Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2012-Ιανουάριος 2013_τ.388                              

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ*


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


ΧΡΗΜΑ_Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι η νομική μορφή μιας εταιρείας μπορούσε να είναι ανώνυμη, ΕΠΕ, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη. Τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία; Μια νέα εταιρική νομική μορφή που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες;


ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ_ Ακριβώς! Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία είναι μια νέα εταιρική μορφή, η οποία όμως εμφανίζει μια ποιοτική διαφορά από τις ευρέως γνωστές εταιρικές μορφές που αναφέρατε. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία – Societas Europaea (SE) έχει υπερεθνικό χαρακτήρα και συγκεκριμένα ευρωπαϊκή διάσταση. Πρόκειται για μια ευθεία και άμεση παρέμβαση της Κοινότητος στο εταιρικό δίκαιο των χωρών-μελών, που στοχεύει στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής συνεργασίας και της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ανάγκες οι οποίες υπαγορεύονται ευθέως από τη λειτουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η υιοθέτησή δε, αυτής της νέας εταιρικής μορφής από κολοσσιαίες εταιρείες, όπως η ασφαλιστική Allianz, η ανήκουσα στο χώρο της υγείας Schering – Plough ή η κατασκευαστική Strabag Bauholding, μας προδιαθέτει μάλλον ευμενώς σχετικά με τους λόγους ίδρυσης μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας – Societas Europaea (SE).


 


Χ_Ποια λοιπόν θα θεωρείται η έδρα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας και ποιο θα είναι το σύστημα διοίκησης που θα τη διέπει;


Α.Κ._Η καινοτομία, η οποία εισάγεται, είναι η δυνατότητα μεταφοράς της έδρας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας μεταξύ των κρατών-μελών χωρίς τη διάλυση του νομικού προσώπου. Είναι επιταγή των καιρών η αύξηση της δυνατότητας προσαρμογής της επιχείρησης στις ευκαιρίες και τις ταχύτατες αλλαγές που παρατηρούνται στην εσωτερική αγορά.


Παράλληλα, υπάρχει και ενιαία φορολογική μεταχείριση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η κάθε χώρα-μέλος έχει το δικό της φορολογικό καθεστώς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φορολογικοί «παράδεισοι» για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες.


«Ακρογωνιαίος λίθος» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το φορολογικό καθεστώς που τη διέπει! Ατυχώς ή ευτυχώς η φορολογική μεταχείριση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας δεν αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του Κανονισμού. Είναι λοιπόν επόμενο, πως οι εθνικές φορολογικές διαφοροποιήσεις αναμένεται να οδηγήσουν αναπόφευκτα σε φυγή εταιρειών από το κράτος με τη μείζονα φορολογική επιβάρυνση και σε εμφάνιση του φαινομένου του «country shopping». Αξίζει να λάβει κανείς υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία οφείλει να υποβάλει μόνο έναν ισολογισμό ή αλλιώς κοινά αποτελέσματα χρήσης σε μια χώρα, εκεί όπου έχει την έδρα της. Εάν μάλιστα η χώρα αυτή τυγχάνει να έχει ευνοϊκότερες φορολογικές ρυθμίσεις, είναι επόμενο ότι ευνοείται το σύνολο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, καθώς επίσης εάν σε μία ή περισσότερες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Εταιρεία εμφανίζονται ζημιές, αυτές συγχωνεύονται με τα παρατηρούμενα κέρδη και μειώνουν τη φορολόγηση.
Αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσω τον όρο «φορολογικοί παράδεισοι», σας αναφέρω παράδειγμα που πηγάζει από την καθημερινή επαγγελματική μου δράση, καθώς ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου και στην Κύπρο όπου ο επιβαλλόμενος φόρος στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 10% επί των κερδών.Χ_Το δικηγορικό σας γραφείο ειδικεύεται στο δίκαιο των τυχερών παιγνίων. Οι αλλαγές στο χώρο του gaming τον τελευταίο ένα χρόνο είναι πολλές. Ποια είναι η άποψή σας;


Α.Κ._Η ψήφιση του νόμου 4002/2011, ο οποίος ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιγνίων, αναμφισβήτητα είναι ο «θεμέλιος λίθος» για τη ρύθμιση της αγοράς και για την πάταξη της παράνομης αγοράς, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί παράνομα και ασύστολα επί χρόνια στη χώρα μας, μέχρι της πλήρους εφαρμογής, με αποτέλεσμα να χάνονται ουσιαστικά έσοδα για το κράτος, αλλά και οι παίκτες να βρίσκονται απροστάτευτοι και εκτεθειμένοι. Τόσο ο διαδικτυακός τζόγος όσο και οι παιγνιομηχανές, όπως λειτουργούν ακόμη, αποτελούν μάστιγα της παραοικονομίας, η οποία πλέον θα περιοριστεί σημαντικά.
Η λειτουργία των τυχερών παιγνίων θα αλλάξει σημαντικά και η αρνητική εικόνα που η κοινωνία είχε μέχρι σήμερα θα περιοριστεί, καθώς πλέον υπάρχει το κατάλληλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα και κυρίως τον παίκτη. Τα έσοδα δε, στα οποία προσβλέπει το κράτος από τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών είναι σημαντικά και η σωστή αξιοποίησή τους θα αποτελέσει «ανάσα» στη δοκιμαζόμενη χώρα μας, η οποία μέχρι πρότινος είχε δια παραλείψεως προφανώς επιλέξει να τα θυσιάσει στο βωμό της παραοικονομίας.


Χ_Αναφέρεται πως το νομικό πλαίσιο προστατεύει κυρίως τον παίκτη. Θα μπορούσατε να το εξηγήσετε καθώς φαντάζει οξύμωρο;


Α.Κ._Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Ν. 4002/2011 υιοθετεί τη διεθνή πρακτική και πρώτος την εισάγει στην Ευρώπη και αναφέρομαι στην πρόνοια εξειδικευμένου συστήματος υψηλής τεχνολογίας, που θα δίνει τη δυνατότητα αυτοπροστασίας του παίκτη. Διεθνώς ο όρος είναι γνωστός ως «responsible gaming». Πρόκειται για υψηλή τεχνολογία, η οποία επιτρέπει στον παίκτη να θέτει ο ίδιος προσωπικά όρια και αυτοπεριορισμούς στο παιχνίδι του, ακόμη και να αυτοαποκλείεται μόλις αισθανθεί ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Μεταφέροντας την εμπειρία μου από διεθνή συνέδρια στο χώρο των τυχερών παιγνίων, είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω πως η Ελλάδα επέδειξε με την εν λόγω πρόνοια αυξημένη κοινωνική ευαισθησία και πρόθεση να προστατευθούν οι παίκτες στον υπερθετικό βαθμό. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η Ελλάδα δεν προσέγγισε επιφανειακά το ζήτημα της προστασίας των παικτών, επιβάλλοντας απλώς ένα ανώτατο όριο απώλειας ημερησίως, αλλά έδωσε τη δυνατότητα ο ίδιος ο παίκτης να καθορίζει τα προσωπικά του όρια, καθώς αυτά ποικίλουν.


Χ_Θέμα των ημερών αποτελεί η ιδιωτικοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την οποία έχει εκδηλωθεί σημαντικός αντίλογος. Ποια είναι η άποψή σας;


Α.Κ._Η ΟΠΑΠ Α.Ε., επί χρόνια, κατέχει το αμφιλεγόμενο και μέχρι πρόσφατα υπό κρίση στην Ε.Ε. μονοπώλιο των τυχερών παιγνίων, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια εξαιρετικά κερδοφόρο επιχείρηση. Σήμερα έχει στην κατοχή της άδεια 35.000 παιγνιομηχανών, εκ των οποίων 16.500 θα τις διαχειρίζεται η ίδια και 18.500 παιγνιομηχανές θα δοθούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς διαχείριση σε 4 – 10 παραχωρησιούχους.
Προδήλως η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα είναι σύντομα ένας οικονομικός κολοσσός, που θα πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά και με κριτήρια ευέλικτης ιδιωτικής επιχείρησης, απαλλαγμένος από οτιδήποτε παραπέμπει σε καθεστώς δημοσίου ιδίως ως προς τη διοίκησή του. Για τους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» είναι σαφές πως ο χώρος των τυχερών παιγνίων, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και στην επικράτεια, απαιτεί αντανακλαστικά και εγρήγορση. Άλλωστε από την κερδοφορία και την διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω ιδιωτικού επενδυτικού σχήματος μόνο κερδισμένη θα βγει η χώρα μας, καθώς θα ωφελείται από την υψηλή φορολόγηση των κερδών του Οργανισμού.


Χ_Με αφορμή την ιδιότητα της διαιτήτριας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα μπορούσατε συνοπτικά να αναφερθείτε στη διαιτησία και τα οφέλη αυτής;


Α.Κ._Η διαιτησία αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, που έχει ευρεία εφαρμογή στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτη έως και άγνωστη. Με την ελληνική δικαιοσύνη σήμερα να νοσεί και την απονομή αυτής να εμφανίζει ανεπίτρεπτη καθυστέρηση και να «κολάζεται» μέσω της επιβολής σωρείας προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η προσφυγή στη διαιτησία θα αποτελούσε σωτήρια λέμβο για όλους τους εμπλεκόμενους.
Πρόκειται για ένα σώμα που συγκροτείται από τους διαιτητές, οι οποίοι συμφώνως με το επιλεγέν ως εφαρμοστέο δίκαιο από τα μέρη, αποφαίνονται επί της διαφοράς και η απόφασή τους είναι τελεσίδικη και δεν χωρούν περαιτέρω ένδικα μέσα.
Η διαιτησία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποτελεί τον πρώτο διαιτητικό φορέα που συστάθηκε στη χώρα μας με Προεδρικό Διάταγμα το 1979 και επιλαμβάνεται για την επίλυση εμπορικών διαφορών. Μέσω αυτού εξασφαλίζει την επίλυση των εμπορικών διαφορών σε αποκλειστικά σύντομες προθεσμίες, γρήγορα και σε αντίθεση με την πολυετή και εξαντλητική διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων, με έκδοση αποφάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, περιβάλλον πολιτισμένο για την ομαλή διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας και χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος, αφού η αμοιβή για την εν λόγω διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης.
Για εμένα η επιλογή και συμμετοχή στη λίστα των διαιτητών του Ε.Β.Ε.Α μαζί με καταξιωμένους συναδέλφους και διαπρεπείς νομικούς, αλλά και αξιόλογες προσωπικότητες του επιχειρηματικού χώρου, αποτελεί τιμή και πρόκληση.*Η Αλεξία Κ. Κουκκουλλή LL.M. (Athens) MPhil (University of London) IALS Arb (University of London) είναι Δικηγόρος εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και Λευκωσίας (Κύπρος), Εταίρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Ν. Κουκκουλλή & Συνεργάτες και Διαιτήτρια του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ENERGY MONEY CONFERENCE 2012
ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ MEVACO
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ OLYMPIA DEVELOPMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site