Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2005                               Τεύχος 315

Τράπεζα Κύπρου: Ανοδικά αποτελέσματα στο σωστό timing


Στην καλύτερη δυνατή χρονική συγκυρία - ενόψει της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - ήρθε για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου η ανακοίνωση των εννεαμηνιαίων αποτελεσμάτων της. Τα κυριότερα συμπεράσματα από την πορεία του Συγκροτήματος κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2005 είναι:
1. Η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των κερδών στο Γ’ τρίμηνο έναντι του Α’ εξαμήνου (τα κέρδη μετά την φορολογία του Γ’ τριμήνου 2005 είναι αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο), εξέλιξη που αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τέταρτο του έτους. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε £50 εκατ. για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2005, σε σχέση με £30 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 66%.
2. Η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς στις χορηγήσεις στην Κύπρο και σε καταθέσεις και χορηγήσεις στην Ελλάδα. Στην Κύπρο, το Συγκρότημα έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς του στις χορηγήσεις σε 24,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2005, με βάση το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, από 24,3% που ήταν στο τέλος του 2004. Στο τέλος Αυγούστου 2005, το μερίδιο αγοράς του Συγκροτήματος στις χορηγήσεις στην Ελλάδα έφτασε το 3,81% από 3,62% πριν από ένα έτος. Στο τέλος Αυγούστου 2005, το μερίδιο αγοράς του Συγκροτήματος στις καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασε το 3,85%, από 3,64% πριν από ένα έτος.
3. Η επιτυχής πορεία του προγράμματος αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας στην Κύπρο (κατά τα πρότυπα της Ελλάδας).
4. Η επίτευξη μέσα στο πρώτο έτος του μεγαλύτερου τμήματος του  τριετούς στόχου 2005-2007, με αποτέλεσμα σε λίγους μήνες να αναθεωρηθούν επί τα βελτίω οι στόχοι της τριετίας 2006-2008 για την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και για τη συρρίκνωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα κ.λπ.  Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω σε 57,8% σε σχέση με 61,4% για την περσινή περίοδο, με αποτέλεσμα ο στόχος του περιορισμού του λόγου εξόδων προς έσοδα σε επίπεδο κάτω του 58% μέχρι το τέλος του 2007 να έχει ήδη επιτευχθεί.  Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, φθάνοντας σε 11,3%, με αποτέλεσμα να πλησιάζει τον στόχο που τέθηκε για αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο πέραν του 13% μέχρι το τέλος του 2007.
5. Το ενδιαφέρον πολλών επενδυτικών οίκων που ξεκίνησαν να παρακολουθούν τη μετοχή της Τράπεζας.
6. Η μερίδα του λέοντος της αύξησης των κερδών προήλθε από την Κύπρο, με σαφώς αυξημένη να είναι η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου, λόγω της αυξημένης παραγωγής, των υψηλότερων τιμολογίων στους κλάδους ζημιών, αλλά και στην άνοδο των τιμών των μετοχών στο Χ.Α.Κ. Οι ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος συνέχισαν τις πάρα πολύ καλές τους επιδόσεις.  Τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν αύξηση 32% και έφτασαν τα £18 εκατ. (_30 εκατ.).  Για το εννιάμηνο 2005 οι ασφαλιστικές εργασίες είχαν συνεισφορά 8% στα συνολικά οργανικά κέρδη του Συγκροτήματος.  Τα κέρδη πριν τη φορολογία των ασφαλιστικών εργασιών για το εννιάμηνο 2005 παρουσίασαν αύξηση 74%, φτάνοντας τα £10 εκατ. (_18 εκατ.) σε σχέση με το εννιάμηνο 2004, συνεισφέροντας 16% στα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος  πριν τη φορολογία.   
7. Ανοίγει πλέον ο δρόμος για την επέκταση του Συγκροτήματος σε Ρωσία και Ρουμανία.

  Περιεχόμενα
Editorial: Η Διεθνής Αγορά, η ουσία και το περιτύλιγμα...
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: Αισιοδοξία made in USA
Επενδύσεις: Εδόθη νέα «ψήφος» εμπιστοσύνης!
Επενδύσεις: Χρηματιστήριο – Νομίσματα
Αφιέρωμα: ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ: Υψηλές επενδύσεις και είσοδος νέων «παικτών»
Αφιέρωμα: 6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
Εμπορεύματα: Ανασκόπηση για τον Οκτώβριο 2005
¶ρθρο: O Jack Welch για πρώτη φορά στην Ελλάδα
¶ρθρο: Η αγορά του χρυσού
¶ρθρο: Κυπριακό: Οι παγίδες μιας νέας πρωτοβουλίας
¶ρθρο: Τράπεζα Κύπρου: Ανοδικά αποτελέσματα στο σωστό timing
¶ρθρο: Αποτίμηση αξίας στελεχών- Oφέλη από την ασφάλισή τους
Θέματα: Επιχειρηματικά Βραβεία - Γεώργιος Ουζούνης

 Όροι και προϋποθέσεις του site