Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2012-Ιανουάριος 2013_τ.388                              

LAMDA DEVELOPMENT – DOĞUŞ 
Συνεργασία στρατηγικής σημασίας


Μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία υπογράφτηκε μεταξύ της LAMDA Development SA και της εταιρείας D-Marine Investments Holding B.V. του Ομίλου DOĞUŞ.
Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν στην υλοποίηση στρατηγικής συμμαχίας μέσω της δημιουργίας κοινής εταιρίας όπου θα κατέχουν η καθεμία 50% η οποία καταρχήν θα επενδύσει σε τουριστικές μαρίνες.  Σε αυτό το πλαίσιο η LAMDA Development θα εισφέρει στη νέα εταιρεία τις μετοχές που κατέχει στη Flisvos Marina Holding SA και η DOĞUŞ θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καταβάλλοντας το ισόποσο σε μετρητά. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν επίσης συμφωνήσει ότι η συνολική αξία της συναλλαγής θα προσδιοριστεί οριστικά (και δύναται να αναπροσαρμοστεί) με τύπο ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν το EBITDA της εταιρίας Flisvos Marina επί 7 φορές, αφαιρουμένων των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων,  ανάλογα με την απόδοση της εταιρίας της Μαρίνας για τα έτη 2015 και 2016.
Ο Όμιλος Εταιρειών DOĞUŞ, που ιδρύθηκε το 1951 είναι μία από τις μεγαλύτερες τουρκικές εταιρείες συμμετοχών. O Όμιλος δραστηριοποιείται σε μια ευρεία κλίμακα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων η οποία συμπεριλαμβάνει τους τομείς τουρισμού και υπηρεσιών και ανάπτυξης ακινήτων, παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αυτοκινήτων, κατασκευών, ΜΜΕ, και ενέργειας.  Ο Όμιλος Εταιρειών DOĞUŞ αποτελείται από 150 εταιρείες, ανθρώπινο δυναμικό που υπερβαίνει τους 30.000 εργαζόμενους και επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αξία των εμπορικών του σημάτων όχι μόνο στη Τουρκία αλλά και  σε περιφερειακό  και σε  παγκόσμιο επίπεδο.
Σε κοινή δήλωση τους οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Hüsnü Akhan του DOĞUŞ Group και Οδυσσέας Αθανασίου της LAMDA Development αναφέρουν ότι αυτή η συμφωνία θέτει τις βάσεις για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία.  Η συμφωνία θα συνεισφέρει όχι μόνο στην απόδοση των δύο ομίλων αλλά και στην στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προς όφελος της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Ελλάδας αλλά και της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα.  Οι κύριοι Akhan και Αθανασίου εξέφρασαν τη βούλησή τους για την επέκταση της συνεργασίας των δύο εταιρειών και σε άλλες επενδύσεις στους κλάδους του τουρισμού και της ανάπτυξης ακινήτων.


EUROBANK (ΦΩΤΟ KING GEORGE PALACE)
Υπογραφή προσυμφώνου με Λάμψα
Η Τράπεζα Eurobank και η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. υπέγραψαν προσύμφωνο για την μακροχρόνια μίσθωση του Ξενοδοχείου King George Palace ιδιοκτησίας της Τράπεζας.  Η συμφωνία η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, προβλέπει τη μακροχρόνια μίσθωση του Ξενοδοχείου, για διάρκεια 10 ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη πενταετίες. Το οριστικό συμβόλαιο θα υπογραφεί το πρωτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2012. Η διαχείριση (management) του Ξενοδοχείου θα ανατεθεί στον όμιλο Starwood που επίσης διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Το King George Palace υπό το νέο μισθωτή, θα διατηρήσει την ξενοδοχειακή του ταυτότητα.
Η ΛΑΜΨΑ Α.Ε. με την κίνηση της αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στον Ελληνικό Τουρισμό και στον προορισμό Αθήνα σε μια περίοδο κρίσιμη για την χώρα, με την ελπίδα ότι παρά τις συνθηκες που επικρατούν στο κεντρο της πόλης και την φθίνουσα εικόνα της Αθήνας στα διεθνή μέσα, η κατάσταση δεν μπορεί παρα να αναστραφεί. Η Εταιρία θα προβεί άμεσα σε επενδύσεις αναβάθμισης του Ξενοδοχείου, ώστε να δημιουργήσει ένα ακόμη διεθνώς επώνυμο (branded) και ανταγωνιστικό  τουριστικό προϊόν, όπως αυτό του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία».


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
Αύξηση των οικονομικών της μεγεθών στο 9μηνο
Σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών σημείωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο εννεάμηνο του 2012, σε μία περίοδο έντονης οικονομικής δυσπραγίας για την ελληνική οικονομία, που είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της παραγωγής (εξαιρουμένων των επενδυτικών προγραμμάτων) του συνόλου της Ασφαλιστικής Αγοράς κατά -11% περίπου.
Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία σημείωσε:
• Σημαντική αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 101,0% στα 8,7 εκ. ευρώ έναντι 4,3 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011. Στην αύξηση συνετέλεσε τόσο η συγκράτηση των εξόδων σε ρυθμούς χαμηλότερους από την αύξηση της παραγωγής, όσο και τα έσοδα από επενδύσεις ποσού 2,5 εκ. ευρώ.
• Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 16,4% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 η οποία και διαμορφώθηκε στα 120,9 εκ. ευρώ.
• Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 18,6%, στα 49,1 εκ. ευρώ έναντι 41,4 εκ. ευρώ την 31/12/2011.
• Αύξηση του ενεργητικού κατά 8,2% στα 278,1 εκ. ευρώ έναντι 257,0 εκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2011.
• Αύξηση των τεχνικών προβλέψεων κατά 15,2 εκ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2011.
• Μείωση των απαιτήσεων από ασφάλιστρα κατά 7,2% ως απόρροια της εισπρακτικής πολιτικής που ακολουθείται.
Η ευρωστία και το υψηλό επίπεδο φερεγγυότητας της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα της θετικής της πορείας, θα της επιτρέψουν να επιτύχει τον παραγωγικό στόχο του 2012 με σημαντική κερδοφορία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας,
www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
Νέα μονάδα παραγωγής στο Κερατσίνι
Στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Μύλοι Λούλοι ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και στη δυνατότητα μελλοντικής αύξησης των εξαγωγών της εταιρείας στοχεύει η κατασκευή νέου αλευρόμυλου στο κτίριο των Μύλων Αγίου Γεωργίου, στο Κερατσίνι  μία επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.. Η νέα μονάδα εγκαινιάστηκε σε ειδική τελετή, παρουσία εκπροσώπων του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού χώρου την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 μαζί με το νέο μουσείο άρτου που δημιούργησε η εταιρεία στις ίδιες εγκαταστάσεις.
Οι εργασίες της επένδυσης, η οποία αυτοχρηματοδοτήθηκε πλήρως, ξεκίνησαν στις αρχές του 2011 και τελείωσαν το Σεπτέμβριο του 2012. Αφορούσαν στον πλήρη κτιριακό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εκσυγχρονισμό του ιστορικού αυτού εργοστασίου.
Ο νέος μύλος περιλαμβάνει:
- Σιλό δημητριακών αποθηκευτικής χωρητικότητας 20.000 τόνων
- Λιμενοβραχίονα μήκους 130 μέτρων και βάθους 11 μέτρων
- Λιμάνι με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης δημητριακών δυναμικότητας 150 τόνων/ώρα
- Γραμμή αλέσεως σίτου δυναμικότητας 300 τόνων/24ωρο
- Σιλό τελικών προϊόντων αποθηκευτικής χωρητικότητας 3.000 τόνων
- Γραμμή παραγωγής Pellets 200 τόνων/24ωρο
Η Μύλοι Λούλη Α.Ε. με αυτό το βήμα ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τη θέση της στην ελληνική αγορά, καθώς δημιουργεί ένα μύλο στην καρδιά της πρωτεύουσας με δυνατότητα απευθείας φορτοεκφόρτωσης των δημητριακών από το λιμάνι.


ΑEGEAN
Μείωση τζίρου κατά 5%
Η AEGEAN μετέφερε 4,9 εκ. επιβάτες το εννεάμηνο του 2012, με μείωση 6% σε σχέση με το 2011 πετυχαίνοντας αύξηση πληροτήτων από 69,2% σε 73,9%, με χαμηλότερους όμως ναύλους  εσωτερικου  για τέταρτη συνεχή χρονιά.
Οριακή μείωση κατά 1% καταγράφηκε στην επιβατική κίνηση εξωτερικού, που ανήλθε σε 2,80 εκ. επιβάτες, ενώ συνεχίστηκε η κάμψη στο εσωτερικό με πτώση της κίνησης κατά 13% σε 2,07 εκ. επιβάτες. Η κάμψη στην κίνηση εξωτερικού προέρχεται αποκλειστικά από την Αθήνα με -7% για την Αegean και την συνολική αγορά της πόλης στο -13%. Αντίθετα  από τις υπόλοιπες βάσεις της Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας και Λάρνακας σημειώθηκε αθροιστικά σημαντική αύξηση 10%, ξεπερνώντας σημαντικά το ρυθμό εξέλιξης του τουριστικού ρεύματος.
Το καθαρό αποτέλεσμα του εννεάμηνου μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €8,67 εκ., σημαντικά επιβαρυμένο σε σχέση με ζημιές €2,72  εκ. το  2011. Η εξέλιξη του κόστους των καύσιμων και της ισοτιμίας του ευρώ ήταν οι βασικοί λόγοι για την επιδείνωση, πέραν φυσικά της συνεχιζόμενης και εντεινόμενης κάμψης της ζήτησης από Έλληνες καταναλωτές.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €180.9 εκ. την 30.09.2012.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:
« Η αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης συνεχίζει και μάλιστα επιτείνεται. Πτωτική παραμένει επίσης η ζήτηση των επισκεπτών της χώρας για την Αθήνα. Από τον Ιούλιο εκμεταλλευτήκαμε την ανάκαμψη της εισερχομένης ζήτησης για τα νησιά και την περιφέρεια αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις 5 επιπλέον βάσεις μας και αυξάνοντας τις πληρότητες και τα μερίδια μας. Οι προσπάθειες  για την διαχείριση του κόστους ωριμάζουν χωρίς να αρκούν ωστόσο να καλύψουν την αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης. Η εκτίμηση για το σύνολο του έτους είναι για  ζημιές για τρίτη συνεχή χρονιά στα επίπεδα του  4-5% του κύκλου εργασιών μας».
 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ENERGY MONEY CONFERENCE 2012
ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ MEVACO
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ OLYMPIA DEVELOPMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site