Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2013-τ.391                              

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΑγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν τα ιδιωτικά κεφάλαια που απαιτούνται ώστε να μείνουν ιδιωτικές μετά την ανακεφαλαιοποίηση τους, κάνουν οι τράπεζες.


 


Μετά την απόφαση της Τρόικα να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ Εθνικής και Eurobank, οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες προχωρούν η κάθε μία σε ξεχωριστή ανακεφαλαιοποίηση.
Σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ, ανέφερε επιπρόσθετα ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα καλύψει πλήρως τις αυξήσεις κεφαλαίου και έχει ήδη προκαταβάλει και στις τέσσερις τράπεζες τα αναγκαία κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν μέρος των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη εγκριθεί και δεσμευθεί στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοπιστωτικής βοήθειας ειδικά για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα.
Η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι επομένως πλήρως εξασφαλισμένη, όπως πλήρως εξασφαλισμένες είναι και όλες οι καταθέσεις συμπληρώνει στην ανακοίνωσή της η ΤτΕ.
Σε περίπτωση που η Εθνική και η Eurobank, που έχουν και τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες δεν κατορθώσουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ιδιωτικά κεφάλαια, το ΤΧΣ ως βασικός πλέον μέτοχος των δύο τραπεζών, θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε μεταγενέστερο χρόνο η συγχώνευση, ή εάν οι δύο τράπεζες θα πωληθούν.


ΥΠΑΡΚΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
Τα διοικητικά στελέχη των τραπεζών εκφράζουν πάντως την αισιοδοξία τους για τις σχετικές διαδικασίες:
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου είναι η πρόκληση στην οποία καλούμεθα να αντεπεξέλθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διευρυμένο Όμιλο της ΕΤΕ από διεθνείς επενδυτές για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην ανακεφαλαιοποίηση είναι υπαρκτό», τόνισε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος της, Αλέξανδρος Τουρκολιάς.
«Η Alpha Bank επικεντρώνεται στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, της οποίας η επιτυχία ενισχύεται με την εξαγορά της πλήρως ανακεφαλαιοποιημένης Εμπορικής Τραπέζης. Για το 2013, σε επιχειρησιακό επίπεδο αναμένουμε την εξομάλυνση του κόστους χρηματοδοτήσεως και του ύψους των ληφθεισών προβλέψεων, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας. Ενόψει της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, και με Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια που υπερβαίνουν τα Ευρώ 2 δισ., η Alpha Bank θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επιτυχώς στις τεθείσες προϋποθέσεις ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα», ανέφερε αντίστοιχα ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.
 «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τους καταθέτες, τους πελάτες και τους εργαζόμενους των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, και παράλληλα προχωρούμε από καλύτερη θέση για τους μετόχους μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.


«ΑΓΚΑΘΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ COCOS
Ιδιαίτερα δυσμενείς είναι οι όροι των Cocos (ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές) που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών με αποτέλεσμα αυτές να θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο την έκδοση τους.
Ως γνωστό οι τράπεζες, έως και το 6% από το σύνολο του 9% που πρέπει να διαθέτουν σε core tier 1 κεφάλαια πρέπει να το καλύψουν με αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές και από 6% έως 9% μπορούν να το καλύψουν με τα Cocos τα μετατρέψιμα σε μετοχές ομολογιακά. Αν όμως χαθεί ο στόχος των core tier 1 στο 9% τότε τα Cocos μετατρέπονται αυτομάτως σε μετοχές με discount 50%. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή της μετοχής από μετατρέψιμο ομόλογο καθορίζεται ως εξής: οι τελευταίες 50 συνεδριάσεις στο ΧΑ μείον έκπτωση 50% επί του μέσου όρου. Αν υποθέσουμε ότι η τιμή καθορίζεται στα 0,50 ευρώ και τα Cocos υποχρεωτικά μετατραπούν σε μετοχές η τιμή μετατροπής θα είναι στα 0,25 ευρώ. Δηλαδή ο ιδιώτης μέτοχος υπόκειται σε ένα τεράστιο  dilution το οποίο αποτελεί αντικίνητρο για τον ίδιο να συμμετέχει στην αύξηση. Επίσης όπως ορίζεται από τις διαδικασίες αν το core tier 1 έως 6% που έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά από κεφάλαιο που προήρθε από ΑΜΚ με έκδοση κοινών μετοχών πέσει κάτω από 5,125% τότε και πάλι αυτομάτως μετατρέπονται οι ομολογίες σε κοινές μετοχές με τους δυσμενείς όρους που προαναφέρθηκαν.
Επιπλέον τα Cocos έχουν πολύ υψηλό επιτόκιο στο 7% το οποίο οι τράπεζες δεν θέλουν να πληρώσουν σε περίπτωση που αυτές δεν μετατραπούν σε μετοχές.
Μάλιστα το επιτόκιο των Cocos του 7% θα είναι προσαυξανόμενο με 0,50% ετησίως έως 5 χρόνια. Το επιτόκιο δηλαδή μπορεί να φθάσει έως 9% σε προ φόρων βάση. Οι τράπεζες θέλουν να αποφύγουν τα Cocos και για έναν ακόμη λόγο.  Αν καταφέρουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους με μετοχές και όχι με Cocos περνούν ένα μήνυμα στην αγορά ότι παίρνουν ψήφο εμπιστοσύνης από την ιδιωτική οικονομία.


ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ALPHA BANK KAI ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς που συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν ιδιωτικές, σχεδιάζουν να μην συμπεριλαμβάνουν τα CoCos στην ανακεφαλαιοποίηση τους ή να ελαχιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους. Να σημειωθεί ότι οι προνομιούχες μετοχές ύψους 4,1 δισ ευρώ για τις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς συμπεριλαμβάνονται στο core tier 1 μεταξύ 6,01% και 9%.
Η Alpha Βank χρειάζεται περίπου 4,57 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια και αποφάσισε να προτείνει στο σώμα των μετόχων της το διοικητικό της συμβούλιο εισηγούμενο να καλυφθεί από τους ιδιώτες ποσό ως 550 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 12% των 4,57 δισ. ευρώ. Αν τα καταφέρει, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε έκδοση CoCos. Αν πάλι δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, και η συμμετοχή των ιδιωτών περιοριστεί σε τουλάχιστον 257,1 εκατ. ευρώ, τότε το ύψος της ΑΜΚ θα αναπροσαρμοστεί αυτόματα και για το υπόλοιπο ποσό ως τα 4,57 δισ. ευρώ θα εκδοθούν CoCos. Με βάση την έκθεση της διοίκησης της Alpha Βank προς τους μετόχους, η τράπεζα ενδέχεται να κάνει χρήση της απόφασης που έχει πάρει για έκδοση CoCos ως 2 δισ. ευρώ με αναπροσαρμογή του ύψους της ΑΜΚ σε τουλάχιστον 2,57 δισ. ευρώ. Αυτό θα συμβεί εφόσον δεν καταστεί δυνατό να συγκεντρωθεί από ιδιώτες τουλάχιστον το 10% της ΑΜΚ των 4,57 δισ. ευρώ, δηλαδή 457,1 εκατ. ευρώ, αλλά συγκεντρωθούν από τους ιδιώτες τουλάχιστον 257,1 εκατ. ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση το ύψος της αύξησης αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και για την κάλυψη της διαφοράς εκδίδονται CoCos.


Η Τράπεζα Πειραιώς χρειάζεται συνολική ανακεφαλαιοποίηση μεταξύ 5,3 και 7,3 δισ ευρώ, με αποτέλεσμα να διεκδικεί κεφάλαια από την αγορά της τάξεως 530 εκατ. -730 εκατ. αντίστοιχα. Eπιπλέον μετά την απόκτηση των κυπριακών τραπεζών, η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταφέρει να μειώσει την αρνητική της θέση. Η Πειραιώς έχει ήδη συμφωνήσει με τη Societe Generale η δεύτερη να βάλει 170 εκατ. ευρώ στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, ενώ κεφάλαια τουλάχιστον 270 εκατ. ευρώ θα βάλει και η BCP Millennium, εφόσον ευοδωθούν οι αποκλειστικές συζητήσεις. Ωστόσο, η συμφωνία με τους Πορτογάλους μπορεί να κρύβει επιπλέον εκπλήξεις, ενώ η διοίκηση της Πειραιώς επιδιώκει να συγκεντρώσει από επενδυτές περισσότερα κεφάλαια.
Το ιδανικό για την Πειραιώς θα ήταν να συγκεντρώσει κεφάλαια της τάξεως των 730 εκατ. ευρώ από ιδιώτες και να προχωρήσει σε ΑΜΚ 7,3 δισ. ευρώ, χωρίς να εκδώσει CoCos.
Γενικότερα τόσο η Alpha όσο και η Πειραιώς έχουν αποφασίσει στο καλύτερο σενάριο να μην κάνουν χρήση των CoCos ή να ελαχιστοποιήσουν την συμμετοχή τους.


ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ - EUROBANK
Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ότι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση φαίνεται ότι αντιμετωπίζει η Εθνική και η Eurobank καθώς χρειάζονται τα περισσότερα κεφάλαια, για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. 
Από τη στιγμή που η Εθνική έχει αποφασίσει να μην πουλήσει την Finansbank, το μοναδικό πραγματικά θετικό περιουσιακό της στοιχείο και με τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν κατακρημνιστεί κεφαλαιακά, η κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό της να κινδυνεύει να παραμένει στο κράτος, οπότε θα πρόκειται για μία κρατική τράπεζα με αυτόνομο μάνατζμεντ.
Η διοίκηση της Εθνικής εκτιμάται ότι θα επιδιώξει το κοινό της κεφάλαιο, μετά την ΑΜΚ, να πλησιάζει στο 7,5% ή και στο 8% του σταθμισμένου ενεργητικού, ώστε να υπάρχει απόθεμα για πρόσθετες προβλέψεις. Αν η παραπάνω εκτίμηση επιβεβαιωθεί, τότε η ΕΤΕ θα περιορίσει δραστικά τα CoCos ή και θα αποφύγει να εκδώσει υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες.


Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Η ΤΡΟΪΚΑ «ΜΠΛΟΚΑΡΕ» ΤΟ DEAL
Η Τρόικα αποφάσισε να ανακεφαλαιοποιηθούν ξεχωριστά από το ΤΧΣ οι δύο τράπεζες, γεγονός που σηματοδοτεί ότι θα παραμείνουν ξεχωριστές νομικές οντότητες. Ο λόγος πίσω από αυτή την ένσταση της Τρόικα φαίνεται να είναι το μεγάλο μέγεθος του ενοποιημένου ομίλου Εθνικής – Eurobank και μάλιστα συγκρινόμενο με το ΑΕΠ της χώρας. Το ενεργητικό της Εθνικής μετά την απόκτηση του 85% της Eurobank ξεπερνούσε τα 170 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας το ΑΕΠ της χώρας (περίπου στα 190 δισ. ευρώ), οι χορηγήσεις ανέρχονταν σε 118,3 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 89,5 δισ. Οι ανησυχίες της αφορούσαν και την επόμενη μέρα, καθώς, αν η ΕΤΕ δεν βρει ιδιώτες για να καλύψουν το 10%, θα κρατικοποιηθεί. Και σε αυτήν την περίπτωση, υποστηρίζουν, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να βρεθούν επενδυτές εν συνεχεία, που θα αγοράσουν μια τράπεζα με τόσο μεγάλο μέγεθος σε σχέση με το ΑΕΠ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ ΤΟ 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012


Σε κερδοφορία ύψους 314 εκατ. ευρώ πέρασε στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας μετά από έξι συνεχόμενα ζημιογόνα τρίμηνα. Η εξέλιξη αποδίδεται στα κέρδη που απεκόμισε η Τράπεζα από την επαναγορά ομολόγων από το ελληνικό δημόσιο αλλά και από την πώληση του 51% της ασφαλιστικής θυγατρικής της στην Τουρκία.
Σε επίπεδο έτους η Εθνική κατέγραψε ζημιές ύψους 2,1 δισ ευρώ παρά τα κέρδη ύψους 668 δισ ευρώ που συνεισέφερε η θυγατρική της Finansbank στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Αλέξανδρο Τουρκολιά ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2012 άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις ομαλοποίησης των συνθηκών στην Ελλάδα.
Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξανδρου Τουρκολιά: "Τα αποτελέσματα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το 2012 αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις από το PSI, που επηρέασε όλο το πιστωτικό σύστημα αλλά κυρίως την ΕΤΕ, δεδομένου ότι εκ της θέσεως της κατείχε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, σε απόλυτα μεγέθη. Ταυτόχρονα, η ΕΤΕ θα επιβαρυνθεί με απώλεια μελλοντικών εσόδων λόγω του προγράμματος επαναγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, αντικατοπτρίζουν τη δύσκολη μακροοικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα και τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε το τραπεζικό σύστημα σε όλο το φάσμα των εργασιών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου είναι η πρόκληση στην οποία καλούμεθα να ανταπεξέλθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διευρυμένο Όμιλο της ΕΤΕ από διεθνείς επενδυτές για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην ανακεφαλαιοποίηση είναι υπαρκτό. Επίσης, σε συμφωνία και ακολουθώντας τις οδηγίες του Eurogroup, επεξεργαζόμαστε σχέδιο για την άμεση και ενεργητική διαχείριση των πιστωτικών τίτλων του παθητικού με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.


EUROBANK:
ΣΤΑ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2012


Zημιές κατά €1,5δισ. παρουσίασαν τα καθαρά αποτελέσματα της Eurobank το 2012 (εκ των οποίων €686εκ. αφορούν έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές) λόγω κυρίως του υψηλού κόστους χρήματος και της μείωσης των εσόδων από τόκους κατά 26% σε ετήσια βάση.
Επιπλέον,  η εταιρία γνωστοποίησε ότι παρουσίασε αύξηση καταθέσεων κατά €2,7δισ. το Β΄ εξάμηνο του 2012 και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά €13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων. Επίσης, επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των νέων δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα το Β΄ εξάμηνο του έτους. Αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 25% σε ετήσια βάση για την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού.
Ο Pro-forma δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (EBA Core Tier I) 10,8%, έναντι ελαχίστου 9%. Επίσης, παρουσίασε περαιτέρω μείωση λειτουργικού κόστους κατά 6% το 2012. Σωρευτική μείωση κατά 23% από το 2008.
Η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασαν καθοριστικά τις λειτουργικές επιδόσεις της Eurobank το 2012. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €1.453 εκατομμύρια και ήταν απόρροια αφενός μεν των χαμηλότερων εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων ζημιών συνολικού ύψους €686 εκατομμυρίων.


Ρευστότητα


Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα στην προσέλκυση καταθέσεων το δεύτερο μισό του έτους, μετά το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Ειδικότερα, οι Καταθέσεις Πελατών της Eurobank αυξήθηκαν κατά €2.739 εκατομμύρια το Β΄εξάμηνο του έτους, περιορίζοντας τις συνολικές ετήσιες εκροές σε μόλις €823 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1.804 εκατομμύρια το Δ΄ τρίμηνο του 2012. Στο εξωτερικό, η προσέλκυση καταθέσεων συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2012, με τα υπόλοιπα να αυξάνονται κατά €391 εκατομμύρια έναντι του 2011.
Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων και η άντληση ρευστότητας ύψους €5,5 δισεκατομμυρίων (μέσω Repos) από την αγορά βοήθησαν σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα. Πιο αναλυτικά, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε από €34 δισεκατομμύρια το Α΄ εξάμηνο του 2012 σε €20,8 δισεκατομμύρια στα μέσα Μαρτίου του 2013.
Η Τράπεζα διατηρεί σήμερα επαρκή αποθέματα ρευστότητας, καθώς διαθέτει ενέχυρα αποδεκτά από το Ευρωσύστημα για την άντληση ρευστότητας ύψους €6 δισεκατομμυρίων και επιπρόσθετων €2,5 δισεκατομμυρίων στο εξωτερικό.


Κεφαλαιακή Επάρκεια
Πρωταρχικός στόχος της Eurobank από την αρχή της κρίσης και μετά ήταν η ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Προς αυτή την κατεύθυνση ελήφθησαν σημαντικές πρωτοβουλίες τα τελευταία 4 χρόνια, όπως η πώληση ιδίων μετοχών, η πώληση των θυγατρικών στην Πολωνία και στην Τουρκία, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού και η απομόχλευση του ισολογισμού. Οι ενέργειες αυτές ενίσχυσαν σωρευτικά τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά €1,9 δισεκατομμύρια. Λαμβανομένης υπόψη της ζημιάς από το PSI ύψους €6,0 δισεκατομμυρίων και της ανακεφαλαιοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους €5,8 δισεκατομμυρίων, ο Δείκτης Core Tier Ι διαμορφώνεται pro-forma σε 10,8% στο τέλος του 2012.


Λειτουργικά Έσοδα
Tα Καθαρά Έσοδα από Τόκους υποχώρησαν κατά 25,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1.461 εκατομμύρια, λόγω του υψηλού κόστους άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα, της διεύρυνσης του euribor έναντι των επιτοκίων της ΕΚΤ, των μειωμένων εσόδων από ομόλογα εξαιτίας του PSI, της απομόχλευσης του ενεργητικού και της αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση. Η μετάβαση από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA στην ΕΚΤ από τα τέλη του 2012, η σταδιακή μείωση του κόστους καταθέσεων καθώς και η επικείμενη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης μπορούν να αναστρέψουν τη μείωση των εσόδων από τόκους την τρέχουσα χρονιά.


Τα Συνολικά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες κατέγραψαν και αυτά σημαντική μείωση κατά 21,2% έναντι του 2011 στα €262 εκατομμύρια, λόγω κυρίως της κάμψης των εργασιών που συνδέονται με το δίκτυο και τις κεφαλαιαγορές.
Τα Συνολικά Έσοδα υποχώρησαν κατά 25,5% το 2012 και διαμορφώθηκαν σε €1.756 εκατομμύρια και λόγω χαμηλότερων μη οργανικών εσόδων.


Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών δαπανών ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς για ακόμα μία χρονιά. Ειδικότερα, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,2% στην Ελλάδα και κατά 6,5% στο εξωτερικό το 2012, με το Συνολικό Κόστος για τον Όμιλο να είναι χαμηλότερο κατά 6,3% σε σχέση με το 2011 και κατά 23% έναντι του 2008.


Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων και Ποιότητα Χαρτοφυλακίου


Οι Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1.655 εκατομμύρια, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια συγκράτησης των επισφαλειών εξελίσσεται θετικά, καθώς τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ήταν σημαντικά χαμηλότερα τα 2 τελευταία τρίμηνα του 2012 έναντι των 2 αρχικών τριμήνων του ίδιου έτους.
Συνολικά τα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 22,8% του χαρτοφυλακίου στο τέλος του 2012, από 15,7% το 2011, ενώ τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ανήλθαν σε 18,3% του χαρτοφυλακίου και καλύπτονται κατά 53,5% από προβλέψεις (εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων).


Αποτελέσματα από το Εξωτερικό


Τα Αποτελέσματα από τις Διεθνείς Δραστηριότητες επηρεάστηκαν και αυτά δυσμενώς από το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και διαμορφώθηκαν σε -€56 εκατομμύρια το 2012. Άξιο ιδιαίτερης αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι καταθέσεις στο εξωτερικό υπερβαίνουν τις χορηγήσεις, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 93,3% στο τέλος του 2012.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012
 
Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.028 εκατ το 2012.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €218 εκατ, με το 91% αυτών να προέρχεται από επαναλαμβανόμενες πηγές (προμήθειες εμπορικής τραπεζικής).
Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €2.217 εκατ, με συμβολή €394 εκατ από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου το Δεκέμβριο 2012 (σημειώνεται ότι η χρήση του 2012 επιβαρύνθηκε με €311 εκατ πρόσθετη απομείωση για τα νέα ΟΕΔ) και €351 από την αρνητική υπεραξία απόκτησης της Γενικής Τράπεζας.
Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €909 εκατ. Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, εφάπαξ επιβάρυνση ύψους €12 εκατ από την αναπόσβεστη αξία 82 καταστημάτων του Ομίλου που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του 2012. Υπογραμμίζεται ότι σε συγκρίσιμη βάση το λειτουργικό κόστος 12μήνου του Ομίλου Πειραιώς (χωρίς την ATEbank και τη Γενική Τράπεζα και λοιπών εκτάκτων εξόδων) υποχώρησε κατά 9% έναντι του 12μήνου 2011.
 Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 2012 διαμορφώθηκαν στα €1.322 εκατ.
Λόγω της σημαντικής επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε υψηλό επίπεδο το 2012 (€2.508 εκατ), εκ των οποίων €2.043 εκατ αφορούν προβλέψεις δανείων, €311 εκατ πρόσθετη απομείωση για τα νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και €153 εκατ για λοιπές απομειώσεις χρεογράφων, ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού.
Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές €513 εκατ.
 
Μεγέθη και Παρουσία 31 Δεκεμβρίου 2012
 
Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €70,4 δισ στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, ενσωματώνοντας το «υγιές» τμήμα της ΑΤΕbank και την Γενική, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του ΤΧΣ ύψους €7,3 δισ, τα €0,6 δισ για την ΑΤΕbank και τα €0,8 δισ του πρόσθετου funding gap της ATEbank, το pro-forma ενεργητικό διαμορφώνεται σε €79,1 δισ. Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €50,6 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 64%, τα στεγαστικά το 26% και τα καταναλωτικά το 10%.
 Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €37,0 δισ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να ανέρχονται πλέον στο 46% του συνόλου (από 32% ένα έτος νωρίτερα).
 Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 116% το Δεκέμβριο 2012 από 156% το Δεκέμβριο 2011.
 Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 23,3% το Δεκέμβριο 2012, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 51%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 11,8%.
 Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε €5,6 δισ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων του ΤΧΣ ύψους €7,3 δισ και τα €0,6 δισ για την ΑΤΕbank. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκε στο 12,2% (pro-forma για κεφάλαια και δεσμεύσεις ΤΧΣ).
 Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 αριθμούσε 1.338 μονάδες, με 889 καταστήματα στην Ελλάδα και 449 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου στις 31.12.12 αριθμούσε 18.597 άτομα, 12.365 στην Ελλάδα και 6.232 στο εξωτερικό.
 Μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων των 3 Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, τα pro-forma δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνονται σε €74,4 δισ, οι καταθέσεις σε €51,9 δισ, το μερίδιο αγοράς δανείων και καταθέσεων σε 27%, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 119% και ο δείκτης σχηματισμένων προβλέψεων προς χορηγήσεις 14,5%.


Μιχάλης Σάλλας
Σε καλύτερη θέση μετά την απορρόφηση των κυπριακών Τραπεζών


«H Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του ελληνικού  τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει  στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της  ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο  αυτό διασφαλίζουμε τους καταθέτες, τους πελάτες και τους εργαζόμενους των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, και παράλληλα προχωρούμε από καλύτερη θέση για τους μετόχους μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.
Επειδή τις τελευταίες ημέρες, μετά την αναταραχή στην Κύπρο, αλλά και τις αντιφατικές  δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων, υπήρξε κάποια ανησυχία αναφορικά με τις καταθέσεις, τόσο πανευρωπαϊκά όσο και στην Ελλάδα, θα ήθελα να επισημάνω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασφαλές και θωρακισμένο.  Και αυτό διότι με την κεφαλαιακή αποκατάσταση των τραπεζών και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση εντός του πλαισίου  του ευρωσυστήματος, γεγονός που αναγνωρίζεται και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η εμπιστοσύνη των καταθετών στο τραπεζικό μας σύστημα είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονομία και την ταχύτερη δυνατή έξοδο από την κρίση.»


 


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
GREEK EXPORTS FORUM 2013
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site