Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2013-τ.390                              

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις του για το παρόν, αλλά και το μέλλον της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τις επενδυτικές δυνατότητες που αυτή προσφέρει, τις διεθνείς εξελίξεις που την επηρεάζουν, αλλά και τις διακρίσεις που έχει λάβει σε σχέση με την ασφάλεια και τη διαφάνεια των αγορών. Θεωρεί ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει τις προοπτικές να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, καθώς μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εισροή επενδυτικών κεφαλαίων. Επίσης πιστεύει ότι οι νέοι δείκτες που πρόσφατα δημιουργήθηκαν στο Χ.Α.
θα βοηθήσουν τους επενδυτές να στοχεύσουν σε εξωστρεφείς εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη. Επιπλέον, εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στο θέμα της φορολόγησης της χρηματιστηριακής δραστηριότητας, σε μια εποχή που η Ελλάδα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια


 


ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ TO X.A.


ΧΡΗΜΑ_Κύριε Λαζαρίδη, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας και, κατ’ επέκταση, της ελληνικής κεφαλαιαγοράς;


ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ_Αυτό που είδαμε το τελευταίο διάστημα, τόσο στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς όσο και στους μήνες που έχουμε διανύσει μέσα στο 2013, είναι ότι οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στην Ελλάδα είναι σαφώς θετικές και έχει σταματήσει πια να αμφισβητείται έντονα, όπως γινόταν στο παρελθόν, το μέλλον της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Οι εκθέσεις των διεθνών οίκων αναπαράγουν – αποδεχόμενες - τις σημαντικές βελτιώσεις που παρουσιάζονται σε επίπεδο μακροοικονομικών μεγεθών και αποτελούν σοβαρές ενδείξεις ότι η οικονομία μας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, πιο φιλική στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.
Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας στο «Doing Business Report» δείχνουν ότι η Ελλάδα ανέβηκε κατά 22 θέσεις στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας και κατά 38 θέσεις σε ό,τι αφορά στην προστασία των επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα παίρνει την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 20 χώρες σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των κρατών-μελών με βάση την αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, την εξωστρέφεια, το εργασιακό κόστος και τις μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας λέω ότι σε διεθνείς έρευνες που γίνονται σχετικά με την ασφάλεια και τη διαφάνεια των αγορών, η ΕΧΑΕ διακρίνεται. Συγκεκριμένα, το 2012, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών (European Central Securities Depositories Association - ECSDA) δημοσίευσε μελέτη βάσει της οποίας η ΕΧΑΕ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 3 κορυφαίες αγορές σε θέματα διακανονισμού στην Ευρώπη. Επίσης, έρευνα της OMGEO (εταιρεία εξειδικευμένη σε θέματα μετασυναλλακτικής δραστηριότητας), κατέταξε την ΕΧΑΕ στην τρίτη θέση μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών όσον αφορά στον διακανονισμό ατελών συναλλαγών (failed trades) εντός χρονικών περιθωρίων με ακρίβεια.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως το υπόβαθρο υπάρχει τόσο για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας όσο και για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ταυτόχρονα μας δίνουν ένα σημαντικό έναυσμα για να αυξήσουμε την «αυτοεκτίμησή» μας.
Θεωρώ όμως ότι αυτά που θα δώσουν το έναυσμα για να αλλάξουν τα πράγματα – χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η ανάπτυξη είναι κάτι που επιτυγχάνεται εύκολα ή από τη μία μέρα στην άλλη – είναι να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο να παρουσιάζονται στη διεθνή επενδυτική κοινότητα με τρόπο βασισμένο στους κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι παραλήπτες, τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες, να υιοθετήσουμε την κατάλληλη φορολογική πολιτική στην κεφαλαιαγορά, αλλά και να επενδύσουμε στην ενίσχυση της προβολής και της εξωστρέφειας των υγιών επιχειρήσεων και των επενδυτικών ευκαιριών σε νέους τομείς της οικονομίας μας.Χ_Πώς μπορεί το ελληνικό χρηματιστήριο να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας;


Σ.Λ._Αυτό που φαίνεται στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι ότι οδηγούμαστε σε μια σταδιακή εκ νέου ανάδειξη της σπουδαιότητας των αγορών αξιών και της σημασίας που έχουν για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο – που προφανώς δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα – τα χρηματιστήρια, διεθνώς, εστιάζουν πια περισσότερο στον ρόλο τους ως μηχανισμοί άντλησης κεφαλαίων, και ανταγωνίζονται για την προσέλκυση της παγκόσμιας ρευστότητας. Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, είναι δεδομένο το ότι η ταχύτητα με την οποία θα μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία και η αγορά μας μπορεί να αυξηθεί μόνο με την εισροή νέων επενδυτικών κεφαλαίων. Και σε αυτό θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο η χρηματιστηριακή αγορά.


Έτσι και για εμάς όλους τους συντελεστές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, θα αποτελεί επιτυχία το να καταφέρουμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πορείας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις μας, αρχής γενομένης από τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Επιπροσθέτως, με δεδομένη τη δομή των ελληνικών επιχειρήσεων, μεσαίων και μικρότερων, η συμβολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού της ελληνικής οικονομίας θα μπορέσει να επεκταθεί αν δημιουργηθούν νέα διαπραγματεύσιμα επενδυτικά σχήματα.
Όπως ξέρετε, κατατέθηκε πρόσφατα το νομοσχέδιο που προβλέπει κάποιες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΕΕΧ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ, ΑΕΕΑΠ, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να μεταφερθούν κεφαλαιακοί πόροι σε μικρότερου μεγέθους εταιρείες.


Είναι σημαντικό να ξαναρχίσουν νέες επιχειρήσεις ή επενδυτικά σχήματα - ή εταιρείες στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων - να εισάγονται στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατά την άποψή μου, ο «μεγάλος κερδισμένος» σίγουρα σε επικοινωνιακό επίπεδο μετά την ανακεφαλαιοποίηση, θα είναι όποιος είναι έτοιμος, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να εισαχθεί, ενώ θα βοηθήσει την ίδια στιγμή την αγορά να ξεκινήσει και πάλι. Θεωρώ ότι το δίκτυο των μελών και των αναδόχων του Χρηματιστήριου Αθηνών διαθέτει την εμπειρία και την πρόσβαση στην επενδυτική κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ότι, όπως είπα και νωρίτερα, είναι διεθνώς αποδεικτό το ότι η αγορά μας λειτουργεί με απόλυτη αξιοπιστία και σύμφωνα με όλους τους διεθνείς σχετικούς κανόνες, με κάνουν αισιόδοξο σε ό,τι αφορά στη θετική συμβολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην υλοποίηση του προγράμματος μετοχοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων της περιουσίας του Δημοσίου, είτε μέσω της διάθεσης επιπλέον πακέτων μετοχών των εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που είναι ήδη εισηγμένες είτε με την πρωτογενή εισαγωγή εταιρειών του Δημοσίου.


Χ_Πώς θα επηρεάσει το Χ.Α. η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών;


Σ.Λ._Οι τράπεζες, ιστορικά, αποτελούν την «ατμομηχανή» της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ αφορούν, συνολικά, πάνω από 600.000 μετόχους. Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών επηρεάζεται απόλυτα από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, η ολοκλήρωση της οποίας, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση κάποιων ιδιωτικοποιήσεων, θεωρείται για το 2013 βασική προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της αγοράς. Στο περιβάλλον αυτό, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνήσουν και να αντιληφθούν οι μέτοχοι των τραπεζών - αφιερώνοντας χρόνο στο να αποκτήσουν πλήρη γνώση - την αξία των warrants που θα συνοδεύσουν τη συμμετοχή τους στην ανακεφαλαιοποίηση.


Χ_Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά την επιδιωκόμενη αλλαγή του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης;


Σ.Λ._Οι εισηγμένες εταιρείες, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν προχωρήσει σε αυτοδέσμευση απέναντι στους επενδυτές τους μέσω της υιοθέτησης κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Η ομαδοποίηση των κανόνων αυτών γίνεται, όπως είναι φυσικό, από έναν κώδικα σε επίπεδο χώρας, μια και σχετίζονται έμμεσα με το αντίστοιχο εταιρικό δίκαιο. Για την αξιολόγηση της τήρησης από τις εταιρείες των κανόνων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης διαμορφώθηκε και εδραιώθηκε θεσμικά η πρακτική της ετήσιας αναφοράς μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του comply or explain (συμμόρφωση ή εξήγηση). Άρα είναι θέμα αξιοπιστίας της αγοράς η ύπαρξη ενός ενιαίου κώδικα που να διευκολύνει την επενδυτική κοινότητα να αξιολογεί για κάθε εταιρεία την αναφορά της ως προς τη συμμόρφωση με τον κώδικα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην ακολουθεί κάθε εταιρεία τον κώδικα με διάφορες παραλλαγές, αποφεύγοντας έτσι την αναφορά περί μη συμμόρφωσης στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ένας επενδυτής, στην περίπτωση που κάθε εταιρεία ακολουθεί κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να βγάλει εύκολα άκρη και, ως εκ τούτου, δεν αντιμετωπίζει την αγορά με εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι μόνο με την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης εξασφαλίζεται το πλαίσιο συνεργασίας του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας και των επενδυτών της και τίθενται οι βάσεις ώστε να δημιουργηθεί αξία και να επιτευχθεί η ανάκαμψη.


Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, που ιδρύθηκε από την ΕΧΑΕ και τον ΣΕΒ, έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους μια έτοιμη πλατφόρμα, ώστε πάνω σε αυτήν κάθε εισηγμένη να μπορεί να οικοδομήσει την εταιρική της διακυβέρνηση και μάλιστα ομοιογενή προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.


Θα πρέπει επίσης να σας πω, ότι θεωρώ πως η αντίληψη ότι υπάρχει επιπλέον «κόστος» με την υιοθέτηση του Κώδικα είναι λανθασμένη. Η διαφάνεια είναι αντιστρόφως ανάλογη του επενδυτικού κινδύνου και μικρότερος επενδυτικός κίνδυνος μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου για την επιχείρηση. Επιπλέον, επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που υποχρεωτικά διαθέτουν ήδη οι επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή τους με τις επιταγές του νόμου. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το μεγαλύτερο όφελος για μια επιχείρηση είναι ότι ο Κώδικας καθοδηγεί το διοικητικό της συμβούλιο και το κατευθύνει στη λήψη των σωστών αποφάσεων.


Χ_Είστε ικανοποιημένος από τη νέα κατηγοριοποίηση και την πορεία των νέων δεικτών στο Χ.Α.;


Σ.Λ._Όπως γνωρίζετε, στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς δημιουργήσαμε νέους δείκτες, που στόχο είχαν αφενός την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εισηγμένων στο χρηματιστήριό μας εταιρειών και αφετέρου την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στον FTSE/ΧΑ Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών, ο οποίος βασίζεται σε μια σειρά από χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση εταιρειών, στον FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης και στον FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus, στον οποίο συμμετέχουν οι 30 πρώτες εταιρείες του Δείκτη FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης, που έχουν ποσοστό των κερδών του έσοδα από το εξωτερικό, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των συνολικών τους εσόδων.


Οι δείκτες αυτοί, από τη μία εισήγαγαν μια νέα τάση στην ελληνική αγορά αναφορικά με τη δημιουργία δεικτών, καθώς για πρώτη φορά προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε την επενδυτική κοινότητα στο να εστιαστεί σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και από την άλλη επιχείρησαν να προβάλουν στο παγκοσμιοποιημένο, πλέον, επενδυτικό κοινό τον εξωστρεφή χαρακτήρα που έχει αναπτύξει ο ελληνικός παραγωγικός ιστός που, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Θεωρώ ότι οι νέοι αυτοί δείκτες, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν πέρυσι τον Οκτώβριο στις αλλαγές των δεικτών, κατά την Εξαμηνιαία Αναθεώρηση – όπως η μετατροπή του FTSE/XA 20 σε Δείκτη FTSE/XA Large Cap - βοηθούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εταιρειών που μπαίνουν στο «στόχαστρο» του διεθνούς επενδυτικού κοινού, ενώ παράλληλα προβάλλονται επιτυχημένοι τομείς της οικονομίας μας, όπως αυτός των εξαγωγών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στη σημερινή συγκυρία.
Αξίζει δε να σας πω ότι ο FTSE/ΧΑ Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών και ο FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης, το 2012, ενισχύθηκαν κατά 63% και 54%, αντιστοίχως.


Χ_Ποια είναι η άποψή σας για την επιβολή φόρου υπεραξίας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές;


Σ.Λ._Ο φόρος υπεραξίας, όπως ξέρετε, εισήχθη το 2008 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ, μέσω συνεχών νομοθετικών ρυθμίσεων, για διάφορους τεχνικούς λόγους, που σχετίζονται με τη διαδικασία παρακράτησής του σε συνδυασμό με την ανυπαρξία σχετικής πρόβλεψης στις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και την Αγγλία – που είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Ο λόγος αυτός εξακολουθεί φυσικά να ισχύει. Εκτιμώ ότι αυτήν την εποχή συμφωνούμε όλοι πως θα πρέπει να αξιολογηθεί το πόσο σκόπιμη είναι η εφαρμογή του, σε συνδυασμό με την επικείμενη εφαρμογή του ενιαίου φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (Financial Transaction Tax – FTT) που προωθείται από την Ε.Ε. Σε μια περίοδο που η χώρα έχει περισσότερο από ποτέ τη δυνατότητα και την ανάγκη να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να επιλεγεί ο αποτελεσματικότερος – για όλους τους εμπλεκομένους – τρόπος φορολόγησης της χρηματιστηριακής δραστηριότητας.


Χ_Κατά πόσο μπορεί το Χ.Α. να μείνει μακροπρόθεσμα σε αυτόνομη πορεία, τη στιγμή που μεγάλα χρηματιστήρια του εξωτερικού συγχωνεύονται;


Σ.Λ._Αυτό που γίνεται σαφές, διεθνώς, είναι ότι ως συνέπεια της αύξησης της κινητικότητας των παγκόσμιων επενδυτικών κεφαλαίων έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη να διαμορφωθεί ένας ενιαίος μηχανισμός πρόσβασης για όλες τις αγορές της περιοχής μας. Η τεχνολογία, πλέον, βοηθάει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγορές της περιοχής μας είναι τόσο μικρές που θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκεντρωθούν, για να έχουν τη δυνατότητα να «πλασαριστούν» στο παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη. Το δίκτυο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι το μόνο από τις αγορές της γύρω περιοχής που έχει καταφέρει, μέσω της επέκτασης του τραπεζικού κυρίως δικτύου, να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στις περισσότερες από τις γειτονικές χώρες. Αυτό βέβαια, από μόνο του, δεν είχε κάποια αποτελέσματα μέχρι τώρα, κυρίως διότι δεν θεωρήθηκε ελκυστική η υιοθέτηση μιας ενιαίας στρατηγικής. Το αυστριακό χρηματιστήριο, που έχει ανάλογο πλεονέκτημα, έχει να επιδείξει καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της ενοποίησης γειτονικών αγορών, κυρίως γιατί μοιάζει να υιοθετεί μια «εθνική» στρατηγική.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
GENERICS CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site