Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2005                               Τεύχος 315

Ανασκόπηση για τον Οκτώβριο 2005


Στη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου του 2005, η διεθνής αγορά των εμπορευμάτων χαρακτηρίστηκε από την υψηλή μεταβλητότητα αλλά και τον αυξημένο όγκο συναλλαγών, κυρίως λόγω της έντονης κίνησης των τιμών των πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau ήταν διττή, αφού έπειτα από τα υψηλά των 335 μονάδων στα τέλη του προηγούμενου μήνα, η δύναμη των πωλητών ήταν υπερβάλλουσα, με αποτέλεσμα την επαναπροσέγγιση του δείκτη στα επίπεδα των 315 μονάδων. Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB στη διάρκεια της πτωτικής κίνησης προσέγγισε τις 316,29 μονάδες εν συγκρίσει με τις 333,33 μονάδες για το μήνα Σεπτέμβριο. Παρά την οριακή διάσπαση του κρίσιμου επιπέδου των 330 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου, η δυναμική δεν ήταν ισχυρή προκειμένου ο δείκτης να διατηρηθεί πάνω από το εν λόγω ψυχολογικό φράγμα. Πλέον, οι 330 μονάδες για το δείκτη CRB έχουν αποκτήσει σημαντικό ειδικό βάρος και για τη δυναμική ανοδική διάσπαση του ανωτέρου επίπέδου θα χρειαστούν «επιπρόσθετες δυνάμεις», πέραν των πολύτιμων μετάλλων. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων εξακολουθεί να κινείται σε ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση του ψυχολογικού ορίου των 300 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου θα διατηρήσει το ενδιαφέρον για τη διεθνή αγορά εμπορευμάτων. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει να κινηθεί στο ευρύτερο κανάλι των 310 – 330 μονάδων, με τα δύο αυτά όρια να αποτελούν τα αντίστοιχα σημεία στήριξης και αντίστασης.
Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs κινήθηκε έως τις 642 μονάδες, ωστόσο η συνέχεια ήταν πτωτική επαναφέροντας το δείκτη στα επίπεδα 628,94 μονάδων. Για το μήνα Νοέμβριο, κρίσιμο «τεστ» θα αποτελέσει η διατήρηση ή μη των 620 μονάδων. Έπειτα από «νωχελικές» κινήσεις στην αρχή του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας κ.ά.) κινήθηκε σε υψηλότερη περιοχή, πάνω από τα επίπεδα των 255 μονάδων, με την τάση των τιμών να διατηρείται πλέον θετική. Τελικά, ο δείκτης έκλεισε στις 257,65 μονάδες, έναντι 247,80 μονάδων για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης των 200 μονάδων κινήθηκε πτωτικά στις 189,44 μονάδες, έναντι 191,92 μονάδων το προηγούμενο διάστημα. Η πορεία του θα εξαρτηθεί πλέον από τη διατήρηση ή μη του σημείου στήριξης των 190 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με την υψηλότερη μεταβλητότητα συγκριτικά με του υπόλοιπους δείκτες, και τελικά έκλεισε στα επίπεδα των 222,20 μονάδων έναντι 220,58 μονάδων στα τέλη Σεπτεμβρίου 2005. Η αγορά εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 210 μονάδων και πιθανή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα να ενισχύσει το ανοδικό momentum. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών κινήθηκε έντονα πτωτικά, με την τιμή του πετρελαίου να «δίνει τον τόνο» στην ευρύτερη αγορά για έναν ακόμα μήνα. Η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε πτωτικά σε επίπεδο συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα ο δείκτης να προσεγγίσει τα επίπεδα των 233,22 μονάδων στο τέλος του Οκτωβρίου 2005 έναντι 269,49 μονάδων περίπου για τον προηγούμενο μήνα.

  Περιεχόμενα
Editorial: Η Διεθνής Αγορά, η ουσία και το περιτύλιγμα...
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: Αισιοδοξία made in USA
Επενδύσεις: Εδόθη νέα «ψήφος» εμπιστοσύνης!
Επενδύσεις: Χρηματιστήριο – Νομίσματα
Αφιέρωμα: ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ: Υψηλές επενδύσεις και είσοδος νέων «παικτών»
Αφιέρωμα: 6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
Εμπορεύματα: Ανασκόπηση για τον Οκτώβριο 2005
¶ρθρο: O Jack Welch για πρώτη φορά στην Ελλάδα
¶ρθρο: Η αγορά του χρυσού
¶ρθρο: Κυπριακό: Οι παγίδες μιας νέας πρωτοβουλίας
¶ρθρο: Τράπεζα Κύπρου: Ανοδικά αποτελέσματα στο σωστό timing
¶ρθρο: Αποτίμηση αξίας στελεχών- Oφέλη από την ασφάλισή τους
Θέματα: Επιχειρηματικά Βραβεία - Γεώργιος Ουζούνης

 Όροι και προϋποθέσεις του site