Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2013-τ.391                              

GREEK EXPORTS FORUM 2013


Μονόδρομος η ανάπτυξη των εξαγωγών για την επιβίωση της οικονομίας


Στη δυναμική της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία μιας εξαγωγικής τράπεζας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις προσπάθειες που πρέπει να υποστηριχθούν για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αναφέρθηκαν οι ομιλητές του Greek Exports Forum 2013, που διοργανώθηκε την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, στο Divani Apollon Palace & Spa, στο Καβούρι, από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ), σε συνεργασία με την Ethos Media Α.Ε.Κοινή συνιστώσα στις απόψεις των καταξιωμένων στελεχών του ιδιωτικού τομέα, αλλά και των εκπροσώπων της Πολιτείας ήταν ότι βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά είναι η ύπαρξη καλύτερου συντονισμού στις ενέργειες που γίνονται στο εσωτερικό και η χρήση όλων των χρήσιμων εργαλείων που προσφέρει τόσο ο δημόσιος τομέας, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, όσο και ο ιδιωτικός, όπως η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
Οι ελληνικές εξαγωγές μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας το 2012 σημείωσε ευρωπαϊκή πρωτιά, καθώς αύξησε κατά 17% την εξαγωγική της δραστηριότητα, η οποία ανήλθε σε 26,7 δισ. Χρειάζεται, ωστόσο, να υπάρξει αλλαγή στο μοντέλο εξαγωγών και να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα που θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες: α) ενέργειες στο εσωτερικό και β) οι ενέργειες στο εξωτερικό. Το νέο αυτό σχήμα πρέπει να οδηγεί σε βελτιωμένη αποδοτικότητα, να αξιοποιεί όλους τους φορείς, να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, να μην αυξάνει τις συνολικές δαπάνες και να συνενώνει συναφείς δραστηριότητες του υπουργείου Εξωτερικών και του Yπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΔΥ ΟΕΥ, κ. Δούκας Μαρινόπουλος (foto 5765), είπε: «το 2010 οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 2011 αυξήθηκαν επιπλέον κατά 36% και το 2012 αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 30%. Όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αυτές αξιολογούνται από τις ίδιες τις ελληνικές επιχειρήσεις, εδώ και τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το πρότυπο ISO, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών των Γραφείων ΟΕΥ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των ερωτηθέντων επιχειρηματιών, το ποσοστό ικανοποίησής τους από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ήταν εξαιρετικά αυξημένο (95,5%), μολονότι η στελέχωση των 61 αυτών Γραφείων, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι αυτό του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων με την εξωστρέφεια υπουργείων, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και φορέων, στο εσωτερικό της χώρας».
Στον χαιρετισμό του ο Γρηγόρης Δημητριάδης (5935), Ειδικός Σύμβουλος & Συντονιστής Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δήλωσε:
«Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17% το 2012 και η αύξηση αυτή έφερε στο “φως” τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην εξαγωγική τους προσπάθεια, οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, οφείλονται στο ξεπερασμένο μοντέλο προώθησης των ελληνικών εξαγωγών, δεδομένης της πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών υπουργείων (ΥΑΑΥΜΔ και ΥΠΕΞ), αλλά και της ύπαρξης φορέων (ΟΠΕ, Invest in Greece,ΤΑΙΠΕΔ κ.ά.).
Το υπουργείο υλοποιεί 25 δράσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών στις εξαγωγές, με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους των εξαγωγών, κατά 50% και 20% αντίστοιχα. Αυτή η μεταρρύθμιση, και μόνο, θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 10% της αξίας των εξαγωγών, 1,7% αύξηση του ΑΕΠ και 80.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2015. Τα πρώτα απτά αποτελέσματα αρχίζουν ήδη να γίνονται ορατά, π.χ. η ανάλυση των διαδικασιών για την εξαγωγή των πιλοτικών προϊόντων (ακτινίδια και φέτα), ανάδειξε τις δυνατότητες απλοποίησης. Έτσι, στις αμέσως επόμενες εβδομάδες, θα προωθήσουμε πρωτοβουλίες για την απλοποίηση των διαδικασιών σε ένα ευρύ φάσμα εξαγωγών».
Στην ομιλία του ο κ. Δημήτρης Κούρκουλας (5792), Υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών, ανέφερε ότι σήμερα μόνο εκείνοι που τολμούν να εκτεθούν στον διεθνή ανταγωνισμό έχουν ελπίδες επιβίωσης. Όπως είπε, οι προοπτικές για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις είναι θετικές. Η υψηλή ποιότητα και η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα θα αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια με την ομαλοποίηση στην οικονομία. Η κρίση είναι ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε τις συνθήκες και να προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση της οικονομίας, της οποίας τα τελευταία 15 χρόνια κινητήριος δύναμη ήταν η εισαγωγή προϊόντων. Στόχος είναι να ενισχυθεί η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα και να τονωθεί η επιχειρηματική παρουσία στο διεθνές περιβάλλον. Η εξωστρέφεια μπορεί να καταστεί βασικό εργαλείο για την έξοδο από την κρίση. Οι επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα μπορούν να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του εξαγωγικού συμβουλίου, που έχει πλήρη γνώση της τοπικής αγοράς, και να συμμετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό και σε εκθέσεις.
Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιώτης Μίχαλος (5879), Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, τόνισε ότι το 2012 η Ελλάδα σημείωσε ευρωπαϊκή πρωτιά στις εξαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 26,7 δισ. ευρώ. Όπως είπε, «προτείναμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τη δημιουργία ενός ενιαίου σχήματος με δύο πυλώνες, οι οποίοι θα διασυνδέονται με μια μορφή “κοινοπραξίας”. Οι δύο αυτοί πυλώνες είναι: α) ενέργειες στο εσωτερικό και β) οι ενέργειες στο εξωτερικό. Το νέο αυτό σχήμα πρέπει να οδηγεί σε βελτιωμένη αποδοτικότητα, να αξιοποιεί όλους τους φορείς, να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, να μην αυξάνει τις συνολικές δαπάνες και να συνενώνει συναφείς δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τη δημιουργία αυτού του σχήματος εξετάστηκαν μοντέλα άλλων χωρών στα οποία δεν υπάρχουν τριβές εξουσίας. Η παρουσία της χώρας στις διεθνείς αγορές πρέπει να είναι ενιαία και συγκροτημένη και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διασύνδεση των φορέων που ασχολούνται με τις ενέργειες στο εξωτερικό. Διαμορφώνουμε ολιστική στρατηγική, που καλύπτει σφαιρικά την έννοια της εξωστρέφειας, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική ταυτότητα, την απλοποίηση των διαδικασιών, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, τη βελτιστοποίηση του φορολογικού πλαισίου και την ανασύσταση των φορέων της Πολιτείας».
Η κα Mαρία Κόντου (0140), Πρόεδρος του GS1 Association-Greece, υπογράμμισε ότι οι εξαγωγές αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο και ζωτικής σημασίας προϋπόθεση προκειμένου να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης.
Στην ομιλία της ανέφερε, μεταξύ άλλων, για το GS1 Association Greece, ότι πρόκειται για ένα αναγνωρισμένο σύστημα διεθνών προτύπων, το οποίο εφαρμόζεται σε 20 κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων είναι το λιανεμπόριο, οι μεταφορές κ.ά. Σε παγκόσμιο επίπεδο το χρησιμοποιούν πάνω από 2,5 εκατ. επιχειρήσεις σε 113 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η κα Αναστασία Μανίτσα (0449), Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Express Publishing Α.Ε., μίλησε για τη σημασία της ξενόγλωσσης επικοινωνίας ώστε μια επιχείρηση να μπορέσει να γίνει εξωστρεφής. Σύμφωνα με την ίδια, οι σωστές βάσεις στην παιδεία, και ειδικά στις ξένες γλώσσες, δημιουργούν δυνατότητες στους μελλοντικούς εργαζομένους και τα στελέχη, ώστε να επικοινωνούν καλύτερα με τις εκτός συνόρων επιχειρήσεις και, κατ’ επέκταση, να προωθούν αποδοτικότερα τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.ΠΑΝΕΛ 1 (6025)


Στο Panel I, με θέμα «Ελληνικές εξαγωγές και κυβερνητική πολιτική», συντονιστής ήταν ο κ. Χρήστος Κώνστας, δημοσιογράφος στον «Κόσμο του Επενδυτή».
Ομιλητές ήταν ο κ. Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), ο κ. Αθανάσιος Μακρανδρέου, Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Αντώνης Μπαρτζώκας, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικού Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), και ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Ειδικός Σύμβουλος & Συντονιστής Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Σύμφωνα με τους ομιλητές, η συμβολή της Πολιτείας καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, τόσο μέσω των Γραφείων ΟΕΥ, στα οποία τα αιτήματα που κατεγράφησαν το 2012 ήταν κατά 30% αυξημένα και η ικανοποίηση των εξαγωγέων έφτασε το 95%, όσο και μέσω μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και την άρση των αντικινήτρων στον κλάδο. Αναμφίβολα, ως τροχοπέδη στην εξωστρέφεια λειτουργεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σήμερα τράπεζες να εγγυηθούν τις εξαγωγές. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν θετική εξέλιξη η δημιουργία εξαγωγικής τράπεζας που θα προωθεί τις εξαγωγές.


ΠΑΝΕΛ 2 (0404)


Στο Panel II, με κεντρικό θέμα «Το οικοσύστημα της εξωστρέφειας: Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που στηρίζουν τις εξαγωγές», συντονιστής ήταν ο κ. Γιάννης Βερμισσώ, δημοσιογράφος στο «Insurance World» και τον «Επενδυτή». Ομιλητές ήταν ο κ. Αλέξης Γαβριήλογλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Εμπορικός Διευθυντής της Euler Hermes Emporiki, ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) & Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), ο κ. Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και ο κ. Γεράσιμος Τζέης, Managing Director της Atradius Credit Insurance N.V.
Οι συμμετέχοντες στο πάνελ ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι οι ελληνικές εξαγωγές είναι μονόδρομος για την ελληνική οικονομία και για να αναπτυχθούν θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης των πιστώσεων των Ελλήνων εξαγωγέων, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Στόχος της ασφαλιστικής κάλυψης των πιστώσεων είναι να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν, αν δεν γίνεται να εξαλειφθεί, η ζημιά του εξαγωγέα.
Είναι χαρακτηριστικό το ότι στο εξωτερικό κανείς δεν εξάγει αν δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη πιστώσεων, όταν στην Ελλάδα οι εξαγωγές είναι ασφαλισμένες μόνο κατά 10%.


ΠΑΝΕΛ 3 (0478)


Στο Panel IIΙ, με θέμα «Οι παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών μέσα από την εμπειρία αναγνωρισμένων εξαγωγέων», συντονιστής ήταν ο κ. Νεκτάριος Νώτης, Δημοσιογράφος του «News.gr». Ομιλητές ήταν η
κα Βιργινία Βλάχου, Πρόεδρος της Express Publishing Α.Ε., ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, Tεχνικός Σύμβουλος του GS1 Association-Greece, ο κ. Ευριπίδης Δοντάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ», ο κ. Δημήτρης Καραβασίλης, Διευθύνων Σύμβουλος της DK Consultants, και ο κ. Πέτρος Μιχελιδάκης, Representative in Greece της Messe Düsseldorf GmbH.
Σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια εξαγωγική εταιρεία, ειπώθηκε από τους ομιλητές ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και στα προϊόντα της. Ακόμη, να στηρίζεται στους ανθρώπους της και να μη φοβάται τα ξένα brand names, να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεσή της, όπως είναι η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές μέσω φορέων, επιμελητηρίων, αλλά και να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες προώθησης που δίνει το internet και τα social media. Ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, το προϊόν θα πρέπει πάντα να έχει ταυτότητα ώστε να μπαίνει σε μια κατηγορία που ψάχνουν οι πελάτες.


ΠΑΝΕΛ 4 (0613)


Το Panel IV περιλάμβανε παρουσιάσεις διεθνών buyers στο κοινό. Οι buyers αναφέρθηκαν στους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές και τόνισαν ότι η επιτυχία ενός προϊόντος έγκειται στην πορεία του μετά την εξαγωγή, τη δημιουργία brand, την επαγγελματική κουλτούρα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις τοπικές αγορές. Γενικότερα μίλησαν για:


• Ανάγκη αναδιάρθρωσης στρατηγικής πολιτικής και εθνικού σχεδίου δράσης
• Συντονισμό εμπλεκόμενων φορέων και αγοράς
• Εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ροής των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων
• Τις προκλήσεις τού να εξάγεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
• Εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στη Ρωσία: Καινοτόμοι μέθοδοι πωλήσεως στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ
• Τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης


Οι ομιλητές ήταν ο κ. Πάνος Μανουηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ODYSEA Ltd, κ. Φρίξος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της FONTANA FOOD ΑΒ, ο κ. Δημήτρης Σογαντζής, General Manager της ALEXANDROS Import-Export Gmbh, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού (Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε.), και ο κ. Βαλέριος Σοκολίδης, Εισαγωγέας ελληνικών προϊόντων στη Ρωσία, εκπρόσωπος της TERRA GRATA Ltd στην Ελλάδα.


Β2Β MEETINGS


Στο πλαίσιο των Greek Exports Β2Β Meetings 2013, δόθηκε η δυνατότητα σε Έλληνες παραγωγούς και ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις με διεθνείς αγοραστές (Buyers) ελληνικών προϊόντων. Οι συναντήσεις ήταν εξατομικευμένες και είχαν προγραμματιστεί από τους διοργανωτές.Χορηγοί


Η διοργάνωση των Greek Exports Awards 2013 δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη χορηγία των:


GOLD SPONSORS:
GS1 ASSOCIATION GREECE, DK CONSULTANTS


PANEL SPONSOR:
EXPRESS PUBLISHING


SILVER SPONSORS:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, EULER HERMES EMPORIKI


BRONZE SPONSORS:
ATRADIUS, ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ICAP, INNEWS, MANPOWER, MIDEAST TRAVEL, DIRECTINSURANCE.GR


DISTINGUISHED CORPORATE PARTICIPATIONS:
MOTOR OIL HELLAS, HDI GERLING


CORPORATE PARTICIPATIONS:
ΕΛΒΙΑΡΤ, MESSE DUSSELDORF, ΙΚΤΙΝΟΣ


LIVE WEBCASTING SPONSOR:
MDATA


PRINT SPONSOR:
PRESSIOUS ARVANITIDIS


ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΙΑΣΩΝ:
ΟΙΚΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
GREEK EXPORTS FORUM 2013
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site