Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2013-τ.390                              

FRIGOGLASS
Δήλωση Torsten Tuerling για τα αποτελέσματα
Ο κ. Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, έκανε τα εξής σχόλια:
"Είμαστε ευχαριστημένοι από τη διψήφια αύξηση των πωλήσεων και τις ισχυρές ταμειακές ροές που επιτύχαμε στο τέταρτο τρίμηνο του 2012. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στη Δυτική Ευρώπη, όλες οι υπόλοιπες αγορές μα συνέχισαν να σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη, καθώς σημειώσαμε το ιστορικά ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο σε πωλήσεις. Το γεωγραφικό εύρος των δραστηριοτήτων μας και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μας επιτρέπουν να περιορίσουμε την εξάρτηση μας από τις συνθήκες που επικρατούν στις δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, και παράλληλα δημιουργούν ελκυστικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
Εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Οι κινήσεις που κάναμε με στόχο τον περιορισμό των αποθεμάτων συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ισχυρών χρηματικών ροών κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παρόλα αυτά, η διάθεση μέρους των αποθεμάτων σε χαμηλότερες τιμές επέδρασε αρνητικά στο περιθώριο λειτουργικού κέρδους της περιόδου. Η κερδοφορία του τετάρτου τριμήνου επιβαρύνθηκε όχι μόνον από τα αρνητικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας στην Κίνα, στις ΗΠΑ και στην υαλουργία JebelAli, αλλά και από τις προβλέψεις για το κόστος των εγγυήσεων και τις καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες. Παράλληλα, προχωρήσαμε στην εγγραφή προβλέψεων για προγράμματα αναδιάρθρωσης που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά μας σε μακροπρόθεσμη βάση.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου δρομολογήσαμε αρκετά σημαντικά έργα στρατηγικής προτεραιότητας, ώστε να πετύχουμε μια ριζική αλλαγή πλεύσης στον οργανισμό και την απόδοση μας. Τα έργα αυτά θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση μας ως στρατηγικό εταίρο των παγκόσμιων εταιριών αναψυκτικών, θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, θα αποκαταστήσουν τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους και θα τονώσουν σημαντικά τις ταμειακές μας ροές. Αναμένουμε το 2013 οι συνθήκες των αγορών να παραμείνουν δυσμενείς στην Ευρώπη, ενώ οι άλλες περιοχές δραστηριοποίησης μας θα επιδείξουν σημεία δυναμικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα με την θετική επιρροή των διαρθρωτικών προγραμμάτων που υιοθετήσαμε  θα επιταχύνουν την ανάπτυξη στο δεύτερο μισό του έτους."ΟΤΕ-COSMOTE
Ανανέωση συνεργασίας με Bold Ogilvy 
Για τα επόμενα δυο χρόνια έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις συνεργασίας της Bold Ogilvy & Mather με τον ΟΤΕ και την Cosmote, όπως σημειώνει σε συνέντευξη του στο περιοδικό adbusiness, που κυκλοφορεί ο Managing Director της διαφημιστικής εταιρείας Θόδωρος Κοτιώνης. Μάλιστα, ο κ. Κοτιώνης υπογραμμίζει επίσης ότι «και η Deutsche Telecom συνεργάζεται διεθνώς στα media με το δίκτυό μας». Επιπρόσθετα, στην συνέντευξη του ο διευθύνων σύμβουλος της Bold Ogilvy & Mather, μιλά για τις επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα τονίζοντας ότι δεν τον «αγγίζουν» επαγγελματικά, καθώς έχει δώσει τις εξετάσεις του εδώ και δεκαετίες. Σε άλλα σημεία, αναφέρει πως το αγγελιόσημο έχει εξελιχθεί «σε τεράστιο πρόβλημα για τα ίδια τα μέσα» ενώ αναφέρει πως θεωρεί ότι η ανάκαμψη της διαφημιστικής δαπάνης θα αργήσει να έρθει. Ακόμη εκφράζει την άποψη πως θα πρέπει να πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις και στην διαφημιστική αγορά προκειμένου να
δημιουργηθούν μεγαλύτερα και υγιέστερα σχήματα.


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως αποκλειστικός μέτοχος του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Γενική Συνέλευση της 08.03.13 εξέλεξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας το οποίο απαρτίζεται από 3 Εκτελεστικά και 4 μη Εκτελεστικά μέλη. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα είναι η εξής:
Γεώργιος Κόντος, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαμπος Σιγανός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Βλάχος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ξυφαράς, Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δωρόθεος Σαμολαδάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο νέος Πρόεδρος του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης  και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Alpha Bank μεταξύ των ετών 1996-2011, ενώ σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον τομέα της Τραπεζικής Λογιστικής. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διατέλεσε επίσης Πρόεδρος των ελεγκτικών επιτροπών των: Alpha Bank Romania, Alpha Bank Serbjia και JSC Astra Bank Ukraine καθώς και μέλος της Επιτροπής Μετάφρασης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα Ελληνικά του IASB και της Επιτροπής Συντάξεως του Τραπεζικού Λογιστικού Σχεδίου. Έχει πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο ενώ μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.


ΕΧΑΕ
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 11,8 εκ. ευρώ
11 Μαρτίου 2013 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2012 (1/1/2012 έως 31/12/2012) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2013, τη διανομή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της ΕΧΑΕ αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,05 ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €11,8 εκ. έναντι €21,5 εκ. το 2011, μειωμένα κατά 45,2%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2012, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,19, έναντι €0,31 το 2011.
Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κατά 22% στα €32,0 εκ. το 2012 έναντι €41,2 εκ. το 2011. Συμπεριλαμβανομένων και των Λοιπών (μη λειτουργικών) εσόδων (€0,45 εκ. το 2012 έναντι €5,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 30,0% και διαμορφώθηκε στα €32,4 εκ. έναντι €46,3 εκ.


ΑΝΕΚ LINES
Εκθέσεις εν πλω για τα παιδία του ιδρύματος Χατζηκώνστα


Η ΑΝΕΚ LINES στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και πολύ περισσότερο τα παιδιά, λειτουργεί πλωτές εκθέσεις. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Χατζηκώνστα, οι “Ζωγράφοι Σε Δράση” και η ΑΝΕΚ, ενώνουν τις δυνάμεις τους, στις εκθέσεις εν πλω που λειτουργούν στα πλοία της εταιρείας.
Με στόχο “περισσότερα χρώματα, περισσότερα χαμόγελα για τα παιδιά”, τα έσοδα, από την αγορά των 530 εκθεμάτων, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου  στις δράσεις του Ιδρύματος Χατζηκώνστα.
Το Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα, από το 1853, λειτουργεί με μία σταθερή αξία: να δίνει χαμόγελο και ελπίδα, παράλληλα, με περίθαλψη και απαραίτητες γνώσεις, σε παιδιά  ηλικίας 6 έως 18 ετών, που έχουν οικονομικές ανάγκες και κοινωνικές δυσκολίες. 
Στην τρέχουσα περίοδο το Ίδρυμα υποστηρίζει σχεδόν 450 παιδιά (εσωτερικούς και εξωτερικούς οικότροφους), τα οποία, μεταξύ άλλων, υποστηρίζονται μαθησιακά και ψυχολογικά από εξειδικευμένο προσωπικό του Ιδρύματος (Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπεύτρια κλπ.). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους οικότροφους να παρακολουθήσουν φροντιστήρια προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις καθώς και ξένων γλωσσών, εκτός Ιδρύματος, εφ' όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Σε όλους του οικότροφους του Ιδρύματος παρέχονται δωρεάν: Διαμονή, σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, εξωσχολικές δραστηριότητες & ψυχαγωγία, ένδυση και υπόδηση.
Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα, δεν λαμβάνει κανενός είδους οικονομικής επιχορήγησης από το κράτος.
Από την δική τους σκοπιά οι “Ζωγράφοι Σε Δράση για τα Παιδιά” κατανοώντας το σημαντικό έργο του Ιδρύματος, το στηρίζουν προσφέροντας εθελοντικά εκατοντάδες εικαστικές κατασκευές και πίνακες ζωγραφικής.
«Οι Ζωγράφοι σε δράση για τα παιδιά», ξεκίνησαν το 2010 και γρήγορα εξελίχθηκαν σε εθελοντική κίνηση με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών ζωγράφων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσφέρουν πίνακες και φιλοτεχνούν τοιχογραφίες σε ιδρύματα, νοσοκομεία, στέγες ανηλίκων, κ. ά.
Τα έργα θα διατίθενται στο κοινό μέσα από ειδικά διαμορφωμένους εκθεσιακούς χώρους στα πλοία της ANEK LINES, “ΕΛΥΡΟΣ” – “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” – “OLYMPIC CHAMPION”, κάθε βράδυ από τις 8.00 έως τις 11.00.


VIDAVO
Επιστροφή από τη Βαρκελώνη και το MWC13 με «γεμάτες αποσκευές»


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της VIDAVO στο Mobile World Congress, το μεγαλύτερο παγκόσμιο συνέδριο κινητών επικοινωνιών, στη Βαρκελώνη.    H VIDAVO συμμετείχε μαζί με 25 εταιρίες που αναπτύσσουν εφαρμογές για κινητά στο εθνικό περίπτερο, που συνδιοργάνωσε ο ΣΕΚΕΕ και υποστήριξε το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
Ανάμεσα σε 6500 εκθέτες του ευρύτερου χώρου των τηλεπικοινωνιών, η εταιρία παρουσίασε εφαρμογές που τρέχουν σε κινητά ή tablets για την παρακολούθηση της υγείας πολιτών με έμφαση στους χρόνιους πάσχοντες και προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο των επισκεπτών όσο και των  εκθετών.  Το stand της VIDAVO δεν σταμάτησε να δέχεται κόσμο από κάθε μεριά του πλανήτη και να υπηρετεί επάξια το moto της ελληνικής αποστολής: «Innovation born in Greece goes global». 
«Θέσαμε γερές βάσεις εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 2013» δήλωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρίας, κος Παντελής Αγγελίδης. «Η ομάδας μας επέστρεψε με αποσκευές γεμάτες νέες επαφές, δυνητικούς συνεργάτες και διάθεση για πολύ δουλειά!».


 


 


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
GENERICS CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site