Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2013-τ.389                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ


Στην εξαγωγική δραστηριότητα στηρίζει της ελπίδες της για ανάκαμψη η ελληνική βιομηχανία και ιδιαίτερα ο τομέας μεταλλουργίας, ορυκτών, πλαστικών και συσκευασίας, καθώς η εγχώρια κατακόρυφη πτώση σε κλάδους όπως είναι οι κατασκευές τα δημόσια έργα αλλά και η κατανάλωσης αγαθών δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για πωλήσεις στην ελληνική αγορά.


Οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις στρέφουν το βλέμμα τους στο εξωτερικό προσπαθώντας να γίνουν ανταγωνιστικές στο παγκόσμιο περιβάλλον και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ξένες αγορές. Οι περισσότερες το πετυχαίνουν θαυμάσια αυξάνοντας συνεχώς το ποσοστό της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.
Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα διαφαίνεται μία τάση φυγής μεγάλων βιομηχανικών ομίλων που είχαν την έδρα τους στην Ελλάδα όπως είναι η Coca Cola που αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία, η S&B που έκανε δημόσια πρόταση ώστε να βγει από το ελληνικό χρηματιστήριο και η Βιοχάλκο που φαίνεται ότι εξετάζει το ίδιο ενδεχόμενο.
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες εγχώριες βιομηχανίες αναζητούν διάφορους εναλλακτικούς τρόπους για να αντλήσουν κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίησή του είναι ανήμπορο να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες τους. Προσθέτουν δε πως η αλλαγή του κλίματος υπέρ της Ελλάδας και το τέλος στα σενάρια περί εξόδου της χώρας από τη νομισματική ένωση, τα περίφημα Grexit, δεν είναι από μόνα τους ικανά να αποτρέψουν τις σκέψεις «φυγής» των μεγάλων ομίλων. Χρειάζεται, όπως λένε, και άλλες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση στον τομέα της γραφειοκρατίας και κυρίως της υπερφορολόγησης.
Επιπλέον η ελληνική βιομηχανία κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ 38 χωρών σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, κατά την οποία στελέχη επιχειρήσεων κλήθηκαν να κατατάξουν τις χώρες σύμφωνα με την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού τους κλάδου.
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού κλάδου στην Ελλάδα, βασισμένη σε εστιασμένα προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας, καθίσταται σήμερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ, καθώς μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση, αλλά και στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.


ΣΤΑ 39 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ


 Ειδικότερα, τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 39,1 εκατ. ευρώ  έναντι ζημιών 25,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ κατά το εννεάμηνο του 2012 ανήλθε σε € 2.565 εκατ. μειωμένος κατά 3,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011.  Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €124,8 εκατ., έναντι €142,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2011 μειωμένα κατά 12,19%, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €53,3 εκατ. έναντι ζημιών €25,3 εκατ., του εννεάμηνου του 2011. Τέλος τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €39,1 εκατ. (ή €-0,1959 ανά μετοχή), έναντι ζημιών €25,1 εκατ. (ή €-0,1258 ανά μετοχή), στο εννεάμηνο του 2011.
Τα οικονομικά αποτελέσματα, επηρεάστηκαν αρνητικά πρωτίστως από τη βαθύτατη ύφεση που συνεχίζει να πλήττει την Ελληνική Οικονομία και ειδικότερα τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και από την επιβράδυνση που παρατηρείται στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Επιπλέον τα περιθώρια κερδοφορίας συμπιέστηκαν από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος, το κόστος μεταφοράς και το κόστος ενέργειας πού εκτός των άλλων επιβαρύνεται υπέρμετρα από τους φόρους κατανάλωσης.
Τα αποτελέσματα προ φόρων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθαν σε κέρδη €2,6 εκατ. έναντι ζημιών €0,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €2,6 εκατ. (ή € 0,0129 ανά μετοχή) έναντι ζημιών € 0,7 εκατ. το 2011 (ή € -0,0035 ανά μετοχή).
Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, παραμένει βασική προτεραιότητα των θυγατρικών εταιριών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η ενίσχυση της δραστηριότητας σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση, και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.


S&B
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ 5,8 ΕΥΡΩ


Κατατέθηκε η Δημόσια πρόταση της Delphi Luxembourg Holding για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της S&Β με τελικό στόχο την απόσυρση της εταιρείας από το Χρηματιστήριο.  Αν συγκεντρωθεί το 90% , θα ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής των μετοχών της  εταιρειας από το Χ.Α αλλά η έδρα της παραμένει στην Ελλάδα
Η Delphi ανήκει στον όμιλο Rhône Capital και ενεργεί συντονισμένα με την οικογένεια Κυριακόπουλου η οποία ελέγχει το 61,26% των μετοχών.
Το τίμημα όπως είχε ανακοινωθεί είναι 5,8 ευρώ ανά μετοχή .
Αναφορικά με τη Sibelco η S&B αναφέρει ότι υπέγραψε συμφωνία με βάση την οποία δεσμεύτηκε (α) να προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία, (19,96%) (β) να μην διαθέσει τις μετοχές της, να μην αποδεχτεί ή ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε προσφοράς, συγχώνευσης ή παρόμοιας συναλλαγής, η οποία είναι ανταγωνιστική της Δημόσιας Πρότασης, ή να προβεί σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις αναφορικά με οποιαδήποτε ανταγωνιστική συναλλαγή.


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ S&B ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012


Η S&B πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011 με βασικά σημεία της εν λόγω περιόδου τα εξής:
- Αύξηση του EBITDA κατά 8% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011
- Μη επαναλαμβανόμενη επίδραση στην κερδοφορία του Γ’ τριμήνου από αποσβέσεις €6,1 εκατ. λόγω ακύρωσης της συμφωνίας για αποεπένδυση από τη δραστηριότητα του βωξίτη
- Ολοκλήρωση της εξαγοράς της NYCO για $55,5 εκατ. με επιτυχή και αποτελεσματική χρηματοδότηση στις ΗΠΑ
Ο Κρίτων Αναβλαβής, Διευθύνων Σύμβουλος της S&B, σχολίασε:
«Η επικέντρωσή μας στην ανάπτυξη των πωλήσεων, μάς επέτρεψε να παρουσιάσουμε αυξημένα τα σχετικά μεγέθη παρά τις επιδεινούμενες συνθήκες της διεθνούς οικονομίας. Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον διατηρήσαμε τις ισχυρές μας θέσεις στις αγορές και πετύχαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και βελτίωση των σχετικών περιθωρίων.
Επαγρυπνούμε παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις των διεθνών τάσεων της οικονομίας, ιδιαιτέρως τις επιδράσεις στις τελικές αγορές της μεταλλουργίας, και σκοπεύουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποφασιστικά στις παρούσες συνθήκες μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, προσβλέπουμε στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση της NYCO minerals στον Όμιλό μας. Αυτή η εξαγορά, που χρηματοδοτήθηκε με επιτυχία, θα διαφοροποιήσει περαιτέρω τη γεωγραφική μας παρουσία, θα μας επιτρέψει την πρόσβαση σε νέες αλυσίδες «από την αγορά στο ορυχείο» και να αξιοποιήσουμε ευρύτερη γκάμα του χαρτοφυλακίου μας για την παροχή βιομηχανικών λύσεων στους υφιστάμενους αλλά και σε νέους πελάτες μας. Αυτή η σημαντική επένδυση υποστηρίζει, προάγει και είναι συνεπής προς το μακροπρόθεσμο στόχο της S&B για την επίτευξη βιώσιμης κερδοφόρας ανάπτυξης και αποδόσεων προς τους μετόχους της.»ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Στο Εννεάμηνο του 2012, ο Όμιλος εξακολουθεί να καταγράφει ικανοποιητικά μεγέθη, παρά τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, αλλά πλέον και λόγω του επιδεινούμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο Όμιλος έχει έγκαιρα προσαρμόσει τη στρατηγική του και εστιάζει στη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ρευστότητας, στην περαιτέρω διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε αγορές του εξωτερικού με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τέλος, στη δραστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων Μεταλλουργίας και Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο Εννεάμηνο του 2012 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.095 εκατ., έναντι των €1.139 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €119,7 εκατ., από €164,6 εκατ. το 2011. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €11,6 εκατ., έναντι €46,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επιβαρυνόμενα πλέον με το σύνολο των αποσβέσεων των μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων της τελευταίας πενταετίας, που ολοκληρώθηκαν στις αρχές του χρόνου. Σημειώνεται ότι, σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας των θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων ενέργειας, καταγράφεται για πρώτη φορά ισότιμη συνεισφορά από τους τρεις τομείς δραστηριότητας.
Ο τομέας των έργων EPC επανήλθε όπως ήταν αναμενόμενο, και είχε προαναγγελθεί από τη διοίκηση της ΜΕΤΚΑ, σε πιο διατηρήσιμα μεγέθη σε σύγκριση με την επίδοση του προηγούμενου έτους που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΕΤΚΑ στο Εννεάμηνο του 2012, ανήλθε στα €409,2 εκατ., έναντι €719,6 εκατ. το 2011. Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως την αδυναμία της εγχώριας αγοράς, αλλά και τις καθυστερήσεις των δύο έργων στη Συρία, η εκτέλεση των οποίων έχει μερικώς ανασταλεί από τον παρελθόντα Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης των αναταραχών στη χώρα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €69,4 εκατ., από €112,8 εκατ. πέρυσι. Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε €50,9 εκατ. έναντι €79,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Μετά την πρόσφατη ανάληψη δύο σημαντικών συμβάσεων στην Ιορδανία, η ΜΕΤΚΑ εστιάζει στην αναζήτηση και νέων έργων, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog) που ανέρχεται σε €1,6 δις.
Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, ο οποίος παρά την απόλυτη εξωστρέφεια του αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το εγχώριο περιβάλλον, με αλλεπάλληλους φόρους στην παραγωγική διαδικασία, πρωτοφανείς καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης, κλπ, κατέγραψε κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα €376,0 εκατ., από €395,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον, αποτελεί θετική εξέλιξη η βελτίωση της επίδοσης του Τομέα κατά το Γ’ Τρίμηνο, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του έτους, που σχετίζεται με την ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος ανάκτησης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», καθώς και με την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με πολύ ανταγωνιστικούς όρους, απόρροια των σημαντικών συνεργιών που δημιουργούνται ανάμεσα στις δραστηριότητες του Ομίλου και ιδιαίτερα ανάμεσα στους τομείς της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας.
Ο Τομέας Ενέργειας, ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο Εννεάμηνο του 2012. Ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €340,0 εκατ., από €98,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, συνεισφέροντας έτσι το 31% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου. Ο υψηλός συντελεστής απόδοσης των θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων έδωσε τη δυνατότητα στον Όμιλο να διασφαλίσει πλέον διψήφιο μερίδιο αγοράς (10,8%) στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας.
Το επόμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο αναμένεται να κορυφωθούν οι προκλήσεις στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος εκμεταλλευόμενος την εξωστρέφεια, το ισορροπημένο μίγμα δραστηριοτήτων και την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει, αναμένεται να συνεχίσει σε θετική πορεία προσφέροντας πολύτιμη στήριξη στην ελληνική κοινωνία και οικονομία που δοκιμάζονται.FRIGOGLASS:
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ


Μειωμένα καθαρά κέρδη και πωλήσεις στα ίδια με πέρυσι επίπεδα παρουσίασε η Frigoglass κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2012.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ σε σχέση με 19,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση 69%.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του εννεαμήνου, κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το εννεάμηνο του 2011, ανερχόμενες στα 438,9 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 13,4% τους πρώτους εννέα μήνες του 2012, στα 56,3 εκατ. ευρώ από τα 65 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.
Ο κύριος Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:
"Όπως είχαμε αναφέρει στις επιχειρηματικές προοπτικές του εξαμήνου, αντιμετωπίσαμε ένα ιδιαίτερα δυσμενές τρίτο τρίμηνο.  Σε ένα περιβάλλον οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη, οι βασικοί μας πελάτες μείωσαν σημαντικά τις επενδύσεις τους. Τα χαμηλά επίπεδα παραγγελιών στις περισσότερες παραγωγικές μας μονάδες οδήγησαν σε αναξιοποίητη παραγωγική δυναμική και κατ’ επέκταση σε μη επαρκή απορρόφηση των γενικών εξόδων στο τρίμηνο. Συνέπεια αυτού ήταν η αδυναμία μείωσης των αποθεμάτων μας.  Επιπλέον, έκτακτα γεγονότα και τα αρνητικά περιθώρια κέρδους των δραστηριοτήτων μας στην Κίνα και την Αμερική καθώς και η πρόσφατη εξαγορά της Frigoglass Jebel Ali, επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία του τρίτου τριμήνου.
Παρά το αντίξοο αυτό οικονομικό περιβάλλον, συνεχίσαμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα με στόχο τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία βραχυπρόθεσμα αρνητικών επιπτώσεων στην παραγωγικότητα των μονάδων και επιπρόσθετου κόστους, ωστόσο αποτελεί παράγοντα διατήρησης της ηγετικής μας θέσης και περαιτέρω ενίσχυσης μέσω καινοτόμων προϊόντων.
Εκτιμούμε ότι το εμπορικό περιβάλλον θα παραμείνει ιδιαίτερα δύσκολο τα επόμενα τρίμηνα. Ωστόσο έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο για την αποκατάσταση της κερδοφορίας μας και την ενίσχυση του ισολογισμού μας μέσω σημαντικής βελτίωσης των ταμειακών ροών. Προσφάτως ανακοινώσαμε τη νέα οργανωτική μας δομή που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης εκτός Ευρώπης, να ενισχύσουμε την λειτουργική μας αποδοτικότητα και να υλοποιήσουμε με επιτυχία τα σχέδιά μας.  Θα ανακοινώσουμε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους μας κατά την δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2012."ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ 10% ΤΟ 2012
Με ρυθμό άνω του 10% φαίνεται να υποχώρησε κατά το 2012 η παραγωγή της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών, ενώ το 2011, έτος μείωσης της παραγωγής του κλάδου κατά 7,2%, oι μεγαλύτερες εν λειτουργία ελληνικές βιομηχανίες πλαστικών παρέμειναν, ως σύνολο, κερδοφόρες.
Οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο σύνολο ενεργητικού είναι η Πλαστικά Κρήτης (144,4 εκατ. ευρώ), η Μόρνος (105,1 εκατ. ευρώ), η Πλαστικά Θράκης  (103,3 εκατ. ευρώ), η Eurodrip (91,2 εκατ. ευρώ) και η ΔΑΪΟΣ (87,1 εκατ. ευρώ), καθώς αναπτύσσονται και μέσω θυγατρικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Θετική πορεία σημείωσαν τα αποτελέσματα της Πλαστικά Θράκης  στο 9μηνο 2012. Στην αύξηση των μεγεθών του Ομίλου συνέβαλλε η θετική πορεία και η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και των δύο κλάδων δραστηριοποίησης (Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία) λόγω της αποτελεσματικότερης λειτουργίας και της επιτυχημένης εμπορικής πολιτικής που ακολουθήθηκε.
Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι διαμορφώθηκαν ως εξής:
Κύκλος Εργασιών: € 206.677 εκ. σε σχέση με € 202.267 εκ πέρυσι (+2,2% )
Μικτά Κέρδη: € 40.884 εκ. σε σχέση με € 34.785 εκ πέρυσι (+17,5%)
EBITDA: € 21.552 εκ. σε σχέση με € 17.879 εκ. πέρυσι (+20,5% )
ΚΠΦ: € 9.649 εκ σε σχέση με € 7.519 εκ. πέρυσι ( +28,3%)
ΚΜΦ&ΔΜ: € 7.279 εκ. σε σχέση με € 6.027 εκ. πέρυσι (+20,8% )
Σύμφωνα με το στόχο της Διοίκησης ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός μειώθηκε στις 30.09.2012 στα € 38,6 εκ. σε σχέση με € 47,6 εκ στις 30.06.2012 και € 50,6 εκ. στις 31.12.2011 και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,4 στις 30.9.2012 από 0,5 στις 31.12.2011


EURODRIP
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟ 2012


Αύξηση 13% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Eurodrip έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και 32% τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
• Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 70,5 εκ. ευρώ έναντι 62,3 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011
• Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,905 εκ. ευρώ έναντι 8,312 εκ. ευρώ κατά το 9μηνο του 2011
• Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 4,963 εκ. ευρώ έναντι 3,764 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εξελίχθηκαν πολύ θετικά κατά το 9μηνο και διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Κύκλος εργασιών 27,571 εκ. ευρώ έναντι 25,798 εκ. ευρώ κατά το 2011 (ποσοστό αύξησης 6,8%)
• Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,267 εκ. ευρώ έναντι 3,713 εκ. ευρώ κατά το 9μηνο του 2011 (ποσοστό αύξησης 14,9%)
• Κέρδη προ φόρων 1,433 εκ. ευρώ έναντι 1,665 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (μεταβολή -13%),
Η αρνητική μεταβολή οφείλεται στην αύξηση του χρηματοκοινομικού κόστους.
H Eurodrip ΑΒΕΓΕ είναι θυγατρική του Global Capital Investors II fund, με σύμβουλο τη Global Finance που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, με ηγετική θέση στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.
Στις 05.10.2012 υπεγράφη μεταξύ των δύο βασικών μετόχων που εκπρωσοπούν περίπου το 67,5 % μετόχων και της εταιρίας Waarmenk Holding Limited, συμφωνητικό πώλησης του συνόλου των μετοχών τους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από αρχές και τράπεζες (όπου απαιτείται).


 
MEVACO:
ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Παρά τον συνδυασμό των ιδιαίτερα αρνητικών εξελίξεων στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, η εταιρεία και ο όμιλος κατάφεραν να περιορίσουν τις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη τους, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.
Παράλληλα, επέτυχαν να παραμείνουν κερδοφόροι με τις πωλήσεις εξωτερικού να αποτελούν ποσοστιαία το 14,09% και το 10,90% του κύκλου εργασιών του ομίλου και της εταιρίας αντίστοιχα.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Mevaco για το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 20,31 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 14,70 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,18% και 19,73% αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε επίπεδο Ομίλου σε 2.083,72 χιλ. ευρώ και σε εταιρικό επίπεδο σε 1.595,79 χιλ. ευρώ μειωμένα ποσοστιαία κατά 17,37% και 40,70% αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο σε 897,37 χιλ. ευρώ και για την εταιρία σε 737,55 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 731,65 χιλ. ευρώ και 1.396,51 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο σε 613,65 χιλ. ευρώ και για την εταιρία σε 534,31 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 764,53 χιλ. ευρώ και 1.126,08 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ανωτέρω αποτελέσματα θεωρούνται ικανοποιητικά δεδομένης της παρατεταμένης κρίσης που πλήττει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.


DELOITTE
ΟΥΡΑΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Στην τελευταία θέση μεταξύ 38 χωρών κατατάσσεται η Ελλάδα στην έρευνα της Deloitte, κατά την οποία στελέχη επιχειρήσεων κλήθηκαν να κατατάξουν τις χώρες σύμφωνα με την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού τους κλάδου. Στη μελέτη επισημαίνεται μάλιστα ότι  η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού κλάδου στην Ελλάδα, βασισμένη σε προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας, καθίσταται σήμερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ.
Πρόκειται για τη μελέτη «Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικού Κλάδου 2013» η οποία είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte) και του Αμερικανικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (US Council on Competitiveness).
Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 550 διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) και ανώτερα διευθυντικά στελέχη του βιομηχανικού κλάδου, το 2012 (39,7% από Βόρεια Αμερική, 28,5% από Ασία, 21% από Ευρώπη, 5,4% από Νότια Αμερική και 5,4% από Αυστραλία) και αποτελεί συνέχεια μίας πολυετούς προσπάθειας για καλύτερη κατανόηση των τάσεων, που δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στον βιομηχανικό κλάδο. Επίσης, τα στελέχη κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες και τις κυβερνητικές ενέργειες, που δύναται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού κλάδου.
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού κλάδου στην Ελλάδα, βασισμένη σε εστιασμένα προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας, καθίσταται σήμερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ, καθώς μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση, αλλά και στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικού Κλάδου 2013 κατατάσσει την Κίνα ως την πλέον ανταγωνιστική χώρα στο βιομηχανικό κλάδο, παγκοσμίως, τόσο σήμερα όσο και στα επόμενα 5 χρόνια, σε σύνολο 38 χωρών για τις οποίες έγινε η κατάταξη. Στην κορυφαία δεκάδα σήμερα κατατάσσονται πέντε οικονομικά αναπτυγμένες χώρες: Η Γερμανία (2η), οι ΗΠΑ (3η), η Νότια Κορέα (5η), ο Καναδάς (7η) και η Ιαπωνία (10η), καθώς και πέντε αναδυόμενες οικονομίες, η Κίνα (1η), η Ινδία (4η), η Ταϊβάν (6η), η Βραζιλία (8η) και η Σιγκαπούρη (9η).
Σύμφωνα με τη μελέτη, σε πέντε χρόνια από σήμερα, η εικόνα αλλάζει. Χώρες με αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις, με την Κίνα να διατηρεί την πρώτη θέση και τις Ινδία και Βραζιλία να ανέρχονται στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα. Το άλμα της Βραζιλίας από την 8η στην 3η θέση είναι το μεγαλύτερο αναμενόμενο για την επόμενη πενταετία. Αντίθετα, οι χώρες με ανεπτυγμένες οικονομίες βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών, με τη Γερμανία να πέφτει από τη 2η στην 4η θέση, τις ΗΠΑ από την 3η στην 5η, τη Νότια Κορέα από την 5η στην 6η, τον Καναδά από την 7η στην 8η και την Ιαπωνία να βγαίνει εκτός δεκάδας, στη 12η θέση. Από άποψη ευρύτερων περιοχών, η Αμερική θα εξακολουθεί να επιδεικνύει σημαντική ισχύ στο βιομηχανικό κλάδο, με τις ΗΠΑ, Βραζιλία και Μεξικό, να βρίσκονται στις πρώτες 15 θέσεις. Αναμφισβήτητη, όπως αναφέρεται στη μελέτη, είναι η μετατόπιση προς τις ασιατικές χώρες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καταλαμβάνουν τις 10 από τις 15 πρώτες θέσεις. Το μήνυμα, ωστόσο, για την Ευρώπη είναι απογοητευτικό: Μόνο η Γερμανία παραμένει στην κορυφαία δεκαπεντάδα, ενώ η πλειοψηφία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών της κατάταξης αναμένεται να εμφανίσουν πτώση της ανταγωνιστικότητάς τους στον κλάδο.
Τα στελέχη, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, ρωτήθηκαν, επίσης, σχετικά με τους κύριους παράγοντες, που, κατά τη γνώμη τους, επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα στο βιομηχανικό κλάδο. Ως πιο σημαντικός παράγοντας αναδείχθηκε η ποιότητα, η διαθεσιμότητα και η παραγωγικότητα του εργασιακού δυναμικού της χώρας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, επιστημόνων και μηχανικών και, εντέλει, η ικανότητα δημιουργίας καινοτομίας.
Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται το οικονομικό, εμπορικό και φορολογικό σύστημα μίας χώρας. Ειδικότερα, εμπόδια, όπως οι φορολογικές επιβαρύνσεις, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, η γραφειοκρατία, είναι δύσκολο να ξεπεραστούν από τις λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες, ώστε να αποτελέσουν έναν πιο ελκυστικό προορισμό βιομηχανικής παραγωγής. Οι παραδοσιακοί παράγοντες, που επηρέαζαν την παραγωγική δραστηριότητα, όπως το εργατικό κόστος, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια και άλλες σχετικές παράμετροι, τις οποίες μπορούν να ελέγξουν και να διαχειριστούν άμεσα οι εταιρείες, προκαλούν πολύ μικρότερη ανησυχία στα διευθυντικά στελέχη από παράγοντες, που επηρεάζονται από τις κυβερνήσεις των χωρών και τη δημοσιονομική πολιτική και τους οποίους δεν μπορούν να ελέγξουν ή να επηρεάσουν.
Ανάλυση των ροών προϊόντων μεταξύ των βασικών χωρών υποδεικνύει ότι η Γερμανία εξάγει προϊόντα μέσης και υψηλής τεχνογνωσίας / τεχνολογίας, κυρίως, εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία επιδεικνύουν μεγαλύτερη ποικιλία σε προορισμούς εξαγωγών προϊόντων τεχνολογίας, ενώ η Κίνα και η Ταϊβάν εξάγουν προϊόντα τεχνολογίας, κυρίως, σε ασιατικές χώρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της Ινδίας αφορά προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας και εντάσεως εργασίας.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Χ.Α.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2012
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
GAMING MONEY CONFERENCE 2012
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2012
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site