέα πραγματικότητα για την οικονομία και τη χώρα μας».
Η Lamda Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και στη νοτιανατολική Ευρώπη.
H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε οικιστικές αναπτύξεις και αναπτύξεις γραφείων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.


SAXO BANK
Προσφέρει CFDs ομολόγων


Η Saxo Bank, ειδική στις διαδικτυακές συναλλαγές και επενδύσεις, έχει προσθέσει CFDs ομολόγων στην ήδη ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρει. Τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα στις πλατφόρμες SaxoTrader, SaxoWebTrader, SmartMobileTrader και στο App SaxoTrader και περιλαμβάνουν γαλλικά OAT (10ετή), ιταλικά BTP (10ετή), γερμανικά Bund (10ετή), γερμανικά Bobl (5ετή) και το γερμανικό Schatz (2ετές).
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των επενδύσεων σε CFDs ομολόγων με τη Saxo Bank είναι τα εξής:
• Διαφάνεια στην τιμολόγηση, καθώς η τιμή του προϊόντος ακολουθεί πιστά την τιμή του υποκείμενου Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης, με μια σταθερή διαφορά που αποτελεί την προμήθεια
• Ευέλικτο μέγεθος συναλλαγής, και όχι προκαθορισμένο, ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των επενδυτών
• Χαμηλό περιθώριο ασφάλισης (Margin) σε σχέση με αυτό του αντίστοιχου Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης
• Μηδενικό κόστος χρηματοδότησης, σε αντίθεση με άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούν περιθώριο ασφάλισης και στα οποία υπάρχει κόστος χρηματοδότησης.
• Μηδενικό κόστος χρηματιστηρίου, σε αντίθεση με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, στα οποία προστίθεται η επιπρόσθετη χρέωση του εκάστοτε χρηματιστηρίου ανά συναλλαγή.


Επίσης, λόγω του χαμηλού περιθωρίου ασφάλισης που απαιτείται και της ευελιξίας που υπάρχει σχετικά με το μέγεθος της συναλλαγής, τα CFDs ομολόγων αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για να αντισταθμίσει κάποιος τον κίνδυνο σε ομόλογα που ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιό του ή να κάνει κάποια συναλλαγή για να εκμεταλλευτεί τυχόν αλλαγές σε επιτόκια.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2012
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΩΜΑΣ ΤΖΙΚΑΣ
ΟΟΣΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ R & D
ΑΓΟΡΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ CASH & CARRY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site