Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2013-τ.392                              

ΧΑΛΚΟΡ
ΑΥΞΗΣΗ 5% ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


Οι εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν, στο πλαίσιο παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ότι παρά τη συνεχή επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο Όμιλος Χαλκόρ πέτυχε αύξηση κατά 5% του όγκου πωλήσεων, διατηρώντας ή αυξάνοντας μερίδια στην πλειονότητα των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.


Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2012, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.259 εκατ. ευρώ, έναντι των 1.249 εκατ. ευρώ του 2011, αυξημένος κατά 1%. Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου - στην οποία είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη - αποτέλεσε το 88% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 84% που ήταν το 2011, ενώ αποτέλεσε ποσοστό 4,4% περίπου των ελληνικών εξαγωγών (μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών).
Σε επίπεδο κερδοφορίας ομίλου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. ευρώ, έναντι των 49,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης πέρσι, σημειώνοντας μείωση κατά 30%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το 2012 σε ζημιές 26 εκατ. ευρώ ή 0,2565 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ζημιών 15,6 εκατ. ευρώ ή 0,1539 ευρώ ανά μετοχή το 2011.
Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν το 2012 σε 13,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,7%, ενώ τα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων) ανήλθαν το 2012 σε ζημιές 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 11,3 εκατ. ευρώ το 2011, βελτιωμένα κατά 10,5%.
Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Ομίλου Χαλκόρ και τη δυναμική παραγωγική του βάση με τις εννέα κύριες βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του ομίλου, καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά από το 2000 και μετά έχει ανέλθει σε 390 εκατ. ευρώ, προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Το 2012 ο Όμιλος Χαλκόρ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 24 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό αφορούσε τον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια, στο πλαίσιο της έναρξης επενδυτικού προγράμματος με κύριο στόχο την επέκταση της παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων.
Κλείνοντας την παρουσίαση, έγινε αναφορά στις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, κατά την οποία εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό, αλλά και της διαφαινόμενης αστάθειας που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως βασικό στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές που δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ FACTORING
ΑΓΟΡΑ TAXYMETAΦΟΡΩΝ – LOGISTICS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΑΛΚΟΡ
ΤΡΟΪΚΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΤΕ
LAMDA DEVELOPMENT
ΕΛΒΑΛ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site