Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2012-Ιανουάριος 2013_τ.388                              

MEVACO
ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ – «ΜΑΤ» ΑΦΟΠΛΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!Κινήσεις «ρουά ματ» έκανε, όπως αποδείχθηκε, η διοίκηση της Mevaco στο τελευταίο τρίμηνο του 2012, με αποτέλεσμα να κερδίσει, όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, πανηγυρικά και την «παρτίδα» του 2012 ενάντια στην κρίση. Το εντυπωσιακό «φώτο φίνις», με το οποίο η εταιρεία κατασκευής μεταλλικών προϊόντων τελειώνει το 2012, αντέστρεψε ολοκληρωτικά την εικόνα εννεαμήνου και θα οδηγήσει πιθανότατα σε νέο διαδοχικό ετήσιο ρεκόρ πωλήσεων. Και όλα αυτά η Mevaco τα καταφέρνει διατηρώντας παράλληλα υψηλή ρευστότητα, συνεχίζοντας τις επενδύσεις και αυξάνοντας τον αριθμό των εργαζομένων της, χωρίς να «αγγίζει» τους μισθούς τους.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα δημοσιευμένα αποτελέσματα μέχρι και στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης παρουσίαζαν υστέρηση του κύκλου εργασιών κατά 11,18% σε επίπεδο ομίλου. Όμως η ένταση των προσπαθειών της διοίκησης και του προσωπικού της Mevaco, σε συνδυασμό με τις αυξημένες δυνατότητες που παρέχουν οι νέες κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, συνετέλεσαν ώστε η εταιρεία να ξεπεράσει τον παροδικό, όπως αποδείχθηκε, σκόπελο και να «γράψει» νέο ρεκόρ πωλήσεων, με αύξηση που υπολογίζεται ότι θα φθάσει στο 5%-10%.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η υπερπροσπάθεια που καταβλήθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2012, ώστε να αντιστραφεί πλήρως η εικόνα, παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα εννεαμήνου:


α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 20,31 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 14,70 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,18% και 19,73% αντίστοιχα.
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 2.083,72 χιλ. ευρώ και σε εταιρικό επίπεδο σε 1.595,79 χιλ. ευρώ, μειωμένα ποσοστιαία κατά 17,37% και 40,70% αντίστοιχα.
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 897,37 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 737,55 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 731,65 χιλ. ευρώ και 1.396,51 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
δ) Τα κέρδη μετά από φόρους (EAT) και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν για τον όμιλο σε 613,65 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 534,31 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 764,53 χιλ. ευρώ και 1.126,08 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.


Βλέπουμε λοιπόν, από τα παραπάνω αποτελέσματα, ότι ο τζίρος από πτωτικός κατά 11,18% θα κλείσει στο συν 5-10%, δηλαδή μιλάμε για ολική ανάκαμψη μέσα σε ένα τρίμηνο τουλάχιστον κατά 15-20%.
Τα δεδομένα, μάλιστα, δείχνουν πως το 2013 θα ξεκινήσει ακόμη πιο δυναμικά. Γιατί πέρα από τις τρέχουσες παραγγελίες, η εταιρεία έχει να εκτελέσει μια σημαντική παραγγελία εξωτερικού που θα αποτελέσει την έκπληξη του 2013.
Η «συνταγή της επιτυχίας» για τη Mevaco εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμπεριφορά και τις ενέργειες της διοίκησης. Αυτά συνοπτικά περικλείονται στις εξής λέξεις: Σοβαρότητα, συνέπεια, γρήγορες αποφάσεις, επενδύσεις, αποφυγή σπατάλης, οραματισμός, προσωπική σκληρή εργασία, σεβασμός στον πελάτη, στον εργαζόμενο και σε ό,τι συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, δηλαδή, με μια κουβέντα, στην «αγάπη για τη δουλειά».
Πολύ σημαντικό στοιχείο για την εταιρεία, ειδικά τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, είναι ότι παρότι η αγορά πραγματικά «στενάζει» από έλλειψη ρευστότητας και αρκετοί πελάτες της αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (κυρίως αυτοί που εξαρτώνται από τις τράπεζες και το δημόσιο), η Mevaco δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της τόσο απέναντι στους προμηθευτές της και στο Δημόσιο όσο και στους εργαζομένους της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έγινε καμιά μείωση αποδοχών, όλα καταβάλλονται εμπρόθεσμα και κανείς εργαζόμενος δεν απολύθηκε. Επιπλέον μέσα στο 2012, μια χρονιά όπου η ανεργία στη χώρα πραγματικά κάλπασε, η Mevaco, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, προχώρησε σε προσλήψεις άνω των 20 εργαζομένων.
Αλλά και στο «μέτωπο» του δανεισμού, τα νέα είναι πολύ καλά, καθώς η εταιρεία έχει πολύ μικρό δανεισμό, παρόλο που κατά την τριετία 2010-2012 οι επενδύσεις της ξεπέρασαν τα 7 εκατ. ευρώ, μαζί με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ισχύος 1 MW στις στέγες των κτηρίων της.
Στόχος για το 2013 είναι η ενίσχυση των εξαγωγών και η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Κατά κοινή εκτίμηση αναλυτών και οικονομικών παραγόντων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η Mevaco είναι μια μικρή μεν εταιρεία, αλλά πρωτοπόρα και πολύ σύγχρονη, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αγοράς στο είδος της.
Η διοίκηση της εταιρείας αισιοδοξεί ότι σε μια ενδεχόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, από το 2014, η Mevaco μπορεί έως το 2016 να διπλασιάσει σταδιακά το σημερινό κύκλο εργασιών της και να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων της από 175 που είναι σήμερα σε 250 έως 300 άτομα, γιατί διαθέτει ένα υπερσύχρονο εξοπλισμό και άνετους βιομηχανικούς χώρους μαζί με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ENERGY MONEY CONFERENCE 2012
ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ MEVACO
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ OLYMPIA DEVELOPMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site