Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2013-τ.389                              

GAMING MONEY CONFERENCE 2012


“Το νέο τοπίο στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων”


Στη δυναμική της ανάπτυξης της αγοράς παιγνίων, τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση της αγοράς, τις ευκαιρίες ανάπτυξης του ΟΠΑΠ στο μέλλον, τη συνεκτικότητα στην πολιτική των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, τις εξελίξεις στα διαδικτυακά παιχνίδια και το ρόλο του χρήστη στη διαμόρφωση του πλαισίου που ρυθμίζει το χώρο των παιγνίων αναφέρθηκαν οι ομιλητές και οι σύνεδροι του Gaming Money Conference 2012, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Intercontinental. Οι σύνεδροι σε αριθμό ξεπέρασαν τους 350.


 


Για την αναμφισβήτητη ευκαιρία ανάπτυξης του ΟΠΑΠ στο μέλλον, τη στρατηγική και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μίλησε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας συνίσταται στο να εξασφαλίσει την ανάπτυξη της ΟΠΑΠ ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή στη μετοχική της σύνθεση. Το 2011 η εταιρεία είχε 4,3 δις ευρώ μικτά έσοδα και EBITDA 734 εκατ. ευρώ, στοιχεία που την κατατάσσουν στη λίστα με τις δέκα καλύτερες εταιρείες σε παγκόσμια κλίμακα. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τους αναλυτές η ΟΠΑΠ κατέχει το 70% της νόμιμης αγοράς στην Ελλάδα και διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο πρακτόρων στην Ελλάδα (5.000 καταστήματα) και στη Κύπρο (170 καταστήματα). Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έδειξε την ικανότητα της να παράγει στο σωστό χρόνο νέα παιχνίδια και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται: τα δικαιώματα για το επίγειο δίκτυο και το internet έως το 2030, το σημαντικό της cash flow, την ιστορία της που βασίζεται σε εμπειρία 53 ετών και τη διοικητική της ομάδα. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη αγορά  στο χώρο των παιγνίων και μαζί με την Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη θέση του “gross gaming revenues” ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Σχετικά με τα VLT’s τόνισε ότι οι εξελίξεις συναρτώνται με τον εσωτερικό προσανατολισμό της διοίκησης αλλά και με το νομοθετικό πλαίσιο από την πολιτεία, που θέτει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη τους. Όσον αφορά τα κρατικά λαχεία, είπε πως πέρα από τα υφιστάμενα πρακτορεία θα υπάρξουν και νέα σημεία πώλησης καθώς και αυτόματες μηχανές.
Τέλος, μιλώντας για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανέφερε πως από το 2009 έως το 2011 η ΟΠΑΠ έδωσε πίσω στους κοινωνικούς φορείς 2,8 δις ευρώ και συγκεκριμένα 1,2 δις σε φόρους, 1,2 δις στους πράκτορες, 81 εκατ. ευρώ σε διαφημίσεις, 213 εκατ. ευρώ σε χορηγίες και 86 εκατ. ευρώ σε δωρεές.
Το πλαίσιο των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ευρωπαϊκό χώρο έθεσε ο Mr. Helge Kleinwege, Legal Officer, Directorate-General Internal Market & Services of the European Commission. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σε συνεργασία με τα κράτη μέλη διαμορφώνει τη στρατηγική της Ένωσης στο χώρο των τυχερών παιγνίων, μέσω ομάδας εμπειρογνωμόνων και θέτει τους στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των παικτών».
Από την πλευρά τους τα κράτη πρέπει να σέβονται τις δύο βασικές αρχές που διέπουν την αγορά, την αρχή της μη διάκρισης και την αρχή της συνέπειας. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής επιτροπής εστιάζονται σε πέντε βασικούς τομείς:
• Τη συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να ρυθμίσει την εν λόγω αγορά και για αυτό συνυπάρχουν πολλά κανονιστικά πλαίσια. Ειδικότερα το ενδιαφέρον της Επιτροπής εστιάζεται στο on line gambling, το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία και για το οποίο εκτιμάται ότι το 2015 θα υπάρχουν 13 δις είσοδοι χρηστών ετησίως.
• Την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη μίας ρυθμιστικής αρχής σε κάθε κράτος της ΕΕ ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες για την εκπόνηση διαλόγου και με τρίτες χώρες που αφορούν στην αγορά των ΗΠΑ και της Ασίας.
• Την προστασία των καταναλωτών και κυρίως την προστασία των ανηλίκων, που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν προκειμένω, απαραίτητη είναι η ύπαρξη κοινών προτύπων.
• Την αποφυγή απάτης και παραοικονομίας, πρόβλημα για το οποίο έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις για την τροποποίηση της υφιστάμενης οδηγίας από τον επόμενο χρόνο.
• Την προστασία από στημένα παιχνίδια, ένα πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Στόχος είναι να υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συνεργασία των χωρών και της Επιτροπής, ενώ το 2014 θα εκδοθεί σύσταση για την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας σε επίπεδο κρατών μελών.
Στη λειτουργία, το έργο και τη φιλοσοφία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος, που επισήμανε ότι στην αγορά των τυχερών παιγνίων δεν μπορεί να υπάρξει αυτορρύθμιση λόγω της ασφάλειας του παίκτη ενώ παράλληλα χρειάζεται στοχευμένη δράση, σημαντική δουλειά και έννοιες συγκεκριμένες. Τα έσοδα που αποκομίζει το κράτος από τα παιχνίδια αυτά είναι σημαντικά, ωστόσο μπορούν να αυξηθούν κατά πολύ. Στόχος του τριετούς σχεδίου που εκπονεί η αρχή είναι να υπάρξει μετά από παρέλευση της περιόδου αυτής μια αγορά που θα λειτουργεί ορθά και θα παρέχει την αναγκαία προστασία στον καταναλωτή. Η αρχή έχει επιφορτιστεί εξαρχής με το έργο να διαμορφώσει τα ρυθμιστικά πλαίσια για να προχωρήσουν οι προγραμματισμένες αποκρατικοποιήσεις. «Εμείς διαμορφώνουμε το πλαίσιο, τίθεται σε εθνική διαβούλευση και εν συνεχεία ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση της φιλοσοφίας της αρχής είναι το ότι πρέπει να ρυθμίζουμε σε συνεργασία με την αγορά και όχι «απέναντι» σε αυτήν», δήλωσε.
Όπως ανέφερε, η αρχή υφίσταται στα «χαρτιά» από το 2004, ωστόσο δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητη αρχή από το Φεβρουάριο του 2012, σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο χώρο και σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Σήμερα δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του έργου της 32 στελέχη που έχουν αποσπαστεί από το δημόσιο τομέα και έχουν εκπαιδευτεί για να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.
Όσον αφορά τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, ο κος Γιαννακόπουλος ανέφερε πως η απαγόρευση των τεχνικών παιχνιδιών το 2000 οδήγησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2005 και το 2008 και είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων. Συνολικά έως το 2011 η Ελλάδα πλήρωσε 36 εκατ. ευρώ.
Στην ανάγκη καθορισμού στρατηγικής στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων που θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και τη δραστηριοποίηση για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί αναφέρθηκε ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Επικεφαλής Εταίρος στο Δικηγορικό Γραφείο Μ. & Π. Μπερνίτσα, τονίζοντας ότι πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα που έχει η χώρα προς τους ξένους επενδυτές. Αναφερόμενος στην περίπτωση του ΟΠΑΠ είπε πως η πολιτική που έχει ακολουθηθεί έως τώρα έχει δημιουργήσει περιβάλλον αβεβαιότητας για τους επενδυτές και αμφιβολίες σχετικά με τα δικαιώματα. «Χωρίς αξιοπιστία» όπως είπε «το μέλλον των τυχερών παιγνίων είναι σκοτεινό».
Από την πλευρά του ο κ. Σταμάτης Δραζιώτης, CFA Αναλυτής Μετοχών - Κλάδων Τυχερών Παιχνιδιών & Καταναλωτικών αγαθών στη Eurobank Equities, μίλησε για τη διαδικτυακή αγορά παιγνίων στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 200-250 εκατ. ευρώ παρέχοντας ουσιαστικά στην πολιτεία κίνητρο για τη νομιμοποίηση ενός μεγάλου μέρους αυτής της αγοράς. Η πολιτεία πρέπει να ενεργεί με βάση αφενός την προστασία του καταναλωτή και αφετέρου τη συγκέντρωση εσόδων, που θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά στον ΟΠΑΠ είπε πως η κυβέρνηση έχει επιβάλλει φόρο 30% στα έσοδα, εκτιμώντας ότι αυτή η πολιτική είναι πιο συμφέρουσα από τα μερίσματα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, Head of Communications της StanleyBet Group ανέφερε πως «στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν λαμβάνεται υπόψη ο καταναλωτής, του οποίου η γνώμη παίζει σημαντικό ρόλο σε χώρες που η αγορά είναι ρυθμισμένη. Λόγου χάρη στη Δανία, τη Μάλτα και τις ΗΠΑ υπάρχει ένα αυστηρό σύστημα τόσο για τις διαδικασίες αδειοδότησης όσο και για τον έλεγχο του παρόχου». 
Εν συνεχεία ο κ. Αλέξανδρος Κελαιδίτης, Executive Director, Head of Greece Coverage στη Goldman Sachs αναφέρθηκε στη σημασία των ξένων επενδύσεων, τόσο στην αγορά των παιγνίων όσο και γενικότερα στη χώρα μας, επισημαίνοντας ότι η αποκρατικοποιήσεις των ΔΕΠΑ και ΟΠΑΠ θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων. Ήδη για τον ΟΠΑΠ υπάρχουν επτά ενδιαφερόμενοι εκ των οποίων οι τέσσερις είναι αμιγώς ξένοι. Αναμφισβήτητα ως τροχοπέδη λειτουργεί η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου και για αυτό πρέπει να προσανατολιστούμε σε ένα πιο φιλικό και ξεκάθαρο ρυθμιστικό περιβάλλον.
Ο κ. Morten Ronde, Chief Executive, Danish Online Gambling Association στην ομιλία του αναφέρθηκε στον οργανισμό ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της Δανίας και πώς εξελίχθηκε η απελευθέρωση στη συγκεκριμένη αγορά. Όπως είπε, στη Δανία η μαύρη αγορά αυξανόταν χρόνο με το χρόνο με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να φτάσει να έχει το 80% της αγοράς. Αυτό συνέβαινε επειδή η αγορά δεν ήταν ρυθμισμένη. Χρειαζόταν λοιπόν ένα μοντέλο που θα προστάτευε τον καταναλωτή και ταυτόχρονα θα έφερνε έσοδα στο κράτος. Εξετάστηκαν ρυθμιστικά πλαίσια άλλων χωρών για να ενσωματωθούν τα καλύτερα στοιχεία τους στο δανέζικο μοντέλο. Όταν ρυθμίστηκε η αγορά, το παράνομο κομμάτι περιορίστηκε στο 5%, με το υπόλοιπο από το 80% που ήταν πριν να μεταφέρεται στη νόμιμη αγορά. Για την Ελλάδα είπε ότι βρίσκεται στο σημείο που ήταν η Δανία 5 χρόνια πριν. Είπε χαρακτηριστικά ότι θλίβεται με το ελληνικό σχέδιο αδειοδότησης που προβλέπει ένα μόνο πάροχο στον αθλητικό στοιχηματισμό, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα με αυτήν την πρακτική θα επαναλάβει ευρωπαϊκά ιστορικά λάθη του παρελθόντος. 
Ο κ. Γιώργος Ζενζεφίλης, Γενικός Διευθυντής της Intralot Interactive ξεκίνησε την εισήγηση του λέγοντας ότι το τυχερό παιχνίδι είναι στην ανθρώπινη φύση και είπε για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο internet ότι παράγουν αρκετή καινοτομία η οποία συγκλίνει με το παραδοσιακό τυχερό παιχνίδι. Για την Ελλάδα ανέφερε ότι διακινούνται στο interactive παιχνίδι 200 εκατ. ευρώ από τη ζημιά του παίκτη, από τα οποία δεν καρπώνεται τίποτα το ελληνικό δημόσιο, αλλά αντίθετα καρπώνονται χώρες όπως, η Μάλτα, το Γιβραλτάρ και το Isle Of Man. Για την Intralot είπε ότι δραστηριοποιείται σε 53 χώρες σε όλο τον κόσμο με 1,2 δις τζίρο, με το 90% αυτού να προέρχεται από το εξωτερικό. Για την παρουσία της Intralot στην Ιταλία είπε συγκεκριμένα ότι κατέχει το 12% της αγοράς και είναι 4η σε μερίδιο αγορά στη χώρα, αλλά 1η μεταξύ των ξένων εταιρειών. 
Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Δουκίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από έρευνα που διενήργησε στην ελληνική αγορά για τη συμπεριφορά του online παίκτη προέκυψε ότι 1,9 εκατ. Έλληνες κάνουν online αγορές ύψους 2,9 δις ευρώ, ποσό το οποίο φαίνεται ότι αναπτύσσεται με ρυθμούς 35-50%. Βέβαια, όπως παρατήρησε, οι μέσοι όροι στην Ευρώπη είναι διπλάσιοι, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς. Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι από πέρυσι διαφαίνεται ισχυρή η τάση αναφοράς των αγοραστών του internet στο e-gaming. Οι παίκτες που ασχολούνται με το e-gaming υπολογίζονται στους 460 χιλιάδες οι οποίοι κάνουν περίπου 3 εκατ. κλικ το μήνα σε 1 εκατ. περίπου ιντερνετικά παιχνίδια. 
Για το νόμο 4002/2011 ο οποίος αποσκοπεί να βάλει τάξη στην αρρύθμιστη αγορά τυχερών παιχνιδιών επ’ ωφελεία του δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας των πολιτών μίλησε στην εισήγηση της η δικηγόρος ειδική στο δίκαιο τυχερών παιγνίων κ. Αλεξία Κουκκουλλή. Συγκεκριμένα είπε ότι ο νόμος 4002 πρωτοπορεί στην Ευρώπη εισάγοντας κανόνες που διέπουν το υπεύθυνο παιχνίδι, το οποίο αποτελεί τη βασική αρχή διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, τόσο εκείνων που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα όσο και εκείνων που διεξάγονται στο διαδίκτυο. Καθορίζεται με νόμο ο γενικός κανόνας συμμετοχής στα τυχερά παίγνια των ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Απαγορεύει απολύτως την παροχή πίστωσης ή έκπτωσης στους παίκτες με στόχο την προστασία αυτών από υπερβολική στοιχηματική δραστηριότητα και τη συγκράτηση των ποσών που θα παίζονται σε λογικά επίπεδα. Σε άτομα κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους απαγορεύεται όχι μόνο η συμμετοχή αλλά ακόμα και η είσοδος τους σε χώρους που διεξάγονται τυχερά παίγνια.
Ο κ. Andrew Gellatly, Editorial Director, Gambling Compliance ανέφερε ότι η αγορά των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 2 δις ευρώ αλλά το ποσό αυτό είναι μικρότερο σήμερα λόγω της κρίσης. Το παράδειγμα της Ιταλίας έδειξε ότι η αγορά των VLT’s θα φτάσει το 40% της συνολικής αγοράς παιγνίων κάτι που σημαίνει ότι θα έχει λογικά και στην Ελλάδα πολύ μεγάλη επενδυτική ανταποδοτικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιταλία αν και η υπόλοιπη αγορά παιγνίων είχε πτώση, με την εισαγωγή των VLT’s το σύνολο του κλάδου παρουσίασε τελικά άνοδο κατά 20%. Σύμφωνα με τον κ. Gellatly η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση του τι θα γίνει αν σε κάποια καταστήματα μπουν δίπλα δίπλα οι παράνομες μηχανές παιγνίων και τα VLT’s. Γενικά η Ελλάδα θα πρέπει να δει την Ιταλία σαν παράδειγμα και να αποφύγει τα προβλήματα και τις αστοχίες της γειτονικής μας χώρας.
Ο κ. Παναγιώτης Λαμπράκος, Industry Manager Gaming Google Greece μίλησε για την κατακόρυφη αύξηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των smartphones, και των tablets στην ελληνική αγορά, μία τάση που αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της και τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 2009 η πλειοψηφία των αναζητήσεων στη χώρα μας αφορούσε σε hobbies, διακοπές κλπ. Σήμερα τη θέση αυτών των αναζητήσεων έχουν πάρει το ψάξιμο για θέσεις εργασίας κυρίως στο εξωτερικό, για εκπτωτικά κουπόνια και για επιχειρήσεις με φτηνά προϊόντα όπως είναι τα Zara. Επίσης είπε ότι οι καταναλωτές παρακολουθούν πιο προσεκτικά video και εκπομπές στο διαδίκτυο από ότι στην τηλεόραση, ενώ τόνισε ότι στο ίντερνετ δεν υπάρχει prime time όπως στην και γενικά δεν υπάρχουν «ζώνες τηλεθέασης».
Ο κ. Ευστάθιος Κορωνάκης, Δικηγόρος, εξειδικευμένος στα Παίγνια, μίλησε για το νομικό καθεστώς και τα προβλήματα λειτουργίας των εικοσι-τεσσάρων εταιρειών  που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα κατά το μεταβατικό στάδιο του αρ.50 παρ.12 του Ν.4002/2011. Όπως ανέφερε παρότι θεωρητικά υπήρχε όλο το νομικό πλαίσιο για τη νόμιμη δραστηριοποίηση αυτών των εταιρειών, στην πράξη διαπιστώθηκε ότι η Ελληνική πολιτεία, που είναι συμμέτοχος στα κέρδη κατά ποσοστό 30%λόγω αδράνειας και αδιαφορίας δεν επέτρεψε την ουσιαστική ανάπτυξη και λειτουργία των εταιρειών αυτών.
Ο κ. Σταύρος Παπαγερμανός, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω & Νομικός Σύμβουλος, ΟΣΗΠΕ αναφέρθηκε στις επιλογές του έλληνα νομοθέτη του Ν. 4002/2011 για τη ρύθμιση της ελληνικής αγοράς των παιγνίων, την εισαγωγή των Video Lottery Terminal’s (VLT’s) και τον αποκλεισμό του Ψυχαγωγικού Παιχνιδιού Περιορισμένου Οφέλους (ΑWP’s). Όπως είπε από τις 4-8-2011 ο έλληνας νομοθέτης του Ν. 4002/2011 επιχείρησε να ρυθμίσει την ελληνική αγορά των παιγνίων χωρίς να λαμβάνει πραγματικά υπόψη του τη διεθνή και ιδίως την ευρωπαϊκή τάση απελευθέρωσης των αγορών και χωρίς όπως φαίνεται -μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή- να έχει καταφέρει να επιτύχει την εξισορρόπηση ή τη σύνθεση των αντίρροπων συμφερόντων της αγοράς.Panel I
Στο Panel I με θέμα τα «Ρυθμιστικά θέματα, Ιδιωτικοποιήσεις και Νέες Άδειες - Οικονομικές και χρηματοδοτικές παράμετροι των ιδιωτικοποιήσεων των νέων αδειών» οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ρυθμιστικό πλαίσιο του διαδικτυακού στοιχηματισμού, την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ και των κρατικών λαχείων τον κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και στο Ελληνικό και τις προοπτικές του να αποκτήσει  να γίνει ένα νέο καζίνο στην Αθήνα.  Στην ανάγκη καθορισμού στρατηγικής στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων που θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και τη δραστηριοποίηση για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί αναφέρθηκε ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Επικεφαλής Εταίρος στο Δικηγορικό Γραφείο Μ. & Π. Μπερνίτσα, τονίζοντας ότι πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα που έχει η χώρα προς τους ξένους επενδυτές. Αναφερόμενος στην περίπτωση του ΟΠΑΠ είπε πως η πολιτική που έχει ακολουθηθεί έως τώρα έχει δημιουργήσει περιβάλλον αβεβαιότητας για τους επενδυτές και αμφιβολίες σχετικά με τα δικαιώματα. «Χωρίς αξιοπιστία» όπως είπε «το μέλλον των τυχερών παιγνίων είναι σκοτεινό».
Από την πλευρά του ο κ. Σταμάτης Δραζιώτης, CFA Αναλυτής Μετοχών - Κλάδων Τυχερών Παιχνιδιών & Καταναλωτικών αγαθών στη Eurobank Equities, μίλησε για τη διαδικτυακή αγορά παιγνίων στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 200-250 εκατ. ευρώ παρέχοντας ουσιαστικά στην πολιτεία κίνητρο για τη νομιμοποίηση ενός μεγάλου μέρους αυτής της αγοράς. Η πολιτεία πρέπει να ενεργεί με βάση αφενός την προστασία του καταναλωτή και αφετέρου τη συγκέντρωση εσόδων, που θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά στον ΟΠΑΠ είπε πως η κυβέρνηση έχει επιβάλλει φόρο 30% στα έσοδα εκτιμωντας ότι αυτή η πολιτική είναι πιο συμφέρουσα από τα μερίσματα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, Head of Communications, StanleyBet Group είπε πως  «στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν λαμβάνεται υπόψη ο καταναλωτής, του οποίου η γνώμη παίζει σημαντικό ρόλο σε χώρες που η αγορά είναι ρυθμισμένη. Λόγου χάρη στη Δανία, τη Μάλτα και τις ΗΠΑ υπάρχει ένα αυστηρό σύστημα τόσο για τις διαδικασίες αδειοδότησης όσο και για τον έλεγχο του παρόχου». 
Εν συνεχεία ο κ. Αλέξανδρος Κελαιδίτης, Executive Director, Head of Greece Coverage στη Goldman Sachs αναφέρθηκε στη σημασία των ξένων επενδύσεων, τόσο στην αγορά των παιγνίων όσο και γενικότερα στη χώρα μας επισημαίνοντας ότι η αποκρατικοποιήσεις των ΔΕΠΑ και ΟΠΑΠ θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων. Ήδη για τον ΟΠΑΠ υπαρχουν οκτώ ενδιαφερόμενοι εκ των οποίων οι τέσσερις είναι αμιγώς ξένοι. Αναμφισβήτητα ως τροχοπέδη λειτουργεί η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου και για αυτό πρέπει να προσανατολιστούμε σε ένα πιο φιλικό και ξεκάθαρο ρυθμιστικό περιβάλλον.
Εν συνεχεία ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, Independent Analyst αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει στο χώρο των τυχερών παιγνίων τονίζοντας ότι σε σχέση με άλλες χώρες υστερούμε στην εισαγωγή νέων παιχνιδιών, στο ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη στα καζίνο, καθώς και στο ότι η ιδιωτικοποίηση και το «άνοιγμα» της αγοράς δε γίνεται με απόφαση της ελληνικής πολιτείας αλλά της τρόικα. Σχετικά με τα VLTs είπε πως υπάρχει μεγάλη αγορά παράνομων παιχνιδιών, καθώς το νομικό πλαίσιο είναι ελλιπές. Ωστόσο υπάρχουν ευκαιρίες αν η αγορά αυτή νομιμοποιηθεί. Όσον αφορά τον ΟΠΑΠ εξέφρασε την άποψη ότι ο οργανισμός πρέπει πρώτα να εξελιχθεί και μετά να πωληθεί.  Panel IΙ
Στο Panel IΙ με τίτλο «Κρίσιμα Θέματα σχετικά με τα Παίγνια και το Στοιχηματισμό» συζητήθηκε το προφίλ του Έλληνα παίκτη βάσει μελέτης του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN), η εισαγωγή της Κάρτας παίκτη και ο έλεγχος πρόσβασης στα τυχερά παίγνια η συμμόρφωση και ασφάλεια στο διαδικτυακό περιβάλλον και ο ρόλος του responsible gaming στο νέο τοπίο τυχερών παιγνίων. Ομιλητές ήταν ο καθηγητής Γιώργος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο
Κωνσταντίνος Καλέντης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Dataplex S.A., η
Κατερίνα Κατσούλη, Managing Director, Sustainable Development Consulting
Και ο Malcolm Bruce, Senior Consultant, G4 Global Gambling Guidance Group.
O κ. Bruce ανέφερε ότι η Ελλάδα πρέπει, και είναι λογικό, να ασχολείται με το τι πήγε καλά και τι όχι σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ίντερνετ θέτει προκλήσεις στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν νόμιμες εταιρείες που βάζουν κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα ότι δεν μπορεί ένας παίκτης να παίξει αν πρώτα δεν αναγνωριστεί ποιος είναι. Στη «μαύρη» αγορά τυχερών παιγνίων δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί.
Ο κ. Δουκίδης μίλησε για την έρευνα που «τρέχει» το ELTRUN για τη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή στο ίντερνετ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας περίπου 1,9 εκατ. Έλληνες κάνουν αγορές ύψους 2,9 δις ευρώ, γεγονός που συνιστά αύξηση σε ποσοστό κατά 35%-50%. Επίσης 460.000 παίζουν σε παιχνίδια e-gaming, ενώ κάθε μήνα γίνονται 3 εκατ. “κλικς” για e-gaming σε 1 εκατομμύριο παιχνίδια.
Η κ. Κατσούλη στάθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο ζήτημα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε ότι αφορά το ίντερνετ.  Το θέμα της ασφάλειας είναι σύμφωνα με την κ. Κατσούλη πολύπλοκο αλλά και απλό, ενώ είναι ταυτόχρονα κοινωνικό και πολιτικό.
Ο κ. Καλέντης από την πλευρά του τόνισε ότι όπου υπάρχει κέρδος υπάρχουν και δραστηριότητες από hackers, crackers κλπ, αλλά και παραδοσιακούς εγκληματίες. Επίσης είπε ότι μαζί με την αδειοδότηση των εταιρειών πάνε και οι υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με τους κανόνες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι αρχές και οι εταιρείες να συνεργάζονται στο θέμα της νομιμότητας.   Panel III:
Στο Panel III με θέμα «Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Εποχή του Διαδικτύου, των Έξυπνων Τηλεφώνων και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης», ομιλητές ήταν ο κ. Λουκάς Δεληγιαννάκης, CRM Competency Leader ECEMEA, Oracle Hellas ο κ. Παναγιώτης Λαμπράκος, Industry Manager Gaming Google Greece, ο κ. Αθανάσιος (Θάνος) Mαρίνος, Co-founder, Managing Partner, European Betting and Gaming partners UK Ltd (EBGC UK Ltd) και ο κ. Γιώργος Φραγκάκης, Head of Performance Marketing, ForestView
Ο κ. Δεληγιαννάκης


 MONEY CONFERENCE GAMING HALL
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το MC Gaming Hall ήταν ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος δίπλα ακριβώς στην κεντρική αίθουσα του συνεδρίου, στον οποίο οι εταιρείες πρόβαλαν τις προτάσεις και τις λύσεις τους σχετικά με τα VLTs και παρουσίασαν νέα παιχνίδια, πρωτοπόρες λύσεις, την κάρτα παίκτη κλπ.
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου ολοκληρωμένα συστήματα VLT τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία αποτελούνται τόσο από VLT terminals, με τα πιo προηγμένα παιχνίδια, όσο και τις λύσεις του Cash Handling ενός προηγμένου Gaming Hall, στο οποίο μπορούν να λειτουργούν VLT terminals διαφόρων κατασκευαστών.
Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν όχι μόνο το front end (το τερματικό VLT δηλαδή), αλλά και το σύστημα για το cash handling, το administration και το monitoring μιας ολοκληρωμένης και end-to-end εγκατάστασης μιας αίθουσας με VLT's.


 


XΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
SILVER SPONSORS: ΟΠΑΠ Α.Ε., STANLEYBET
BRONZE SPONSORS: GEWETE, IGT, ESET HELLAS
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: GOOGLE, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ & Π ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ, UNIXFOR, ZOO.GR, FOREST VIEW, FORTUNA CLICK, VIRTUAL 3IT REALITY LTD
COMMUNICATION PARTNER: V+O
COMMUNICATION SPONSORS: ΣΚΑΙ, ΣΚΑΙ 100,3, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ΚΕΡΔΟΣ, EURO2DAY, ΧΡΗΜΑ, PHARMA & HEALTH BUSINESS, GAMBLING COMPLIANCE, BULGARIAN GAMING ASSOCIATION, GAMENET, PALO.GR


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Εthos Media - Money Conferences (
www.moneyconferences.com) και επιχειρηματικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ (www.hrima.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
http://www.moneyconferences.com/conference.asp?catid=1893 ή να επικοινωνήσουν με τους Υπεύθυνους Προγράμματος, κ. Γρηγόρη Λεωνίδη, Commercial Director, Ethos Media S.A στο τηλ: 210 9984876 και κα. Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, Communication & PR Manager, Ethos Media SA, στο τηλ: 210 9984901 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voulgaraki.s@ethosmedia.eu 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Χ.Α.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2012
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
GAMING MONEY CONFERENCE 2012
CLINICAL RESEARCH CONFERENCE 2012
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site