Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2013-τ.390                              

ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΕ ΤΖΙΡΟΥΣ, ΧΑΝΕΙ ΣΕ ΚΕΡΔΗ


Αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσίασαν οι εταιρείες πετρελαιοειδών το 2012, παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση έχει υποχωρήσει την τελευταία τριετία με αποτέλεσμα να έχει «επιστρέψει» στα επίπεδα του 2009. Συνεπώς η αύξηση του τζίρου προέρχεται από την αναζωπύρωση των διεθνών τιμών στα καύσιμα, γεγονός που συμπιέζει ακόμα περισσότερο τα περιθώρια κέρδους των εγχώριων ομίλων


 


Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, (διυλιστήρια και εταιρείες εμπορίας)  κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των προϊόντων πετρελαίου και παρά τη μείωση της κατανάλωσης ως αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας.
Βέβαια ο κλάδος παρουσιάζει διαφορετική εικόνα όσον αφορά την κερδοφορία, καθώς τα μεν διυλιστήρια σημείωσαν μείωση 11,22% στα κέρδη προ φόρων, οι δε εμπορικές εταιρείες την ίδια χρονιά παρουσίασαν διεύρυνση ζημιών σε σχέση με την προηγούμενη.
Τα στοιχεία προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα της Direction Business Reports για τις 40 μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων και λιπαντικών και τις 5 βιομηχανικές εταιρείες προϊόντων πετρελαίου, βάσει κύκλου εργασιών 2011.
Συγκεκριμένα με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των 5 μεγαλύτερων παραγωγικών – βιομηχανικών εταιρειών (κλάδος διύλισης), οι οποίες παρουσίασαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 8 εκατ. ευρώ το 2011, παρατηρείται σημαντική αύξηση κατά 23,92% στις συνολικές πωλήσεις τους το 2011 σε σχέση με το 2010, καθώς άγγιξαν τα 16,186 δισ. ευρώ από 13,062 δισ. ευρώ. Από την άλλη, τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών του δείγματος υποχώρησαν κατά 9,48% και ανήλθαν στα 645,72 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο και τα κέρδη προ φόρων που παρουσιάζονται μειωμένα κατά 11,22% και έφτασαν στα 334,53 εκατ. ευρώ το 2011. Αύξηση κατά 4,10% σημειώνεται στο σύνολο ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του δείγματος και 8,61% στο σύνολο υποχρεώσεων (που ανήλθαν το 2011 στα 5,364 δισ. ευρώ από 4,938 δισ. ευρώ το 2010). Επίσης, η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε για το 2011 στο 2,22%.


Τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων
Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης για το 2011 βρέθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑE με κύκλο εργασιών το 2011 αυξημένο κατά 11,86% σε σχέση με το 2010 που ανήλθε στα 8,592 δισ. ευρώ και κέρδη προ φόρων που άγγιξαν τα 156,80 εκατ. ευρώ. Στη  δεύτερη θέση βρίσκεται η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE, η οποία κατέγραψε αύξηση τόσο στις συνολικές πωλήσεις του 2011 κατά 46,46%  έναντι του 2010 (7,146 δισ. ευρώ από 4,879 δισ. ευρώ) όσο και στα κέρδη προ φόρων κατά 39,85% φτάνοντας τα 177,10 εκατ. ευρώ το 2011. Ακολουθεί η CYCLON ΕΛΛΑΣ AE με πωλήσεις που έφτασαν το 2011 στα 422,10 εκατ. ευρώ και η ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑE με κύκλο εργασιών το 2011 που ανήλθε στα 17,06 εκατ. ευρώ (+3,25% σε σχέση με το 2010).Οι εμπορικές εταιρείες (χονδρικής εμπορίας)
Όσον αφορά τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας, όπως προέκυψε από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 40 επιχειρήσεων (που είχαν το 2011 κύκλο εργασιών πάνω από 10 εκατ. ευρώ) οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 7,25% το 2011 έναντι του 2010 και ανήλθαν στα 14,304 δισ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών. Βέβαια, τα συνολικά μικτά κέρδη των εν λόγω εταιρειών μειώθηκαν κατά 8,50% το 2011 και έφτασαν τα 603,78 εκατ. ευρώ από 659,85 εκατ. ευρώ το 2010. Οι συνολικές ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν το 2011 έναντι του 2010 και έφτασαν τα 42,67 εκατ. ευρώ. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη συρρίκνωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους που διαμορφώθηκε το 2011 στο -0,30%. Μείωση 4,47% καταγράφεται στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων το 2011 έναντι του 2010 καθώς επίσης και στο σύνολο των υποχρεώσεων των εταιρειών του δείγματος κατά 2,04%.


Τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων
Την πρωτιά για το 2011 έχει η ΕΚΟ ΑΒΕΕ η οποία είχε συνολικές πωλήσεις 2,163 δισ.  ευρώ το 2011 ενισχυμένες κατά 13,35% σε σχέση με το 2010. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η CORAL ΑΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με κύκλο εργασιών 1,975 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη προ φόρων 1,81 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση η MAMIDOIL JETOIL ΑE AE των αδελφών Μαμιδάκη με έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια με πωλήσεις το 2011 που παρουσιάζουν αύξηση 10,33% και ανήλθαν στα 1,462 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι εταιρείες AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ με κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα 1,364 δισ. ευρώ, η ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑE με 1,191 δισ. ευρώ και η ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ με 896,19 εκατ. ευρώ (+17,49% σε σχέση με το 2010), η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑEE με 872,52 εκατ. ευρώ, η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑE με 799,67 εκατ. ευρώ και την πρώτη δεκάδα κλείνουν οι εταιρείες ΕΤΕΚΑ ΑΕ του κ. Γιώργου Σπανού με 727,99 εκατ.  ευρώ (+14,40% σε σχέση με το 2010) και η ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕΠΤΝΞΕ με 418,039 εκατ.  ευρώ. Σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις του 2011 σε σχέση με το 2010 πέτυχαν και οι εταιρείες ΕΡΜΗΣ AEMEE με 335,06 εκατ. ευρώ (+7,45%), BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ με 255,46 εκατ. ευρώ (+34,70%), SHELL & MOH ΑE ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ με 243,49 εκατ. ευρώ (+52,33%), ΣΕΚΑΒΙΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕ με 166,53 εκατ. ευρώ (+16,46%), ΝΟΒΑ ΜΠΑΝΚΕΡΣ ΑE με 88,59 εκατ. ευρώ (+39,09%) και  ΜΟΜΠΙΛ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΑE με 49,04 εκατ. ευρώ (+5,84%).ΕΛΠΕ:
ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2012


Τα Ελληνικά Πετρέλαια δημοσίευσαν θετικά αποτελέσματα για το 2012 με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €444εκ. (+22% έναντι 2011). Βασικοί παράγοντες ήταν τα βελτιωμένα περιθώρια διύλισης (αύξηση $1/bbl κατά μέσο όρο), η εμπορική λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας το Δ’ Τρίμηνο, η απρόσκοπτη λειτουργία του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, που σημείωσε ιστορικό υψηλό λειτουργικής διαθεσιμότητας, καθώς και η λειτουργία του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης.
 Η υψηλότερη παραγωγή οδήγησε σε αυξημένες πωλήσεις, με αύξηση των μεριδίων αγοράς στην εσωτερική αγορά καθώς και των εξαγωγών, οι οποίες τον Δεκέμβριο ξεπέρασαν το 50% των συνολικών πωλήσεων.
Επιπλέον, οι προσπάθειες για έλεγχο των δαπανών σε όλο τον Όμιλο καθώς και η επίδραση των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού οδήγησαν σε μείωση των γενικών και διοικητικών εξόδων κατά 12%, σε σχέση με το 2011.
Το αυξημένο κόστος προμήθειας αργού, λόγω της αλλαγής προμηθευτών και του αυξημένου κινδύνου λόγω της ελληνικής κρίσης, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα.
Μείωση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά


Στην εσωτερική αγορά, οι υψηλοί φόροι κατανάλωσης και η οικονομική ύφεση είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ζήτησης (-17% έναντι 2011), με χαμηλότερα περιθώρια, ειδικά στη λιανική εμπορία, όπου το υψηλό κόστος λειτουργίας που απαιτεί το σημερινό μοντέλο για εταιρίες εμπορίας με επώνυμα δίκτυα και πολλαπλές εγκαταστάσεις, που σήμερα εξασφαλίζουν την ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση της αγοράς, καθίσταται σταδιακά μη βιώσιμο. Όσον αφορά τον Όμιλο, παρά την πτώση της κατανάλωσης, η αύξηση μεριδίων τόσο στη Διύλιση όσο και την Εμπορία, οδήγησαν σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων των Ελληνικών Διυλιστηρίων του Ομίλου που ανήλθαν στα 13,4 εκ. τόνους, αυξημένοι κατά 8% σε σχέση με το 2011.
Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη επηρεάστηκαν από έκτακτα γεγονότα, όπως η διαδικασία εκκίνησης του νέου διυλιστηρίου και τα έξοδα αναδιοργάνωσης, καθώς και η ζημιά από την αποτίμηση των αποθεμάτων λόγω μείωσης των τιμών του αργού. Επιπλέον, η επιβάρυνση στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ από την επίλυση των πολυετών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΗ στα πλαίσια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, επηρέασαν αρνητικά την συνεισφορά της (ΔΕΠΑ) στον Όμιλο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €298 εκ. και τα Καθαρά Κέρδη στα €84 εκ. ενώ τα απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στα 4,4 δισ ευρώ.
Η ρευστότητα και η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου παραμένουν βασικές προτεραιότητες, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Μέσα στο 2012 και τον Ιανουάριο του 2013, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών συνολικού ύψους €1,2 δις με τη σύναψη νέων δανείων άνω των €900 εκ. και την εξόφληση των υπολοίπων αξιοποιώντας τα χρηματικά του διαθέσιμα. Στο τέλος του έτους ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε €1,9 δις, ενώ ο Συντελεστής Μόχλευσης (Δανεισμός / Απασχολούμενα Κεφάλαια) στο 43%.
Η από κοινού διαδικασία με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των ΔΕΠΑ / ΔΕΣΦΑ εισήλθε στο τελικό στάδιο με τους υποψήφιους που κατέθεσαν προσφορές στον Α’ γύρο, να προχωρούν στην τελική φάση δεσμευτικών προσφορών, οι οποίες αναμένονται στις αρχές του Β’ τριμήνου 2013.


Μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή


Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε μέρισμα €0,15 ανά μετοχή που καλύπτει το ελάχιστο προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον καταβολή είτε με τη μορφή έκτακτου μερίσματος για το 2012, είτε προμερίσματος 2013, θα ανακοινωθεί στους επόμενους μήνες.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2012, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:
«Το 2012 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλες τις ελληνικές εταιρείες, με το ΑΕΠ στην Ελλάδα να μειώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και τις συνθήκες ρευστότητας να επιδεινώνονται. Η μείωση στην κατανάλωση καυσίμων σε σχέση με το 2009 έχει ξεπεράσει το 30%, οδηγώντας την Ελληνική αγορά σε ένα τελείως διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαιοειδών.
Επιπλέον, οι υψηλότατοι φόροι, που αντιπροσωπεύουν άνω του 60% της τελικής τιμής στα καύσιμα κίνησης, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η πτώση της αγοράς εξανέμισαν τα περιθώρια κέρδους και τη ρευστότητα των εταιρειών εμπορίας. Ο κλάδος εμπορίας συνολικά στη χώρα μας οδηγείται σε αδιέξοδο. Θετικές αξιολογούνται μέχρι τώρα οι ενέργειες των αρχών για την καταπολέμηση του φαινομένου της λαθρεμπορίας, οι οποίες όμως πρέπει να εφαρμοστούν με συνέπεια, στοχεύοντας στην εξυγίανση της αγοράς. Παράλληλα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου χαρακτηρίστηκε από αβεβαιότητα, διακυμάνσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου και μειωμένη ζήτηση για προϊόντα.
Σε ένα δυσμενές περιβάλλον, επιτύχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα χάρη στα βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, την αύξηση της κερδοφορίας από εξαγωγές, αλλά και την έμφαση που δόθηκε τα τελευταία χρόνια στην ανταγωνιστικότητα και τον έλεγχο κόστους. Επιπλέον το 2012, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πενταετούς στρατηγικής, που κορυφώθηκε με την ασφαλή και επιτυχημένη διαδικασία εκκίνησης του νέου διυλιστηρίου Ελευσίνας.
 Η αναβάθμιση, ύψους €1,4 δις, ήταν η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα και το διυλιστήριο έχει ήδη περάσει στο στάδιο της παραγωγής, οδηγώντας σε υψηλότερες αποδόσεις και αύξηση εξαγωγών, μετασχηματίζοντας τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς Ομίλους διύλισης και εμπορίας στην Ν.Α. Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι προτεραιότητές μας για το 2013 είναι η πλήρης αξιοποίηση των αναβαθμισμένων διυλιστηρίων, ο επιπλέον έλεγχος δαπανών, η μείωση της μόχλευσης καθώς και η επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της ΔΕΠΑ».


Διύλιση και εμπορία


Η υψηλότερη διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης κατά το 2012 και η εκκίνηση του διυλιστηρίου Ελευσίνας οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 38%, έναντι του 2011, στα 11 εκ. τόνους, σε αύξηση των πωλήσεων κατά 8% στα 13,4 εκ. τόνους, με διπλασιασμό των εξαγωγών στα 4,5 εκ. τόνους.
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €348 εκ. (+40% σε σχέση με 2011), λόγω υψηλότερων περιθωρίων και ισχυρής λειτουργικής επίδοσης.
Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από το δυσμενές περιβάλλον λόγω των υψηλών φόρων κατανάλωσης και της οικονομικής κρίσης με μειωμένους όγκους πωλήσεων αλλά και περιθώρια. Οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκαν κατά 70% το Δ’ τρίμηνο μετά τον πενταπλασιασμό του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. τον Οκτώβριο.
Τα Κέρδη EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας ανήλθαν στα €12 εκ., καθώς οι πρωτοβουλίες ελέγχου κόστους και οι χαμηλότερες προβλέψεις για επισφάλειες αντιστάθμισαν εν μέρει την επίδραση της ύφεσης και των υψηλών φόρων.
Οι όγκοι πωλήσεων εσωτερικής αγοράς μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2011, έναντι μείωσης του συνόλου αγοράς κατά 17%, καθώς επιτυχημένα λανσαρίσματα νέων προϊόντων (“Diesel Ekonomy”, “Πετρέλαιο Θέρμανσης Ekonomy” and “BP Ultimate 95”) και αυξημένες προωθητικές ενέργειες οδήγησαν σε ενίσχυση των μεριδίων αγοράς.MOTOR OIL
Αύξηση πωλήσεων κατά 796 εκ. ευρώ  στο 9μηνο


Συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο, φέτος, έφθασε τα 7,24 δις ευρώ (πέρυσι ήταν 6,45 δις). Μειωμένα, ωστόσο, ήταν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά 61,3 εκ ευρώ φθάνοντας τα 81,8 εκ. (από 143,1 το 9μηνο του 2011), ομοίως και ταEBITDA κατά 64,9 εκ. ευρώ, που διαμορφώθηκαν στα 229,8 εκ. (294,7 εκ. το 9μηνο του 2011).
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, εξ άλλου, οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 915 εκ. ευρώ, αγγίζοντας τα 6,17 δις, φέτος (πέρυσι ήταν 5,25 δις ευρώ), ενώ, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 83,3 εκ., μειωμένα κατά 56,6 εκ., σε σχέση με το περυσινό 9μηνο (139,9 εκ.), τα δε, EBITDA έκλεισαν στα 204,4 εκ. υπολειπόμενα κατά 60,7 εκ. από τα περυσινά (265,1 εκ.).
Τα κέρδη ανά μετοχή, στο μεταξύ, διαμορφώθηκαν, φέτος, σε 0,74 λεπτά (πέρυσι ήταν 1,29 ευρώ). Σε ότι αφορά το γ΄ τρίμηνο του έτους, πάντως, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, όλοι οι δείκτες προέκυψαν ανεβασμένοι. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις έφθασαν τα 2,09 δις ευρώ (1,93 δις στο γ΄ τρίμηνο του 2011), τα καθαρά κέρδη τα 51,5 εκ. (39,8 εκ. πέρυσι) και τα EBITDA τα 97,4 εκ. (80,8 εκ. πέρυσι).


REVOIL
ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9%


Αύξηση κατά 9% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2012 κλείνοντας στα 700,9 εκατ. ευρώ έναντι 642,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο του 2011 λόγω της αύξησης των πωλούμενων ποσοτήτων καυσίμων του Ομίλου και την αποδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου καθιστώντας ακριβότερες τις τιμές των καυσίμων.
Σε μία αγορά που για τρίτη συνεχή χρονιά καταγράφει απώλειες, οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις το εννεάμηνο του 2012 ξεπερνούν το 12%, οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων του Ομίλου στην εγχώρια αγορά το ίδιο διάστημα εμφάνισαν αύξηση κατά 1,7% και ανήλθαν στα 618,9 εκατ. λίτρα, έναντι 608,62 εκατ. λίτρα το 2011. Η επιθετική πολιτική επέκτασης του δικτύου πρατηρίων που ακολούθησε ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια, η νέα αμόλυβδη βενζίνη 95 xtra4 που δημιούργησε και οι προωθητικές ενέργειες που υλοποίησε, συνέβαλαν όχι μόνο στο να διατηρήσει τις πωλήσεις του αλλά και να τις αυξήσει σε μία διαρκώς πτωτική αγορά. Πιο αναλυτικά, οι πωληθέντες όγκοι στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης του Ομίλου το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 417,9 εκατ. λίτρα έναντι 419,7 εκατ. λίτρα το 2011, εμφανίζοντας οριακή μεταβολή. Οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης ανήλθαν στα 195,1 εκατ. λίτρα έναντι 184,55 εκατ. λίτρα το εννεάμηνο του 2011 παρουσιάζοντας άνοδο κατά 5,72%.


Συμπίεση εσόδων από τις νέες ναυλώσεις


Η καθοδική πορεία της παγκόσμιας ναυλαγοράς συμπίεσε τα έσοδα από τις νέες ναυλώσεις των πλοίων του Ομίλου οδηγώντας τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο EBITDA σε κλείσιμο στα 6,56 εκατ. ευρώ έναντι 8,45 εκατ. το 2011, με τη λειτουργική κερδοφορία της μητρικής εταιρίας να παραμένει κοντά στα περσινά επίπεδα. Η μείωση των περιθωρίων κέρδους που επέβαλε η ύφεση, οι υψηλές αποσβέσεις λόγω των επενδύσεων στην επέκταση του δικτύου πρατηρίων και τα χαμηλότερα έσοδα από τις ναυλώσεις των δύο πλοίων του Ομίλου οδήγησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σε κλείσιμο με αρνητικό πρόσημο 1,41 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,16 εκατ. το 2011. Σε ότι αφορά τη μητρική το αρνητικό αποτέλεσμα περιορίζεται στις 755 χιλιάδες ευρώ από θετικό 57 χιλιάδες το εννεάμηνο του 2011.
Το 2012 που πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του είναι ακόμα μία πολύ δύσκολη χρονιά για όλους τους εμπλεκομένους στην εμπορία πετρελαιοειδών. Η μείωση της ζήτησης για καύσιμα συνεχίζεται, η ρευστότητα της αγοράς είναι πολύ χαμηλή σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους δανεισμού ενώ ο ανταγωνισμός λόγω της κρίσης έχει συμπιέσει δραματικά τα περιθώρια κέρδους τόσο των εταιρειών εμπορίας όσο και των πρατηριούχων.
Ο Όμιλος Revoil στα πλαίσια προσαρμογής του στα δεδομένα της αγοράς συνεχίζει τα προγράμματα περιορισμού του κόστους ενώ στη δύσκολη οικονομική συγκυρία φροντίζει για την διασφάλιση των εσόδων του, ελαχιστοποιώντας την πιστωτική του έκθεση και διατηρώντας την ρευστότητά του σε ικανοποιητικά επίπεδα. Παράλληλα εφαρμόζοντας μειωμένα εμπορικά περιθώρια στηρίζει έμπρακτα τους συνεργάτες του και το καταναλωτικό κοινό που συνεχίζει να εφοδιάζεται με καύσιμα αρίστης ποιότητας και στη σωστή ποσότητα πάντα με την εγγύηση των ελέγχων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στο κλάδο της ναυτιλίας ο Όμιλος εκμεταλλευόμενος τις χαμηλές τιμές που διαμορφώνονται στις αξίες των πλοίων και για να εμφανισθεί ενισχυμένος όταν ολοκληρωθεί ο καθοδικός κύκλος της ναυλαγοράς, προχώρησε στην υπογραφή συμφώνου αγοράς για την αγορά ενός τρίτου φορτηγού πλοίου.


ΕΛΙΝΟΙΛ
Αύξηση στον Κύκλο Εργασιών


Η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2012 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2012 ανήλθε σε € 610,7 εκατ. έναντι € 589,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, καταγράφοντας αύξηση 3,6%.
H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αφού ο όγκος πωλήσεων σημείωσε μείωση της τάξεως του 3,6%. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται στη μείωση της ζήτησης για καύσιμα στο σύνολο της αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά το 12%. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει περιορίσει σημαντικά τις απώλειες και κινείται σταθερά σε ρυθμούς καλύτερους εκείνων της αγοράς.
Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 28,2 εκατ. έναντι € 30,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 7,2%. Παρά τη μείωση αυτή του μικτού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 5,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένης προσπάθειας περιορισμού των λειτουργικών εξόδων της μητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 0,5 εκατ. έναντι ζημίας € 0,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, και παρά τη σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω αύξησης των τραπεζικών spreads. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 6,6 εκατ. αυξημένα κατά 11,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011, τα κέρδη προ φόρων σε € 0,8 εκατ. από € 0,3 εκατ. ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη € 0,5 εκατ. έναντι ζημιάς 0,1 εκατ..
Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2012 σε επίπεδο μητρικής είναι επηρεασμένα από την σημαντική μείωση της ζήτησης για καύσιμα αλλά κυρίως από τη σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού ως συνέπεια των επιπτώσεων της κρίσης στη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Παρόλα αυτά η ΕΛΙΝΟΙΛ εκμεταλλευόμενη την ευελιξία της και λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του λειτουργικού της κόστους κατάφερε να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες, επιτυγχάνοντας αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και θετικό μετά φόρων αποτέλεσμα στο εννεάμηνο.


Πλήττεται η Ελίν Τεχνικη


Σε επίπεδο ομίλου, η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. πλήττεται από την παρατεταμένη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας όμως συνεχίζει να έχει ενεργή παρουσία και να αναλαμβάνει νέα έργα διατηρώντας στο πελατολόγιο της μερικούς από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. πλήττονται αντίστοιχα από την πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων όμως ο στόλος των υπερσύγχρονων δεξαμενόπλοιων της εταιρίας και η εξαιρετική της φήμη στον κλάδο, συνεχίζουν να την καθιστούν ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες και μια από τις καλύτερες επιλογές στον χώρο.
Για το 2012 η Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ είχε θέσει ως βασικούς στόχους την διατήρηση ρευστότητας, την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και την επιλεκτική ανάπτυξη μέσω δραστηριοποίησης σε νέες αγορές και ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική πέτυχε θετικά αποτελέσματα στο εννεάμηνο. Για το επόμενο διάστημα η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει το πρόγραμμα περιστολής δαπανών προχωρώντας σε κινήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την περεταίρω μείωση των λειτουργικών εξόδων δίχως όμως να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα της να προσφέρει άριστης ποιότητας καύσιμα και άψογη εξυπηρέτηση στους πελάτες της.
Παράλληλα, η εταιρία ήδη υλοποιεί κινήσεις για την ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση των υποδομών της τόσο σε αποθηκευτικούς χώρους καυσίμων όσο και σε θαλάσσιες μεταφορές ενώ συνεχίζει την ίδια προσεκτική εμπορική πολιτική με έμφαση στις υγιείς συνεργασίες, τον περιορισμό της πιστωτικής έκθεσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επισφαλειών. Η διατήρηση της αβεβαιότητας στην Ελληνική οικονομία καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον μακροχρόνιο σχεδιασμό. Παρόλα αυτά, η έως σήμερα πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ αναδεικνύει την ικανότητα της να λαμβάνει γρήγορα και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις κατάλληλες στρατηγικές, δείχνοντας ανθεκτικότητα απέναντι στην κρίση και προσαρμοστικότητα στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο των καυσίμων.JETOIL
Διάκριση Green Leader για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά


Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η MAMIDOIL JETOIL έλαβε διάκριση στα πλαίσια των Βραβείων my climate – Green Leader που διοργανώθηκαν και φέτος από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και τον Ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό myclimate...
Η Εταιρεία τιμήθηκε με το βραβείο «Υπολογισμός και μείωση ανθρακικού αποτυπώματος» για το πρωτοποριακό πρόγραμμα που ξεκίνησε μέσα στο 2011, εντάσσοντας σταδιακά τον στόλο των εφοδιαστικών πλοίων που χρησιμοποιεί για τον ανεφοδιασμό των πελατών της με καύσιμα ναυτιλίας. Πέρσι η εταιρεία είχε λάβει αντίστοιχη διάκριση για το πρόγραμμα καταμέτρησης και αντιστάθμισης ρύπων για το σύνολο του στόλου των Ι.Χ. βυτιοφόρων οχημάτων.
Η τελετή έλαβε χώρα στα πλαίσια της παρουσίασης των ετήσιων αποτελεσμάτων της έρευνας για το Green Marketing που οργανώνει το A.L.A.R.M. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βραβείο παρέλαβε η κα Λένα Μαμιδάκη, Δ/ντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και ΕΚΕ από τον Καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό Επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών & Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος.
Το πρόγραμμα καταμέτρησης και αντιστάθμισης ρύπων της MAMIDOIL JETOIL εντάσσεται στις δράσεις της εταιρείας στα πλαίσια της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
GENERICS CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site