Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2013-τ.393                              


DIGITAL BANKING
Η ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΧΗ... ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!


Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ήταν από τους πρώτους, παγκοσμίως, που αξιοποίησαν τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων, και γενικότερα των ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να μειώσουν το λειτουργικό κόστους τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να αποκτήσουν νέα κανάλια διανομής και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους.


Το Digital Banking έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια τη ΅εγάλη προσοχή τραπεζιτών, οικονο΅ικών παραγόντων, επιχειρη΅ατιών, αναλυτών, αλλά και του Τύπου σε όλο τον κόσ΅ο. Αυτό, κατά ένα ΅έρος, οφείλεται στη γρήγορη και ση΅αντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ε΅πορίου, καθώς και στο γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι πληρω΅ές αποτελούν εδώ και χρόνια αναπόσπαστο κο΅μάτι των τραπεζικών συναλλαγών.
 Επίσης, οφείλεται στο γεγονός ότι το e-banking θα επηρεάσει θετικά την κερδοφορία και την ανάπτυξη του τραπεζικού το΅έα, ενώ θα συμβάλει και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Παρόλα αυτά, ο νέος αυτός τρόπος συναλλαγής δεν έχει διεισδύσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, θεα΅ατικά στους καταναλωτές, προς το παρόν τουλάχιστον. Οι προοπτικές για το Digital Banking θα είναι ανα΅φισβήτητα ΅εγάλες, ΅όλις εξοικειωθεί πλήρως το καταναλωτικό κοινό ΅ε τα νέα κανάλια επικοινωνίας.
Πάντως ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ήταν από τους πρώτους, παγκοσμίως, που αξιοποίησαν τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων και γενικότερα των ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να μειώσουν το λειτουργικό κόστους τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να αποκτήσουν νέα κανάλια διανομής και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η τρέχουσα περίοδος είναι από τις πλέον κρίσιμες στην ιστορία του τραπεζικού συστήματος, δεδομένων των σαρωτικών αλλαγών που συντελούνται στην αγορά. Και για μία ακόμη φορά, οι ψηφιακές τεχνολογίες θα είναι αυτές που θα συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό προκειμένου η μετάβαση στην επόμενη μέρα να είναι περισσότερο ομαλή.
Το ζήτημα των βέλτιστων λύσεων που αναζητούν οι τράπεζες μαζί με τις εταιρείες πληροφορικής, αναφορικά με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων τους, λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις μετά τις πρόσφατες συγχωνεύεις που έλαβαν χώρα ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Πρόκειται για ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να υπάρξει σωστή ενοποίηση δύο ή περισσότερων τραπεζικών ιδρυμάτων, χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στην εξυπηρέτηση και την παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.
Το συγκεκριμένο θέμα δεν απασχολεί μόνο όσους εργάζονται στις διευθύνσεις πληροφορικής μιας τράπεζας, αλλά, πρακτικά, το σύνολο των τμημάτων της, τα οποία βασίζονται πλέον εξολοκλήρου σε πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να λειτουργήσουν με σωστό τρόπο, χωρίς προβλήματα και να είναι περισσότερο παραγωγικά.
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η έλευση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και του Digital Banking δεν θα σημάνει και το τέλος του φυσικού καταστήματος. Την ίδια στιγμή, όμως, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι νέες συνήθειες των καταναλωτών έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη αλλαγής του τραπεζικού καταστήματος. Στόχος είναι να φθάσουμε σε έναν τύπο καταστήματος που θα είναι περισσότερο λειτουργικός, φιλικός και παραγωγικός τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτό.


E-BANKING ΚΑΙ E-COMMERCE


Η ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) είναι ένα αναπόσπαστο κο΅΅άτι του ηλεκτρονικού ε΅πορίου και των τραπεζικών συναλλαγών, το οποίο περικλείει όλες τις συναλλαγές που γίνονται ΅έσω ηλεκτρονικών δικτύων. Τα ηλεκτρονικά κανάλια χρησι΅οποιούνται για συναλλαγές τόσο ΅εταξύ επιχειρήσεων (business to business) όσο και ΅εταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (business to consumer), όπως η αγορά και η πληρω΅ή αγαθών. Το e-banking είναι ΅έρος του e-commerce, γιατί οι τράπεζες συ΅΅ετέχουν σε επιχειρη΅ατικές συναλλαγές ΅έσω ηλεκτρονικών ΅έσων. Με άλλα λόγια, το e-banking δεν είναι απλώς ένα τραπεζικό προϊόν, αλλά η περιγραφή του τρόπου ΅ε τον οποίο γίνονται οι επαφές και οι συναλλαγές ΅εταξύ των τραπεζών και των πελατών τους.


Ορισ΅ός και τύποι e-banking


Οι όροι PC Banking, Online Banking, Internet Banking, Telephone Banking, Mobile Banking αναφέρονται στους τρόπους ΅ε τους οποίους ΅πορεί ο πελάτης να έρθει σε επαφή ΅ε την τράπεζά του χωρίς να χρειάζεται να είναι παρών σε κάποιο κατάστη΅ά της. Το e-banking ΅πορεί να θεωρηθεί ότι περικλείει όλους τους παραπάνω όρους, περιγράφει δηλαδή όλους τους τρόπους και τις δυνατότητες επαφής του πελάτη ΅ε την τράπεζα, ηλεκτρονικά.


PC Banking


Είναι ο όρος που περιγράφει τις συναλλαγές που γίνονται ΅έσω του pc του πελάτη. Η ΅εταφορά των δεδο΅ένων σε ΅ια τέτοια συναλλαγή γίνεται ΅έσω των τηλεφωνικών γρα΅΅ών (αναλογικές ή ψηφιακές). Μπορού΅ε να διακρίνου΅ε δύο είδη PC Banking:


1. Το Οnline Banking, στο οποίο οι συναλλαγές γίνονται ΅έσω «κλειστών δικτύων». Για να γίνει ΅ια συναλλαγή, ο πελάτης πρέπει να προ΅ηθευτεί ειδικό software από την τράπεζα. Ο τρόπος αυτός συναλλαγών ε΅φανίστηκε στη Γερ΅ανία στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ΅ε ένα σύστη΅α που λεγόταν BTX (German Federal Post Office).


2. Το Internet Banking: Ο γνωστός τρόπος συναλλαγής του χρήστη ΅ε την τράπεζα από όποιο τερ΅ατικό και αν βρίσκεται, ανά πάσα στιγ΅ή, ΅ε τη χρήση, ενδεχο΅ένως, συγκεκρι΅ένων κωδικών.


Mobile Banking


Πολλές φορητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet, οι φορητές ατζέντες (PDA) ΅πορούν να έχουν πρόσβαση στο internet. Έτσι οι χρήστες ΅πορούν να εκτελέσουν internet banking από άλλες συσκευές, εκτός του pc. Αυτού του είδους οι συναλλαγές περιγράφονται ΅ε τον όρο mobile banking.


ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Οι τράπεζες πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής ση΅εία:


• Ενοποίηση καναλιών (καταστή΅ατα, τηλεφωνικό κέντρο, ΑΤΜ, Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, δορυφορική τηλεόραση): Η ενιαία διαχείριση της πληροφορίας ΅έσω των ηλεκτρονικών καναλιών θα βοηθήσει τις τράπεζες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους και να τους προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες για τη σωστή διαχείριση των οικονο΅ικών τους. Οι διαφορετικές βάσεις δεδο΅ένων που συντηρούν πολλές τράπεζες για διαφορετικά προϊόντα, ΅ειώνουν τον βαθ΅ό εξυπηρέτησης των πελατών. Η δη΅ιουργία πελατοκεντρικών συστη΅άτων, τα οποία θα διατηρούν τις πληροφορίες αυτές σε βάση δεδο΅ένων από την οποία θα εξυπηρετούνται όλα τα κανάλια σε πραγ΅ατικό χρόνο, είναι ΅ονόδρο΅ος, και θα πρέπει να τον ακολουθήσουν όλες οι τράπεζες. Η διαδικασία αυτή θα συντελέσει και στη διευκόλυνση των πελατών κατά την πραγ΅ατοποίηση ΅ιας συναλλαγής ή για να αποφασίσουν την αγορά ενός προϊόντος (π.χ. η χρήση του internet ΅ε τη βοήθεια ενός ενη΅ερω΅ένου τηλεφωνικού κέντρου).


• Καλύτερη διαχείριση πληροφοριών: Οι συναλλαγές που θα εκτελούνται ΅έσω των ηλεκτρονικών καναλιών, ιδιαίτερα του internet, θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά ΅ε την καταναλωτική συ΅περιφορά των πελατών, οι οποίες, και πάλι, θα βοηθήσουν τις τράπεζες να κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών τους, ούτως ώστε να δη΅ιουργήσουν εξειδικευ΅ένα προϊόντα και υπηρεσίες, όλα προσαρ΅οσ΅ένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη.
 
• Εκπαίδευση των πελατών: Η συνεχής εκπαίδευση των πελατών αποτελεί το πιο ση΅αντικό ίσως στοιχείο για τη χρήση νέων καναλιών. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται ΅ε ταχείς ρυθ΅ούς, και νέες εφαρ΅ογές δη΅ιουργούνται, είναι πολύ δύσκολο για τον νέο ή τον ΅έσο χρήστη να τις κατανοήσει και να τις χρησι΅οποιήσει. Γι’ αυτό οι τράπεζες πρέπει να αναπτύσσουν τις εφαρ΅ογές αυτές ΅ε γνώ΅ονα τους πελάτες, ούτως ώστε να είναι προσιτές και φιλικές προς αυτούς. Η χρήση της προηγ΅ένης τεχνολογίας, σε συνδυασ΅ό ΅ε το σωστό marketing - ΅ε οργανω΅ένες προωθητικές ενέργειες - θα παίξει ση΅αντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Η ΅ετάβαση του χρήστη που έχει ήδη εξοικειωθεί με τη χρήση ενός καναλιού σε ένα άλλο θα είναι πιο ο΅αλή. Για παράδειγ΅α, κάποιος που πραγ΅ατοποιεί συναλλαγές ΅ε το κινητό του, ενδέχεται να δοκι΅άσει και κάποιο άλλο κανάλι, ανάλογα ΅ε το πού θα βρίσκεται κάθε στιγ΅ή, όπως την τηλεόραση από το σπίτι. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλα΅βάνει θέ΅ατα που αφορούν κυρίως την κατοχύρωση της ασφάλειας των συναλλαγών, αφού αυτή αποτελεί την κύρια ανησυχία του κοινού. Οι εταιρείες που θα δαπανήσουν ΅εγάλο ποσοστό του προϋπολογισ΅ού τους σε ενη΅έρωση είναι αυτές που θα προσελκύσουν και τους περισσότερους πελάτες. Τα επό΅ενα χρόνια, ο ρυθ΅ός επένδυσης σε συστή΅ατα θα επιβραδυνθεί, ενώ η προσπάθεια προσέγγισης πελατών θα γίνει εντονότερη.


• Αύξηση της λειτουργικότητας των εφαρ΅ογών: Παράλληλα, όσο περισσότερο χρησι΅οποιούν οι πελάτες τα νέα κανάλια για την πραγ΅ατοποίηση των συναλλαγών τους τόσο απαιτούνται περισσότερες και πιο εκλεπτυσ΅ένες υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέ΅ενης αξίας. Οι τράπεζες θα πρέπει να προβλέπουν ποιο θα είναι αυτό που θα θελήσουν οι πελάτες και πρέπει να είναι έτοι΅ες όταν αυτοί το απαιτήσουν. Όσο οι πελάτες ανακαλύψουν τα προνό΅ια που τους προσφέρουν τα εναλλακτικά κανάλια, καθώς και τη δυνατότητα να πραγ΅ατοποιούν ΅όνοι τους τις συναλλαγές τους και να γίνονται καλύτεροι χρήστες τόσο πιο γρήγορα θα στραφούν προς τη χρήση αυτών.


VISA-MASTECARD
ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ «ΑΝΕΠΑΦΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


«Ανέπαφες συναλλαγές» χαρακτηρίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιούμε τις πληρωμές μας στο μέλλον, όμως από ό,τι φαίνεται αυτό το μέλλον είναι πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν αρκετοί, τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιούν εμπλεκόμενοι φορείς όπως η Visa Europe και η Mastercard.
Για να ολοκληρωθεί μια «ανέπαφη συναλλαγή», το μόνο που απαιτείται είναι ο καταναλωτής να περάσει την κάρτα του - που διαθέτει ένα τσιπ τεχνολογίας NFC - μπροστά από το ειδικό τερματικό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένα smartphone που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Οι κάρτες αυτές έκαναν την εμφάνισή τους στην Ευρώπη ουσιαστικά στο τέλος του 2011, αλλά τους τελευταίους μήνες η χρήση τους δείχνει να είναι αρκετά εκτεταμένη.
Σύμφωνα με πρόσφατα ανακοινωθέντα στοιχεία της Visa Europe, τον Μάρτιο του 2013 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 19 εκατ. συναλλαγές με τη χρήση τέτοιου είδους καρτών, ενώ το ποσό που έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα μέσω καρτών «ανέπαφων πληρωμών» και smartphones που διαθέτουν την εφαρμογή Visa payWave έχει πλέον ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι, πάντως, ότι από την περίοδο Δεκεμβρίου 2012 - Μαρτίου 2012 οι σχετικές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 47%. Μέχρι το τέλος του 2013, η Visa Europe αναμένει ότι οι Ευρωπαίοι θα πραγματοποιούν πάνω από 52 εκατ. «ανέπαφες συναλλαγές» κάθε μήνα.
Αντίστοιχες είναι και οι εκτιμήσεις της MasterCard, η οποία έχει ενεργοποιήσει κάρτες «ανέπαφων συναλλαγών» σε 26 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Οι χώρες της Ευρώπης όπου φαίνεται να υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Βρετανία και η Πολωνία. Σύμφωνα με τη Visa Europe, στη Βρετανία μία στις τέσσερις συναλλαγές με Visa γίνεται με κάρτες «ανέπαφων πληρωμών», ενώ βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία 26,9 εκατ. κάρτες. Μάλιστα, στο Λονδίνο, σύμφωνα με τη Mastercard, οι κάρτες «ανέπαφων πληρωμών» γίνονται πλέον δεκτές ακόμη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Η έκπληξη είναι μάλλον η Πολωνία. Περισσότερο από το 10% των συναλλαγών με κάρτες MasterCard στη συγκεκριμένη χώρα είναι «ανέπαφες», ενώ η Visa Europe αναφέρει ότι γίνονται 10 εκατ. συναλλαγές τον μήνα. Το «κλειδί» είναι, βέβαια, η ύπαρξη των απαραίτητων τερματικών, καθώς στην Πολωνία υπάρχουν 116.000 σημεία που δέχονται κάρτες «ανέπαφων συναλλαγών».


ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΣΩ Η ΕΛΛΑΔΑ


Η χώρα μας δείχνει να βρίσκεται ακόμη αρκετά πίσω στον συγκεκριμένο τομέα. Πριν από ένα περίπου χρόνο, η Eurobank ξεκίνησε να κυκλοφορεί πιστωτικές κάρτες MasterCard με τέτοιου είδους δυνατότητες, αλλά ακόμη ο αριθμός των τερματικών είναι μικρός και οι εκτιμήσεις είναι πως η διείσδυση βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.
Επίσης, ένα πιλοτικό πρόγραμμα είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2012 και η Alpha Bank με τη Visa Europe.
Πάντως, η εκτίμηση δεν αποκλείεται να αλλάξει, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο ελληνικές τράπεζες που θα λανσάρουν τη δυνατότητα «ανέπαφων συναλλαγών».
Οι αλλαγές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελούν σίγουρα έναν λόγο καθυστέρησης, όπως και το ότι θα απαιτηθεί αλλαγή των τερματικών που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα στα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα.ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E-BANKING ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – I-BANK


Πλεονεκτήματα


Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank σάς προσφέρουν:


• ’μεση κάλυψη των καθημερινών, τραπεζικών σας υποχρεώσεων
• Υψηλό επίπεδο ασφάλειας στις συναλλαγές σας
• Ευελιξία στην εξυπηρέτησή σας, όλο το 24ωρο
• Οικονομία, με μηδενικές ή πολύ χαμηλές χρεώσεις
• Ασφάλεια


Η Εθνική Τράπεζα διασφαλίζει τις συναλλαγές σας αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Η διασφάλιση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω Internet, Phone και Mobile Banking, καθώς και μέσω του δικτύου i-bank ATM, αφορά τόσο στην προστασία των προσωπικών στοιχείων των συναλλασσομένων όσο και στο απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών.  Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι και δική σας υπόθεση. Ενημερωθείτε για τις συμβουλές ασφαλείας και τις οδηγίες της τράπεζας.


EUROBANK E-BANKING


Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία e-Banking της Eurobank, σας δίνεται η δυνατότητα να διεκπεραιώνετε τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές σας συναλλαγές εύκολα και γρήγορα, από την οθόνη του υπολογιστή σας.
Μεταξύ άλλων, μέσα από το e-Banking μπορείτε να:


• Ενημερώνεστε on-line για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών, των πιστωτικών σας καρτών και δανείων,
• Εξοφλείτε την πιστωτική σας κάρτα και το δάνειό σας,
• Πληρώνετε τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, το ΦΠΑ και το ΙΚΑ, καθώς και ένα πλήθος άλλων λογαριασμών,
• Μεταφέρετε χρήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με προνομιακούς όρους σε σχέση με τα καταστήματα,
• Αγοράζετε και να πουλάτε μετοχές σε πραγματικό χρόνο,
• Ενημερώνεστε μέσω sms και e-mail για τις κινήσεις των λογαριασμών και των καρτών σας


 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – WINBANK


Πρόκειται για την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, για να πραγματοποιείτε τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές σας με ασφάλεια μέσω internet. Η πιο πολυβραβευμένη υπηρεσία web banking στην Ελλάδα.


Πλεονεκτήματα


Ταχύτητα και ευκολία
Με την υπηρεσία winbank web banking μπορείτε να παρακολουθείτε με ασφάλεια το χαρτοφυλάκιό σας στην Τράπεζα Πειραιώς και να κάνετε τις συναλλαγές σας οποιαδήποτε μέρα ή ώρα με την άνεσή σας από το σπίτι σας.


Κατηγορίες συναλλαγών
Η υπηρεσία winbank web banking καλύπτει όλο το εύρος συναλλαγών που μπορείτε να κάνετε σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα:


• Διαχείριση τραπεζικών προϊόντων (αλλαγή ορίων, τροποποίηση χαρακτηριστικών κ.λπ.)
• Μεταφορές
• Πληρωμές
• Εμβάσματα
• Χρηματιστηριακές συναλλαγές
• Winbank alerts!
• Αιτήσεις για νέα προϊόντα


Επιπλέον, καλύπτει και μια σειρά από πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά από τα ηλεκτρονικά κανάλια της Τράπεζας Πειραιώς:


• Λεφτά στο λεπτό
• Διαχείριση προπληρωμένης κάρτας webuy
• Πολύ μεγαλύτερο εύρος συναλλαγών εξόφλησης λογαριασμών
• Συναλλαγές σε ξένα χρηματιστήρια
• Ανανέωση χρόνου ομιλίας καρτοκινητού
• Χρηματιστηριακές συναλλαγές
• E-statements
• Winbank for cards


O πιο οικολογικός τρόπος να κάνετε banking


Πραγματοποιώντας τις συναλλαγές σας ηλεκτρονικά, μέσα από την υπηρεσία winbank web banking, βοηθάτε το περιβάλλον. Με τη μεγάλη εξοικονόμηση χαρτιού που επιτυγχάνεται, περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή του: κοπή δέντρων, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
Βάζοντας λοιπόν την ηλεκτρονική τραπεζική στην καθημερινότητά σας, συμβάλλετε σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αφήνετε στον πλανήτη. Επιπλέον, οι συναλλαγές μέσω winbank web banking έχουν χαμηλότερα ή μηδενικά έξοδα.


ATTICA BANK E-BANKING


Η Attica Bank, στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει άμεσα τις ανάγκες των πελατών της ώστε να διεκπεραιώσουν ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με ευκολία, από τον δικό τους χώρο, εξοικονομώντας χρόνο - χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στην τράπεζα - ασφάλεια και άμεση εξυπηρέτηση, δημιούργησε το Attica e-banking. Πληροφορηθείτε άμεσα για την υπηρεσία αυτή.


Παρεχόμενες υπηρεσίες:
• ’μεση πληροφόρηση για τα στοιχεία, τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών σας που τηρούνται στην Attica Bank.
• Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ προδηλωμένων λογαριασμών σας στην Attica Bank ή και μεταφορές κεφαλαίων από προδηλωμένο λογαριασμό σας σε λογαριασμό τρίτου, που τηρείται στην Attica Bank.
• Εμβάσματα με πληρωμή σε μετρητά σε κατάστημα της Attica Bank.
• Εμβάσματα με πληρωμή σε μετρητά σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, ενταγμένη στο σύστημα DIAS Credit Transfer.
• Εμβάσματα με αυτόματη πίστωση λογαριασμού σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εφόσον συμμετέχει στο SEPA), ενταγμένη στο σύστημα DIAS Credit Transfer.


Πληρωμές οφειλών που αφορούν:
• Πιστωτικές κάρτες εκδόσεως Attica Bank δικές σας ή τρίτων.
• Πιστωτικές κάρτες εκδόσεως άλλων τραπεζών, μέσω DIAS Credit Transfer.
• Ανοικτά δάνεια εκδόσεως Attica Bank, δικά σας ή τρίτων.
 Επαναφόρτιση της Gift Card Visa.
• Δημόσια ταμεία
• Εταιρείες τηλεπικοινωνιών: LANNET, COSMOTE S.A., CYTA HELLAS, HELLASFON NETWORKS Α.Ε., ON TELECOMS, TELLAS, VIVA PAYMENTS, VIVODI, ΟΤΕ
• Ασφαλιστικές εταιρείες
• Λοιπές εταιρίες


Πάγιες εντολές πληρωμής που αφορούν:
• Δημόσια ταμεία:
• Εταιρείες τηλεπικοινωνιών
• Ασφαλιστικές εταιρείες:
• Λοιπές εταιρείες:


 


ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


• Έκδοση και ταυτόχρονη εξαργύρωση εργοσήμου, καθώς και αναζήτηση και επανεκτύπωση παραστατικών προηγούμενων εργοσήμων.
• Αίτηση για τη χορήγηση καρνέ επιταγών, ενημέρωση για την εξέλιξη της αίτησης.
• Απενεργοποίηση Atticard Extracash (Cash Card).
• Ενημέρωση για τις κινήσεις και τα στοιχεία δανείου, προθεσμιακής κατάθεσης ή REPO που τηρούνται στην Attica Bank.
• Προσθαφαίρεση λογαριασμών/καρτών, δικών σας ή τρίτων.
• Αλλαγή των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας σας.
• Διαχείριση παραμέτρων ασφαλείας (αλλαγή password, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λίστας ΤΑΝ, κ.λπ.).
• Αλλαγή των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας σας.
• Διαχείριση παραμέτρων ασφαλείας (αλλαγή password, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λίστας ΤΑΝ, κ.λπ.).


Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες από τις υπηρεσίες του e-banking της Attica Bank σάς παρέχονται χωρίς επιβάρυνση, ενώ οι υπόλοιπες έχουν χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα καταστήματα.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
DIGITAL BANKING
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
MARKETING & SALES META-CONFERENCE
ΑΡΘΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΒΡΑΣ
155 ΔΙΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ZTE
ΟΛΠ - Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site