Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2013-τ.390                              

ΟΤΕ: ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΚΕΡΔΗ, ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ


Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τετραπλασιασμό των καθαρών κερδών του το 2012, σε ετήσια βάση, παρά την ύφεση, χάρη στην πώληση ποσοστού του στην Telecom Srbija και στις περικοπές κόστους.
Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 476,4 εκατ. έναντι 119,7 εκατ. Το ίδιο διάστημα, οι πωλήσεις του ομίλου υποχώρησαν κατά 7,1% στα 4,68 δισ. ευρώ.
H UBS εκτιμά ότι και το 2013 θα υπάρξει βελτίωση, λόγω της μείωσης του λειτουργικού κόστους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, σημειώνοντας πως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.
Για το 2013 εκτιμά πως ο τομέας σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, ενώ αναμένει ότι το καθαρό μερίδιο broadband διαφήμισης θα σταθεροποιηθεί περίπου στο 40%, καθώς ο ΟΤΕ θα επωφελείται της ανταγωνιστικότερης τιμολόγησης και της διάθεσης του VDSL.
Επίσης προχώρησε σε επενδύσεις ύψους σχεδόν μισού δισ. ευρώ και αποπληρωμές δανείων ύψους ενός δισ. ευρώ.
Αυτή ήταν προφανώς και η προοπτική που εκτίμησαν οι πιστωτές του Οργανισμού όταν στις αρχές του έτους έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ, αναχρηματοδοτώντας σημαντικό μέρος του συνολικού δανεισμού του. Στις 7 Φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε νέο, πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, ομόλογο ύψους 700,0 εκατ. ευρώ, με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω του 1,9 δισ. ευρώ.
Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΟΤΕ είναι η μείωση του δανεισμού. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός περιορίστηκε κατά 25% το προηγούμενο έτος σε 2,8 δισ., την ώρα που τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 70% την ίδια περίοδο.
 Ο όμιλος συνέχισε τις δράσεις μείωσης κόστους, με το κόστος να μειώνεται σε ετήσια βάση κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. Προφανώς οι συνεχιζόμενες μειώσεις προσωπικού έφεραν σημαντικά αποτελέσματα, οδηγώντας τον ΟΤΕ σε ένα σημείο σύγκλισης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς την περασμένη δεκαετία, το εργασιακό κόστος ήταν αυτό που «ταλαιπωρούσε» την εταιρεία.
Ωστόσο, ο παράγοντας που συνεχίζει να οδηγεί τις επιδόσεις του Οργανισμού παραμένει η κινητή τηλεφωνία. Η Cosmote συνεχίζει να αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της ελληνικής αγοράς και πλέον τα έσοδα από τον συγκεκριμένο τομέα, διεθνώς, είναι περισσότερα από την παραδοσιακή δραστηριότητα της σταθερής. Άλλωστε, στη σταθερή τηλεφωνία ο ΟΤΕ συνεχίζει να χάνει πελάτες προς όφελος του ανταγωνισμού, με το σύνολο των συνδέσεων ISDN και PSTN να παρουσιάζει μείωση της τάξης του 8,9%.


 


 ΟΠΑΠ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ


Ανθεκτικά χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του OΠΑΠ οι αναλυτές. Καταγράφουν ως θετική τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους του Οργανισμού, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το 2011.
Καθαρά κέρδη ύψους 505,5 εκατ. εμφάνισε για τη χρήση του 2012 ο ΟΠΑΠ. Τα κέρδη είναι μειωμένα κατά 6% σε σχέση με το 2011, οπότε και είχαν διαμορφωθεί στα 537,5 εκατ. Για το τέταρτο τρίμηνο χρήσης, ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε κέρδη 133,8 εκατ., αυξημένα κατά 4,3%. Η εταιρεία προτείνει μέρισμα ύψους 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 3.971,6 εκατ., έναντι 4.358,5 εκατ. το 2011 (μείωση κατά μονοψήφιο ποσοστό 8,9%), επιδεικνύοντας σημαντική ανθεκτικότητα εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
Στα 565 εκατ. ευρώ κινήθηκε το σύνολο των υποχρεώσεων, από τα 614 εκατ. ευρώ το 2011.


• Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 155,5 εκατ. ευρώ.
• Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 96 εκατ. ευρώ.
• Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 85 εκατ. ευρώ.
• Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 219 εκατ. ευρώ.


Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 1,16 δισ. από 0,89 δισ. ευρώ και οι θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 564,7 εκατ. ευρώ.
Τέλος, αποτιμάται σε 2,11 δισ. ευρώ, με τη σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1,82 και με p/e 4,5.


Εκτιμήσεις για χαμηλότερα μεγέθη


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα έσοδα από τα υφιστάμενα παιχνίδια θα κινούνται πτωτικά μέχρι και το 2015, αλλά τα κέρδη θα αρχίσουν να γυρίζουν προς τα πάνω από το 2014. Τα έσοδα το 2013 θα κινηθούν κοντά στα 3,63 δισ., έναντι των 3,96 δισ. του 2012, ενώ τα κέρδη, μετά από φόρους, θα περιοριστούν στα 116 εκατ. ευρώ.
Οι επιπτώσεις της αυξημένης φορολογίας θα επηρεάσουν σοβαρά τα αποτελέσματα του Οργανισμού και για το 2014, οπότε και τα κέρδη από τα υφιστάμενα παιχνίδια προβλέπεται πως θα προσεγγίσουν τα 127 εκατ. Τα καθαρά κέρδη θα αρχίσουν να κινούνται ανοδικά από το 2015, οπότε και προβλέπονται στα 213 εκατ., ενώ ο κύκλος εργασιών θα κινηθεί ανοδικά μετά το 2015 (εκείνη τη χρονιά θα βρεθεί και στο χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή κοντά στα 2,83 δισ.).


 ΛΕΞΕΙΣ 340


ΤΙΤΑΝ: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΗΠΑ, ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ 2012


Στην προβλεπόμενη επιτάχυνση της ανάκαμψης της ζήτησης τσιμέντου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου βρίσκεται το 30% της περιουσίας της, προσβλέπει, εν πολλοίς, η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία «Τιτάν», προκειμένου να επανέλθει εφέτος σε κερδοφορία, καθώς το 2012, για πρώτη φορά εδώ και περίπου μία εικοσαετία, κατέγραψε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω των υψηλών ζημιών της στις ΗΠΑ.
 Η προσδοκία αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η ζήτηση τσιμέντου στην αμερικανική αγορά αυξάνεται πολύ περισσότερο στις περιοχές όπου αυτή δραστηριοποιείται παραγωγικά, καθώς και στην πρόβλεψη ερευνητών της ένωσης των τσιμεντοβιομηχάνων των ΗΠΑ ότι η εκτιμώμενη σε 8,2% ανάκαμψη της ζήτησης το 2012 θα βαίνει επιταχυνόμενη τόσο κατά το 2013 όσο και τα επόμενα χρόνια, επηρεάζοντας ίσως αναλόγως και τις τιμές διάθεσης του τσιμέντου.
 Στον ελληνικό όμιλο, πάντως, αν και παραδέχονται ότι «είναι εμφανής» η ανάκαμψη στην αμερικανική αγορά κατοικιών, κάνουν λόγο μόνο για τα «πρώτα σημάδια ανάκαμψης» της συνολικής ζήτησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επάνοδος του ισχυρού αμερικανικού τομέα του ομίλου σε θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα δύσκολα θα επιτευχθεί εντός του 2013.
Άνοδο στον κύκλο εργασιών, αλλά υποχώρηση σε λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) και ζημιές, μετά τους φόρους, εμφάνισε ο όμιλος το 2012 σε μία χρονιά όπου, σύμφωνα με την εταιρεία, η κατάρρευση της ελληνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας αντισταθμίστηκε από την ανάκαμψη σε ανατολική Ευρώπη, Αίγυπτο και ΗΠΑ. Από την άλλη, ο όμιλος κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές του το 2012.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2012 ανήλθε σε 1,131 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,6%. Τα αποτελέσματα, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 24,5 εκατ. σε σύγκριση με 11 εκατ. κέρδη το 2011. Καθοριστική για τα αποτελέσματα ήταν, για μία ακόμη χρονιά, η συνεισφορά των χωρών της ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Αιγύπτου. Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης έγιναν επίσης εμφανή και στις ΗΠΑ. Θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα είχε και η υποχώρηση του ευρώ έναντι των τοπικών νομισμάτων.
Το Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου 2013, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.


 


ΛΕΞΕΙΣ 180


BIOXAΛΚΟ: ΖΗΜΙΕΣ 50 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2012


Ζημίες 50,1 εκατ. ευρώ ή -0,2512 ευρώ ανά μετοχή κατέγραψε ο όμιλος για το 2012, έναντι ζημιών 42,6 εκατ. ή -0,2139 ευρώ ανά μετοχή, το 2011.
 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3.316 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
 Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 159,4 εκατ., μειωμένα κατά 9,7%, έναντι 176,6 εκατ., το 2011. Οι αποσβέσεις της περιόδου ήταν αυξημένες κατά 1,4% και ανήλθαν στα 146 εκατ.
Επιπλέον, σε 3,44 δισ. ανήλθε το σύνολο του ενεργητικού της, το οποίο διαμορφώνεται από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία των 1,76 δισ. ευρώ, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των 17 εκατ., καθώς και από τις επενδύσεις σε ακίνητα των 101,5 εκατ., τις απαιτήσεις από πελάτες 368,2 εκατ. και τα ταμειακά διαθέσιμα των 144,2 εκατ.
Επίσης, το σύνολο των υποχρεώσεων έφθασε στα 1,92 δισ. από τα 2,06 δισ. του 2011.


• Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 396,3 εκατ. ευρώ
• Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 205 εκατ. ευρώ
• Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 973 εκατ. ευρώ
• Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 348 εκατ. ευρώ


 Στα 1,06 δισ., από 1,1 δισ. το 2011, κυμάνθηκαν τα ίδια κεφάλαια και στα 105,3 εκατ. ευρώ οι θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.


 


ΛΕΞΕΙΣ 240


JUMBO: ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ 70 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ


Ανθεκτικότητα στον κύκλο εργασιών της, παρά την οικονομική κρίση που πλήττει την εγχώρια αγορά, έδειξαν τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου.
Η εταιρεία ανακοίνωσε πτώση 2,3% των καθαρών κερδών του πρώτου εξαμήνου έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2012, με την αδυναμία στην Ελλάδα να αντισταθμίζεται μερικώς από τις ισχυρές πωλήσεις στα Βαλκάνια.
Η Jumbo, που λειτουργεί 62 καταστήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 56,5 εκατ. ευρώ, από 57,8 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρσι.
Τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε μικρή αύξηση των πωλήσεων στα 295,4 εκατ., χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στη Βουλγαρία και στα καταστήματα franchise σε Σκόπια και Αλβανία.
Οι λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα συνέχισαν να υποχωρούν με ρυθμό-ρεκόρ τον Νοέμβριο, καθώς τα νοικοκυριά υφίστανται μεγάλη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους λόγω της τριετούς λιτότητας.
Η Jumbo ακολουθεί ένα επιθετικό σχέδιο επέκτασης του δικτύου της για να αντιμετωπίσει τη «βουτιά» της κατανάλωσης στην Ελλάδα.
Στους έξι μήνες έως τον Δεκέμβριο, η εταιρεία άνοιξε τέσσερα νέα καταστήματα σε Ελλάδα και Βουλγαρία και σχεδιάζει τουλάχιστον άλλα έξι μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον δύο στη Ρουμανία.
Η εταιρεία επιβεβαίωσε το guidance της, το οποίο προβλέπει αύξηση των πωλήσεων κατά 0-1% για τη χρήση 2012/2013, ενώ τα κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 70 εκατ., μειωμένα κατά 28,1%, καθώς οι αποπληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα, τα αυξημένα κόστη μεταφοράς και η επίπτωση του ισχυρότερου δολαρίου θα επηρεάσουν αρνητικά τα μικτά περιθώρια.


 


ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 59,7%


Η εδραίωση της εμπιστοσύνης του ελληνικού κοινού θεμελιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας και στον τομέα της πληροφορικής και, ακόμη περισσότερο, στον τομέα των ειδών γραφείου, ενώ η απομυθοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού προς την «Πλαίσιο Computers».
Η κερδοφορία μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκε το 2012 στις 10.254 χιλ., αυξημένη κατά 59,7%. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στις 286.876 χιλ. ευρώ, μειωμένες μόλις κατά 8,1%, παρά το ευρύτερο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης.
Η αυξημένη κερδοφορία είναι αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των εξόδων, τα οποία διαμορφώθηκαν στις 51.600 χιλ., μειωμένα κατά 16,03%. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα έξοδα μειώνονται με υγιή τρόπο, χωρίς να είναι εις βάρος της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,12 ευρώ ανά μετοχή.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
GENERICS CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site