Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2013-τ.390                              

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


 


Μέσα στο ζοφερό σημερινό εγχώριο οικονομικό σκηνικό οι διοικήσεις των εταιρειών δείχνουν με τις πράξεις τους να έχουν αντιληφθεί, ότι η υγιής ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την αποκοπή του κοινωνικού μερίσματος.Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και αρκετές μικρότερες, δείχνουν να αντιλαμβάνονται καλύτερα, τα τελευταία χρόνια, τα οφέλη από την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προσαρμόζουν το μοντέλο δραστηριοποίησης τους προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες να φροντίζουν τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται, να καλύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες του προσωπικού τους, να προσέχουν περισσότερο το περιβάλλον, να ακολουθούν τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, να εκδίδουν ετήσιο απολογισμό ΕΚΕ κλπ.
Ιδιαίτερα μέσα στο σημερινό ζοφερό οικονομικό σκηνικό οι διοικήσεις των εταιρειών δείχνουν με τις πράξεις τους να έχουν αντιληφθεί, ότι η υγιής ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την αποκοπή του κοινωνικού μερίσματος. Οι Έλληνες μάνατζερς συνειδητοποιούν σιγά σιγά, κάτι που οι ξένοι συνάδελφοί τους γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια, ότι η επιχειρηματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι η ενσωμάτωση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί πάνω από όλα θέληση από τους ίδιους, και στη συνέχεια, φυσικά κεφάλαια που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Πέρα από αυτά τα δύο στοιχεία χρειάζεται οι επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν τον πολλαπλό ρόλο που διαδραματίζουν στη σύγχρονη κοινωνία. Γιατί οι ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων έχουν ως αποτέλεσμα αυτές να έχουν καλή φήμη, αναγνωρισιμότητα και, τελικά, κέρδη. Εκτός όμως από τα οφέλη που προκύπτουν από την ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό, όπως είναι ο σεβασμός προς τις ανθρώπινες αξίες, η αξιοπρέπεια και η παροχή ίσων ευκαιριών, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ήδη εξαγγείλει την υποστήριξή της στη δημιουργία ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Έτσι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό το πλαίσιο, αποτελεί μία βάση ώστε οι εταιρείες να ξεκινούν από εκεί και να προχωρούν ένα βήμα μπροστά, υιοθετώντας έναν κώδικα δεοντολογίας που προάγει την ποιότητα ζωής την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων κ.λπ. Ας αναφερθούμε πρώτα όμως στο πως την ορίζουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η ΕΚΕ αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).


ΠΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με πολιτικές και δράσεις (νόμους και κανόνες για τη προστασία το περιβάλλοντος και την παραγωγική διαδικασία) που σκοπό έχουν να δώσουν μεγαλύτερη προβολή στο θεσμό αυτό και να ενθαρρύνει ανάληψη πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις και στη συνέχεια  την επιβράβευση τους. Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε το 1988 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας ή European Foundation for Quality Management (EFQM) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε από τις δεκατέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης (όπως είναι η Bosch, Fiat, Renault, Volkswagen κ.ά.) και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του είναι να προάγει την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και την Επιχειρηματική Αριστεία στην Ευρώπη. Το EFQM εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει σήμερα περισσότερα από 800 μέλη/επιχειρήσεις.
Η ΕΚΕ δεν ταυτίζεται με το Μάρκετινγκ. Είναι μία από τις πολλές στρατηγικές που διαθέτει το Μάρκετινγκ για την επίτευξη των στόχων του. Ο ορισμός του Μάρκετινγκ περικλείει τις έννοιες των ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών καθώς και την έννοια της παραγωγής, έννοιες που δεν συναντάμε στη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Η σχέση όμως με το τμήμα Μάρκετινγκ είναι έντονη και συνήθως η διεύθυνση που χειρίζεται την ΕΚΕ της εταιρείας στελεχώνεται από άτομα του παραπάνω τμήματος και του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και λειτουργεί στα πλαίσια δράσης του Marketing Plan εξυπηρετώντας τους εταιρικούς στόχους.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι κατηγορίες προγράμματα ανάλογα με τη φύση της πρωτοβουλίας. Αυτά είναι:
1. Cause promotion ή Προώθηση Σκοπού
Η επιχείρηση προσφέρει χρήματα / προϊόντα / υπηρεσίες για κάποιο κοινωνικό σκοπό και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτό.
2. Cause – related marketing ή Μάρκετινγκ Σκοπού
Συνδέονται οι πωλήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος με ένα ποσοστό από τα έσοδα του  το οποίο προσφέρεται σε συγκεκριμένο σκοπό.
3. Corporate social marketing ή Κοινωνικό Μάρκετινγκ
Συνδράμει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού όσο αφορά σε κάποιο θέμα και συνήθως υπάρχει συνεργασία με κάποιο δημόσιο φορέα.
4. Corporate philanthropy ή Εταιρική Φιλανθρωπία
Είναι συνήθως η προσφορά χρημάτων σε κάποιο φιλανθρωπικό οργανισμό/σκοπό.
5. Community volunteering ή Εταιρικός Εθελοντισμός
Η επιχείρηση υποστηρίζει και προτρέπει εργαζομένους και συνεργάτες να προσφέρουν τον χρόνο τους σε κάποιο σκοπό.
6. Socially responsible business practices ή Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρηματικές Πρακτικές
Πρόκειται για πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και το περιβάλλον.
Οι βασικοί λόγοι που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας εταιρείας για να ασχοληθεί με την ΕΚΕ είναι οι εξής:
• Ο κατακερματισμός των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
• Η αύξηση του κόστους διαφήμισης
• Η συσσώρευση πληθώρας εμπορικών σημάτων στα ΜΜΕ παράλληλα με την ενίσχυσή τους.
• Και το σημαντικότερο η έντονη ενασχόληση τελευταία με το περιβάλλον και την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Όπως επίσης και οι λόγοι από την μια να είναι «καλοί πολίτες» ως απαίτηση του κοινωνικού συνόλου καθώς και η ανάγκη για διαφοροποίηση όχι μόνο σε επίπεδο διαφοροποίησης των προϊόντων.
Η επιχείρηση επιλέγει την εφαρμογή ΕΚΕ και εστιάζει σε τομείς που συμφωνούν με τις αξίες της, εφαρμόζει κάποια από τα προαναφερόμενα προγράμματα για να υποστηρίξει  τους εταιρικούς στόχους της και επιλέγει θέματα που σχετίζονται με τα προϊόντα που διαθέτει και το κοινό στόχο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι Μάρκετινγκ.
Τα κριτήρια επιλογής ενός ή παραπάνω προγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Η σύνδεση της πολιτικής της ΕΚΕ με τους στόχους για την καλή εικόνα της εταιρείας.
β) Η σύνδεση του κοινού της ΕΚΕ με εκείνο της εταιρείας.
γ) Η σύνδεση μεταξύ της ΕΚΕ και του εταιρικού ονόματος ή προϊόντος.
δ) Το κόστος εφαρμογής προγράμματος ΕΚΕ.
Τα κυριότερα οφέλη που θα εισπράξει η επιχείρηση από την πετυχημένη διαμόρφωση Πολιτικής Εταιρικής Ευθύνης και σαφώς από την εξίσου πετυχημένη  εφαρμογή  προγραμμάτων ΕΚΕ είναι αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς, ενδυνάμωση του brand, βελτίωση εταιρικής εικόνας, υποκίνηση και διατήρηση εργαζομένων, μειωμένα λειτουργικά κόστη και τέλος θετική εικόνα στους μετόχους.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά ακόμα αλλά θα κλείσουμε λέγοντας ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα στο οποίο οι επιχειρηματίες θα είναι σεβαστοί όχι μόνο επειδή παράγουν κέρδη αλλά και για τη συνεισφορά τους και την ανταπόκριση τους στις κοινωνικές προκλήσεις.
Ο Κοινωνικός Απολογισμός ή Έκθεση Αειφορίας, όπως έχει πια καθιερωθεί ως όρος, είναι από τα θέματα που απασχολούν τις περισσότερες πολυεθνικές και άλλες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. Παραδείγματα, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, ο Τιτάνας, η Coca Cola 3E, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και άλλες, στις ετήσιες ειδικές εκθέσεις για την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσιάζουν την προσέγγισή τους σχετικά με την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αναλύουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τις τρεις βασικές διαστάσεις τους, την κοινωνική, την οικονομική και την περιβαλλοντική.


ΟΤΕ
Στη «Φάρμα του Διαδικτύου» τα παιδιά των εργαζομένων του ΟΤΕ και της COSMOTE
Περισσότερα από πεντακόσια άτομα, γονείς και παιδιά, ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του ΟΤΕ και της COSMOTE και 350 τυχεροί -βάσει σειράς προτεραιότητας- παρακολούθησαν την παράσταση «Η Φάρμα του Διαδικτύου» που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για τα παιδιά των εργαζομένων των εταιρειών και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕ ACADEMY. 
Η πρωτότυπη θεατρική παράσταση για παιδιά 4-12 ετών πραγματικά κέρδισε τις εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα έργο που  αποδίδει με ευφάνταστο και χιουμοριστικό τρόπο τη διαδικασία της ασφαλούς πλοήγησης και είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο, των Βερόνικα Σαμαρά και Γεωργίου Κορμά. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας του ΟΤΕ και της COSMOTE για την ασφαλή χρήση του Κινητού και του Διαδικτύου «Από τον παραμυθένιο κόσμο του Internet, θέλουμε να λείπει ο κακός».
Με την πεποίθηση ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν ξεκινήσει σχετικές πρωτοβουλίες από το 2009 και ήδη έχουν διανεμηθεί περισσότερα από 700.000 ενημερωτικά έντυπα, έχουν αποσταλεί περισσότερα από 680.000 ενημερωτικά SMS, ενώ περισσότεροι από 36.000 εκπαιδευτικοί, γονείς, εργαζόμενοι και παιδιά έχουν συμμετάσχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις. Σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 300 εκπαιδευτικές ημερίδες, που παρακολούθησαν πάνω από 14.000 μαθητές.


ALPHA BANK
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΦΙΣΕΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK


Πρόσφατα εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Χαρακτικής «Τάκης Κατσουλίδης» στη Μεσσήνη, η έκθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΦΙΣΕΣ», η οποία για δύο συνεχή έτη (2008-2009) περιόδευσε, με μεγάλη επιτυχία, σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου, ενώ το 2011 παρουσιάσθηκε στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Alpha Bank, στο Ναύπλιο. Η έκθεση αποτελείται από 60 περίπου μεγάλες αφίσες και πρωτότυπες μακέτες αφισών που συνθέτουν ένα σύνολο ιδιαίτερης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, καθώς περιλαμβάνονται σε αυτό αφίσες που έχουν φιλοτεχνηθεί από σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς (Γύζης, Παρθένης, Γουναρόπουλος, Τάσσος, Βασιλείου, Τέτσης, κ.ά.) και καλύπτουν μία περίοδο εκατό περίπου ετών (1888-1980).


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Επιβράβευση νεοεισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ


Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για 5η συνεχή χρονιά, βραβεύει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εντός ελληνικής επικράτειας.
Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και μόνο αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ του 2012, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων και απευθύνεται:
Για το Θριάσιο, σε μόνιμους κατοίκους των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας, Ν. Περάμου και Μεγάρων.
Για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων  Koρδελιού/Ευόσμου και Δέλτα  (Δημοτικά Διαμερίσματα Διαβατών, Καλοχωρίου και Μαγνησίας). Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά των εργαζομένων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στόχος είναι η βράβευση με αξιοκρατικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, θα βραβευτούν συνολικά 300 φοιτητές που εισήχθησαν από τα Γενικά Λύκεια (150 Θριάσιο & 150 Δυτική Θεσσαλονίκη) και συνολικά 20 φοιτητές που εισήχθησαν από τα ΕΠΑΛ (10 Θριάσιο & 10 Δυτική Θεσσαλονίκη), βάσει του βαθμού πρόσβασής τους.


CITIBANK
«Οικονομία: γνώση... με αξία!»


Από τον Ιανουάριο και μέχρι το Μάιο του 2013 υλοποιήθηκε για ένατη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Οικονομία: Γνώση... με αξία!» σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της Αττικής, πάντα με την πρωτοβουλία και υποστήριξη της Citi και σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Στόχος του προγράμματος είναι μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού, τα παιδιά να εξοικειωθούν με βασικές οικονομικές έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή, ώστε να εξελιχθούν σε ενημερωμένους πολίτες που αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα οικονομικά τους.
Φέτος αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά περίπου 4.250 μαθητές Δημοτικών Σχολείων. Το πρόγραμμα για πρώτη φορά θα κορυφωθεί με έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Παιδικό Μουσείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς και η οποία θα παρουσιάζει τα έργα των συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα και τις ιδέες τους για την επίλυση επίκαιρων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομία.
Ήδη από τις πρώτες βδομάδες εφαρμογής του προγράμματος και με βάση στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, το πρόγραμμα «Οικονομία: Γνώση... με αξία!» είναι φέτος πιο επίκαιρο από ποτέ. Τα παιδιά, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, εμφανίζονται πιο επηρεασμένα από καταστάσεις που βιώνουν μέσα στις οικογένειές τους ή στον περίγυρό τους, ενώ γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα έννοιες και οικονομικούς όρους που έχουν κατακλύσει την καθημερινότητα. Επίσης, οι πιο μικροί μαθητές εμφανίζονται πολύ περισσότερο συνειδητοποιημένοι στις «αγορές» που πραγματοποιούν και στην αξιοποίηση του εικονικού «προϋπολογισμού» που τους δίνεται να διαχειριστούν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ οι μεγαλύτεροι μαθητές, οι οποίοι καλούνται να σχολιάσουν προβλήματα της κοινωνίας, εμφανίζονται πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι και έτοιμοι να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισής τους.


Περισσότερα από 2000 προγράμματα
Παράλληλα, τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών αγκαλιάζουν και οι εκπαιδευτικοί. Εκπαιδευτικός από δημοτικό σχολείο του Πειραιά που συμμετείχε στο πρόγραμμα τον Ιανουάριο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η παρουσίαση δωρεάν προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα πολύτιμη βοήθεια για τα δημόσια δημοτικά σχολεία. Παρέχει εμπειρίες και ερεθίσματα σε παιδιά, τα οποία ίσως να μη μπορούσαν να συμμετάσχουν αν απαιτούταν κάποιο αντίτιμο».
Συνολικά, στα 8 χρόνια διεξαγωγής του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 2.000 εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία έχουν λάβει μέρος 54.000 μαθητές και 550 εργαζόμενοι της Citi, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά και υποστηρίζουν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα δημοτικά σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο για το 2011 το Citi Foundation επένδυσε συνολικά 78 εκατ. δολάρια Η.Π.Α σε σχετικά προγράμματα οικονομικής εκπαίδευσης, όπου συμμετείχαν συνολικά 1.6 εκατ. άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 5.000 μαθητές ελληνικών δημοτικών σχολείων στο ελληνικό πρόγραμμα «Οικονομία: Γνώση με Αξία».


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πολιτική ΕΚΕ της Τράπεζας και του Ομίλου
Στο πλαίσιο της μακράς ιστορίας της Εθνικής, ως φορέα που βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής στην Ελλάδα, και σε συνέχεια αυτής, σήμερα μάλιστα που η Τράπεζα αγκαλιάζει και τις κοινωνίες και τον πολιτισμό των χωρών στις οποίες διευρύνει επεκτεινόμενη τη δράση της, η πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για την ίδια και τον Όμιλο, όπως υιοθετήθηκε από το ΔΣ της, προσδιορίζει το στόχο και τις βασικές αξίες που διέπουν τη δράση αυτής, καθώς και των θυγατρικών της.
 
Η παρούσα Πολιτική του ΔΣ της ΕΤΕ προσδιορίζει τους βασικούς άξονες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου και καθορίζει τις δράσεις της Τράπεζας και των Θυγατρικών της στο χώρο αυτό.
Τα ΔΣ των Θυγατρικών χρησιμοποιούν την παρούσα Πολιτική ως οδηγό για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των δράσεων αυτών.
Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της προσβλέπουν σε ανάληψη υψηλού επιπέδου κοινωνικής ευθύνης, μέσα από την τήρηση και την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών αλλά και των κοινωνικών, πνευματικών και πολιτιστικών αξιών των χωρών στις οποίες η Τράπεζα δραστηριοποιείται. Η Τράπεζα φροντίζει ώστε η κοινωνική της δράση να βρίσκεται πάντα σε αρμονία και με τα μακρόπνοα συμφέροντα των μετόχων της.
Οι αξίες της τράπεζας:
       -Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
        (Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της συμμορφώνονται πλήρως με αποφάσεις που απαγορεύουν συνεργασία με χώρες, επιχειρήσεις ή πρόσωπα που υποθάλπουν τη βία και την τρομοκρατία)
      -Σεβασμός για το περιβάλλον
        (Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της πιστεύουν ότι αναπόσπαστο κομμάτι καλής εταιρικής συμπεριφοράς αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για το περιβάλλον στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης)
        -Κοινωνική συνεισφορά
        (Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της συνεισφέρουν στην κοινωνική συνοχή και στην πρόοδο των χωρών όπου δραστηριοποιούνται. Ο Όμιλος υποστηρίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης διεθνών προβλημάτων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης)
        -Συμβολή στις τέχνες, στον πολιτισμό και στην παιδεία
        (Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της συμβάλλουν στην ενίσχυση και προβολή των πολιτιστικών αξιών και δράσεων στο χώρο της Τέχνης και της παιδείας της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται)
        -Ανεξαρτησία
        (Η Εταιρική Κοινωνική Δράση της Τράπεζας και των Θυγατρικών της είναι ανεξάρτητη από τα επιμέρους συμφέροντα πελατών, μετόχων ή τρίτων. Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της δεν υποστηρίζουν ούτε επιχορηγούν πολιτικά κόμματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.)


COCA-COLA HELLENIC
Λειτουργεί με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης


H Coca-Cola Hellenic δεσμεύεται να λειτουργεί με κοινωνική υπευθυνότητα όπου δραστηριοποιείται και εντάσσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική της.
Οι προσπάθειες της Εταιρείας διέπονται από τον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης της Brundtland: «[Η βιώσιμη ανάπτυξη] είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να μπορούν να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».
Η Coca-Cola Hellenic επιδιώκει να συμμετέχει ενεργά με όλους τους κοινωνικούς της εταίρους για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Κοινωνικός εταίρος θεωρείται κάθε άτομο που εμπλέκεται κατ'οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
Οι προτεραιότητες και οι στόχοι που αφορούν τη βιωσιμότητα ξεκινούν από το Συμβούλιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, το οποίο αποτελείται από ομάδα ειδικών (FHs) από όλη την εταιρεία. Το Συμβούλιο λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι χώρες του Ομίλου Coca-Cola Hellenic υλοποιούν τις πρωτοβουλίες σε προγράμματα που ανταποκρίνονται στις τοπικές κοινωνίες τα οποία χειρίζονται τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας των οποίων η αξιολόγηση εξαρτάται άμεσα από την απόδοση αυτών των προγραμμάτων.
Η Coca-Cola Hellenic συνεργάζεται με περισσότερους από 200 οργανισμούς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Επιπλέον η εταιρεία υποβάλλεται σε ανεξάρτητες μετρήσεις πιστοποίησης και δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις για την Εταιρική Κοινωνική Εθύνη (ΕΚΕ) που αφορούν τις δραστηριότητες της οι οποίες συμμορφώνονται με τα παγκόσμια πρότυπα αναφορών.


ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Αρχές εταιρικής υπευθυνότητας και αειφόρου ανάπτυξης


Η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συμβαδίζει άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Αειφόρος Ανάπτυξη για εμάς, σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα και με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεΙ ενεργά σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και της προστασίας του Περιβάλλοντος.
Στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η υιοθέτηση μιας συστηματικής διαχείρισης της Ε.Κ.Ε. με βασικό άξονα την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα κοινά μας, και κατ' επέκταση την καλύτερη αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των δράσεων.
Η πολιτική για το περιβάλλον, δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των απαιτούμενων ρυθμίσεων και στη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων, αλλά εκφράζεται και από την αυτοδέσμευση να διενεργεί συστηματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων, τόσο στις εργοστασιακές μονάδες, όσο και στις κεντρικές εγκαταστάσεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών από τις δραστηριότητες αυτές.
Η διαχείριση των φυσικών πόρων (ενέργειας, νερού και καυσίμων), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η αξιοποίηση των καταλοίπων (π.χ. βωξίτης), ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, αποτελούν τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, σύμφωνα με τους τομείς δραστηριοποίησής του.
Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, υιοθετούνται μία σειρά  μέτρων και αρχών πρόληψης όπως:
-Η εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων των εταιριών του Ομίλου στο περιβάλλον, η καταγραφή των κινδύνων, η εκτίμηση του κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, τις παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες και η αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και στους νέους σχεδιασμούς.
-Ο έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και η συνεχής μείωση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
-Η πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας, καθώς και ατυχημάτων (εκπόνηση, δοκιμή και εφαρμογή διαδικασιών άμεσης αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις).
 -Η μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων.
  -Η εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου.
  -Η πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή των κανονισμών και των αρχών.


ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καθημερινά κοντά στους καταναλωτές
Με περισσότερα από 70 χρόνια ιστορίας στα τρόφιμα, η ΑΒ Βασιλόπουλος βρίσκεται καθημερινά κοντά στους καταναλωτές, λειτουργώντας καταστήματα σε όλη τη χώρα.
Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της με μια ποικιλία 29.162 προϊόντων και πλήθος υπηρεσιών που υποστηρίζονται από περίπου 1.500 προμηθευτές και περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους.
Βασική δέσμευση η διατήρηση και βελτίωση της θέσης της εταιρείας στο χώρο της Ελληνικής αγοράς τροφίμων!
Η ΑΒ θεωρεί ότι το μεγαλύτερο περιουσιακό της στοιχείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Γι΄ αυτό και επενδύει σε αυτό, με επιπλέον παροχές, προωθώντας την εξέλιξή τους, διασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για άνετο, εργασιακό περιβάλλον.
Το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο όμως δεν περιορίζεται μόνο στα μέλη της οικογένειας της ΑΒ, αλλά επεκτείνεται και στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Η φροντίδα για τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας. Οι οικονομικές ενισχύσεις που προσφέρονται για κοινωφελείς σκοπούς ή για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν βασική επένδυση.


Συνειδητοποιημένος εταίρος
Η ΑΒ ως «συνειδητοποιημένος κοινωνικός εταίρος» ενσωματώνει πάντα αντιλήψεις στη λειτουργία και στη στρατηγική της βασιζόμενη στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται στα πλαίσια των συνθηκών που επικρατούν κάθε φορά. Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί μέρος της ταυτότητας της εταιρίας η οποία θεωρεί τις χορηγίες ως αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων της. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο θέσπισε τον Κώδικα Κοινωνικής Δεοντολογίας σύμφωνα με τον οποίο ειδική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει συνεργάτης της Εταιρίας και πρώην ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., διαχειρίζεται συγκεκριμένο κονδύλι του Προϋπολογισμού για ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη. Ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια κεντρικός άξονας των χορηγικών αυτών δραστηριοτήτων είναι η καταπολέμηση της πτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπρόσθετα έχει πλέον θεσμοθετηθεί και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της η συνεισφορά της Εταιρίας στις τοπικές κοινωνίες με την ενίσχυση αντίστοιχων προγραμμάτων.
Τέλος, η ΑΒ συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια της Τράπεζας Τροφίμων διαθέτοντας κάθε χρόνο δωρεάν προϊόντα σημαντικής αξίας.
Η εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος με πρωτοβουλίες όπως: Ανακύκλωση, Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Κεντρικοποιημένο Σύστημα Διακίνησης Εμπορευμάτων και δράσεις (αναδάσωση, καθαρισμός παραλίων κτλ) ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση που προκαλεί η δραστηριότητά της. Ενώ παράλληλα, «εκπαιδεύει» στην ανακύκλωση όλο και περισσότερους καταναλωτές.


INTERAMERICAN
Συνεργασία με τον δήμο Τήνου


Ο Δήμος Τήνου και η Interamerican, ανακοίνωσαν μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή συνεργασία στο πλαίσιο προγράμματος παροχής υπηρεσιών Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας στους κατοίκους του νησιού. Πρόκειται για συνεργασία που αφορά στη διάθεση των υποδομών και υπηρεσιών Άμεσης Βοήθειας (υγειονομικής διακομιδής και υπηρεσιών Υγείας σε επείγοντα περιστατικά)  της Interamerican στο δημοτικό σύστημα υγείας της Τήνου, που παρέχει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά στους κατοίκους του νησιού.
Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, η εμπειρία της εταιρείας κατά την εικοσαετή δραστηριοποίησή της στο τομέα της άμεσης διακομιδής ασθενών και τραυματιών καταδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη της νησιωτικής, κυρίως, Ελλάδος για σχετική υποστήριξη. Μόνο κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν από την Interamerican Βοήθειας 2011 διακομιδές με ελικόπτερο ή αεροπλάνο, ενώ συνολικά από την έναρξη της δραστηριοποίησής της η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 3.000 αεροδιακομιδές, με τέσσερεις στις πέντε να αφορούν σε νησιά.
Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου ο δήμαρχος Τήνου, κ. Παναγιώτης Κροντηράς, δήλωσε: «Στη σημερινή εποχή, που ο κόσμος αντιμετωπίζει χιλιάδες προβλήματα και δυσκολίες, οι παροχές υγείας και το αίσθημα ασφάλειας στον τόπο που ζούμε, είναι ένα ζήτημα που γίνεται πολύ πιο αναγκαίο και σημαντικό. Δώσαμε λύση σε ένα πρόβλημα που εδώ και πολλά χρόνια ταλαιπωρούσε τους Τηνιακούς».
Ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTERAMERICAN, τόνισε: «Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στο πλαίσιο μιας δυναμικής μεταρρύθμισης, εκτιμώνται ως μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για την Interamerican, καθώς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να αποφέρουν βελτίωση στην ποιότητα ζωής κάθε πολίτη».NOVARTIS:
Βραβείο στην ομάδα της ΕΚΕ


Το 1ο βραβείο, ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατέκτησε το τμήμα Επικοινωνίας της εταιρίας Novartis και ειδικότερα η Ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Η συγκεκριμένη διάκριση αφορά τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο της οποίας αναγνωρίζονται οι σημαντικότερες προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε αυτόν τον τομέα.
Το περσινό CEO & CSR Money Conference, είχε στόχο την προσέγγιση εναλλακτικών μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης των κρατών και των επιχειρήσεων, με βασικό άξονα την 'ευτυχία' στον εργασιακό χώρο. Ταυτόχρονα επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος των επιχειρήσεων όχι μόνο στη δημιουργία ιδανικών συνθηκών εργασίας αλλά και η συμβολή τους στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, έγινε παρουσίαση από τον επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας της Novartis, κ. Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και τη Διευθύντρια Επικοινωνίας, αρμόδια και για τα θέματα ΕΚΕ, κ. Σίσσυ Ηλιοπούλου, αναφορικά με τη στρατηγική, το πλαίσιο και τις ενέργειες που υλοποιεί η εταιρία στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.


 


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
GENERICS CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site