Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2013-τ.392                              

ΕΛΒΑΛ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟ 2012


Η ΕΛΒΑΛ δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1973 στους τομείς της έλασης και διέλασης αλουμινίου, παράγοντας προϊόντα για τη συσκευασία τροφίμων, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές, τον κατασκευαστικό κλάδο κ.λπ.Κατά το 2012 ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου Ελβάλ ξεπέρασε τους 331 χιλ. τόνους, αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το 2011, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 1.063,8 εκατ. ευρώ, από 1.062,3 εκατ. ευρώ το 2011.
Τα στοιχεία αυτά παρατέθηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης προς την Ένωση Θεσμικών (Ε.Θ.Ε.). Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε μια συνοπτική επισκόπηση στην πορεία, τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα προϊόντα, και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του 2012.
Η Ελβάλ δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1973 στους τομείς της έλασης και διέλασης αλουμινίου, παράγοντας προϊόντα για τη συσκευασία τροφίμων, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές, τον κατασκευαστικό κλάδο κ.λπ. Στις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα, τη Μαγούλα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία έχουν επενδυθεί σημαντικά ποσά την τελευταία δεκαετία για τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, με αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση του όγκου πωλήσεων.
Κατά το 2012 ο όγκος πωλήσεων του ομίλου ξεπέρασε τους 331 χιλ. τόνους, αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το 2011, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 1.063,8 εκατ. ευρώ, από 1.062,3 εκατ. ευρώ το 2011. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 80,8 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) σε 80,2 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 22,6 εκατ. ευρώ και, τελικά, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 21,7 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ το 2011 (κέρδη ανά μετοχή σε 0,174 ευρώ από 0,140 ευρώ του 2011).
Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου, κατά το 2012, ανήλθαν σε 46,0 εκατ. ευρώ, αλλά οι ισχυρές λειτουργικές εισροές οδήγησαν στη μείωση του καθαρού δανεισμού του ομίλου στα 209,7 εκατ., από τα 232,7 εκατ. του 2011.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ FACTORING
ΑΓΟΡΑ TAXYMETAΦΟΡΩΝ – LOGISTICS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΑΛΚΟΡ
ΤΡΟΪΚΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΤΕ
LAMDA DEVELOPMENT
ΕΛΒΑΛ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site