Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2013-τ.389                              

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Η σημερινή κρίση έχει φέρει στην επιφάνεια - ίσως περισσότερο από ποτέ - την ανάγκη για εκπαιδευμένο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στις επιχειρήσεις, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες αυξημένες και πολύπλοκες απαιτήσεις που το δύσκολο, τωρινό, οικονομικό περιβάλλον επιβάλλει


Οι ραγδαίες εξελίξεις, τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις επιστήμες, με την εισαγωγή της τεχνολογίας, αλλά και οι νέες διαδικασίες που εισάγονται στη λειτουργία των εταιρειών, επιβάλλουν στα στελέχη τους ταχεία ενημέρωση για απόκτηση τεχνογνωσίας, συμπληρωματικής του βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου τους. Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη σύγχρονη επιχείρηση, καθώς στην ουσία εκφράζει τη βούληση της εταιρείας να αποδεχθεί και να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες, να ανταποκριθεί στις συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξει ανταγωνιστικές στρατηγικές που καθορίζουν τη μελλοντική επιτυχία της.
Η εκπαίδευση, λοιπόν, είναι σημαντική για την εξέλιξη των στελεχών, αλλά και της επιχείρησης γενικότερα, αρκεί να γίνεται βάσει σχεδίου κι όχι απλά για να απορροφήσει τα ίσως επιδοτούμενα προγράμματα για εκπαίδευση. Αυτή η νοοτροπία είναι λανθασμένη και ουσιαστικά δημιουργεί κόστος (έστω και χαμηλό λόγω επιδότησης), το οποίο δεν παράγει τίποτα, άρα πρόκειται ουσιαστικά για χαμένους πόρους. Αυτή η έλλειψη ουσίας από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μιας επιχείρησης θα προκαλέσει και την αρνητική στάση των στελεχών απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια. Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων δεν πρέπει να είναι απλά μια μόδα, στο πλαίσιο της προβολής της επιχείρησης ως οργανισμού που νοιάζεται για την πρόοδο των στελεχών της. Πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές της ανάγκες και να έχει συγκεκριμένο σκοπό, αλλά και πραγματικό όφελος για τους συμμετέχοντες. Να επισημάνουμε ακόμα πως είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη κι η επιθυμία των εργαζομένων για τους τομείς στους οποίους θα ήθελαν να εκπαιδευτούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Αυτό θα αύξανε και την επιθυμία τους να συμμετέχουν.
Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν στην ελληνική αγορά πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλοι φορείς, τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε μορφής αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος, καθώς οπλίζονται με δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες και να εκμεταλλευθούν μελλοντικές ευκαιρίες. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό από όλους ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι η καλύτερη στρατηγική για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των στελεχών στο αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσαρμόζονται έτσι, ώστε να καλύπτονται οι σημερινές και οι μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών και, πέρα από αυτό, να επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των στελεχών.
Εκτός βέβαια από τα ιδρύματα και τους φορείς, εκτεταμένα προγράμματα επιμόρφωσης προσφέρουν στα στελέχη τους και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καθώς έχουν αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας θα αποτελέσει, τώρα πιο πολύ από ποτέ, το «κλειδί» για τη μελλοντική της ανάπτυξη.ΕΕΔΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΝΑΤΖΕΡ


Η ΕΕΔΕ, επί 50 ολόκληρα χρόνια, διαδίδει και προωθεί την εφαρμογή των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του μάνατζμεντ, αλλά και των επιμέρους λειτουργιών του, σε κάθε συλλογική προσπάθεια, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, κυρίως με τη διάχυση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
Από την αρχή της λειτουργίας της, η ΕΕΔΕ εργάζεται συστηματικά για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των αλλαγών του οικονομικού, κοινωνικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των συνεπειών που αυτές έχουν στο περιεχόμενο και στον τρόπο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης.
Με τρόπο μεθοδικό ανέπτυξε, και συνεχίζει να αναπτύσσει, τη δραστηριότητά της σε κάθε ελληνική περιφέρεια, αλλά και εκτός χώρας, δημιουργώντας περιφερειακά τμήματα, παρέχοντας επιμορφωτικές υπηρεσίες σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ώστε να βελτιωθούν οι επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων: εκπαιδεύοντας στελέχη σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε 30 ελληνικές πόλεις, προσφέροντας προγράμματα που παρέχουν στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να διδαχθούν, να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα διεθνώς, παρέχοντάς τους, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθούν και πρακτικές εφαρμογής των στρατηγικών του μάνατζμεντ και των λειτουργιών του.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης πεντηκονταετίας της, η ΕΕΔΕ, συνεπής στην πολύχρονη ιστορία της και τη διαρκή της προσπάθεια για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δηλώνει παρούσα για άλλη μια φορά.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει μια πλούσια γκάμα εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων για στελέχη. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΕΕΔΕ στοχεύουν στην εκπαίδευση των μάνατζερ, με την απόκτηση αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Διεξάγονται full time ή part time, με το ιδιαίτερο πλεονέκτημα για τα ενεργά στελέχη ότι, χωρίς να διακόψουν την καριέρα τους ή να στερηθούν για κάποιο διάστημα τα επαγγελματικά τους έσοδα, μπορούν να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Σκοπός του προγράμματος είναι:


- Η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ
- Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών
- Η ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικοεκπαιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης
- Η συστηματική ενημέρωση των στελεχών γύρω από τις τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα (Multinational Environment), αλλά και τις επιπτώσεις
αυτών των τάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο


Σε ποιους απευθύνεται:


- Σε όλα τα ανερχόμενα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ με τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία
- Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να είναι έτοιμες να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο


Εισηγητές


Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έναν επιτυχημένο συνδυασμό καθηγητών και έμπειρων μάνατζερ, διακεκριμένων εισηγητών και προσωπικοτήτων από τον κόσμο των επιχειρήσεων.


Μέθοδοι διδασκαλίας


Χρησιμοποιούνται οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως Simulation Games, Case Studies, Group Projects. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης, όπως τα Personal Profile System, Time Management, Systems Theory, Market Modeling, κ.ά.


Εξετάσεις


Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα υποβάλλονται σε εξετάσεις όπου θα αξιολογείται η εμπέδωση της διδακτέας ύλης.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Τα πιστοποιούμενα προγράμματα της ΕΕΔΕ υποστηρίζονται από τις σημαντικές συνεργασίες που έχει συνάψει η τελευταία με οργανισμούς του εξωτερικού και στοχεύουν στην εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση των μάνατζερ. Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη που έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνια.


Diploma in Environmental 1 Management


Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται και να δημιουργήσουν το κατάλληλο σύστημα ελέγχου και βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του περιβάλλοντος. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης, που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS,
λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.


Σε ποιους απευθύνεται


-Σε κατόχους Ms ή MA σε συναφείς ειδικότητες, με επαγγελματική εμπειρία
- Σε νέους μάνατζερ, κατόχους πτυχίων ανώτερων και ανώτατων σχολών
- Σε στελέχη που εργάζονται στο χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της ποιότητας ή και της εταιρικής επικοινωνίας
- Σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2000 ή EMAS


Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το «Plan – Do – Check – Act» στους περιβαλλοντικούς δείκτες της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους και την προαγωγή των περιβαλλοντικών θεμάτων με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, θα είναι σε θέση να προβούν σε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.


Εξετάσεις


Για την απόκτηση του πτυχίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς ασκήσεις και ομαδικές εργασίες και να επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις. Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη. Την εξεταστική επιτροπή απαρτίζουν 4 μέλη: Ο συντονιστής και 3 καθηγητές του προγράμματος. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων μόνο σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στελεχών στην Ελλάδα διαδραματίζει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ ΟΠΑ). Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 και διοικείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού και του εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και μέλη οι Πρόεδροι ή άλλο εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ των τμημάτων του ΟΠΑ. Η διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει το ΚΕΚ ΟΠΑ, γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ.
To ΚΕΚ ΟΠΑ υλοποιεί - σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς - με μεγάλη επιτυχία, εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επιμόρφωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.
 Στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων του, το ΚΕΚ ΟΠΑ υλοποιεί, επίσης, μακροχρόνια αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους οποίους χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Απόφαση Συγκλήτου ΟΠΑ, 13/01/2000).


Σκοπός του ΚΕΚ ΟΠΑ


Το ΚΕΚ ΟΠΑ πραγματοποιεί, κάθε είδους και διάρκειας, εκπαιδευτικά προγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται και καλύπτονται μέσα από τα οκτώ τμήματά του. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική επαγγελματική εμπειρία. Σκοπός του ΚΕΚ ΟΠΑ είναι η επιμόρφωση, ο εμπλουτισμός, η ανανέωση, η κατάρτιση και ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας, τόσο ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όσο και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.


Διάρκεια φοίτησης προγραμμάτων - Εξετάσεις


Η φοίτηση στα προγράμματα του ΚΕΚ ΟΠΑ σχεδιάζεται με ευέλικτο ωράριο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και κατά τις απογευματινές ώρες ή/και το Σάββατο. Προγράμματα είναι δυνατόν, επίσης, να διεξάγονται και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.


Πιστοποιητικά σπουδών


Τα προγράμματα διακρίνονται, ανάλογα με τον τίτλο που χορηγούν, ως εξής:


1. Προγράμματα Επιμόρφωσης, που οδηγούν σε Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, τα οποία είναι βραχυχρόνια και δεν απαιτούν υποχρεωτικά εξετάσεις.
2. Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης, που οδηγούν, κατόπιν εξετάσεων, σε χορήγηση Πιστοποιητικού Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω Προγράμματα, συνολικής διάρκειας άνω των 300 ωρών, απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ.


Είναι δυνατή η έγκριση και λειτουργία προγραμμάτων τα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται μεταξύ δύο ή περισσότερων ΚΕΚ ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων για στελέχη συγκεκριμένων επιχειρήσεων, κατόπιν συνεννόησης με τις διευθύνσεις εκπαίδευσής τους.


 Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ υλοποιεί τα ακόλουθα προγράμματα:


1. Κατάρτιση στελεχών στο φορολογικό δίκαιο
2. Μακροχρόνιο πρόγραμμα στα διεθνή λογιστικά πρότυπα
3. Μακροχρόνιο πρόγραμμα στο risk management, στον επιχειρηματικό και τραπεζικό χώρο - Πρότυπα Βασιλείας
4. Μακροχρόνιο πρόγραμμα στη σύγχρονη διοικητική εμπορίου, λιανεμπορίου και υπηρεσιών (Retail)
5. Μακροχρόνιο πρόγραμμα στη λογιστική
6. Business Technology Excellence Executive Seminar
7. Ναυτιλιακά παράγωγα


ALBA
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Tο ALBA (Athens Laboratory of Business Administration) είναι μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Υποστηρίζεται από 46 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Ο κύριος στόχος του ALBA είναι να καταξιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων στην Ευρώπη, που προετοιμάζει μια νέα γενιά άρτια καταρτισμένων στελεχών, ικανών να ενεργούν ως καταλύτες των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.
Το ΑLΒΑ προωθεί ενεργά την επιστημονική έρευνα, με στόχο την πρωτογενή δημιουργία νέας γνώσης και έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με την επιχειρηματική κοινότητα. Επίσης, έχει διεθνή προσανατολισμό, που εκφράζεται με τον διεθνή χαρακτήρα διδασκόντων και σπουδαστών, αλλά είναι ταυτόχρονα προσαρμοσμένος στην ελληνική πραγματικότητα.
Στο ALBA διδάσκουν διεθνώς καταξιωμένοι Έλληνες και αλλοδαποί καθηγητές, με πλούσια ερευνητική, διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία.


Ακαδημαϊκά προγράμματα ΜΒΑ


Για αποφοίτους πανεπιστημίου, με γλώσσα εργασίας την αγγλική, διάρκειας ενός έτους, λειτουργεί από το 1993. Έναρξη προγράμματος: Κάθε Σεπτέμβριο.


Professional ΜΒΑ (μερικής φοίτησης)


Αποκλειστικά για εργαζόμενα στελέχη, με γλώσσα εργασίας την αγγλική, διάρκειας 24-48 μηνών, λειτουργεί από το 1996. Έναρξη προγράμματος: Κάθε Ιανουάριο.


MSc Επιχειρησιακών Σπουδών για Νομικούς (μερικής φοίτησης)


Αποκλειστικά για νομικούς, με γλώσσα εργασίας την αγγλική, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις μαθημάτων που γίνονται στα ελληνικά, διάρκειας ενός έτους, λειτουργεί από το 2000. Έναρξη προγράμματος: Κάθε Ιανουάριο.


MSc Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (μερικής φοίτησης)


Για εργαζόμενα στελέχη, καθώς και αποφοίτους Πανεπιστημίου με εξαίρετη ακαδημαϊκή επίδοση, με γλώσσα εργασίας την αγγλική, διάρκειας ενός έτους, λειτουργεί από το 2003. Έναρξη προγράμματος: Κάθε Ιανουάριο.


ALBA - EFG EUROBANK ERGASIAS MBA in Financial Services (αποκλειστικά για στελέχη της EFG EUROBANK ERGASIAS).
Βραχυχρόνια Επιμορφωτικά Προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων (Executive Development Programs).BCA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ


Το BCA προσφέρει σε επιχειρήσεις και στελέχη ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών. H επένδυση στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας είναι απαραίτητη σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Σε μια εποχή όπου το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας θα αποτελέσει - τώρα πιο πολύ από ποτέ - το «κλειδί» για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Η επιλογή επιμόρφωσης στελεχών στο ΒCA είναι μια επιλογή με πλεονεκτήματα:


- Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν το κόστος της εκπαίδευσης μέσω του ΛΑΕΚ.
- Η εκπαίδευση είναι μια εταιρική παροχή προς τους εργαζομένους, που δεν έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική επιβάρυνση, σε αντίθεση με όλα τα bonus.
- Το κόστος της εκπαίδευσης εκπίπτει 100% από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
- Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
- Η εταιρεία επωφελείται από την ικανοποίηση των εργαζομένων και τη βελτίωση των προσόντων τους.
- Τα προγράμματα συνδράμουν στη νοητική εγρήγορση των στελεχών και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους στο χώρο εργασίας.
- Τα στελέχη που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο BCA αποκτούν ένα σημαντικό εφόδιο για τη ζωή τους.


Στα στελέχη εταιρειών διατίθενται:


1) Δωρεάν παροχή των διδασκόμενων βιβλίων όλων των μαθημάτων του προγράμματος στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.
2) Δωρεάν παροχή στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του London Metropolitan University.
3) Δυνατότητα καθημερινής χρήσης και μελέτης (10:00 – 20:00) στις βιβλιοθήκες του κολλεγίου.
4) Δωρεάν buffet lunch στους σπουδαστές που παρακολουθούν μαθήματα τα Σάββατα.


Για τμήματα των 8 ατόμων και άνω, το BCA μπορεί να παρέχει το πρόγραμμα σπουδών κατ’ αποκλειστικότητα, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στις ανάγκες της εταιρείας ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοτήτων, διατηρώντας ακέραιο το εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό status του προγράμματος.
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το ΒCA για τα στελέχη επιχειρήσεων, παρέχονται απογευματινά ωράρια 18.00 – 21.00, part-time (2ετής παρακολούθηση) ή full-time (μονοετής παρακολούθηση).


• MBA - Master in Business Administration: προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν του φοιτητή. Απευθύνεται σε στελέχη με 1ο πτυχίο από ΑΕΙ-ΤΕΙ και προϋποθέτει minimum 3 έτη συνεχούς επαγγελματικής εμπειρίας. Προσφέρεται full-time (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο, ανά 15ήμερο) και part time (Παρασκευή 18.00-21.15 & Σάββατο 10.00-17.15, ανά 15ήμερο)


• MBA with Hospitality & Tourism Management: προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν του φοιτητή. Απευθύνεται σε στελέχη με 1ο πτυχίο από ΑΕΙ-ΤΕΙ και προϋποθέτει minimum 3 έτη συνεχούς επαγγελματικής εμπειρίας. Προσφέρεται full-time (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο, ανά 15ήμερο) και part-time (Παρασκευή 18.00-21.15 & Σάββατο 10.00-17.15) ανά 15ήμερο.


• Postgraduate Diploma in Management Studies (DMS): προσφέρεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε στελέχη χωρίς πρώτο πτυχίο ΑΕΙ, αλλά με μακρά επαγγελματική εμπειρία. Επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου σπουδών του DMS με συγκεκριμένη βαθμολογία, μπορεί να οδηγήσει στον δεύτερο χρόνο του MBA. Προσφέρεται σε full time (2 φορές το μήνα Παρασκευή 18.00-21.15 και Σάββατο 10.00-17.15) και part-time (2 φορές το μήνα, Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-13.00 ή 14.00-17.15).


• MA in International Human Resources Management: προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν του φοιτητή. Προϋποθέτει πρώτο πτυχίο από ΑΕΙ με συγκεκριμένη βαθμολογία. Προσφέρεται full-time (3 βράδια την εβδομάδα 18.00-21.00) και part-time (1-2 βράδια 18.00-21.00).


• MA in Marketing/Advertising/Public Relations: προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν του φοιτητή. Προϋποθέτει πρώτο πτυχίο από ΑΕΙ με συγκεκριμένη βαθμολογία. Προσφέρεται full time (3 βράδια την εβδομάδα 18.00-21.00) και part-time (1-2 βράδια 18.00-21.00).


• MSc Accounting & Finance: προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Προϋποθέτει πρώτο πτυχίο από ΑΕΙ με σχετική κατεύθυνση και συγκεκριμένη βαθμολογία. Προσφέρεται full-time (3 βράδια την εβδομάδα 18.00-21.00) και part-time (1-2 βράδια 18.00-21.00).


• MA in Shipping (Generic, with Chartering, or Marine Insurance): προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Προϋποθέτει πρώτο πτυχίο από ΑΕΙ, γνώση αγγλικών επιπέδου ΙELTS 6.0 ή αντίστοιχη βαθμολογία στο test αγγλικών του BCA. Προσφέρεται full-time (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο, κάθε 15ήμερο) και part time (Παρασκευή 18:00-19:00 & Σάββατο 10:00-17:00) κάθε 15ήμερο.


• MSc in Purchasing & Supply Chain Management: προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Προϋποθέτει πρώτο πτυχίο από ΑΕΙ, γνώση αγγλικών επιπέδου ΙELTS 6.0 ή αντίστοιχη βαθμολογία στο test αγγλικών του BCA. Προσφέρεται full time (Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-16.00) και part-time (Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-16.00 κάθε 15ήμερο).


• LLM in Maritime Law: προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Προϋποθέτει πρώτο πτυχίο σε ναυτιλιακά ή νομικά, γνώση αγγλικών IELTS 6.5 ή αντίστοιχη βαθμολογία στο διαγώνισμα του BCA. Προϋπηρεσία απαραίτητη μόνο σε πτυχιούχους άλλων κλάδων. Προσφέρεται full time (Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-16.00) και part-time (Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-16.00 κάθε 15ήμερο).


• Postgraduate Diploma in Shipping Studies (DMS): προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε στελέχη χωρίς πρώτο πτυχίο ΑΕΙ, αλλά με μακρά επαγγελματική εμπειρία. Επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου σπουδών του DMS με συγκεκριμένη βαθμολογία, μπορεί να οδηγήσει στον δεύτερο χρόνο του MA in SHIPPING. Προσφέρεται full-time (Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-16.00) και part-time (Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-16.00 κάθε 15ήμερο).


• CCNA EXPLORATION - FAST TRACK: προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Ειδικά για επαγγελματίες, πτυχιούχους και τελειόφοιτους της πληροφορικής, ταχύρρυθμο πρόγραμμα πιστοποίησης CCNA (80+ ώρες διδασκαλίας – 4 ώρες εβδομαδιαίως), το οποίο καλύπτει στοχευμένα όλη την ύλη του προγράμματος CCNA Exploration. Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις μας απογευματινές ώρες, όπου δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να εξασκηθούν σε πραγματικό τεχνικό εξοπλισμό της CISCO με τη βοήθεια ειδικά καταρτισμένου καθηγητή.


CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM


Tο BCA προσφέρει ταχύρρυθμα προγράμματα, σε συνεργασία με τη CISCO Academy και το Αmerican Hotel & Lodging Association, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες. Το BCA ως πιστοποιημένη ακαδημία της Cisco (CISCO Networking Academy) σε συνεργασία με τη Cisco Systems Inc., η οποία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της πληροφορικής, και ειδικότερα των δικτύων, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα πιστοποίησης CISCO (CCENT, CCNA, CCNP). Το πρόγραμμα προσφέρεται είτε ταχύρρυθμο είτε μέσω διετούς παρακολούθησης, όπου στην ολοκλήρωση του πρώτου έτους ο σπουδαστής μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης CCENT και με την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους να πιστοποιηθεί για CCNA.
Η συνεργασία του BCA με τον οργανισμό ΑΗ & LA εστιάζεται στο σχεδιασμό και την παράδοση πρακτικών και ταχύρρυθμων προγραμμάτων, που απευθύνονται σε στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και παράλληλα να αναπτύξουν την καριέρα τους. Τα προγράμματα αυτά έχουν μια ευέλικτη δομή, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες στελεχών και εργαζομένων σε σχέση με το χρόνο παράδοσης που απαιτείται και το περιεχόμενο της κατάρτισης. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Χ.Α.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2012
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
GAMING MONEY CONFERENCE 2012
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2012
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site