Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2013-τ.392                              


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΠΤΩΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ


Μειωμένη κατά 10,7% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά το 2012 σε σχέση με το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος που δόθηκαν στη δημοσιότητα.


Τα συνολικά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) διαμορφώθηκαν στα 4,3 δισ. ευρώ, από 4,8 δισ. ευρώ που ήταν το ύψος της παραγωγής το 2011.
Η υποχώρηση προήλθε από την πτώση του κλάδου ζωής κατά 9,4%, με παραγωγή 1,9 δισ. ευρώ, και του κλάδου ζημιών κατά 11,8%, στα 2,4 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω της κρίσης και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά του αυτοκινήτου, η υποχώρηση της αστικής ευθύνης οχημάτων ήταν μεγαλύτερη, στο -14%, ενώ σχετικά καλύτερη ήταν η εικόνα στους υπόλοιπους κλάδους ζημιών (-9,3%).
Το μερίδιο του κλάδου ζωής στη συνολική κατανομή ασφαλίστρων ανήλθε σε 44,8% και το υπόλοιπο 55,2% ανήκει στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, που το 2011, και σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς, συγκέντρωσαν το 96,2% της παραγωγής ασφαλίστρων.
Πτωτική ήταν η πορεία παραγωγής ασφαλίστρων, τη χρονιά που πέρασε, στους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης. Στις ζημιές, πέρα από την αστική ευθύνη οχημάτων που αναφέραμε, η παραγωγή υποχώρησε και στον κλάδο χερσαίων οχημάτων κατά 21,9%, στον κλάδο πυρός κατά 6,5%, όπως και στα μεταφερόμενα εμπορεύματα κατά 16,1%. Θετική ήταν, αντίθετα, η μεταβολή στις λοιπές ζημιές αγαθών κατά 10,6% και η παραγωγή στα 120,2 εκατ. ευρώ, καθώς και στη γενική αστική ευθύνη κατά 3%, στα 79,1 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος ζωής, από την άλλη πλευρά, παρουσίασε μείωση κατά 10,6%, ενώ η παραγωγή προϊόντων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις αυξήθηκε με ποσοστό 10,8%.
Η πτώση στον κλάδο ζωής διευρυνόταν κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με το 2011. Μετά από ένα θετικό πρώτο τρίμηνο (+2,4%) που δημιούργησε αισιοδοξία, το εξάμηνο κατέγραψε πτώση (-2,8%), που διευρύνθηκε περαιτέρω στο εννεάμηνο (-6,8%), για να διαμορφωθεί στο -9,4% σε επίπεδο δωδεκαμήνου. Αντίθετα, το ποσοστό υποχώρησης του κλάδου ζημιών παρέμεινε σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε σχέση με το 2011.
Στους επιμέρους κλάδους, η αστική ευθύνη οχημάτων, με παραγωγή 1,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 50,4%, πρωταγωνιστεί στον κλάδο ζημιών. Ακολουθεί ο κλάδος πυρός με 392,4 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα και τα χερσαία οχήματα με 267,7 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή των κλάδων σχετικά με το αυτοκίνητο (αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων) φτάνει το 1,5 δισ. ευρώ, με μερίδιο 61,7% της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Η μείωσή τους, συνολικά, σε σχέση με το 2011, ήταν 15,6%. Αντίστοιχα, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 561 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 23,6% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2011 αντιστοιχεί σε 2,1%.
Στον κλάδο ζωής, το μεγαλύτερο μέρος, με 1,2 δισ. ευρώ ή 60,7% του συνόλου, συγκεντρώνει ο κλάδος των προϊόντων ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις, έφτασαν στα 411 εκατ. ευρώ, με μερίδιο επί του συνόλου 21,3%, ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 203 εκατ. ευρώ ή 10,5% της παραγωγής.
Οι ακυρώσεις συμβολαίων, τόσο στις ζημιές όσο και στη ζωή, ήταν αυξημένες, αλλά παρά τις διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους διατήρησαν περίπου την ίδια εικόνα με το 2011.


 INTERAMERICAN
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 22,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2012


Κατά το 2012, χρονιά έντονης δοκιμασίας της ασφαλιστικής αγοράς, τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών, η Interamerican πέτυχε την επιστροφή της στην κερδοφορία, σημειώνοντας συνολικά κέρδη, μετά από φόρους, 22,6 εκατ. ευρώ.
Και οι τρεις κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία ήταν κερδοφόροι: αναλυτικά, στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων τα κέρδη ήταν 8,6 εκατ., στον κλάδο ζωής 9,3 εκατ. και στον κλάδο υγείας 5,3 εκατ. ευρώ. Αυξημένα είναι και τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη της, που έφθασαν τα 12,9 εκατ., έναντι 11,6 εκατ. το 2011. Σημειώνεται ότι η Interamerican το 2011, λόγω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI), είχε παρουσιάσει αρνητικό πρόσημο (-85 εκατ.). Ήταν, ωστόσο, από τις ελάχιστες εταιρείες που δεν χρειάστηκαν κεφαλαιακή ενίσχυση, καθώς είχε υψηλή κεφαλαιοποίηση.
Παράλληλα, η εταιρεία συγκράτησε κατά το 2012 σε υψηλό επίπεδο και την απόδοση των ασφαλιστικών εργασιών της, με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να φθάνουν, συνολικά, τα 428,3 εκατ. ευρώ, έναντι 468,5 εκατ. ευρώ το 2011 (μείωση 8,5% έναντι μείωσης 10,7% του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς).
Ειδικότερα, στις γενικές ασφαλίσεις τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 224,2 εκατ., στον κλάδο ζωής στα 107 εκατ. και στον κλάδο υγείας στα 97,1 εκατ., με τη νέα παραγωγή ασφαλίστρων ζωής και υγείας να φθάνει τα 38,4 εκατ. Με αυτά τα αποτελέσματα, η Interamerican διατηρεί τη 2η θέση στην κατάταξη της ασφαλιστικής αγοράς, αυξάνοντας οριακά το μερίδιό της σε 9,9%.
Ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας υπολογίζεται πάνω από 250%. Ακόμη, βελτιωμένα είναι τα combined ratios στις γενικές ασφάλειες και την υγεία – 95,5% και 95,8% αντίστοιχα – σε σχέση με το 2011. Η εταιρεία συγκράτησε τα λειτουργικά έξοδα του 2012 στο επίπεδο του 2011 (93,5 εκατ. ευρώ). Τα εν λόγω στοιχεία είναι ενδεικτικά της συνετής διαχείρισης και του άριστου ελέγχου των λειτουργικών διαδικασιών.
Συνεχίζοντας την πολιτική της πολυκαναλικής διανομής, με γνώμονα την πελατοκεντρική προσέγγιση των ασφαλιστικών αναγκών με κάθε τρόπο, η Interamerican διατηρεί ένα ισορροπημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλειών, ζωής και υγείας με αναπτυσσόμενα όλα τα δίκτυά της. Οι δείκτες ικανοποίησης ασφαλιστών και πρακτόρων υπερβαίνουν το 80%. Το δίκτυο agency (αποκλειστικής διανομής) διακρίθηκε κυρίως στον κλάδο ζωής παραδίδοντας το 79% της παραγωγής, τα δίκτυα συνεργαζόμενων πρακτόρων–μεσιτών και των τραπεζών είχαν σημαντική συνεισφορά στις γενικές ασφάλειες, ενώ οι απευθείας πωλήσεις με αιχμή την Anytime υπερέβησαν τους στόχους του έτους. Ειδικότερα, η Anytime αναπτύχθηκε με ρυθμό 60% κατά το 2012, κερδίζοντας περισσότερους από 180 χιλιάδες πελάτες, ενώ από τα τέλη του περασμένου έτους ξεκίνησε την προώθηση προγραμμάτων υγείας.
Η εταιρεία κατέβαλε στους ασφαλισμένους της πέρσι το ποσό των 353,8 εκατ. ευρώ, ελαχιστοποιώντας δραστικά τον χρόνο αποζημίωσης στο αυτοκίνητο και την υγεία και πληρώνοντας ή παρέχοντας υπηρεσίες καθημερινά, κατά μέσο όρο, σε 2.450 πελάτες.
Αναφερόμενος στη στρατηγική της Interamerican για το 2013, ο Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, επεσήμανε:
«Σταθερός στόχος μας είναι η διατήρηση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, με παραμέτρους την απλότητα και την ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων των κερδών. Θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε λειτουργικά – διαχειριστικά στη γραμμή της αναγκαίας διαφάνειας απέναντι στον πελάτη και να προσαρμόζουμε τις προτάσεις μας στις συνθήκες της οικονομικής συγκυρίας».


Ο μέτοχος


Τα αποτελέσματα του 2012 ανακοίνωσε και ο όμιλος Achmea, ο μέτοχος της Interamerican, που επίσης επανήλθε στην κερδοφορία με 453 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη.
Η Achmea παρουσίασε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 20,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2011. Τα ίδια κεφάλαιά της είναι αυξημένα κατά 6%, φθάνοντας στα 10,4 δισ., ενώ ο ενοποιημένος δείκτης φερεγγυότητάς της φθάνει το 207%. Η Achmea, της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται με A+ από τη Standard & Poor’s, αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστή υγείας πανευρωπαϊκά.


 ΜΙΝΕΤΤΑ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ 2012


Στην επίτευξη σταθερής κερδοφορίας κατά το 2012 και τους στρατηγικούς στόχους του 2013 αναφέρθηκε η διοίκηση της Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης για τα 40 χρόνια λειτουργίας της.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη για το 2012 ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το 2011 (6,4 εκατ. ευρώ), παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις έντονες πιέσεις στην ασφαλιστική αγορά.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2012 ανήλθε στα 87 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 28% σε σχέση με το 2011. Η μείωση αυτή ήταν αναμενόμενη, δεδομένης της πολιτικής υγιούς ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και της στρατηγικής επιλογής της να μην παρασυρθεί από τις κάτω του κόστους προσφορές που ακολούθησαν ορισμένοι ανταγωνιστές αλλά, αντίθετα, να επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που επιζητούν πραγματική ασφάλεια και όχι απλά τα φθηνότερα ασφάλιστρα. Αξιοσημείωτη ανάπτυξη για το 2012 παρατηρήθηκε στον κλάδο ζωής, όπου τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 23%. Μέσα στο 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα κατέβαλε αποζημιώσεις ύψους 49,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά αποθεματικά ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τον δείκτη αποθεματοποίησης κατά 50%. Σημαντικό πλεονέκτημα για την εταιρεία είναι και η μη ύπαρξη απωλειών από το PSI.
Αναφερόμενος στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα για το 2013, ο κ. Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, επεσήμανε:
«Σταθεροί στόχοι μας είναι η διατήρηση της συνετής διαχείρισης των κινδύνων, με έμφαση στην είσπραξη επαρκούς ασφαλίστρου, η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας και η εκπλήρωση των απαιτήσεων του Solvency II. Επιπλέον άξονες δράσης μας αποτελούν η περαιτέρω εναρμόνιση του οργανογράμματος με τις λειτουργικές απαιτήσεις και η ενδυνάμωση των σχέσεων με το δίκτυο συνεργατών, με συνεχείς επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, που θα διευκολύνουν την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων στους πελάτες και θα βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων».


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ


Σημαντικές επιδόσεις πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ το 2012, σε μια περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 10,5%.
Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία σημείωσε:
1. Τριπλασιασμό των προ φόρων κερδών στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2011.
2. Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 11,5%, στα 162,1 εκατ. ευρώ, έναντι 145,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
3. Σημαντική αύξηση της καθαρής θέσης κατά 10,3 εκατ. ευρώ ή κατά 24,8%.
4. Αύξηση του ενεργητικού της κατά 8,3%, στα 278,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 257,0 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2011.
5. Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 6,9%, στα 202,3 εκατ. ευρώ, έναντι των 189,2 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
6. Combined loss ratio των ασφαλίσεων κατά ζημιών 53,47%, του κλάδου αυτοκινήτων 94,93% και των συμπληρωματικών ατομικών ασφαλίσεων 97,63%.
7. Υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και ελεύθερα αποθεματικά.
8. Συνέχιση της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου στον τομέα των επενδύσεων με βάση τις απαιτήσεις του Solvency II, που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας των ομόλογων, που αποτελούν το 92% του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου, από Α+ σε ΑΑ-.


Αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα παραπάνω αποτελέσματα σημειώθηκαν με μικρή αύξηση 5% των γενικών εξόδων. Επιπροσθέτως, και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικού με πιθανές καταθέσεις στην Κύπρο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν καταθέσεις ή επενδύσεις του ομίλου στις τράπεζες Κύπρου και CPB στην Κύπρο. Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, διπλάσιου σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2013 στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής κατά 4,7% και επίτευξη προ φόρων κερδών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012.


ALLIANZ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ


Αντιστάσεις έναντι των συνεπειών της κρίσης επέδειξε η Allianz Ελλάδος και το 2012, καταφέρνοντας να διατηρήσει αλώβητο το συνολικό μερίδιο αγοράς της στο 4,5%. To 2012 έκλεισε για την Allianz Ελλάδος με συνολικό κύκλο εργασιών 204,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12% από το 2011, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 11,2% από 10,2%, λόγω της καλής διαχείρισης των ζημιών αλλά και των στοιχείων του κόστους, με αποτέλεσμα η λειτουργική κερδοφορία να ανέλθει σε 23,0 εκατ. ευρώ, από 23,8 εκατ. ευρώ το 2011. Το κλείσιμο του 2012 βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περίπου 295.000 πελάτες, ενώ κατέβαλε συνολικά 124 εκατ. ευρώ στους πελάτες της σε αποζημιώσεις, εξαγορές και λήξεις συμβολαίων. Η καλή εικόνα στην κερδοφορία επέτρεψε στην Allianz Ελλάδος να προχωρήσει σε ευνοϊκές τιμολογιακές παρεμβάσεις μέσα στο 2013, τόσο για τις λύσεις της στην ασφάλιση αυτοκινήτου όσο και στα προγράμματα υγείας.
Τον Οκτώβριο του 2012, ο Όμιλος Allianz ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Allianz Ελλάδος με κεφάλαια ύψους 134 εκατ. ευρώ σε μετρητά, επιβεβαιώνοντας την στήριξη του ομίλου στην ελληνική αγορά και θωρακίζοντας την εταιρεία κεφαλαιακά, προκειμένου να εκπληρώσει τους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ήρθε σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε ο Όμιλος Allianz να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, υποστηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, κ. Πέτρος Παπανικολάου, δήλωσε: «Αφουγκραζόμαστε την ελληνική κοινωνία και αποτελούμε έμπιστο εταίρο για πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες και την κοινωνία. Η σωστή διαχείριση των κεφαλαίων και των στοιχείων κόστους μάς επιτρέπουν να παρέχουμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας με ένα πιο προσιτό κόστος».
Η ελκυστικότητα των τιμολογιακών παρεμβάσεων και των νέων προϊοντικών λύσεων της Allianz Ελλάδος έχει ήδη αποτυπωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του έτους, με την πελατειακή βάση της εταιρείας να διευρύνεται και να ξεπερνά τους 300.000 πελάτες.
Καλύτερη εικόνα από την αγορά επέδειξε η Allianz Ελλάδος στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 107,9 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,1% έναντι του 2011, όταν σε επίπεδο συνολικής αγοράς, και σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η πτώση ήταν της τάξης του 11,8%. Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε στα 19,3 εκατ. ευρώ.
Η δίκαιη τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, σε συνδυασμό με την καλή διαχείριση των ζημιών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη Combined Ratio στο 82% έναντι του 90%. Για μία ακόμη χρονιά, η Allianz Ελλάδος εξασφάλισε επάρκεια αποθεμάτων από τις υψηλότερες στην αγορά, αυξάνοντας τη συνολική αποθεματοποίηση κατά 12,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2011 στο 161,7%.
Η καλή εικόνα σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας επέτρεψε στην Allianz να προχωρήσει μέσα στο 2013 σε περαιτέρω μειώσεις στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και να εμπλουτίσει το οικονομικό της πρόγραμμα στην ασφάλιση αυτοκινήτου «All For 1 Economy», παρέχοντας την κάλυψη της πλήρους οδικής βοήθειας εντελώς δωρεάν, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των λύσεων και την ανταποδοτικότητα των καλύψεων που προσφέρει.
Αναφορικά με την παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής, αυτή διαμορφώθηκε στα 94,6 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 13,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 4,0 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 23,1% σε σχέση με το 2011.
Η Allianz Ελλάδος προχώρησε σε μειώσεις στο τιμολόγιο των προγραμμάτων υγείας νέας γενιάς «My Health», ενώ πρόσφατα παρουσίασε και τη νέα σύγχρονη λύση συσσώρευσης κεφαλαίου τύπου Unit-Linked «My Global Allianz», επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που δίνει στους τομείς της σύνταξης και της αποταμίευσης. Το νέο πρόγραμμα δίνει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με την εμπειρία και τεχνογνωσία της Pimco, εταιρείας του Ομίλου Allianz που σήμερα θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση κεφαλαίων. Η Allianz Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία νέων, σύγχρονων λύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της.CRÉDIT AGRICOLE LIFE
ΚΕΡΔΗ-ΡΕΚΟΡ ΤΟ 2012


Τα υψηλότερα κέρδη από την έναρξη της λειτουργίας της κατέγραψε η Crédit Agricole Life το 2012, με την παραγωγή ασφαλίστρων να παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της αγοράς.
Συγκεκριμένα, η Crédit Agricole Life κατέγραψε κέρδη προ φόρων 17,5 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 160 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 6%, σε σύγκριση με την ετήσια μείωση 9,4% που κατέγραψε ο κλάδος ζωής στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Επιπλέον, ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά στο 239%, μετά τα κέρδη του 2012 αλλά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 70 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012.
Ο κ. Richard Sutton, Διευθύνων Σύμβουλος της Crédit Agricole Life, δήλωσε σχετικά: «Στην Crédit Agricole Life είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα αποτελέσματα της χρονιάς που μας πέρασε – μιας δύσκολης χρονιάς για την ελληνική οικονομία, αλλά και για τον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο. Η διατήρηση της δυναμικής πορείας της Crédit Agricole Life στην ελληνική αγορά καταδεικνύεται τόσο από την αύξηση της κερδοφορίας μας όσο και από την ανάπτυξη των εργασιών μας, σε συνεργασία με το δίκτυο καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του 2012 επιβεβαιώνουν την ορθότητα της στρατηγικής μας και την ισχυροποίηση της θέσης μας στην ελληνική αγορά του bancassurance, μέσω της διάθεσης καινοτόμων, αποδοτικών και ευέλικτων συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών λύσεων, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για τη συνέχιση της πορείας αυτής και στο μέλλον».
Σημαντικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα της Crédit Agricole Life είχε η συνέχιση των υψηλών επιδόσεων στα προϊόντα unit linked, κλάδος στον οποίο η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη συνταξιοδοτικών προγραμμάτων – δύο τομείς στους οποίους δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση το 2012.
Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του 2012 η Crédit Agricole Life προώθησε τέσσερις νέες εκδόσεις του προγράμματος «EmporikiΕισόδημα+» και αναβάθμισε τη σειρά συνταξιοδοτικών προγραμμάτων «Σχεδιάζω Σύνταξη», τα οποία εντάχθηκαν στο ολοκληρωμένο σύστημα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης «Emporiki myLife Plan», στο πλαίσιο της ισχυρής και εποικοδομητικής συνεργασίας που διατηρεί η εταιρεία με την Εμπορική Τράπεζα.
Τέλος, σημειώνεται ότι τα μαθηματικά αποθέματα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 25% το 2012, σε σχέση με το 2011, ξεπερνώντας τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές συμβολαίων διατηρήθηκαν σε ελεγχόμενα επίπεδα, ιδιαίτερα κατά το β’ εξάμηνο του 2012, μετά τη σταθεροποίηση των πολιτικοοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.


ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΑ
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν το 2012 κατά 5%, φθάνοντας τα 90,1 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη, προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων, αυξήθηκαν κατά 9%, φθάνοντας τα 4,3 δισ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 28%, φθάνοντας τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 4,% φθάνοντας τα 4,2 δισ. ευρώ, εξαιτίας των μη επαναλαμβανόμενων κερδών 1,4 δισ. ευρώ το 2011. Αύξηση στο μέρισμα κατά 4%, φθάνοντας το 0,72 ευρώ ανά μετοχή, θα προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
«Η AXA πέτυχε έναν ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 2012, με σημαντικά καθαρά κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων και σημαντική ανάπτυξη των ελεύθερων χρηματοροών. Αυτό, σε συνδυασμό με έναν ισχυρό ισολογισμό, επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο της ΑΧΑ να προτείνει στους μετόχους της αύξηση του μερίσματος σε 0,72 ευρώ ανά μετοχή», δήλωσε ο Henri de Castries, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AXA. «Συνεχίσαμε ακατάπαυστα να εστιάζουμε στην αποδοτικότητα και την καινοτομία στα προϊόντα μας, καθώς και να επωφελούμαστε από τις αγορές υψηλής ανάπτυξης, έτσι ώστε να επεκτείνουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να φέρουμε αξία στους ασφαλισμένους μας στο εξελισσόμενο περιβάλλον της αγοράς. Επικεντρωθήκαμε στην υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, τη “Φιλοδοξία AXA” και συνεχίσαμε να είμαστε πιο επιλεκτικοί, μετατοπίζοντας περαιτέρω τις νέες μας εργασίες προς πιο κερδοφόρα τμήματα, που απευθύνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Στη Ζωή και στις Γενικές είχαμε αύξηση στα έσοδα και στα αποτελέσματα, ενώ στη Διαχείριση Κεφαλαίου βελτιώσαμε τα κέρδη και είχαμε θετικές καθαρές εισροές στο β’ εξάμηνο».


AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ FERRY BOATS ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


Η Aigaion Ασφαλιστική, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Συνεταιρισμό Θαλάσσιας Αλληλασφάλισης Προστασίας Αποζημίωσης & Πολεμικών Κινδύνων (HE.M.P.I.R.A), προχώρησε, κατόπιν συνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, στην ασφάλιση προς τρίτους των πλοίων των δύο κοινοπραξιών που εκτελούν δρομολόγια στη Σαλαμίνα, για ένα έτος και για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 130 εκατ. δολ., όπως προβλέπει το Π.Δ. 6/2012.
Η συμφωνία προχώρησε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει συχνά η Aigaion Ασφαλιστική για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και των τοπικών αρχών - κυρίως των νήσων - να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας.
Μετά τη συμφωνία αυτή, οι πλοιοκτήτες της Σαλαμίνας πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και θα μπορέσουν να ξεκινήσουν εκ νέου τα δρομολόγια, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), στο οποίο έχουν προσφύγει με αίτημα την εξαίρεσή τους από τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου.
Σε περίπτωση που το ΣτΕ αποφανθεί υπέρ των πλοιοκτητών, η Aigaion Ασφαλιστική προτίθεται να ακυρώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να επιστρέψει στους πλοιοκτήτες τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ FACTORING
ΑΓΟΡΑ TAXYMETAΦΟΡΩΝ – LOGISTICS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΑΛΚΟΡ
ΤΡΟΪΚΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΤΕ
LAMDA DEVELOPMENT
ΕΛΒΑΛ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site