Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2013-τ.392                              

ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑΤου Αιμίλιου Νεγκή
Στον χώρο του φαρμάκου συνεχίζει να πέφτει το βάρος για τη μείωση των δημοσίων δαπανών για την Υγεία και στο νέο Μνημόνιο.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Τρόικας έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και σας παρουσιάζουμε κατ’ αποκλειστικότητα το περιεχόμενο της συμφωνίας.
 Στόχος παραμένει οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία να μείνουν κάτω από το 6% του ΑΕΠ, με μέτρα όπως η μείωση του κατακερματισμένου μηχανισμού διακυβέρνησης του συστήματος, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας, βελτιστοποιώντας το νοσοκομειακό σύστημα, ενισχύοντας τις κεντρικές προμήθειες και αναπτύσσοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης του συστήματος μέσω της ηλεκτρονικής υγείας.
Το νέο πρόγραμμα έχει στόχο να διατηρήσει την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη στα 2,44 δισ. ευρώ και τη νοσοκομειακή στα 660 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να φθάσει η εξωνοσοκομειακή δαπάνη για φάρμακα στο 1% του ΑΕΠ (σύμφωνα με τον μέσο όρο της Ε.Ε.), δηλαδή, περίπου στα 2 δισ. ευρώ το 2014. Η συνολική δαπάνη για φάρμακα δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5% του ΑΕΠ το 2013 και το 1,3 το 2014.


ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η κυβέρνηση διασφαλίζει την αποτελεσματική συγκέντρωση όλων των ταμείων Υγείας στον ΕΟΠΥΥ – χωρίς εξαιρέσεις – παρακολουθώντας τη μεταφορά προσωπικού και του ενεργητικού τους. Ακόμη, διασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά της λήψης όλων των αποφάσεων για διαδικασίες και αρμοδιότητες (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας) στο υπουργείο Υγείας.
Από τον Ιανουάριο του 2014, οι νοσοκομειακές υπηρεσίες θα λαμβάνονται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ μέσω προοπτικών προϋπολογισμών, οι οποίοι θα βασίζονται στα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (τα κόστη μισθοδοσίας θα δημοσιοποιούνται).
Ο ΕΟΠΥΥ διασφαλίζει ότι ο αριθμός των γιατρών που απασχολεί θα μειωθεί σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012 κατά 10% φέτος και άλλο ένα 10% το 2014.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Με στόχο η δαπάνη να φθάσει το 1% του ΑΕΠ το 2014, η κυβέρνηση ενισχύει τις προσπάθειες και αναπτύσσει περαιτέρω μια σειρά από πρωτοβουλίες και υποχρεώσεις για όλους τους παρόχους στην αλυσίδα φαρμάκων (παραγωγούς, χονδρέμπορους, φαρμακεία, γιατρούς) για την προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων και πιο αποτελεσματικών, σε σχέση με το κόστος (cost-effective), φαρμάκων γενικότερα.


ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Η κυβέρνηση εφαρμόζει έναν αυτόματο μηχανισμό επιστροφής (claw-back) κάθε 6 μήνες στις φαρμακοβιομηχανίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξωνοσοκομειακή δαπάνη δεν ξεπερνά τους στόχους. Η ενημέρωση για τη συλλογή των χρημάτων από την επιστροφή του Α’ εξαμήνου του 2013 θα πρέπει να υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2013.
Η κυβέρνηση ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα (συμπεριλαμβανομένων οριζόντιων μειώσεων ή επιβολής στις φαρμακοβιομηχανίες εισιτηρίου εισόδου στη θετική λίστα), αν για οποιονδήποτε λόγο ο μηχανισμός του claw-back δεν πετύχει το στόχο. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επιτυγχάνουν ισοδύναμα αποτελέσματα εξοικονόμησης και θα πρέπει να έχουν ληφθεί έως τον Οκτώβριο του 2013.
 Επιπροσθέτως, και αν κριθεί αναγκαίο, ο ΕΟΠΥΥ παρουσιάζει πρόσθετες πρωτοβουλίες και μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου συστήματος συνταγογράφησης για τους γιατρούς, για να διασφαλίσει την υποκατάσταση γενοσήμων (Σεπτέμβριος 2013).


ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η κυβέρνηση αναθεωρεί προς τα κάτω τις τιμές των φαρμάκων, με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές στην Ε.Ε. κάθε τρίμηνο. Η επόμενη αναθεώρηση πρέπει να γίνει τον Ιούνιο.
Η κυβέρνηση παραδίδει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, που αφορά στην πορεία υλοποίησης των επιπτώσεων στα νέα ποσοστά κέρδους των φαρμακείων, τα οποία ίσχυαν τον Μάρτιο του 2013. Αν η αναφορά δείξει ότι το μέσο ποσοστό κέρδους των φαρμακείων δεν έχει μειωθεί στο 15%, τότε θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρησή του έως τον Ιούνιο του 2013.
Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ διαπραγματεύεται 5% έκπτωση μέσω συμφωνιών τιμής-ποσοτήτων (price-volume agreements) για τα 200 πιο ακριβά φάρμακα τα οποία διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.


ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η κυβέρνηση θα πρέπει:
• Να αναθεωρήσει τη θετική λίστα και τον κατάλογο των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Οι λίστες αυτές θα πρέπει να αναθεωρούνται δύο φορές τον χρόνο. Η επόμενη αναθεώρηση πρέπει να γίνει τον Ιούνιο του 2013.
• Να διασφαλίσει την πλήρη κάλυψη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στους γιατρούς, τις εξωνοσοκομειακές μονάδες και τους συμβεβλημένους παρόχους του ΕΟΠΥΥ και σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ (νοσοκομεία και κέντρα υγείας) έως τον Ιούνιο του 2013. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει γίνει υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90% όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ (φάρμακα, παραπεμπτικά και διαγνωστικές εξετάσεις).
• Η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει την υλοποίηση του συστήματος, σύμφωνα με το οποίο τα φαρμακεία καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις χειρόγραφες συνταγές (το μέτρο έπρεπε να είχε γίνει από τον Δεκέμβριο και τίθεται νέα προθεσμία έως τον Μάιο).
• Να συνεχίσει να δημοσιεύει συνταγογραφικά πρωτόκολλα για τους γιατρούς, με προτεραιότητα τα πιο ακριβά ή και τα πιο ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τα πρωτόκολλα θα είναι υποχρεωτικά.
• Να ενσωματώσει πρωτόκολλα συνταγογράφησης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τουλάχιστον 5 θεραπευτικές κατηγορίες έως τον Ιούνιο του 2013.
• Να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω της υποχρεωτικής εισαγωγής του συστήματος κωδικοποίησης νόσων και διαγνώσεων ICD-10 και των φίλτρων που συνδέονται με το φύλλο οδηγιών των φαρμάκων (SPC) μέχρι τον Οκτώβριο του 2013.
ΕΟΠΥΥ
Η κυβέρνηση παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών που εισήχθησαν στα τέλη του 2012 (νέος κανονισμός παροχών κ.λπ.), για να βελτιωθεί η σημερινή οικονομική κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ και να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι κοντά σε έναν ισοσκελισμένο το 2013. Τα μέτρα που πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση είναι: οι αλλαγές στη συμμετοχή του ΟΓΑ, ο κανονισμός παροχών, τα ποσοστά συμμετοχής στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η χρήση των συμφωνιών με τους παρόχους με βάση τον όγκο των υπηρεσιών.


ΕΣΥ
Η κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και την αναδόμηση, όπως έχει τεθεί στον νόμο 4052 του 2012. Αυτό σημαίνει μείωση ενός επιπρόσθετου 5% των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων και σημαντική μείωση κλινών με βάση την υπουργική απόφαση 1681 (28-7-2011). Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:
• Αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού των νοσοκομείων (συμπεριλαμβανομένων των γιατρών) εντός των μονάδων και των υγειονομικών περιφερειών.
• Ρύθμισης της παροχής υπηρεσιών εντός και ανάμεσα σε νοσοκομεία της ίδιας περιοχής και της υγειονομικής περιφέρειας.
• Αναθεώρησης της λειτουργίας των μικρών νοσοκομείων και εξειδίκευσής τους σε κέντρα αποκατάστασης, αντικαρκινικά ή τελικού σταδίου.
• Αναθεώρησης ενεργών εφημεριών και εφημεριών ετοιμότητας.
• Βελτιστοποίησης της χρήσης των ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας (τομογράφων, ακτινοθεραπείας κ.λπ.) με βάση τις ανάγκες.
• Μείωσης του κόστους, με υπηρεσίες outsourcing, όπως πληροφορική, εργαστηριακές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες, όπως καθαριότητα.
• Σύνταξης μιας ετήσιας έκθεσης στην οποία θα γίνεται συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης όλων των νοσοκομείων με βάση ειδικούς δείκτες. Η πρώτη έκθεση πρέπει να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2013.
• Η κυβέρνηση επικαιροποιεί μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους σε όλο το σύστημα Υγείας, η οποία θα χρησιμοποιείται ως «εργαλείο» σχεδιασμού του ανθρώπινου δυναμικού.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία αρχίζει να παρέχει δεδομένα για τις δαπάνες Υγείας σε συμβατό τρόπο με τη Eurostat, τον ΟΟΣΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και σε συμφωνία με το μοντέλο των Εθνικών Λογαριασμών Υγείας.
• Το πρόγραμμα μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη μέτρηση των οικονομικών και λειτουργικών δεδομένων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Ο υπουργός Υγείας ορίζει μια ομάδα λειτουργικών δεικτών (όχι οικονομικών) σε συμφωνία με τη Eurostat, τον ΟΟΣΑ και τον ΠΟΥ, που λαμβάνει υπόψη τη μελλοντική εφαρμογή των Διαγνωστικών Ομοειδών Ομάδων στα νοσοκομεία.
• Η κυβέρνηση ξεκινά να εφαρμόζει ένα σύστημα ιατρικού φακέλου τον Μάιο του 2013.
• Η κυβέρνηση με την τεχνική βοήθεια από Ευρωπαίους ειδικούς, συνεχίζει να βελτιώνει τα υπάρχοντα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός μοντέρνου συστήματος κοστολόγησης, πάνω στο οποίο θα υπάρξουν συμβόλαια μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 θα πρέπει να συσταθεί ινστιτούτο για τη διαχείριση του θέματος. Τα νέα νοσήλια θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα λεπτομερές μέρος για το κόστος του προσωπικού.
• Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 θα πρέπει η κυβέρνηση να παρουσιάσει μια ανάλυση για το πώς τα λογιστικά συστήματα των νοσοκομείων έχουν ενσωματώσει τα νέα νοσήλια και με τη μελλοντική εφαρμογή προοπτικών προϋπολογισμών.


ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
• Μέχρι το 2014, θα πρέπει το 45% της αξίας των προμηθειών σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό να γίνεται μέσω κεντρικών διαδικασιών προμηθειών. Το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί σε 60% το 2015.
• Η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επιτρέπει στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας να διενεργεί προμήθειες για λογαριασμό των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
• Σε συμφωνία με τους κανόνες της Ε.Ε., η ελληνική κυβέρνηση διενεργεί τις αναγκαίες διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση ενός εξελιγμένου και ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για το σύστημα Υγείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα πλήρη και ολοκληρωμένα συστήματα των νοσοκομείων.ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ
Πριν την εκταμίευση της επόμενης δόσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία, θέτοντας σε ισχύ έναν αυτόματο μηχανισμό στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ο οποίος θα μπλοκάρει σε πραγματικό χρόνο κάθε συνταγή όταν ανά γιατρό το ποσοστό χρήσης επωνύμων φαρμάκων φθάσει το 15%.
Η κυβέρνηση πρέπει να τιμολογήσει τα γενόσημα φάρμακα, που αναμένουν να λάβουν τιμή με ρυθμό 400 φάρμακα κάθε μήνα. Πριν την εκταμίευση της δόσης θα πρέπει να έχουν τιμολογηθεί 400 γενόσημα σκευάσματα.
 Η κυβέρνηση αυξάνει το ποσοστό των γενόσημων φαρμάκων στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη στο 60% σε όγκο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Αυτό θα επιτευχθεί με τα παρακάτω:
• Αυτόματη μείωση της τιμής των πρωτότυπων φαρμάκων, όταν λήγει η περίοδος αποκλειστικών δικαιωμάτων (exclusivity period) στο 50% της τιμής που έχει όταν λήγει η πατέντα τους. Περαιτέρω μείωση θα επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της τιμής των εκτός πατέντας φαρμάκων με τις τρεις χαμηλότερες στην Ε.Ε. Οι φαρμακοβιομήχανοι μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές.
• Η μέγιστη τιμή των γενοσήμων θα είναι στο 40% της τιμής του αντίστοιχου πρωτότυπου τη στιγμή της λήξης της πατέντας του. Μετά τη μείωση αυτή, η τιμή του γενοσήμου τίθεται στο 80% της αναθεωρημένης τιμής του πρωτοτύπου μετά τη λήξη της πατέντας του και με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε.
• Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει δυναμικό ανταγωνισμό στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων, επιταχύνοντας διοικητικές και νομικές διαδικασίες με βάση και το κοινοτικό δίκαιο. Θα πρέπει να επιβάλλει μείωση τιμών τουλάχιστον 10% στη μέγιστη τιμή κάθε τριών νέων γενοσήμων που εισέρχονται στην αγορά μέχρι τον Απρίλιο του 2013.
• Η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει για την αποζημίωση των νέων, πρωτότυπων φαρμάκων στη βάση αντικειμενικών και αυστηρά ιατρικών και κόστους-οφέλους κριτηρίων. Μέχρι να υπάρξει η εγχώρια δυνατότητα γι’ αυτό, θα πρέπει να βασιστεί σε καλές πρακτικές αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας που ακολουθούν άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε.
• Πρέπει να εξαιρέσει από την αποζημίωση φάρμακα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά ή είναι αναποτελεσματικά σε σχέση με το κόστους τους με βάση αντικειμενικά κριτήρια.
• Ο ΕΟΦ θα πρέπει να αποκτήσει επιστημονική δυνατότητα να συμπεριλάβει κριτήρια κόστους-οφέλους στη διαδικασία αποζημίωσης.
• Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% του όγκου των φαρμάκων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι γενόσημα και εκτός πατέντας φάρμακα.
• Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα δημόσια νοσοκομεία θα προμηθεύονται τουλάχιστον τα 2/3 των φαρμάκων μέσω δραστικής ουσίας, χρησιμοποιώντας κεντρικούς διαγωνισμούς που έχει αναπτύξει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και επιβάλλοντας τη συμμόρφωση σε θεραπευτικά πρωτόκολλα και οδηγίες συνταγογράφησης.


ΖΗΤΟΥΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ


Το Μνημόνιο κάνει ειδική αναφορά για την προώθηση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του συστήματος Υγείας μέσω:
• Αναλυτικών μηνιαίων εκθέσεων για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο ΕΣΥ και στους παρόχους που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Οι εκθέσεις αυτές θα δίδονται και στην Τρόικα.
• Τακτικής αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
• Αναλυτικών τριμηνιαίων αναφορών για τη συνταγογράφηση φαρμάκων και τη δαπάνη, οι οποίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον όγκο και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση των γενοσήμων και τη χρήση των φαρμάκων εκτός πατέντας, καθώς και τις εκπτώσεις (rebates) που λαμβάνονται από φαρμακεία και φαρμακοβιομηχανίες. Οι αναφορές αυτές δίδονται στην Τρόικα και η επόμενη πρέπει να δοθεί αυτόν τον μήνα.
• Λεπτομερείς αναφορές για τη συνταγογραφική συμπεριφορά κάθε γιατρού σε σχέση με το μέσο συγκριτικό όρο (ειδικότητα, αριθμό ασθενών) τόσο στο ΕΣΥ και στον ΕΟΠΥΥ όσο και στα άλλα ταμεία μέχρι να ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται τουλάχιστον κάθε μήνα μαζί με μια ετήσια έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τον όγκο και την αξία των συνταγών κάθε γιατρού σε σύγκριση με τους συναδέλφους του και σε σχέση με τις συνταγογραφικές οδηγίες. Η έκθεση θα περιέχει ακόμη στοιχεία για τη συνταγογράφηση, από κάθε γιατρό, γενοσήμων σε αντιδιαστολή με επώνυμα και πρωτότυπα φάρμακα, καθώς και για τη χρήση αντιβιοτικών.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα μετά από την αξιολόγηση και αναφορά της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών, όταν αυτή δεν συνάδει με τις συνταγογραφικές οδηγίες του ΕΟΦ.
 Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και η εισαγωγή της ακύρωσης των κουπονιών που υπάρχουν στα κουτιά των φαρμάκων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε συνεργασία του ΕΟΦ με την ΗΔΙΚΑ έως τον Σεπτέμβριο του 2013.
 Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι:
• Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση εσωτερικών ελεγκτών σε όλα τα νοσοκομεία και πως σε όλα εφαρμόζονται δεσμευτικά μνημόνια (τίθεται νέο χρονικό ορόσημο ο Μάιος του 2013)
• Ο ΕΟΠΥΥ δημοσιεύει μια μηνιαία αναφορά με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών δεδομένων για τις δαπάνες υγείας 3 εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η αναφορά αυτή θα κάνει εφικτή τη στενή παρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις δαπάνες όσο και τις πληρωμές. Αυτή η αναφορά θα πρέπει να περιγράφει την απόδοση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και τη συσσώρευση οφειλών, και να προτείνει μέτρα.
Περαιτέρω μέτρα πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθεί η λογιστική παρακολούθηση ιατρικών υλικών και η χρέωσή τους μέσω:
• Της εισαγωγής αναλυτικών λογιστικών συστημάτων σε όλα τα νοσοκομεία μέχρι τον Νοέμβριο του 2013.
• Της κανονικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμών.
• Της εισαγωγής της κωδικοποίησης όλων των ιατρικών υλικών, που αναπτύχθηκε από την ΕΠΥ και το ΕΚΕΒΥΛ, της χρήσης του Παρατηρητηρίου Τιμών και της χρήσης διαγωνισμών.
• Εισαγωγής νέων συστημάτων διαχείρισης υλικών (inbound logistics) με τη χρήση σκαναρίσματος γραμμωτού κώδικα (barcode) για φάρμακα και υγειονομικό υλικό (Δεκέμβριος 2013)
• Υλοποίησης αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση έγκαιρης τιμολόγησης για το κόστος θεραπείας (συμπεριλαμβανομένων των μισθών του προσωπικού)
• Εφαρμόζοντας τη συγκέντρωση των χρημάτων που πληρώνουν οι πολίτες ως συμμετοχή στο κόστος και την υλοποίηση μηχανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά και εξαλείφουν τις ανεπίσημες πληρωμένες στα νοσοκομεία.ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Σύγκρουση υπήρξε μεταξύ Τρόικας και κυβέρνησης στο ζήτημα της απελευθέρωσης της αγοράς των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η Τρόικα επιθυμούσε την πλήρη απελευθέρωση, όπως ισχύει σε αρκετές χώρες, ενώ η ελληνική πλευρά αντιδρούσε, επισημαίνοντας ότι σε άλλες χώρες υπάρχουν λίγα φαρμακεία.
 Ο συμβιβασμός που επήλθε, και περιλαμβάνεται στο νέο μνημόνιο, προβλέπει ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα με τα προκαθορισμένα περιθώρια κέρδους με μέγιστα περιθώρια κέρδους, και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα επιτρέψει την πώληση από τα σούπερ μάρκετ επιλεγμένων προϊόντων, όπως βιταμινών.


Πίνακας 1
Προαπαιτούμενα μέτρα πριν την εκταμίευση της δόσης των 8,8 δις
• Νέα ανατιμολόγηση όλων των φαρμάκων
• Αναπροσαρμογή ποσοστού κέρδους φαρμακοποιών στο 15%
• Σύνταξη έκθεσης για την συνταγογράφηση φαρμάκων του α΄ τριμήνου
• Σύνταξη έκθεσης για τη συνταγογράφηση και δαπάνη για διαγνωστικές εξετάσεις του α΄ τριμήνου του 2013
• Διαπραγμάτευση με τις φαρμακοβιομηχανίες για 5% έκπτωση στα 200 πιο ακριβά φαρμακα που διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
• Ενσωμάτωση πρωτοκόλλων συνταγογράφησης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τουλάχιστον 5 θεραπευτικές κατηγορίες
• Αυστηροποίηση ποινών και κυρώσεων σε γιατρούς, που διαπιστώνεται ότι παραβαίνουν τις οδηγίες συνταογράφησης
• Τιμολόγηση 400 γενόσημων φαρμάκων από περίπου 1.200 που είναι στη λίστα αναμονής για έκδοση τιμής.
• Ενσωμάτωση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ενός αυτόματου μηχανισμού, ο οποίος σε πραγματικό χρόνο θα μπλοκάρει κάθε συνταγή όταν ανά γιατρό ξεπερνιέται το πλαφόν του 15% των επώνυμων φαρμάκων.
• Δυναμική τιμολόγηση στα γενόσημα με μείωση της μέγιστης τιμής τους τουλάχιστον 10% ανά 3 νέα γενόσημα που εισέρχονται στην αγορά

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ FACTORING
ΑΓΟΡΑ TAXYMETAΦΟΡΩΝ – LOGISTICS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΑΛΚΟΡ
ΤΡΟΪΚΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΤΕ
LAMDA DEVELOPMENT
ΕΛΒΑΛ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site