Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2012-τ.387                              

ΕΡΕΥΝΑ PWC ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ «ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ»


Το φυσικό αέριο κερδίζει έδαφος παγκοσμίως στην ικανοποίηση της ζήτησης ενέργειας, ωστόσο δεν αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στον κλάδο, ενώ ταυτόχρονα εντείνονται οι φόβοι για «μπλακ άουτ» μέχρι το 2030 στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική με το αντίθετο να συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες
Επίσης υπάρχει ανησυχία για αύξηση των καταναλωτών με αδυναμία πρόσβασης σε πηγές ενέργειας, τη στιγμή που σύμφωνα με τις προβλέψεις του κλάδου, το ενεργειακό μίγμα των ορυκτών καυσίμων αδυνατεί να ανταποκριθεί στους στόχους που αφορούν την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030


Παρά τις προγραμματιζόμενες νέες μονάδες παραγωγής, τα στελέχη των επιχειρήσεων στον κλάδο της ενέργειας αναμένουν να αυξηθεί ο κίνδυνος «μπλακ άουτ» στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική μέχρι το 2030, καθώς ο κλάδος έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο αριθμό προκλήσεων που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με οικονομικούς όρους για τους καταναλωτές, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξασφάλιση παροχής ενέργειας. Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία ότι ο αριθμός των καταναλωτών με αδυναμία πρόσβασης σε πηγές ενέργειας λόγω οικονομικής δυσχέρειας θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.
Τα ευρήματα της 12ης έκθεσης της PwC για τις προοπτικές στον παγκόσμιο κλάδο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (Global Power & Utilities report – «The shape of power to come») προέκυψαν από τις απόψεις στελεχών 72 εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν σε 43 χώρες. Αναλύοντας τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος, καθώς και τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, η έκθεση υπογραμμίζει τις σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον για τον κλάδο.
Με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί από 17.200 TWh το 2009 σε 31.700 TWh το 2035*, οι μονάδες με βάση το φυσικό αέριο είναι πρώτες στη λίστα των επενδυτικών προτεραιοτήτων σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των επενδύσεων για μονάδες με βάση την πυρηνική ενέργεια ή τις λιγνιτικές μονάδες. Παρόλα αυτά, οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει δραστικά η υπάρχουσα ενεργειακή ισορροπία, με το μερίδιο του φυσικού αερίου να αναμένεται να αυξηθεί από 29% που είναι σήμερα σε 33% το 2030.
Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπουν μεταβολή της σύνθεσης του ενεργειακού μίγματος από 66% ορυκτά καύσιμα και 34% μη ορυκτά καύσιμα που ισχύει σήμερα σε 57% και 43% αντίστοιχα το 2030, γεγονός το οποίο καθιστά πολύ μακρινό το στόχο που έχει τεθεί για τον περιορισμό της ανόδου θερμοκρασίας του πλανήτη.
Ο επικεφαλής του τομέα της ενέργειας της PwC στην Ελλάδα, Σωκράτης Λεπτός - Μπούρτζη, δήλωσε:
«Ο κλάδος και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν διάφορα διλήμματα που αφορούν στην ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικονομικούς όρους, ενεργειακής ασφάλειας και αειφορίας. Η εξέλιξη καίριων ζητημάτων όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή διαθεσιμότητα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας. Οι επενδύσεις έχουν καταστεί δυσκολότερες και η πλειοψηφία εκφράζει την ανησυχία ενδεχόμενης έλλειψης πόρων για έργα υποδομής. Η μειωμένη ζήτηση ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης έχει εξασφαλίσει λίγο ακόμη χρόνο στον αγώνα δρόμου για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής υποδομής. Ωστόσο, η έρευνα υπογραμμίζει την ανησυχία ότι οι εξελίξεις μέχρι το 2030 ίσως να μην είναι θετικές αν δεν επιλυθούν ζητήματα της διαθεσιμότητας επενδυτικών κεφαλαίων και ευνοϊκών πολιτικών».
Με τον προβληματισμό για την αδυναμία των καταναλωτών να αντεπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το ρυθμό των επενδύσεων σε υποδομές στις δυτικές αγορές να δημιουργούν ανασφάλεια για την εξασφάλιση παροχής ενέργειας, η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική ανησυχούν τώρα περισσότερο για τον κίνδυνο μπλακ άουτ, σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική περίπου οι μισοί των ερωτηθέντων (46%) προβλέπουν αυξημένο κίνδυνο μπλακ άουτ μέχρι το 2030, ενώ στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος είναι πιο συνηθισμένες, το 53% αναμένει ότι θα μειωθούν.
Η αδυναμία ανταπόκρισης των καταναλωτών στο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ανέβει υψηλότερα στην ατζέντα, με την πλειοψηφία να παραδέχεται ότι το θέμα αυτό αποτελεί θεμελιώδη προβληματισμό για τον κλάδο, αφού ο αριθμός των καταναλωτών που δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε οικονομικές πηγές ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Νότιο Αμερική. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η αδυναμία ανάκτησης του κόστους των απαιτούμενων επενδύσεων από τον καταναλωτή θα αποτελέσει εμπόδιο στη δυνατότητα ανταπόκρισης στην αυξανόμενη ζήτηση.


Έξυπνοι μετρητές/ έξυπνα δίκτυα


Οι απόψεις για τα έξυπνα δίκτυα και τους έξυπνους μετρητές αντικατοπτρίζουν το κενό που πρέπει να γεφυρωθεί μεταξύ των οικιακών καταναλωτών και των επιχειρήσεων του κλάδου. Το φαινόμενο δυσπιστίας είναι εντονότερο στη Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη, όπου το 80% και 74% των ερωτηθέντων αντίστοιχα προβληματίζονται για την αποδοχή αυτών από τους καταναλωτές και θεωρούν ότι αυτό αποτελεί πιθανό εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.
Ο Steven Jennings, επικεφαλής του τομέα της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας της PwC στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε:
«Τα έξυπνα δίκτυα και οι έξυπνοι μετρητές είναι ψηλά στη λίστα με τις επενδυτικές προτεραιότητες. Παρόλα αυτά, η απάθεια των καταναλωτών σε συνδυασμό με τις διάφορες ανησυχίες τους όσον αφορά τη χρήση προσωπικών δεδομένων, αποτελούν ήδη παράγοντες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις δυνατότητες αυτών των νέων τεχνολογιών.
Η εξασφάλιση εμπιστοσύνης από την πλευρά των καταναλωτών και η ύπαρξη διαφάνειας μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα που θα ενθαρρύνει και θα κινητοποιήσει την αλλαγή συμπεριφοράς».Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Καθαρή ενέργεια


Η νέα παραγωγική δυναμικότητα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση θα ενισχύσει τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με πολλούς ερωτηθέντες – πάνω από το 80% - να πιστεύουν ότι μέχρι το 2030 η αιολική ενέργεια, η βιομάζα, καθώς και όλες οι μορφές ηλιακής ενέργειας δεν θα χρειάζονται πια επιδοτήσεις για να είναι ανταγωνιστικές. Γενικά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν μια τεράστια ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός των υδροηλεκτρικών, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για το 2030.
 Ακόμη, περίπου το 60%, τα τρία πέμπτα των ερωτηθέντων, πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αποτελούν μέχρι το 2030 ένα σημαντικό ποσοστό των οχημάτων παγκοσμίως. Τρεις στους πέντε συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι υποδομές που απαιτούνται για μεταφορές με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελέσουν μια μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΛΑΔΟΥ FACTORING
ΚΛΑΔΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2012»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΜΥΔΑΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2012
ΡΕΠΟΡΤΑΖ CHIPITA
ΕΡΕΥΝΑ PWC ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site