Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2012-τ.387                              

INSURANCE MONEY CONFERENCE 2012


«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»


 Οι τάσεις εξέλιξης των ασφαλιστικών εργασιών και των προϊόντων και οι στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους διαμεσολαβούντες σε πορεία ανάπτυξης, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά, παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Insurance Money Conference 2012.O κ. Γιώργος Κώτσαλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ανέφερε ότι στη δύσκολη αυτή συγκυρία η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει αρκετά ισχυρή σε αντιδιαστολή με άλλες αγορές όπως η τραπεζική. Επίσης τόνισε ότι σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μια σειρά από διλήμματα, όπως τη μείωση κόστους σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών, τους μετοόχους, τα μεγέθη, τη μετάβαση από το τηλέφωνο στο διαδίκτυο και τη διαφάνεια, στα οποία πρέπει να βρει λύσεις λαμβάνοντας υπόψη της τις τάσεις των καταναλωτών. Ακόμα είπε ότι οι συνθήκες αλλάζουν στην ασφαλιστική αγορά και οι τάσεις που διαμορφώνονται είναι οι ακόλουθες:


• Υπάρχει τεράστια πίεση για απλότητα και διαφάνεια
• Ο καταναλωτής «αυτοκατευθύνεται» περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν
• Ο πελάτης εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο, τα μέλη της οικογένειάς του και τα φιλικά πρόσωπα στις επιλογές που κάνει
• Γίνεται χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τραπεζικός οργανισμός με 10.000 πελάτες ανταλλάσσει για τις συναλλαγές του με τους πελάτες 30.000 e-mail και τηλέφωνα και 750.000 διαδικτυακές πράξεις
• Ο καταναλωτής αισθάνεται πάντα την ανάγκη να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ασφαλιστή του


Στην παρέμβασή του ο κ. Χαράλαμπος Βογιατζής, διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, είπε τα εξής: «Είναι γενική ομολογία ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαχειρίζεται αρκετά ικανοποιητικά τις αρνητικές συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αντιπαρέλθει μια σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων που εμποδίζουν την ασφαλή και ταχύτερη ανάπτυξή της.


Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, η βελτίωση της τιμολογιακής τους πολιτικής και της πολιτικής διάθεσης των προϊόντων, ο έλεγχος των λειτουργικών τους δαπανών και του κόστους αποζημιώσεων και ο περιορισμός των ανείσπρακτων απαιτήσεων από ασφάλιστρα αποτελούν μερικές μόνο από τις αναγκαίες εκ μέρους τους ενέργειες που, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των ατυχημάτων, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης.


Στο πλαίσιο αυτό, η εποπτική αρχή, με συνεχείς παρεμβάσεις, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις της Solvency II. Ειδικότερα η ΔΕΙΑ βοηθά όλες τις εταιρείες, μεγάλες και μικρές, να κατανοήσουν τις οργανωτικές και κεφαλαιακές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Επιπλέον, τις καθοδηγεί στην κατεύθυνση της έγκαιρης λήψης στρατηγικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την κατάκτηση εκείνου του μεγέθους και του επιπέδου οργάνωσης που θα τους επιτρέψει να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον.


Σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, η εξυγίανση του κλάδου και η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ και επικοινωνίας θα δώσουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του χώρου να επικεντρωθούν στο κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και να διεκδικήσουν καλύτερους όρους συνεργασίας με τις εταιρείες.


Η σημερινή κρίση αναδεικνύει την ανάγκη για ασφαλιστικά προϊόντα που δεν υπόσχονται απλώς, αλλά παγιώνουν στον καταναλωτή την πεποίθηση ότι έχουν τη δυνατότητα να του προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον. Σύντομα η ασφαλιστική αγορά θα κληθεί να παρουσιάσει αξιόπιστες προτάσεις για αποδοτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, για υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας και για μέσα αποταμίευσης και επένδυσης ικανά να θωρακίσουν οικονομικά τις νεότερες γενιές.


Υπό αυτό το πρίσμα, θα ήταν λάθος οι αναμενόμενες κεφαλαιακές αυξήσεις της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ να εκληφθούν ως μέσα κάλυψης ελλειμμάτων. Πρωτίστως, αποτελούν την αδιαμφισβήτητη έκφραση εμπιστοσύνης σε μια αγορά που κατορθώνει, παρόλη τη δυσμενή συγκυρία, να μεταλλάσσεται και να εξελίσσεται προς το καλύτερο».


ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή (9023) (αν μπορείς βαλτην ολοκληρη τη φωτο του κι ας είναι μεγάλη και οχι σε τετραγωνάκι, δεν με πειράζει)


Ο κ. Γιώργος Στεργίου, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, δήλωσε: «Η κρίση είναι μια χρυσή ευκαιρία για να δείξει ότι η ελευθερία προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά και υπηρεσίες για τους πελάτες που θα τους λύσουν βασικές τους ανάγκες». Αναφερόμενος στον Κώδικα Δεοντολογίας, τόνισε ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, στο οποίο θα ήθελε και η Γενική Γραμματεία να συμμετέχει και να συμβάλλει. Τέλος, παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την υπηρεσία διαχείρισης παραπόνων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, σύμφωνα με τα οποία από το σύνολο των παραπόνων – καταγγελιών που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία από τον Ιανουάριο έως και το Σεπτέμβριο του 2012 το ποσοστό που σχετίζεται με την ιδιωτική ασφάλιση ανέρχεται στο 12,1%. Οι καταγγελίες αφορούν κυρίως: υπέρμετρη αύξηση ασφαλίστρων, άρνηση καταβολής ΦΠΑ, άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης, διαφορά εκτίμησης της καταβαλλόμενης αποζημίωσης κατόπιν νοσηλείας, διαφορά εκτίμησης καταβαλλόμενης αποζημίωσης σε πολυασφαλιστήρια αυτοκινήτου και πρόωρη εξαγορά αποταμιευτικών προγραμμάτων.


ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ (9159)
Partner στην Deloitte Insurance Leader Greece


Στις τάσεις και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και τις εποπτικές αλλαγές που συνεπάγεται η εφαρμογή των Solvency II, FATCA, IFRS και Rating Agencies, αναφέρθηκε η κα Δέσποινα Ξενάκη, Partner στην Deloitte Insurance Leader Greece. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, τα κυριότερα εμπόδια στην εφαρμογή της SII είναι η απροθυμία των στελεχών για αλλαγές στην εταιρεία (82%), η μη εξεύρεση πόρων (72%), οι εξωπραγματικές προσδοκίες (65%), η ελλιπής παρακολούθηση έργου (54%), η αμφισβήτηση των ωφελειών (46%) και η έλλειψη προσόντων (44%). Τα ζητήματα που προβληματίζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες σε σχέση με την Οδηγία είναι η αποτίμηση των μακροχρόνιων εγγυήσεων, τα εσωτερικά μοντέλα, η τιμολόγηση προϊόντων, η επενδυτική πολιτική, η διαχείριση κινδύνων, τα εποπτικά κεφάλαια κ.ά.
Πάνελ I
(9505)


Στην πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου «Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπροστά στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον» αναπτύχθηκαν η εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, η ζημιά που υπέστη ο κλάδος από το PSI, οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση, η υπόθεση της «Ασπίς», της οποίας η επίδραση δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί και η εναρμόνιση με τη Solvency II.
Ο κ. Ανδρέας Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής, είπε ότι οι ασφαλιστικές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να αναβαθμίσουν το επάγγελμα, παρέχοντας αξιοπιστία στην αγορά. «Οι πωλητές πρέπει να εκπροσωπούν τις εταιρείες καλά. Στο βαθμό που είναι αυτοί αξιόπιστοι, όλος ο κλάδος είναι αξιόπιστος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Πάνος Ζαμπέλης, Αναλογιστής, μέλος της ΕΑΕ (Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας) και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της AON Hewitt Ελλάδας, τόνισε την ανάγκη προσαρμογής των ασφαλιστικών εταιρειών στο νέο περιβάλλον, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. «Αυτό που διαμορφώνει το περιβάλλον είναι η κρίση με τις συνέπειες να είναι άμεσες. Απώλειες εργασιών ιδιαίτερα στον κλάδο ζωής, αλλά και στις γενικές ασφαλίσεις, παρατηρείται πτώση της δραστηριότητας και στον όγκο εργασιών». Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ευρώπη Ασφαλιστική, ανέδειξε τη σημασία του ευέλικτου ασφαλιστικού σχήματος που μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην αγορά τα επόμενα χρόνια. «Είχα μεγάλο δίλημμα πριν 20 χρόνια όταν αγόρασα την “Ευρώπη”. Διάλεξα το δύσκολο δρόμο, με μια εξειδικευμένη εταιρεία η οποία τώρα συμμετέχει στα μεγαλύτερα συμβόλαια, πάντα βέβαια με τη βοήθεια αντασφαλιστών. Ο κ. Λάμπρος Τσόλκας, Partner της Accenture, μίλησε για την αρνητική εικόνα που έχουν οι καταναλωτές διεθνώς για την ασφαλιστική αγορά και προέτρεψε τις εταιρείες να ξεχάσουν το παλιό επιχειρηματικό μοντέλο, όπου μια μεγάλη εταιρεία μπορούσε να ασφαλίσει τα πάντα, και να προσαρμοστούν στις συνθήκες κρίσης που τείνουν να μετατραπούν σε μια νέα φυσιολογική κατάσταση.


ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ (9614)
Partner Ασφαλιστικών & Αναλογιστικών Υπηρεσιών στην Κεντρική & Νοτιανατολική Ευρώπη της Ernst & Young


Στοιχεία σχετικά με την ετοιμότητα των ασφαλιστικών εταιρειών στις απαιτήσεις που ορίζει η Solvency II παρουσίασε ο κ. Λάμπρος Γκόγκος, Partner Ασφαλιστικών & Αναλογιστικών Υπηρεσιών στην Κεντρική & Νοτιανατολική Ευρώπη της Ernst & Young. Σύμφωνα με τη μελέτη της εταιρείας, οι μισές ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα είναι έτοιμες να εφαρμόσουν την Οδηγία την 1/1/2014. Σε σχέση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τρεις πυλώνες, επισήμανε ότι: α) στο σύνολό της η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε καλό επίπεδο προετοιμασίας στον πρώτο πυλώνα, β) στο δεύτερο πυλώνα μόνο το 17% έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία τμήματα διαχείρισης κινδύνου και γ) στον τρίτο πυλώνα οι εταιρείες δεν έχουν προετοιμαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.


Πάνελ II (9729)


Στο δεύτερο πάνελ ο κ. Λάμπρος Γκόγκος, Partner Ασφαλιστικών & Αναλογιστικών Υπηρεσιών στην Κεντρική & Νοτιανατολική Ευρώπη της Ernst & Young, τόνισε ότι οι ασφαλισμένοι χρειάζονται τη μακροχρόνια σχέση με την ασφαλιστική τους εταιρεία, με την ασφαλιστική αγορά να λειτουργεί σε ένα κοινό πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, «Η Solvency II ενισχύει τον ασφαλισμένο και τις καλά οργανωμένες ασφαλιστικές εταιρείες». Ο κ. Βασίλης Νικηφοράκης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Eurolife Ασφαλιστικής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα νέα δεδομένα σχετικά με το πώς θα αποτιμώνται οι μακροχρόνιες εγγυήσεις, καθώς και οι εφεξής μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες των εταιρειών εξαιτίας της Solvency II. «Η Solvency II προτρέπει τις εταιρείες να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους βάσει των κεφαλαίων τους, τώρα αλλά και στο μέλλον». Η Solvency II δημιουργεί πολλές απαιτήσεις στο κομμάτι των υποχρεώσεων, ενώ οι αγορές διαπιστώνουν ότι τα risk free επιτόκια έχουν πέσει πολύ χαμηλά. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με τον κ. Νικηφορκη. Η Άλκηστις Χριστοφίλου, LSE Εταίρος της Κ. Ρόκας & Συνεργάτες, επικεντρώθηκε στο μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και εφαρμογής οδηγιών των καινούριων εποπτικών αρχών που δημιουργούνται στην Ευρώπη. Είπε, μεταξύ άλλων, ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές ταχύτητες σε ό,τι αφορά τις χώρες, αλλά και τις εταιρείες στον ασφαλιστικό κλάδο. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα στην Ευρώπη σύμφωνα με την κα Χριστοφίλου, είναι ότι η εποπτεία των εταιρειών γίνεται σε εθνικό επίπεδο, με το πλαίσιο λειτουργίας των εποπτικών αρχών να μην έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, γεγονός που επιδεινώθηκε λόγω της κρίσης. Επίσης, σύμφωνα με την κ. Χριστοφίλου, ένα ζήτημα που θα απασχολήσει στο άμεσο μέλλον την ασφαλιστική αγορά είναι τι «ένδυμα» θα έχουν τα προϊόντα (τραπεζικό, ασφαλιστικό κ.λπ.)
 Γενικότερα οι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα της ετοιμότητας των ασφαλιστικών εταιρειών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Solvency II και της εποπτικής αρχής τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά.


ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΤΖΙΚΑΣ (9535)
Διευθυντής Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων της Chartis


Ο κ. Γιάννης Τζίτζικας, Διευθυντής Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων της Chartis, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στις εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της ασφάλισης των επιχειρήσεων. Στην αρχή περιέγραψε τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, η οποία σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη ύφεση, αύξηση της ανεργίας, συρρίκνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, πτώση των επενδύσεων και μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Ο κ. Τζίτζικας υπογράμμισε ότι όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις στο να δίνουν προτεραιότητα στον εξορθολογισμό των εξόδων, να δίνουν έμφαση στη διαφύλαξη της ρευστότητας και να προσανατολίζονται σε νέες αγορές. Στη συνέχεια αναρωτήθηκε αν οι ασφαλιστικές λύσεις είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις ή κατά την άποψή τους είναι απλά «nice to have» και για ποιο λόγο η ασφαλιστική αγορά δεν παρουσιάζει ανάπτυξη τη στιγμή που προσφέρει λύσεις τις οποίες οι καταναλωτές δείχνουν να έχουν ανάγκη.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος της Saint – Gobain Autover Hellas (9567)


Ο κ. Κωνσταντίνος Δημητρουλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Saint – Gobain Autover Hellas, αναφέρθηκε στην Glassdrive, που αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων, το οποίο ανήκει στη Saint – Gobain Autover Hellas. Η Saint – Gobain Autover Hellas έχει παρουσία σε 25 χώρες και διανέμει 4 εκατ. κρύσταλλα παγκοσμίως. Επίσης το 50% των κρυστάλλων στην Ευρώπη προέρχονται από τον όμιλο. Το παγκόσμιο δίκτυό της έχει 476 σταθμούς και 210 κινητές μονάδες, ενώ στην Ελλάδα διαθέτει 28 σταθμούς και 80 συνεργεία. Προτεραιότητα της Glassdrive είναι η ασφάλεια των καταναλωτών, που εξασφαλίζεται με την ποιότητα των κρυστάλλων, την τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά και η διαφάνεια στις υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιρειών που πραγματώνεται μέσω του τιμοκαταλόγου, της κεντρικής τιμολόγησης και του ηλεκτρονικού φακέλου.


Πάνελ III (9970)


Στο τρίτο πάνελ του συνεδρίου, με θέμα «Τα οφέλη της συνεργασίας ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλισης», ο κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Διοικητής του ΙΚΑ, τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ωστόσο «είναι απαραίτητο να γίνουν κάποια βήματα, ένα εκ των οποίων είναι και η ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου της δημόσιας, της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ασφάλισης. Πρέπει να μπούμε στη λογική αναμόρφωσης του διαλόγου για να οικοδομήσουμε τη λειτουργία της δημόσιας και προαιρετικής ασφάλισης και να ξανασυζητήσουμε από την αρχή τις βασικές προϋποθέσεις τόσο των παροχών από το δημόσιο τομέα όσο και της ανάπτυξης παροχών από τον ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία αυτή πρέπει να διέπεται από τις αρχές: α)της προαιρετικότητας, ώστε να μπορεί να επιλέγει ο καταναλωτής αυτό που επιθυμεί, β) της συμπληρωματικότητας, αλλά και γ) της μοναδικότητας (τομείς με αποκλειστική δράση)». Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι «εφόσον καθορισθούν οι στόχοι, θα πρέπει να δημιουργηθούν διαδικασίες ωρίμανσης και αποδοχής των δράσεων αυτών με μια Εθνική Επιτροπή Διαλόγου στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα και οι φορείς. Εν συνεχεία όποια διαδικασία γίνεται αποδεκτή, να αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας ειδικής ομάδας και να θεσμοθετείται».
Στη συνέχεια η κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ανέφερε ότι «το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ένα μίγμα τριών πυλώνων: της κοινωνικής, της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αρκετές κινήσεις για την αναμόρφωση του πρώτου πυλώνα, ο οποίος πλήττεται από την οικονομική κρίση, τις δημογραφικές αλλαγές και την ανεργία, όμως δεν υπάρχει πρόοδος όσον αφορά στους άλλους δύο πυλώνες».
 Πρόσθεσε πως οι ασφαλιστικές εταιρείες πιστεύουν στον τομέα των συντάξεων και προχωρούν σε ανακεφαλαιοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται με χρήματα των μετόχων και όχι του ελληνικού δημοσίου. Τέλος, όσον αφορά τις εταιρείες των οποίων οι άδειες ανεκλήθησαν στο παρελθόν, είπε πως «το πρόβλημα στις εταιρείες αυτές ήταν κυρίως πρόβλημα εποπτείας. Σήμερα υπάρχει αφενός ένας επόπτης που θεωρείται αξιόπιστος και αφετέρου νομοθεσία που δημιουργεί αυστηρότατο πλαίσιο λειτουργίας».
Στην έλλειψη κοινού οράματος μεταξύ των φορέων δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης αναφέρθηκε ο κ. Δρ Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας της Interamerican, ο οποίος τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στη συνεργασία ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλισης είναι η υλοποίηση, η εφαρμογή ενός σχεδίου. «Στην Ολλανδία, που έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύστημα υγείας χρειάστηκαν δεκαπέντε χρόνια για να υλοποιηθεί, ενώ στην Τουρκία ξεκίνησαν τα ΚΕΝ το 2007 και σήμερα είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο, σε αντιδιαστολή με τη χώρα μας που τα έθεσε σε εφαρμογή μόλις πριν ένα χρόνο». «Αντί να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε από την αρχή τον τροχό, πρέπει να συζητήσουμε για την οικοδόμηση των ορθών βημάτων και να εστιάσουμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς εκεί αντιμετωπίζονται οι χρόνιες παθήσεις, αλλά και οι ελλείψεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.


Πάνελ IV (0194)


Το τέταρτο πάνελ του συνεδρίου είχε τίτλο «Το μέλλον της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων: Agency, bancassurance, ανεξάρτητο δίκτυο, direct πωλήσεις και άλλες ανερχόμενες μέθοδοι προώθησης εργασιών». Στο πάνελ μίλησε ο κ. Θοδωρής Βαλσαμίδης, Key Account Manager της Carglass, ο οποίος ανέφερε ότι η θραύση κρυστάλλων αποτελεί το 4% του συνόλου των αποζημιώσεων και το 25% του συνόλου των claims, ενώ πρόσθεσε ότι η Carglass διατηρεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 16 εταιρικά καταστήματα.
Ο κ. Αντώνης Βαρσαμής, Διευθύνων Σύμβουλος της Easy Insurance Agency, από την πλευρά του, είπε ότι το ίντερνετ αποτελεί αυτή τη στιγμή παγκόσμια δύναμη, αλλά δεν μπορούν να πωληθούν μέσω αυτού όλα τα προϊόντα που μπορεί να πουλήσει ένας ασφαλιστής.
Επίσης ο κ. Βαρσάμης συμπλήρωσε ότι είναι μεγάλη ευκολία για τον ασφαλιστικό πελάτη να μπορεί να βλέπει τα πάντα αναρτημένα στο διαδίκτυο. Η κα Σοφία Καλλέργη, Head of Bancassurance στην Τράπεζα Πειραιώς, τόνισε ότι η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω της τράπεζας έχει περάσει από το στάδιο της απλής σύστασης στο στάδιο της στοχευμένης προσέγγισης. Το bancassurance είναι σύμφωνα με την κ. Καλλέργη ένας διαφορετικός τρόπος διανομής ασφαλιστικών προϊόντων που δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλα κανάλια, αλλά επέτρεψε στις τράπεζες να εμπλουτίσουν τα παρεχόμενα προϊόντα τους. Ο κ. Χρήστος Σταυρίδης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών Σπουδών, αναφέρθηκε στο μέγεθος της πανευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία παράγει πάνω από 1 τρισ. ευρώ ασφάλιστρα, επενδύει 7 τρισ. ευρώ και απασχολεί 1 εκατ. υπαλλήλους. Μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών δικτύων, ανέφερε τις direct πωλήσεις, το distance selling (μέσω ίντερνετ, call centers κ.λπ.), τους ασφαλιστικούς συμβούλους και τα shop in shop (π.χ. μια ομάδα πωλητών μέσα σε μια βιομηχανία). Τέλος ο κ. Γιώργος Φουφόπουλος, Επιθεωρητής Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, είπε ότι στις περιόδους που μια εταιρεία θέλει να αναπτυχθεί, φτιάχνει δίκτυο, όταν όμως χάνει 30-40% των εργασιών της, το δίκτυο χάνει σε παραγωγικότητα, καθώς αυξάνει τα κόστη του. Το πραγματικό κόστος ενός agency, όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στο 2% επί του χαρτοφυλακίου του.
Γενικότερα η συζήτηση των ομιλητών περιστράφηκε γύρω από θέματα όπως ο καθοριστικός ρόλος του agency στην ασφαλιστική ανάπτυξη και το μέλλον του κλάδου, η σταδιακή διείσδυση του bancassurance και οι προοπτικές του για απόκτηση μεριδίων από την ασφαλιστική πίτα, οι direct πωλήσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά και οι νέες μέθοδοι προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, που αλλάζουν το ασφαλιστικό επάγγελμα.


Πάνελ V (0400)


Στο πέμπτο πάνελ του συνεδρίου οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στους αναγκαίους προσανατολισμούς της διαμεσολάβησης για την ποιοτική αναβάθμιση και παραγωγική ανάπτυξη του κλάδου. Ο κ. Παναγιώτης Ψαριανός, Οικονομολόγος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Ελεγκτών – Συμβούλων Επιχειρήσεων «Γραφείο Ψαριανού Α.Ε.», ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζουν ελλείψεις τόσο σε επίπεδο οργάνωσης (έρευνα, επιλογή προσωπικού κ.ά.) όσο και σε επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας. Όσον αφορά τις συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών, τόνισε ότι δεν βλέπουμε αποτελέσματα στις συζητήσεις τους, γιατί ο Έλληνας δεν έχει κουλτούρα συνεργασίας, σωστή διαχείριση και οργάνωση. Πρέπει να καταλάβουμε πως ο σκοπός ενός συνεταιρισμού είναι η μείωση κόστους και η συνένωση δυνάμεων».
Ο κ. Δημήτρης Ζαφειρίου, Επίτιμος Πρόεδρος της Comergon SA Risk Managers Insurance, μίλησε για τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία σαράντα χρόνια δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο. Η διαπίστωση αυτή, όπως τόνισε, προέρχεται από το γεγονός ότι η «πίτα» στην αγορά δεν έχει μεγεθυνθεί. «Η κοινωνία σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ζητά από τους επαγγελματίες να επιστρέψουν ένα μέρος από την εργασία τους στην κοινωνία. Το ζητούμενο για ένα διαμεσολαβούντα είναι να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τον πελάτη του. Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, προβλέπεται, σε επίπεδο εργαζομένων, σωστό εργασιακό περιβάλλον, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σεμινάρια για το ρόλο τους κ.ά. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναμφίβολα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση».
Σχετικά με την εξειδίκευση των εταιρειών, ανέφερε πως «ένα γραφείο διαμεσολαβούντων, για να είναι σε θέση να προσφέρει tailor made προϊόντα, θα πρέπει να έχει αναπτύξει την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και την εξωστρέφεια». Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τις συνέργειες των εταιρειών, εξέφρασε την άποψη ότι «η νοοτροπία μας δεν μας επιτρέπει να δούμε τα αρνητικά και τα οφέλη, γι’ αυτό και όταν φτάνουν δύο πλευρές στη συζήτηση, υπάρχει πάντα ένα τείχος».
Για την τυποποίηση των πληροφοριών των ασφαλιστικών εταιρειών και τη χαμηλή απορρόφηση των τεχνολογικών συστημάτων στην ασφαλιστική αγορά μίλησε ο κ. Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της PK Data. Όπως είπε «το περιβάλλον που καλούμαστε να ενώσουμε θυμίζει τη Βαβέλ, καθώς κάθε ασφαλιστική εταιρεία ακολουθεί στο σύστημά της διαφορετική νοοτροπία. Έτσι οι άνθρωποι που καλούνται να συνεργαστούν με πολλές εταιρείες, καλούνται να χειριστούν και πολλά διαφορετικά συστήματα».
Από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ και της ΕΑΔΕ, επισήμανε ότι «η εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι διαμεσολαβούντες εξαρτάται από τη μηχανογράφηση, την οργάνωση, την τυποποίηση, τις υποδομές και τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η τεχνολογία δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που πρέπει από τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, έχουμε όμως καταφέρει μέσω της επικοινωνίας της ΕΑΔΕ και του ΕΕΑ να οργανώσουμε δράσεις για την εκπαίδευση των διαμεσολαβούντων».


Παράλληλα σεμινάρια (φωτό : 9441)
Παράλληλα με τη διεξαγωγή του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια από το ΕΙΑΣ και το Ι.ΧΟ.Σ, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι σύνεδροι. Συγκεκριμένα:
Α. «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση: Διαχειριστείτε την Επιχείρησή σας ως Επαγγελματίας» (Αποτελεί μέρος της Φάσης 2 της Σειράς Ανάπτυξη Επαγγελματιών της LIMRA),
Διοργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ)
Εισηγητής: κ. Σπύρος Λευθεριώτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης, Μέλος του Δ.Σ. του ΕΙΑΣ
Β. «Διατηρησιμότητα - Η Τέχνη της θωράκισης χαρτοφυλακίου»
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών (Ι.ΧΟ.Σ.)
Εισηγητής: Παναγιώτης Λελεδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Ι.ΧΟ.Σ.
Γ. «Risk Sharing Plan: Ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης επιχειρηματικών ασφαλίσεων»
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών (Ι.ΧΟ.Σ.)
Εισηγήτρια: Σταυρίδη Λάουρα, Γενική Διευθύντρια Ι.ΧΟ.Σ.


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ:


- Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
- Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ)
- Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ)
- Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ)
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ)
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ)
- Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Ελλάδος (ΕΑΔΕ)
- Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής (ΣΠΑΤΕ)
- Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ)
- Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ)


SILVER SPONSORS: CHARTIS, ERNST & YOUNG, CARGLASS
BRONZE SPONSORS: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, GLASSDRIVE, DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS
DISTINGUISHED CORPORATE PARTICIPATION: ACCENTURE
CORPORATE PARTICIPATIONS: EUROLIFE, INTERASCO ΑΕΓΑ, PK DATA, PWC, NET U.
PRINT SPONSOR: PRESSIOUS ARVANITIDIS
COURIER SPONSOR: ACS
COMMUNICATION PARTNER: V+O


COMMUNICATION SPONSORS: ΣΚΑΪ, ΣΚΑΪ 100,3, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ΚΕΡΔΟΣ, INSURANCE WORLD, ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΑΙ, INSURANCEWORLD.GR, INSURANCEFORUM.GR, ΧΡΗΜΑ, PHARMA & HEALTH BUSINESS.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.moneyconferences.com/conference.asp?catid=1879 ή να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του προγράμματος, κα Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, Communication & PR Manager της Ethos Media S.A., στο τηλ: 210 9984901 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voulgaraki.s@ethosmedia.eu


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΛΑΔΟΥ FACTORING
ΚΛΑΔΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2012»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΜΥΔΑΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2012
ΡΕΠΟΡΤΑΖ CHIPITA
ΕΡΕΥΝΑ PWC ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site